I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Σύνδρομο της Artemisia Gentileschi -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Σύνδρομο της Artemisia Gentileschi

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.

Σύνδρομο της Artemisia Gentileschi

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


του δώσανε το ψυχιατρικό ιστορικό της γυναίκας:

όνομα...επώνυμο...ετών 30 τόπος γέννησης...όνομα πατέρα μητέρας...

ονοματεπώνυμο πατέρα μητέρας...ελεύθερη,παντρεμένη,διεζευγμενη-

ελεύθερη παιδιά -οχι, σπουδες-σχολη ζωγραφικής Φλωρεντίας,

επαγγελμα-ζωγραφος

έχει νοσηλευθεί τρεις φορές στο ψυχιατρείο:

1.χρονικη διάρκεια 3 μήνες,από...μέχρι...έτος...

2.χρονικη διάρκειας 2 μήνες,από...μέχρι...έτος...

3.εισηρθε στο νοσοκομείο την ...,παραμένει ακόμα

διάγνωση:συμμικτο ψυχοπαθολικο συνδρομο:

νεύρωσης/διπολικής διαταραχής

παρουσιάζει αγχωτικά συμπτώματα,φοβία,ψυχαναγκασμο,

μανία εναλλασσόμενη με καταθλιψη

επίσης έχει εκδηλώσεις σχιζοφρένειας,φαντασιώσεται ότι είναι

η Artemisia Gentileschi(1593-1656) Ιταλίδα ζωγράφος,

και έχει αντικαταστήσει το όνομα της σε Artemisia Gentileschi

Σε νεαρή ηλικία έχει βιασθεί από συγγενικό της άτομο

τα ζωγραφικά της έργα με νεορεαλιστικο ύφος αναπαριστούν σκληρα

βιβλικά θέματα:

Η Σαλώμη με το κεφάλι του Ιωάννη,Η Ιουδηθ αποκεφαλίζει

τον Ολοφερνη,Η Ιαηλ σκοτώνει τον Σισαρα

έχει επιδείξει εμμονή ,ζωγραφίζοντας πολλές παραλλαγές,με το θέμα:

Η Σωσαννα και οι γέροι,από το βιβλίο του Δανιήλ,

δύο γέροι ηδονοβλεψιες κρυμμένοι βλέπουν την Σωσαννα μια όμορφη 

παντρεμενη γυμνή να κάνει το λουτρο της


έκλεισε το φάκελο,

Θέλω να δω τη γυναίκα


τον οδήγησαν στον θάλαμο της,ξεκλείδωσαν


Αυτή είναι η γυναίκα


την είδε να κάθετε στη γωνια,η λευκή πουκάμισα είχε ανασηκωθεί 

πάνω από τα γόνατα,τα πόδια της μισογυμνα κεκλιμένα,ανοικτά σε 

γωνια


την σκεπάζουμε και ξεσκεπάζεται

στέκεται έτσι τρεις μέρες,ακίνητη,βουβή,

το πιάτο με το φαι δεν το αγγίζει ούτε το νερό


προσπαθήστε,με κάποιο τρόπο,να της δώσετε φαγητο,και να πιει νερό,

αλλιώς κινδυνεύει από ασιτία και αφυδάτωση,δεν είμαστε την εποχή που

τους αρρωστους τους έβαζαν σε ζεστό νερό για να ηρεμήσουν,

πάμε


την ώρα που έβγαιναν από τον θάλαμο ακούνε τον ψίθυρο της γυναικας

γυρίζουν,


τώρα έχει πάρει εμβρυϊκή στάση,

 

την πλησιάζουν,στέκονται από πάνω της,

δύσκολα να ξεχωρίσει τι ψιθυρίζει,

αυτό είναι σημαντικό,τους λέει,για τη θεραπεία της,να μαγνητοφωνηθει

και να γραφτεί

ένας νοσηλευτής σκύβει και βάζει το αυτί του στο στόμα της να ακούσει

έπειτα από λίγο σηκώνεται,

αυτό,λέει,έχει ξανασυμβεί,μετά από κατάσταση καταληψιας,

ψιθυρίζει,επαναλαμβανόμενα για δέκα ώρες το απόσπασμα 15 έως 27

από το κεφάλαιο Σουσαννα  από το  βιβλίο του Δανιήλ,

το σημείο όπου οι δυο γέροι ηδονοβλεψιες κρυφοβλεπουν την Σωσαννα

να λούζεται

το κείμενο το έχουμε στο φάκελο της,θα σας τον δείξουμε


κλείδωσαν τη πόρτα του θαλάμου και εφυγαν,


του δώσανε το κείμενο,διάβασε:


15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ παρατηρεῖν αὐτοὺς ἡμέραν εὔθετον εἰσῆλθέ 

ποτε καθὼς ἐχθὲς καὶ τρίτης ἡμέρας μετὰ δύο μόνων κορασίων 

καὶ ἐπεθύμησε λούσασθαι ἐν τῷ παραδείσῳ, ὅτι καῦμα ἦν. 16 καὶ 

οὐκ ἦν οὐδεὶς ἐκεῖ πλὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι κεκρυμμένοι καὶ 

παρατηροῦντες αὐτήν. 17 καὶ εἶπε τοῖς κορασίοις· ἐνέγκατε δή 

μοι ἔλαιον καὶ σμήγματα καὶ τὰς θύρας τοῦ παραδείσου κλείσατε, 

ὅπως λούσωμαι. 18 καὶ ἐποίησαν καθὼς εἶπε καὶ ἀπέκλεισαν τὰς 

θύρας τοῦ παραδείσου καὶ ἐξῆλθαν κατὰ τὰς πλαγίας θύρας ἐνέγκαι 

τὰ προστεταγμένα αὐταῖς καὶ οὐκ εἴδοσαν τοὺς πρεσβυτέρους, 

ὅτι ἦσαν κεκρυμμένοι. 19 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν τὰ κοράσια, 

καὶ ἀνέστησαν οἱ δύο πρεσβῦται καὶ ἐπέδραμον αὐτῇ 20 καὶ εἶπον· 

ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ παραδείσου κέκλεινται, καὶ οὐδεὶς θεωρεῖ ἡμᾶς, 

καὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ σού ἐσμεν· διὸ συγκατάθου ἡμῖν καὶ γενοῦ μεθ' ἡμῶν· 

21 εἰ δὲ μή, καταμαρτυρήσομέν σου ὅτι ἦν μετὰ σοῦ νεανίσκος καὶ 

διὰ τοῦτο ἐξαπέστειλας τὰ κοράσια ἀπὸ σοῦ. 22 καὶ ἀνεστέναξε 

Σωσάννα καὶ εἶπε· στενά μοι πάντοθεν· ἐάν τε γὰρ τοῦτο πράξω, 

θάνατός μοί ἐστιν, ἐάν τε μὴ πράξω, οὐκ ἐκφεύξομαι τὰς χεῖρας 

ὑμῶν. 23 αἱρετώτερόν μοί ἐστι μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας 

ὑμῶν ἢ ἁμαρτεῖν ἐνώπιον Κυρίου. 24 καὶ ἀνεβόησε φωνῇ μεγάλῃ 

Σωσάννα, ἐβόησαν δὲ καὶ οἱ δύο πρεσβῦται κατέναντι αὐτῆς. 

25 καὶ δραμὼν ὁ εἷς ἤνοιξε τὰς θύρας τοῦ παραδείσου. 26 ὡς δὲ 

ἤκουσαν τὴν κραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ οἱ ἐκ τῆς οἰκίας, εἰσεπήδησαν 

διὰ τῆς πλαγίας θύρας ἰδεῖν τὸ συμβεβηκὸς αὐτῇ. 27 ἡνίκα δὲ εἶπαν 

οἱ πρεσβῦται τοὺς λόγους αὐτῶν, κατῃσχύνθησαν οἱ δοῦλοι σφόδρα,

ὅτι πώποτε οὐκ ἐρρήθη λόγος τοιοῦτος περὶ Σωσάννης.


τους το εδωσε πίσω,

παρακαλώ να γίνει μια καλή του μεταφραση


κοίταξε το ρολόι του,

έπρεπε να φύγει

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου