I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

GREEK POETRY - Το Διάταγμα της Αλάμπρα 1492 -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

 .

.

GREEK POETRY

- Το Διάταγμα της Αλάμπρα 1492

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

.

.Το Διάταγμα της Αλάμπρα 1492

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Η Υπηρέτης του Θεού Ισαβέλλα Σ' της Καστίλης και ο σύζυγος Αυτής

Φερδινάνδος Β' της Αραγωνιας ετοιμάζουν την Ανακάλυψη Νέου Κόσμου 

ο Παλαιός Κόσμος πρέπει να εκλείψει,κι εν ονοματι της Καθαρής Καθολικής 

Εκκλησιας εκδίδεται το Διαταγμα της Αλάμπρα για τον εξοστρακισμό

των Εβραίων υπηκόων από την Ισπανία,ας πάνε όπου αλλού θέλουν 

οι τέτοιοι αλλόθρησκοι δεν είναι πλέον ανεκτοι,η' καθολικοί η' εκτός

Ισπανίας,κι εκείνοι οι Sepharad κατέφυγαν άλλοι στην Ολλανδία,

άλλοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία άλλοι στη Σαλόνικα,παίρνωντας

να θυμούνται τα κλειδιά των σπιτιών τους,εκείνη τη χρονιά του 1492

απ'τό λιμάνι του Παλος αναχωρεί ο Κολόμβος για την χρυση Αμερική

κι η Ιστορία θα καταλήξει για τους Εβραίους στους θαλάμους αεριων.

.

.

. ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βιβλίο Β πρόταση ς' αποδειξη εικονική and music χ.ν.κουβελης c.n.couvelis https://youtu.be/WjP36en2YEM .

 .

.

ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βιβλίο Β πρόταση ς' αποδειξη εικονική and music χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

https://youtu.be/WjP36en2YEM

.

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,Βιβλίο Β' πρόταση ς' -αποδειξη εικονική χ.ν.κουβελης c.n.couvelis ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,Βιβλίο Β' πρόταση ς'

-αποδειξη εικονική χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.

ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,Βιβλίο Β' πρόταση ς'

-αποδειξη εικονική χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,Βιβλίο Β' πρόταση ς'


ϛ΄. Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ δίχα, προστεθῇ δέ τις αὐτῇ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείας, 

τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης σὺν τῇ προσκειμένῃ καὶ τῆς προσκειμένης περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνου ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς συγκειμένης ἔκ τε τῆς ἡμισείας καὶ τῆς προσκειμένης τετραγώνῳ


(Αν ευθύγραμμο τμήμα διχοτομηθει και σ'αυτό προστεθεί η προέκταση 

της κατά κάποιο τμήμα,το περιεχόμενο ορθογώνιο από όλη συν

την προέκταση και την προεκτασην μετά του τετραγώνου της 

ημισείας ίσο είναι με το τετράγωνο από την ημισεια συν την προεκταση)


Απόδειξη:

έστω το τμήμα ΑΒ,το μέσον του Γ, προεκτεινουμε κατά τμήμα ΒΔ,
κατασκευάζουμε το τετράγωνο:ΓΔΖΕ

και το ορθογώνιο ΑΔΜΚ,με ΔΜ=ΒΔ,τα οποία τέμνονται στα σημεία:Μ,Λ


φέρνουμε  στο Β κάθετο ευθεία που τέμνει τις ΜΚ,ΖΕ στα σημεία:Θ,Η


τότε:

ΑΓ=ΓΒ,ΒΔ=ΔΜ

ΑΓΛΚ=ΓΒΘΛ=ΘΜΖΗ ορθογωνια

αν προσθεσουμε το ΓΔΜΛ ορθογώνιο

έχουμε:ΑΔΜΚ ορθογώνιο=ΓΔΖΗΘΛ πολύγωνο

αν προσθέσουμε το ΛΘΗΕ τετράγωνο

έχουμε:ΑΔΜΚ ορθογώνιο+ΛΘΗΕ τετράγωνο=ΓΔΖΕ τετράγωνο

επειδή:ΒΓ=ΛΘ=ΘΗ, και ΓΔ=ΔΖ

τότε:

ΑΔ.ΒΔ ορθογώνιο+ΒΓ.ΒΓ τετράγωνο=ΓΔ.ΓΔ τετραγωνο


οπερ εδει δειξαι

(αυτό το οποίο επρεπε να αποδειχθεί αποδείχθηκε).

.

ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βιβλίο Β πρόταση ς' αποδειξη εικονική and music χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


https://youtu.be/WjP36en2YEM

.

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -DISSOLUTIONS -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-DISSOLUTIONS

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.

Dissolutions,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

-4μ Χ 6μ-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


DISSOLUTIONS

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Ζωγράφισε 20 πίνακες για την τελευταία του έκθεση,διαστάσεων ο καθένας 

4μ Χ 6μ,

όταν τους τελείωσε,τότε έναν έναν τους έσβησε,μέχρι που εμφανίσθηκε ένα

άσπρο γκρίζο χρώμα,

Αυτούς τους 20 πίνακες παρουσίασε στην 

PAINTING EXHIBITION

DISSOLUTIONS

by cnc

GALLERY OF ID

Madison  Avenue 41,Manhattan New York

με τίτλους:


1.Η απόδειξη του Ευκλείδη ότι: 'οι πρώτοι αριθμοί είναι άπειροι'


2.πανω στη πρόταση:Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.: 

Zu den unterschiedlichen Lesarten von Sagen und Zeigen

από το Tractatus logico-philosophicus του Ludwig Wittgenstein 


3.the infinity regions of color  του Mark Rothko


4.κριτικη του Οιδιπόδειου Συμπλέγματος του Sigmund Freud


5.Ο μύθος του Ηρος στο κεφάλαιο Ι' της Πολιτείας του Πλάτωνα


6.Mythomorphic abstractionism στα Cantos του Ezra Pound


7.Το Θεώρημα της Μη Πληρότητας του Kurt Gödel : 

Any consistent formal system F within which a certain amount of elementary arithmetic can be carried out is incomplete; i.e., there are statements of the language of F which can neither be proved nor disproved in F.

στο χωροχρόνο Albert Einstein


8.Η μελαγχολία του Arshile Gorky στις 21 Ιουλίου 1948


9.Immanuel Kant:Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen

(Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime)


10.on the Monadology του Gottfried Leibniz:

(i)entelechies or created monads

(ii) souls or entelechies with perception and memory

(iii) spirits or rational souls


11.τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ᾽ ἐπὶ πύργῳ.

οἱ δ᾽ ὡς οὖν εἴδονθ᾽ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν, 

ἦκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον·155

«οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς 

τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν·

αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν·

ἀλλὰ καὶ ὧς τοίη περ ἐοῦσ᾽ ἐν νηυσὶ νεέσθω,

μηδ᾽ ἡμῖν τεκέεσσί τ᾽ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.»160

(Ομήρου Ιλιάδα ραψωδια γ',στίχοι 153-160)


12.Les mamelles de Tiresias του Guillaume Apollinaire στην όπερα του Francis

Poulenc


13.The Turing Machine


14.As John Maynard Keynes put it on The General Theory of Employment ,Interest and Money,p. 18, "supply creates its own demand".


15.Seeing in soul of Vincent Van Gogh in Arles asylum


16.Los Angeles housewife and mother Mabel cares about her construction-worker husband Nick and desperately wants to please him, but the strange mannerisms and increasingly odd behavior she displays have him concerned. Convinced she has become a threat to herself and others, he reluctantly commits her to an institution, where she undergoes treatment for six months. Left alone with his three children, Nick proves to be neither wiser nor better than his wife in the way he relates to and interacts with them, or in the role society expects him to play.

After six months Mabel returns home but she is not prepared to do so emotionally or mentally, and neither is her husband prepared for her return. At first Nick invites a large group of people to the house for a party to celebrate his wife's return, but realizing at the last minute that this is foolish, he sends most of them home. Mabel then returns with mostly only close family, including her parents, Nick's parents, and their three children to greet her, but even this is overwhelming and the evening disintegrates into yet another emotionally and psychologically devastating event.

Nick kicks the family out of the house, leaving husband and wife alone. After yet another psychotic episode where Mabel cuts herself, Nick decides to put the children to bed. The youngsters profess their love for their mother as she tucks them in. Nick and Mabel themselves ready their bed for the night as the film ends.

(John Cassavetes American drama film 'A Woman Under the influence'1974,

starring:Gena Rowlands,Peter Falk)

(Wikipedia text)


17.fabbrica dei morti

Luigi Nono

Ricorda cosa ti hanno fatto ad Auschwitz


18.The Grigori Perelman solution of Poincare Conjecture:

Any loop on a 3-sphere—as exemplified by the set of points at a distance of 1 from the origin in four-dimensional Euclidean space—can be contracted into a point.

σε μυθιστόρημα του Fyodor Dostoevsky


19.Ευριπιδη Μηδεια

ΜΗΔΕΙΑ. ἴσασιν ὅστις ἦρξε πημονῆς θεοί.1372

ΙΑΣΩΝ. ἴσασι δῆτα σήν γ᾽ ἀπόπτυστον φρένα.

ΜΗΔΕΙΑ. στύγει· πικρὰν δὲ βάξιν ἐχθαίρω σέθεν


20.The sextet  "So What' του Miles Davis σε cool jazz αυτοσχεδιασμούς(in cool 

jazz improvisations) του Cecil Taylor

.

.

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

GREEK POETRY - ΑΥΤΗ Η REAL POLITIC ΤΕΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis Μετά των Συναμαρτουμενων: Θουκυδίδης, Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου,βιβλίο Α',23 Ξενοφών Ελληνικά,βιβλίο Β',κεφαλαιο 2,20.21.22.23 -μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

 .

.

GREEK POETRY

- ΑΥΤΗ Η REAL POLITIC ΤΕΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis 

Μετά των Συναμαρτουμενων:

Θουκυδίδης, Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου,βιβλίο Α',23

Ξενοφών Ελληνικά,βιβλίο Β',κεφαλαιο 2,20.21.22.23

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

.

.ΑΥΤΗ Η REAL POLITIC ΤΕΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis 

Μετά των Συναμαρτουμενων:

Θουκυδίδης, Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου,βιβλίο Α',23

Ξενοφών Ελληνικά,βιβλίο Β',κεφαλαιο 2,20.21.22.23

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Θουκυδίδης, Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου,βιβλίο Α'


[23] [23.1] Τῶν δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπράχθη τὸ Μηδικόν, καὶ τοῦτο ὅμως δυοῖν ναυμαχίαιν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν κρίσιν ἔσχεν. τούτου δὲ τοῦ πολέμου μῆκός τε μέγα προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέσθαι ἐν αὐτῷ τῇ Ἑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ. [23.2] οὔτε γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφθεῖσαι ἠρημώθησαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων, αἱ 

δ’ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ δ’ αἳ καὶ οἰκήτορας μετέβαλον ἁλισκόμεναι), οὔτε φυγαὶ τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ φόνος, ὁ μὲν κατ’ αὐτὸν τὸν πόλεμον, ὁ δὲ διὰ τὸ στασιάζειν.


[23] [23.1]από τα προτυτερα έργα το πιο μεγάλο που επραχθει ήταν το Μηδικόν,και τούτο όμως σε δύο ναυμαχίες και πεζομαχιες κρίθηκε,τούτου του πολέμου και παρά πολύ το διάστημα παρατάθηκε,και συμφορές έγιναν που υποφεραν σ''αυτον στην Ελλάδα,όπου τετοιες όχι άλλες σε ίσο χρονο [23.2] ούτε πόλεις τόσες αφού καταλήφθηκαν ερημώθηκαν,

άλλες από τους βάρβαρους,άλλες από αυτους των ίδιους τους  αντιπολεμουντες(είναι και μερικές που κατοίκους άλλαξαν κυριευομενες),ούτε τόσες εξορίες ανθρώπων και φόνοι,άλλοι στον πόλεμο,άλλοι λόγω στασιασμου


ΑΥΤΗ Η REAL POLITIC ΤΕΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis 


ζητημα χρόνου ήτο ο Μηδικος χρυσός να γυρει τον ζυγόν των αντιπάλων

Ελληνων,στους Αιγός Ποταμούς οι Λακεδαιμόνιοι το 405 κατανικουν

τους Αθηναίους,και το 405 η Παραλος το ιερό πλοίο στον Πειραιά 

καταπλέει ανακοινώνοντας την καταστροφή,ολοι τωρα κατάλαβαν 

πως είναι πραγματικά το τέλος,και πως αντιστάθηκαν κανένα δεν είχε κέρδος,

απ'τον ενσκηψαντα λοιμό αφανίστηκαν πολιορκουμενοι,

τελικά δέχθηκαν τους όρους που έφερεν με τους πρεσβεις ο Θηραμένης,

κατεδάφιση των Μακρών τειχών και του Πειραιά,παραχώρηση όλων τα πλοίων

πλην δώδεκα,επιστροφή των εξόριστων,φίλος των Λακεδαιμονιων και εχθρός

φίλος των Αθηναίων και εχθρός,κι όπου αυτοί εκστρατεύουν να ακολουθούν,

μ'αυτα  υπογράφηκε η ειρήνη,όταν δε ο Σπαρτιάτης Λύσανδρος στον Πειραια

κατέπλευσε με ηχους αυλητριδων γκρεμίζονταν τα τείχη πιστευοντας 

πως πλέον η ελευθερία στην Ελλάδα θα αρχει


άραγε μέσα σ' αυτά τα μεγάλα γεγονότα κάποιος να θυμήθηκε τι είχε 

de facto ειπωθεί το 416 στους Μηλιους;

Δίκαια μεν εν τω ανθρωπείω λόγω από της ίσης ανάγκης κρίνεται, 

δυνατά δε οι προύχοντες πράσσουσι και οι ασθενείς συγχωρούσιν

τώρα όμως τα δυνατά οι προύχοντες Λακεδαιμόνιοι πρασσουσι 

και οι ασθενείς Αθηναίοι συγχωρούσιν

αυτή η real politic τείσις των Αθηναίων είναι

.

.

Ξενοφών Ελληνικά,βιβλίο Β',κεφαλαιο 2.20.21.22.23


.2.2.20 Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ' ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ' ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. 21 Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας. εἰσιόντας δ' αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν: οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. 22 τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ' οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην: προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. 23 μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ' αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν 

τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.


2.2.20 Οι Λακεδαιμόνιοι λοιπόν είπαν ότι δεν θα σκλαβωσουν Ελληνική πόλη που 

πολύ μεγάλο αγαθό έχει προσφέρει στους πολύ μεγάλους κινδύνους που έχουν

γίνει στην Ελλάδα,αλλά θα έκαναν ειρηνη εφοσον  και τα μακρά τειχη και του Πειραιά γκρεμίσουν και τα πλοία εκτός από δώδεκα παραδώσουν  και τους εξόριστους επαναφέρουν ,τον ίδιο εχθρό και φίλο με τους Λακεδαιμονίους να νομίζουν και να 

τους ακολουθούν και κατά γη και κατά θάλασσα όπου κιαν οδηγουν.21ο Θηραμένης και 

οι πρέσβεις που ήταν μαζί του έφεραν αυτά στην Αθήνα,και μπαίνοντας αυτούς πολύς

όχλος τους περικύκλωσε,φοβούμενοιμήπως άπρακτοι έφθασαν,γιατί δεν ήταν καιρός για καθυστέρηση λόγω του πλήθους των αφανισμενων στον λοιμό.22 την επόμενη ανηγγειλαν οι πρέσβεις με ποιους όρους  οι Λακεδαιμόνιοι θα έκαναν την ειρήνη.μιλησε γι'αυτούς 

ο Θηραμένης,λεγωντας  πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιμονιους και τα τείχη να αφαιρέσουν.ενω κάποιοι έφεραν αντίρρηση σ'αυτον,η πλειοψηφία συναινωντας,ψήφισε 

να δεχθεί την ειρηνη.23 μετά από αυτά και ο Λύσανδρος καταπλέει στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεψαν και τα τείχη κατεσκαπταν υπό τους ήχους αυλητριδων  με πολύ προθυμία,νομίζοντας ότι από εκείνη την ημέρα στην Ελλάδα θα κυριαρχεί η ελευθερια

.

.

.

Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΦΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΦΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.


Enigma-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΦΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Ο βασιλιάς σε μια μακρυνή χώρα ήθελε να μάθει 

αν είναι βέβαιο ότι στη χώρα του δύο τουλάχιστον υπήκοοι του εχουν τον 

ίδιο αριθμό φίλων

όποιος έλυνε αυτό το πρόβλημα θα του δίνονταν ένα πολύ μεγάλο δώρο:

θα παντρεύονταν την μοναχοκόρη του πριγκίπισσα και θα κληρονομουσε

το βασίλειο του,

αυτό είναι όπως στα παραμύθια:

Μια φορά κι έναν καιρο

-μια κανονικότητα διαταράσσεται

-ο ήρωας πρέπει να την επαναφέρει

-σε αυτήν την προσπάθεια(περιπέτεια)επαναφορας θα συναντήσει εχθρούς 

που θα τον εμποδίσουν,

αλλα και φίλους(βοηθούς)που θα τον βοηθήσουν να το επιτυχει

-στο τέλος θα επενερθει η κανονικότητα

Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα


Ας αναλύσουμε την κατάσταση:

-η πριγκίπισσα και το αρχοντοντοπουλο είναι ερωτευμενοι(κανονικότητα)

- ο βασιλιάς θα δώσει την πριγκίπισσα στον λυτη του προβλήματος(διαταραχή

της κανονικότητας)

-ο ηρωας-αρχοντοπουλο πρέπει να δοκιμασθεί,

θα αναζητήσει,(θα συναντήσει) φίλους που θα τον βοηθήσουν,

αυτοί σίγουρα  θα είναι μορφωμένοι,γνώστες της λογικής,

επίσης θα αντιμετωπίσει(θα συναντήσει,)εχθρούς,

όλους τους αντίζηλους στη καρδιά της πριγκίπισσας,

αλλά κυρίως,ας μας επιτραπεί ο κυνισμός,στην διεκδίκηση της βασιλείας,

θα γίνει κατά κάποιον τρόπο αγώνας δρόμου,ποιος θα τερματίσει πρώτος,

φυσικά θα γίνουν παρανομίες,

οι συμφεροντολογοι αντίζηλοι θα μεταχειρισθουν an fair μέσα να πετύχουν 

τον στόχο τους,την απενεργοποίηση του αρχοντόπουλου,

θα δωροδοκήσουν τους ειδήμονες της λογικής,αμφιβόλου συνειδήσεως,

θα τους εκβιάσουν,και ίσως,κι αυτό ειναι πολύ πιθανόν να συμβεί,να τους δολοφονήσουν,με αδηλο τρόπο, δηλητηρίαση,αυτοκτονία,ατύχημα,


ο  Λογικός ,βοηθός,του αρχοντόπουλου είναι έντιμος,ηθικός,ατρομητος:

εγώ παιδί μου,του λέει,είμαι γέρος,δεν φοβάμαι τον θάνατο,μια ολόκληρη

ζωή έζησα επιδιωκοντας το αγαθό,την αρετή,την ηθική,κι αυτό θα πράξω

και τώρα,εσένα δεν θα σου δώσω τη λύση,αλλά θα σε διδάξω να βρεις

μόνο σου τη λύση,θα σου  αναπτύξω τις λογικές σου ικανότητες,θα στις αποκαλύψω,

να επικαλεσθω τον Πλάτωνα,γνωρίζω σημαίνει θυμάμαι,

και να συμπληρώσω με τον Αριστοτέλη:

στη αρχή θα υποθεσουμε,ενδιάμεσα θα δοκιμάσουμε την υπόθεση μας,

στο τέλος θα την αποδειξουμε αληθή


Λοιπόν ας αρχίσουμε το μάθημα της Λογικής:

το Α η'ειναι Α η' δεν είναι Α,η Αρχή της Αποκλεισης του Τριτου,

βέβαια διευρύνοντας την λογική,μια πρόταση Α μπορεί να είναι τριτιμη:

Αληθής,Ψευδής,Αόριστη

π.χ 'αυτό το μήλο σε δύο ώρες θα σαπίσει',

μπορεί Αληθής,μπορεί Ψευδής,αλλά και Αόριστη

αν τώρα ερευνήσουμε αντιφατικές προτάσεις,δεν είναι κατ'αναγκην η μία

Αληθής και η άλλη Ψευδης

π.χ η πρόταση:'μου αρέσει το τριανταφυλλο' προφέρεται από τον Α και τον

Β

αυτό συμβαίνει στον Α για διαφορετικους(και αντίθετους,αντιφατικούς) λόγους

από αυτους του Β


ας δούμε το 'αν Α τότε Β':


η γάτα είναι σαρκοβόρα

η γάτα είναι ζώο

............................

τότε όλα τα ζώα είναι σαρκοβόρα


ο συλλογισμός εδώ είναι επαγωγικός από κάτι μερικό-αληθες γενικεύομαι

σε αληθές


επίσης έχουμε και τον αντίθετο συλλογισμό:


όλα τα ζώα είναι σαρκοβόρα

η γάτα είναι ζώο

..............................

τότε η γάτα είναι σαρκοβόρα


εδώ από προκειμένη γενική- αληθή έχουμε μερική -αληθή

.....

και συνεχίσθηκαν τα μαθήματα λογικής


Όταν ήρθε η ώρα,

το αρχοντόπουλο παρουσιάσθηκε μπροστά στο βασιλιά


-Υψηλότατε,στη διάθεσή Σας

-το πρόβλημα είναι το εξής:

Είναι βέβαιο ότι στη χώρα Μου δύο τουλάχιστον υπήκοοι Μου εχουν τον ίδιο

αριθμό φίλων;

είπε ο βασιλιάς με επίσημη φωνη

-Βασιλεα Μου,απάντησε με σταθερή φωνή το αρχοντόπουλο, 

πρώτον ας υποθέσουμε:ότι ο αριθμος των υπηκόων Σας είναι M

τότε,όπως λογικά προκύπτει,κάθε υπήκοος μπορεί να έχει απο κανέναν,0,

φίλο,έως όλους τους άλλους,M-1

τώρα,δεύτερον ας υποθέσουμε:ότι δεν υπάρχουν στη χώρα Σας τουλάχιστον 

δύουπήκοοι Σας που να έχουν έχουν τον ίδιο αριθμό φίλων,

τότε,όπως λογικά προκύπτει,όλοι οι υπήκοοι θα έχουν διαφορετικούς 

ο καθένας

δηλαδή θα υπάρχουν M διαφορετικές φιλιες:

κανένας φίλος 0,ένας φίλος 1,δύο φίλοι 2,....M-1 φίλοι,με ολους

τότε,τρίτον,οπως λογικά προκυπτει,ο υπήκοος με M-1 φίλους,με όλους,

θα έχει οπωσδήποτε φίλο και αυτόν που δεν έχει κανέναν φίλο,0

Αυτό όμως είναι Άτοπο

Επομένως η υπόθεση μας:ότι στη χώρα Σας δεν υπάρχουν τουλάχιστον δύο υπήκοοι Σαςπου να έχουν τον ίδιο αριθμό φίλων,είναι Ψευδής,

Άρα Αληθες είναι το αντίθετο:

ότι στη χώρα Σας, δύο τουλάχιστον υπήκοοι Σας εχουν τον ίδιο αριθμό φίλων

-Μπραβο,το ελυσες,αναφώνησε ο βασιλιάς,

κι η καρδιά της πριγκίπισσας έπαψε να τρέμει από την αγωνια


Βέβαια,μετα τη λύση του προβλήματος,ο βασιλιάς έδωσε στο αρχοντόπουλο 

για γυναίκα του την πριγκίπισσα και έγιναν όλο χαρές και γλέντια σε όλο

το βασίλειο οι γάμοι των δύο ερωτευμενων


έτσι η διασαλευμενη τάξη,κανονικότητα, επανήλθε


Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα

(δηλαδή και σε μας επανηλθε η τάξη,μετά τον προβληματισμό του προβλήματος

του παραμυθιού,το σασπένς του)

.

.

diaforismpoi-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis https://youtu.be/aBZPx463hZ4

 .

.

diaforismpoi-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


https://youtu.be/aBZPx463hZ4

.

.


GREEK POETRY - (optical text poem) in empty time -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

 .

.

GREEK POETRY

- (optical text poem)

in empty time

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

.

.

(optical text poem)

in empty time 

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


https://youtu.be/4ME9dbSnjWU


In empty

time

history

money

space

about the same

how are things going

.

.


Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -LOVE'S TENNIS -FOTOROMANCO- -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-LOVE'S TENNIS

-FOTOROMANCO-

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.Kitty-2μ Χ 3μ-χ.ν.κουβελης c..n.couvelis


LOVE'S TENNIS

FOTOROMANCO

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Η Kitty,30 χρόνων ηθοποιός,και ερασιτέχνης τενίστρια

πρωταγωνίστρια στο FOTOROMANCO:LOVE'S TENNIS


Η Kitty σε ένα τουρνουά τέννις γνωρίζεται με τον George,νιώθουν αμοιβαία

έλξη,σύντομα η γνωριμία τους γίνεται ερωτική,

Μια μέρα η Kitty δέχεται μια απρόσμενη συνάντηση,είναι η μητρυα του

George μια γοητευτική γυναίκα 40 χρόνων,που ξέρει τι θέλει,χωρίς

περιφράξεις της λέει πως ο George τρία χρόνια είναι εραστής της,και 

συνεχίζει να είναι.Αυτο την αναστατώνει.Τηλεφωνει αμέσως στον George,

εκείνος δεν το αρνείται,μια επιπόλαια σχέση,που ανήκει στο παρελθόν.

Εκείνη δεν τον πιστεύει και του ζητάει να χωρίσουν.

Στο σπίτι της αποκαλύπτεται πως η μητέρα της έχει παράνομη ερωτική

σχέση με καποιον νεότερο της,ο πατέρας παθαίνει κρίση,νοσηλευτεί σε

ψυχιατρική κλινική,και αυτοκτονεί,η μητέρα συζεί στο σπίτι με τον

εραστή,οι επιχειρήσεις του πατέρα κατέρρευσαν,

η Kitty κάνει γάμο συμφέροντος με ένα γονο πλούσιας οικογένειας,ο οποίος

ήταν κρυφά ερωτευμένος μαζί της,ζεί συμβατική ζωή μαζί του,αποκτούν

δύο παιδιά,ένα αγόρι και ένα κορίτσι,ξαναρχίζει να παίζει στο θέατρο,

και το τέννις

στο τέννις μια γνωστή της συμπαίκτρια την πληροφορεί πως ο George είναι

σοβαρά αρρωστος, πάσχει από μιας σπανιας μορφής λευχαιμία,

ένιωσε τη γη κάτω από τα πόδια της να τρέμει,ρώτησε σε ποιο νοσοκομείο

είναι,πήρε αμέσως ταξί και πήγε,της είπαν πως ήταν στην εντατική και δεν

την άφησαν να τον δει,έκλαψε τους παρακάλεσε,τελικά την άφησαν για πολύ

λίγο,είδε τα μάτια να κουνιούνται όταν την είδε,αυτό μόνο,

θα γίνονταν εγχείριση μεταμόσχευσης μυελού οστεων,υπήρχε ελπίδα,

έστω και ελάχιστη,

τεράστια αγωνία,δεν έτρωγε,δεν κοιμόνταν,παραμέλησε το σπίτι,τα παιδιά

τον σύζυγό

έγινε η εγχείρηση,ευτυχώς πέτυχε,ο George σώθηκε,

μίλησε στον άντρας της ειλικρινά,του είπε για όλα,εκείνος καταλάβαινε,

δεν της έκανε σκηνή,είσαι ελεύθερη της είπε,

χώρισαν,

όταν ο George έγινε εντελώς καλά παντρεύτηκαν,και θα ζούσαν το υπόλοιπο

της ζωής τους για πάντα μαζί

HAPPY END

.

.

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Friedrich Hegel ,η χολέρα 1830-1831 και 12 Λόγοι- -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Friedrich Hegel ,η χολέρα 1830-1831 και 12 Λόγοι-

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.


Friedrich Hegel-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Friedrich Hegel ,η χολέρα 1830-1831 και 12 Λόγοι

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Βερολίνο, Νοέμβριος1831,η πόλη αναστατη από την επιδημία χολέρας,

μαθαίνει στη Ρωσία η κατάσταση είναι τραγική,

Θεση:η πρόοδος του κόσμου,επιστημονική,βιομηχανική,υγειονομική,

θα επιτρέψει να ζουν περισσότεροι άνθρωποι και να είναι ευτυχισμένοι

Αντίρρηση:αυτό δεν θα συμβεί γιατί η ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού

θα επιφέρει λιμούς και αρρώστιες

αυτό υποστηρίζει ο Άγγλος κληρικός λογιοςThomas Robert Malthus το 1798

στο βιβλίο του, An Essay on the Principle of Population(Δοκίμιο για την Αρχή 

του Πληθυσμου)

Ποια είναι η Σύνθεση; αναρωτήθηκε ο φιλοσοφος Friedrich Hegel περπατώντας

εκείνο το πρωινό στους δρόμους του Βερολίνου,αν και επικρατούσε αυστηρή

Απαγόρευση κυκλοφορίας,

Sein und Nichts sei dasselbe(Το Είναι και το Τίποτα είναι το ίδιο)

ο φιλόσοφος πρέπει να ζει στην κάθε φορά Ιστορία ,να παρατηρεί  την 

Πραγματικότητα  παραγωντας Θέσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τις 

Αντιθέσεις  από τις επερχόμενες γενιές ανθρώπων με άλλη Ιστορια

για να καταλήξουν σε Σύνθεση,

κι έτσι αεναως να συνεχισθεί το γαϊτανάκι:Θεση-Αντιθεση-Συνθεση,

Της Διαλεκτικής του

επομένως ανυπακοή στην κρατική διαταγή της απαγόρευσης,

Ιστορία,Χρονικό,Πως φθάσαμε ως εδώ ,στην επιδημία της χολερας:

κακές υγειονομικές συνθήκες στη πόλη,ρύπανση των νερών αποχετευσης,

μολυσμένα λύματα στον ποταμό Spree και τον Havel,η άντληση από αυτούς

νερου για πόσιμο,οι άθλιες υγιειονομικες συνθήκες στα καταστήματα,στα σφαγεία,

στις λαϊκές αγορές,βόθρους χαλασμένων σαπισμενων τροφίμων,

βόθροι σπιτιών που συγκοινωνουσαν με πηγάδια για πόσιμο νερό

Αυστηρά Κρατικα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας:

κλιμακωση της τρομοκρατικης και αυταρχικικης συμπεριφοράς,

στρατιωτική επιβολή καραντίνας,στενή αστυνόμευση κινήσεων των πολιτών,

αυστηρά πρόστιμα,αποκλεισμός περιοχών από τις στρατιωτικες δυναμεις,

καταστροφή της οικονομίας,δραματική αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων,

ένα τρομακτικό καθεστώς hostiles

Μαλθουσιανες διαδόσεις για προμελετημένη εξόντωση του φτωχού κι αδύναμου πληθυσμού,με υπαίτιους-συνενοχους  κυβέρνηση,γιατρούς,φαρμακοποιούς,

νοσηλευτές,έχουν σαν συνέπεια βίαιες αντιδράσεις,εξεγερσεις από τον λαό,

πυρπολήσεις κυβερνητικών κτιρίων,βίαιες απελευθερωσεις ασθενων από 

τα νοσοκομεία,τα στρατόπεδα νοσηλείας,λεηλασίες καταστημάτων,άγριοι

ξυλοδαρμοί,βίαια επέμβαση της αστυνομίας,αθρόες συλλήψεις,δολοφονίες

εξεγερμένων και τραυματισμοί,δαιμονοποίηση των ξένων,των αλλοτριων,

Ένα πλήθος διαδηλωτών κυνηγημένο από την  Potsdamer  Platz έπεσε πάνω

του,βρέθηκε μέσα στη δίνη,στον τυφώνα,

οι αστυνομικοί πυροβολούσαν,χτυπούσαν αλύπητα με σιδερένια γκλοπς,

ερριχναν δακρυγόνα,οι διαληλωτες τους πετούσαν ότι έβρισκαν μπροστά τους,

πέρασε μέσα από την κόλαση,από τον ακραίο και επικίνδυνο ανορθολογισμο

Ήξερε ότι έχει μολυνθει από το βακτήριο Vibrio Cholerae,

αρχίζει να νιώθει τα συμπτωματα:διάρροια,εμετό,αφυδάτωση,υποογκαιμια,

μυϊκοί σπασμοί,αδιαθεσία,υπόταση,κυάνωση,και ως φυσική συνέπεια περιμένει την καταπληξια και τον θανατο

Ότι όμως συμβαίνει στο Ηρακλειτιο ρευμα της Ιστορίας-τωρα  πρέπει να εξετασθεί 

με τη διαλεκτική,με κανέναν δογματισμό σκέψης

Το Βερολίνο άδειο,έρημο,φοβισμένο,ένα κενό,μέσα σε Ιστορία που βράζει,

Ένας Άλλος Κόσμος θα γεννηθεί με την δική του Ιστορία,κι έπειτα κι Αυτός

θα ανατραπει από Άλλον,αυτό θα συμβαίνει οσο θα  υπάρχουν άνθρωποι,

Σε έναν ερημωμένο τοίχο ήταν γραμμένο με μαύρη μπογιά ένα σύνθημα:

ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

χαμογέλασε,πόσο ήθελε να γράψει στον τοίχο:

SEIN UND NICHTS SEI DASSELBE


κοίταξε το ρολόι του,είχε ακόμα χρόνο στην Ιστορία,

ο φιλοσοφος Friedrich Hegel 61 ετων περιφερθηκε σκεπτομενος στις 

14 Νοεμβρίου 1831


-Τίποτα μεγάλο στον κόσμο δεν έχει επιτευχθεί χωρίς πάθος

-Οι μεγάλες τραγωδίες στον κόσμο δεν είναι οι αντιπαλότητες μεταξύ δικιου

και άδικου,αλλά μεταξύ δύο δικιων

-Η Παγκοσμια Ιστορία είναι ένα Δικαστήριο Κρισεων

-Σ'αυτον που κοιτάζει τον κόσμο ορθολογιστικά,ο κόσμος με τη σειρά του

του δείχνει μια ορθολογιστική άποψη.Η σχεση είναι  αμοιβαία 

-Was vernünftig ist, das ist Wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.

Οτι είναι πραγματικό είναι λογικό,και ότι είναι λογικό είναι πραγματικό

-Η εκπαίδευση είναι η τέχνη που κάνει τον άνθρωπο ηθικο

-Αληθεια στη φιλοσοφία σημαίνει ότι η άποψη και η εξωτερική πραγματικότητα

συμπίπτουν

-Το να είσαι ανεξάρτητος από την κοινή γνώμη είναι η πρώτη προϋπόθεση

να αποκτήσεις κάτι μεγαλο

-Οτι η εμπειρία και η ιστορία μας διδάσκει είναι ότι οι άνθρωποι και οι κυβερνήσεις 

δεν έχουν μάθει τίποτα από την ιστορια

-Η αλήθεια δεν βρίσκεται ούτε στη θέση ούτε στην αντίθεση αλλά στην

αναδυόμενη σύνθεση που  συμφιλιωνει αυτές τις δυο

-So muß die Philosophie zwar die Möglichkeit erkennen, daß das Volk sich 

zu ihr erhebt, aber sie muß sich nicht zum Volk erniedrigen.

πρέπει η φιλοσοφία πράγματι να αναγνωρίσει τη δυνατότητα,ότι ο λαός

προς αυτήν θα υψωθεί,αλλά όχι ότι πρέπει αυτή προς το λαό να χαμηλωσει

-Abstraktionen in der Wirklichkeit geltend machen, heißt Wirklichkeit zerstören.

Ισχυριζόμενος τις αφαιρέσεις της πραγματικότητας ,σημαίνει ότι την

πραγματικότητα καταστρεφεις

.

.

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΉΔΕΙΑΣ -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΉΔΕΙΑΣ

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.Μηδεια-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΉΔΕΙΑΣ

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Κύριοι Δικαστές Κύριοι Ενορκοι,άρχισε την ομιλία του ο συνήγορος κατηγορίας,

Εδώ ενώπιον σας εχομεν μιαν στυγερήν εγκληματίαν,αμετανόητην η οποία

με άκρα ψυχρότητα διαπράττει τα εγκλήματα της,τον άτομον αυτό είναι

λίαν επικίνδυνον δια την ευνομούμενην κοινωνίαν μας και δια τον πολιτισμένον

κόσμο μας,δεν θα μεταχειρισθωμεν πολύπλοκα ρητορικά σχήματα δια να 

κατειξωμεν το αξιόποινον και το αποτρόπαιον των πράξεών της

κατηγορουμένης,τα αντικειμενικά γεγονότα είναι οι αληθείς μαρτεις

αυτων,η κατηγουρουμενη,κατά νοσηρή επαναληπτικοτητα εις το παρελθόν 

εδιέπραξεν φοβέρα εγκλήματα,

Πρώτον εις την πατρίδαν της Κολχίδα όπου εκατεσφαξεν τον μικρόν της

αδελφόν τον Αψυρτον και τεμαχιζοντας τον ερριπτεν τα μέλη του εις την

θάλασσαν ώστε να χρονοτριβησει δια την περισυλλογήν των μελών 

του άτυχου υιού του ο πατήρ αυτού Βασιλεύς της Κολχίδος Αιητης κατά 

την καταδίωξην της Αργως,και αυτής της Μήδειας και του εραστου αυτής

Ιάσονος

Δεύτερον ,ερχόμενοι εις την Ιωλκόν,θελωντας ο Ιάσων να εκδικηθεί τον Πελία 

δια τον φόνον του πατρός του και του αδελφού,εζήτησεν από αυτήν αρωγην,

και εκείνη,αυτή εδώ η κατηγορούμενη,επροχώρησεν εις το εγκληματικόν της έργον,πειθωντας τις κόρες του Πελία,πως θα επαναφέρουν εις την νεότηταν 

τον πατέρα τους,αν  τον τεμαχίσουν και τον βράσουν

Τρίτον,μετά το έγκλημα της εκδίκησης καταδιωχθεντες εκατέφυγον εις την Κόρινθον,

ούτε εδώ Κύριοι Δικαστές Κύριοι Ένορκοι έπαυσεν να εγκληματει,

και μάλιστα τώρα επροέβειν εις τριπλούν έγκλημα,ανθρωποκτονίας και διπλης

παιδοκτονιας,

και τα τρία εγκλήματα είναι ψυχρως προμελετημενα,

αυτά τα οποία εκδικαζομεν εδω

εις την μεν ανθρωποκτονίαν άτυχες θύμα της ειναι η Γλαύκη,κόρη του βασιλέως

της Κορίνθου Κρέοντα,πεμπωντας εις αυτήν,,την ημέραν του γάμου της με τον 

Ιάσοναν, δολιως ως δώρον γάμου δηλητηριασμένον πέπλον,τον οποίον όταν το εφόρεσεν η νύφη ετυλίχθηκεν αμέσως εις τις φλόγες και εκαηκεν ως δας

η στυγερος ανθρωποκτονος θα επικαλεσθεί λόγους εκδίκησης,πως ήθελεν 

να εκδικηθεί τον εραστή της Ιάσοναν δια την απιστίαν του, αυτά εις μίαν πεπολιτισμενην σύγχρονον κοινωνίαν είναι αδιανόητα,η εκδίκησης και 

η αυτοδικία ανήκουν εις τις πρωτογονες εποχές της ανθρωπότητας,και εις 

τον βαρβαρον κόσμον της εις τον οποίον εγεννηθηκεν

και βέβαια οι ψυχιατροι θα γνωματευσουν επακριβώς επιστημονικώς πως η ανθρωποκτονος δεν είναι ανθρωποκτονος,αλλά το θύμα της φαλλοκρατουμενης

κοινωνίας,και πως δεν έιχεν ουδεμιαν επίγνωσην των πράξεών της,η απιστία του εραστή της την επλήγωσεν τόσο βαθεως ωστε εκατέληξεν  μοιραιως εις την ψυχοπαθειαν,

και ο πραγματικός αυτουργός των εγκλημάτων πρέπει να αναζητηθεί άλλου,

αυτα θα τεκμαιρουν είναι και η πρόξενος αιτία των διπλής παιδοκτονιας,

των δύο αμοιρων παιδιων ,τέκνων αυτής και του Ιάσονος,,

Αγνοούν ότι το έγκλημα είναι έγκλημα,και τέτοιον είναι όποιος και να το

εκτελεσει,αποτρόπαιον και τιμωρητεον,η δε αφαιρεσις ζωής είναι το μέγιστον

κακον

Κύριοι Δικαστές Κύριοι Ένορκη,η κατηγορούμενη Μήδεια ουδολως είναι ψυχοπαθής,

μια δόλια είναι,συνειδητά δολοφόνος,ανθρωποκτονος και διπλως παιδοκτονος,

ενηργησεν απολύτως δια της ψυχρης λογικής,και δι'αυτο  ζητούμεν την παραδειγματικήν τιμωρίαν της δια τα αποτρόπαια εγκλήματα  της ανθρωποκτονίας και της διπλής παιδοκτονιας,συμφώνως των ισχυόντων  

νόμων του Ποινικού Δικαίου του Κράτους μας,

επιπλέον να δικασθεί ως αλλοδαπός δολοφόνος εις την ημεδαπην,

και να συνυπολογισθεί το βαρύ ποινικόν της μητρώον,

και το αμετανοητον εγκληματικον της προσωπικότητας της


η Μήδεια,ακίνητη,βουβή, δεν ακουγε τον συνήγορο κατηγορίας ούτε τον

διορισμένον αυτοκλητα από το δικαστήριο συνήγορο υπεράσπισης,ούτε

τους μάρτυρες που κατέθεσαν υπέρ  η' κατά,ούτε σηκώθηκε να απολογηθεί

όταν την κάλεσαν,

όλη την ώρα έβλεπε πως μετά τα παιδιά της ήταν σε μια παιδική χαρά,

εκείνη έκαναν κούνια κι εκείνη τα κουνούσε,ο Ιάσονας βιντεογραφουσε,

έπειτα έκαναν τραμπάλα και τσουλιθρα,

η Μήδεια ούτε άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου

την έκλεισαν σε άσυλο,σε απομόνωση,

ζήτησε δύο κούκλες

τις κρατούσε αγκαλιά όλη την ώρα,

την είδαν και να τις βυζαινει,

πριν κοιμηθεί τις έβαζε στο κρεβάτι της,μια αριστερά και μια δεξιά,στο πλάι 

της και έτσι κοιμόνταν,

γενικά ήταν ήσυχη σε όλη τη χρονική διαρκεια τον εγκλεισμό της

όταν αργότερα πήρε εξιτήριο από το άσυλο πήγε στην Αθήνα,εκεί παντρεύτηκε

τον βασιλιά Αιγεα,τον πατέρα του Θησέα,και εκανε ένα γιο μαζί του τον Μηδο,


η Μήδεια βρίσκεται στο θέατρο,παρακολουθώντας την Μήδεια του Ευριπίδη,

όπου ακούει και βλέπει τους υποκριτές:


ΙΑΣΟΝ. κι η ίδια βασανίζεσαι και πρόξενος κακών εισαι

ΜΗΔΕΙΑ. καλά το ξέρεις,αλλά πάψε να γελας

ΙΑ.παιδια μου,πόσο ασπλαχνη μάνα ειχατε

ΜΗ.παιδια μου,απ'την απιστία του πατέρα χαθηκατε

ΙΑ.απ'το δικό μου δεν χάθηκαν χέρι 1365

ΜΗ.αλλα απ'τους ξεδιάντροπους γάμους σου

ΙΑ. και για το κρεβάτι έπρεπε να τα σκοτωσεις;

ΜΗ.τι νομίζεις πως για μια γυναίκα μικρό αυτό είναι πράγμα;

ΙΑ. ναι αν σώφρονα είναι,εσύ όμως είσαι κακια

ΜΗ.ξέρεις πως δεν ζούνε  πια,κι αυτό θα σε πονεσει 1370

ΙΑ να ξέρεις,αλίμονο σε σένα,στο κεφάλι σου τιμωροι θα'ναι

ΜΗ. ξέρουν οι θεοί ποιος αυτά τ'αρχισε

ΙΑ.και βεβαια ξέρουν την καταπτυστη ψυχή σου

ΜΗ.μισησε με,σιχαίνομαι τα πικροχολα λόγια σου

ΙΑ.κι εγώ τα δικά σου,θέλω να μην σε ξαναδω 1375

ΜΗ.κι εγω το θέλω πολυ

ΙΑ.ασε με να θάψω τα παιδιά μου  κι άσε με να κλαψω

ΜΗ.ποτε,εγώ με τα ίδια αυτά τα χέρια μου θα τα θαψω

να μην βρεθεί ποτέ κανένας τους τάφους των να βεβηλωσει 1380

κι εσύ κακήν κακώς θα πεθανεις

ΙΑ.κι εσένα οι τρομερές τύψεις των παιδιών θα σε συντρίψουν 

κι η τιμωρία του φόνου τους 

ΜΗ.ποιος θα ακουσει έναν ψεύτη στους όρκους 

και προδότη σαν εσένα;

ΙΑ.μακρυα μου,μίασμα,παιδοκτονα

ΜΗ.τράβα στο σπίτι και θάψε τη νυφη σου

ΙΑ.τραβω χωρίς τ' άμοιρα δύο παιδιά μου 1395

ΜΗ.ακομα δεν θρηνείς,περίμενε και τα γηρατειά

ΙΑ.παιδια μου αγαπημένα

ΜΗ. για τη μάνα,όχι για σενα

ΙΑ.γι'αυτο τα σκότωσες; 

ΜΗ.εσενα να εκδικηθώ.

ΙΑ.θελω ο δύστυχος να  φιλήσω 

και ν'αγκαλιασω τα παιδιά μου 1400

ΜΗ.τωρα θέλεις να τους μιλησεις,τώρα να τα φιλήσεις

ενώ πρώτα τα'διωχνες από κοντα σου

ΙΑ.άσε με τ'απαλα κορμιά των παιδιών μου ν'αγγιξω

ΜΗ.ποτε δεν θα σ' αφήσω,μάταια μιλας(1)

.

.

.

Σημείωση

(1)

Ευρυπίδη Μήδεια

-μετάφραση-αποδοση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


ΙΑ. καὐτή γε λυπῇ καὶ κακῶν κοινωνὸς εἶ.

ΜΗ. σάφ᾽ ἴσθι· λύει δ᾽ ἄλγος, ἢν σὺ μὴ ᾽γγελᾷς.

ΙΑ. ὦ τέκνα, μητρὸς ὡς κακῆς ἐκύρσατε.

ΜΗ. ὦ παῖδες, ὡς ὤλεσθε πατρῴᾳ νόσῳ.

1365ΙΑ. οὔτοι νιν ἡμὴ δεξιά γ᾽ ἀπώλεσεν.

ΜΗ. ἀλλ᾽ ὕβρις οἵ τε σοὶ νεοδμῆτες γάμοι.

ΙΑ. λέχους σφε κἠξίωσας οὕνεκα κτανεῖν;

ΜΗ. σμικρὸν γυναικὶ πῆμα τοῦτ᾽ εἶναι δοκεῖς;

ΙΑ. ἥτις γε σώφρων· σοὶ δὲ πάντ᾽ ἐστὶν κακά.

1370ΜΗ. οἵδ᾽ οὐκέτ᾽ εἰσί· τοῦτο γάρ σε δήξεται.

ΙΑ. οἵδ᾽ εἰσίν, οἴμοι, σῷ κάρᾳ μιάστορες.

ΜΗ. ἴσασιν ὅστις ἦρξε πημονῆς θεοί.

ΙΑ. ἴσασι δῆτα σήν γ᾽ ἀπόπτυστον φρένα.

ΜΗ. στύγει· πικρὰν δὲ βάξιν ἐχθαίρω σέθεν.

1375ΙΑ. καὶ μὴν ἐγὼ σήν· ῥᾴδιοι δ᾽ ἀπαλλαγαί.

ΜΗ. πῶς οὖν; τί δράσω; κάρτα γὰρ κἀγὼ θέλω.

ΙΑ. θάψαι νεκρούς μοι τούσδε καὶ κλαῦσαι πάρες.

ΜΗ. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί σφας τῇδ᾽ ἐγὼ θάψω χερί,

φέρουσ᾽ ἐς Ἥρας τέμενος Ἀκραίας θεοῦ,

1380ὡς μή τις αὐτοὺς πολεμίων καθυβρίσῃ

τυμβοὺς ἀνασπῶν· γῇ δὲ τῇδε Σισύφου

σεμνὴν ἑορτὴν καὶ τέλη προσάψομεν

τὸ λοιπὸν ἀντὶ τοῦδε δυσσεβοῦς φόνου.

αὐτὴ δὲ γαῖαν εἶμι τὴν Ἐρεχθέως,

1385Αἰγεῖ συνοικήσουσα τῷ Πανδίονος.

σὺ δ᾽, ὥσπερ εἰκός, κατθανῇ κακὸς κακῶς,

Ἀργοῦς κάρα σὸν λειψάνῳ πεπληγμένος,

πικρὰς τελευτὰς τῶν ἐμῶν γάμων ἰδών.

ΙΑ. ἀλλά σ᾽ Ἐρινὺς ὀλέσειε τέκνων

1390φονία τε Δίκη.

ΜΗ. τίς δὲ κλύει σοῦ θεὸς ἢ δαίμων,

τοῦ ψευδόρκου καὶ ξειναπάτου;

ΙΑ. φεῦ φεῦ, μυσαρὰ καὶ παιδολέτορ.

ΜΗ. στεῖχε πρὸς οἴκους καὶ θάπτ᾽ ἄλοχον.

1395ΙΑ. στείχω, δισσῶν γ᾽ ἄμορος τέκνων.

ΜΗ. οὔπω θρηνεῖς· μένε καὶ γῆρας.

ΙΑ. ὦ τέκνα φίλτατα. ΜΗ. μητρί γε, σοὶ δ᾽ οὔ.

ΙΑ. κἄπειτ᾽ ἔκανες; ΜΗ. σέ γε πημαίνουσ᾽.

ΙΑ. ὤμοι, φιλίου χρῄζω στόματος

1400παίδων ὁ τάλας προσπτύξασθαι.

ΜΗ. νῦν σφε προσαυδᾷς, νῦν ἀσπάζῃ,

τότ᾽ ἀπωσάμενος. ΙΑ. δός μοι πρὸς θεῶν

μαλακοῦ χρωτὸς ψαῦσαι τέκνων.

ΜΗ. οὐκ ἔστι· μάτην ἔπος ἔρριπται.

.

.

THE MULTIPLY FACES OF MEDEA

-painting and music χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

https://youtu.be/MdH5NWgQ4TQ

.

.

THE MULTIPLY FACES OF MEDEA -painting and music χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

 .

.

THE MULTIPLY FACES OF MEDEA

-painting and music χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


https://youtu.be/MdH5NWgQ4TQ

.

.

ABSTRACT GEOMETRICOUS PAINTING CONTINUOUM -painting and music χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

 .

.

ABSTRACT GEOMETRICOUS PAINTING CONTINUOUM 

-painting and music χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


https://www.youtube.com/watch?v=CW0aJppeVxQ&feature=youtu.be

.

.

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Πλατωνική Διάσταση -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Πλατωνική Διάσταση

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.

Πλατωνική Διάσταση

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Κατά τον μύθο του Ηρος στην Πολιτεία του Πλάτωνα κεφάλαιο 10, 


ἐπειδὴ δ᾽ οὖν πάσας τὰς ψυχὰς τοὺς βίους ᾑρῆσθαι, ὥσπερ ἔλαχον ἐν τάξει προσιέναι 

πρὸς τὴν Λάχεσιν: ἐκείνην δ᾽ ἑκάστῳ ὃν εἵλετο δαίμονα, τοῦτον φύλακα συμπέμπειν [620e] τοῦ βίου καὶ ἀποπληρωτὴν τῶν αἱρεθέντων


(αφού λοιπόν όλες οι ψυχές τους βίους διάλεξαν,όπως  ελαχαν με την

σειρά προσηλθαν στην Λάχεση,εκείνη σε καθέναν τον δαίμονα που διάλεξε

ετούτον της έδωσε φύλακα να την  συνοδεύσει στον βίο και να εκπληρώσει

τα διαλεγμενα)


ένας άντρας και μια γυναίκα στον νέο τους βίο  επέλεξαν να είναι ζευγαρι


ἐπειδὴ δὲ κοιμηθῆναι καὶ μέσας νύκτας γενέσθαι, βροντήν τε καὶ σεισμὸν γενέσθαι, 

καὶ ἐντεῦθεν ἐξαπίνης ἄλλον ἄλλῃ φέρεσθαι ἄνω εἰς τὴν γένεσιν, ᾄττοντας ὥσπερ 

ἀστέρα

(όταν  κοιμήθηκαν και έγινε μεσάνυχτα,και βροντή και σεισμός έγινε,και

από εκεί ξαφνικά άλλη άλλη από εκεί κατευθύνθηκαν πάνω προς τη 

γέννηση,όπως διαττοντες αστερες)


και εκσφενδονησθηκαν άλλου ο ένας κι αλλού ο άλλος,

χάθηκαν,και ζούσαν μισή ζωή,

ούτε ο ένας είχε την ανάμνηση του άλλου,

μόνο ενιώθαν μελαγχολία και δεν μπορούσαν να την εξηγήσουν από πού

προερχεται κι ήταν ανικανοποίητοι,τίποτα δεν τους άρεσε,

είχανε και οι δυο παράξενα όνειρα,

ο άντρας έβλεπε μια γυναίκα με λευκό φόρεμα σε έναν μεγάλο ημιφωτισμενο

διαδρομο έτρεχε να την φτάσει,δεν την προλάβαινε,εκεινη άνοιγε μια πόρτα,

όταν έφτανε εκεί δεν έβλεπε καμιά πόρτα,ούτε άκουγε κάτι

και η γυναίκα ήταν στο διαμέρισμα της κι άκουγε να της χτυπούν τη πόρτα

άνοιγε και δεν έβλεπε κανέναν εκεί,κοιτούσε έξω κι έβλεπε στο βάθος 

του μεγάλου  ημιφωτισμενου διαδρομου έναν άντρα να απομακρυνεται και 

να χάνεται,

μια μέρα επιστρεφοντας από δουλειά στο διαδρομο λίγο πριν φτάσει στη 

πορτα του διαμερίσματος άκουσε μια φωνή,

κυρία,κυρία

σταμάτησε,γύρισε το κεφάλι,είδε έναν άγνωστο άντρα,

ο άντρας την πλησίασε,

συγνωμη για το θάρρος,θέλω να γνωριστούμε,

η γυναίκα χαμογέλασε

τι λες πάμε για φαγητό το βράδυ;πρότεινε ο άντρας

η γυναίκα δέχτηκε,

γίνανε ζευγάρι,

ενοικιασαν μεγαλύτερο διαμέρισμα άλλου,

ο άλλος άντρας κατάφερε να φτάσει τη γυναίκα του διαδρόμου,τη κράτησε

σφιχτά από το χέρι,

ασε με,με πονάς,φωναξε,τι θέλεις;είσαι τρελός

ναι τρελός για σένα,της είπε,

σε φοβάμαι,φύγε θα φωνάξω την αστυνομία,ούρλιαξε η γυναίκα,

φώναξε την,κανείς δεν θα ακούσει,αγριεψε εκείνος,,σκάσε,εμπρός άνοιξε 

γρήγορα τη πόρτα σου,

εκείνη αντιστάθηκε,τέρας,

της πήρε τα κλειδιά,κρατώντας της σφιχτά άνοιξε τη πόρτα,και την πέταξε

κατω,

κλείδωσε τη πόρτα,

είχε σηκωθεί η φούστα της,είδε τα πόδια της,

πουτανα,της φώναξε,

την βίασε,

από τότε την είχε τρομακρατημενη και την έκανε ότι ηθελε,εκείνη ένιωθε εξευτελισμενη και τον μισούσε 

είχαν περάσει τρία χρόνια και είδε αλλαγή στη συμπεριφορά της,του φαίνονταν 

απόμακρη,τη ρώτησε,δεν του απάντησε,τι συμβαίνει;θέλω να μάθω,

κάθε μέρα η απόσταση μεγάλωνε,έλλειπε ώρες από το σπίτι,γυρνούσε και δεν 

του έδινε καμια εξήγηση,

όταν γύρισε από τη δουλειά βρήκε ένα σημείωμα στο τραπέζι:

δεν αντέχω άλλο πρέπει να ξεκαθαρίσω μαζί σου,έχω γνωρίσει έναν άλλον

άντρα,αντίο,

σκέφτηκε να τους βρει και να τους σκοτώσει,

όχι αυτός είναι πληγωμενος εγωισμός,άλλωστε ποτέ δεν ένιωσε κάτι δυνατό

γι'αυτη,αν δεν ήταν αυτή θα ήταν αυτός,

γρήγορα την ξέχασε,

αυτή τη φορά ήταν προετοιμασμένη,όταν ρίχτηκε πάνω της και της έσχισε τα

ρούχα,τον κάρφωσε στη πλάτη με το μαχαίρι,εκείνος ούρλιαξε σαν ζώο

που το μαχαιρωνουν,κλωτσησε τα πόδια του,κι έπειτα έμεινε αοπνος ακίνητος,

το αίμα του πλημμύρισε τα σεντόνια,

πήγε στην αστυνομία,σκότωσα έναν άντρα,

έγιναν ανακρίσεις,ομολόγησε του βιασμούς,

αθωώθηκε,

στο όνειρο της,έβλεπε συνέχεια,έναν άντρα να τηλεφωνεί και να λέει το

ονομα της

η γυναίκα,που έβλεπε στο όνειρο, μιλούσε στο τηλέφωνο,άκουγε καθαρά

να λέει το όνομα του

.

.


.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΊΟ ΜΟΥ ALBERT EINSTEIN ΚΑΙ ΤΟΝ KURT GODEL -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

.

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΊΟ ΜΟΥ ALBERT  EINSTEIN

ΚΑΙ ΤΟΝ KURT GODEL

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.


Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΊΟ ΜΟΥ ALBERT  EINSTEIN

ΚΑΙ ΤΟΝ KURT GODEL

-χ.ν.κουβελης c.n.cpuvelis


στο τρένο προς το Princeton University ,New Jersey.

ο Θείος μου Albert Einstein απεναντι μου στο κάθισμα είναι ευδιαθετος,

-ξερεις,μου λέει,εδώ στο Princeton είμαι για να ερευνήσω και όχι να διδάξω

-Αγαπητε μου θείε Albert δεν θα σε ρωτήσω για την Ειδική ούτε για την 

Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

-πολυ σωστά θα κάνεις ,απαντησε,θα χρειάζονταν τρεις μερες και περισσότερο,

και με τα ρολόγια να πάνε πιο αργά μέσα στο κινούμενο τρένο,

γελάει,αλλά και πάλι θα ήταν μη κατανοήσημες

-Σας θεωρώ τον Αρχιμήδη της Φυσικής,του είπα

-με τον Μεγάλο Αρχιμήδη έχουμε ένα μόνο κοινό:και οι δύο μας αναφωνησαμε

ΕΥΡΗΚΑ! ΕΥΡΗΚΑ!

το τρένο προχωρούσε ακολουθώντας την κύρτωση του χωροχρόνου

Ο θείος μου είχε διάθεση για συζήτηση

-Να ο κόσμος όπως εγώ τον βλέπω,

ο Nietzsche έλεγε πως '

Μόνο τα άτομα έχουν την αισθηση της υπευθυνοτητας

Ας δούμε την Κοινωνία και την Ατομικότητα

Όταν κάνουμε επισκόπηση της ζωής μας και των εγχειρημάτων μας γρήγορα 

θα παρατηρήσουμε ότι σχεδόν το σύνολο των πράξεών μας και επιθυμιών είναι συνδεδεμένα με την ύπαρξη των άλλων ανθρωπίνων όντων.Βλεπουμε ότι όλη μας η φυση μοιάζει με εκείνη των κοινωνικών ζώων Τρώμε τροφή που οι άλλοι έχουν καλλιεργησει,φοράμε ρούχα που οι άλλοι έχουν φτιάξει,ζούμε σε σπίτια που οι άλλοι έχουν χτίσει.Το μεγαλύτερο μέρος των γνώσεων μας και των πίστεων μας  έχει κοινωποιηθει σε μας από άλλους ανθρώπους διαμέσου μιας γλώσσας που άλλοι έχουν δημιουργήσει.Χωρις γλώσσα οι νοητικές μας ικανοτητες θα ήταν πραγματικά φτωχές,συγκριτικά με εκείνες των ανώτερων ζώων.Πρεπει,επομένως,να παραδεχτούμε ότι οφείλουμε το κύριο μας πλεονέκτημα απεναντι στα ζώα στο γεγονός ότι ζούμε μέσα σε ανθρωπίνη κοινωνία.Το άτομο,αν αφεθεί μόνο από την γέννηση του θα παραμείνει πρωτόγονο και ζωώδες στις σκέψεις του και τα αισθήματα σε ένα βαθμό που δύσκολα μπορεί να συλλάβουμε.Το άτομο είναι αυτό που είναι και έχει αξια όχι τόσο πολύ εξαιτίας της ατομικότητας του,αλλά μάλλον καθώς ένα  μέλος μιας μεγάλης ανθρώπινης κοινωνίας,η οποία κατευθύνει την υλική και πνευματική του ύπαρξη από την κούνια μέχρι τον τάφο.Η αξία ενός ανθρώπου στην κοινοτητα πρώτα πρώτα εξαρτάται κατά πόσον παρά πέρα τα αισθηματα του,οι σκέψεις,και οι πράξεις είναι κατευθυνόμενες προς την προώθηση του καλού στους συνανθρώπους του.Εμεις τον καλούμε καλό η' κακό σύμφωνα με το πώς στέκεται σ'αυτο το ζήτημα.Φαινεται με πρώτη ματιά σαν η εκτίμηση μας ενός ανθρώπου να εξαρτάται εντελώς πάνω στις κοινωνικές του ιδιότητες.

Κι όμως τέτοια θέση θα ήταν λανθασμένη.Ειναι φανερό ότι όλα τα πράγματα που αξίζουν,υλικά,πνευματικά,και ηθικά,τα οποία δεχομαστε από την κοινωνία μπορεί να είναι χαραγμένα διαμέσου αμέτρητων γενεών πίσω σε ορισμένα δημιουργηκα άτομα.

Η χρήση της φωτιάς,η καλλιέργεια των φαγώσιμων φυτών,η ατμομηχανη-το καθένα ανακαλύφθηκε από έναν άνθρωπο.Μονο τα άτομα μπορούν να σκεφθούν,και κατά συνέπεια να δημιουργήσουν νέες αξίες για την κοινωνία-όχι;,

ακόμη να θέσουν νέα ηθικά πρότυπα στα οποία η ζωή της κοινοτητας προσαρμόζεται.

Χωρίς δημιουργικες,ανεξάρτητες στη σκέψη και στη κρίση  προσωπικότητες η περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας είναι τόσο αδιανοητη όσο η εξέλιξη της ατομικής προσωπικότητας χωρίς το εύφορο έδαφος της κοινότητας.

Η υγεία της κοινωνίας λοιπόν εξαρτάται απόλυτα πάνω στην ανεξαρτησία των ατόμων συνθέτοντας την καθώς και στην στενή τους πολιτική συνοχη.Εχει ειπωθεί πολύ σωστά ότι ο Ελληνο-Ευρωπαικο-Αμερικανικος πολιτισμός συνολικά,και ιδιαίτερα στην λαμπρή του άνθιση στην Ιταλική Αναγέννηση,που έθεσε ένα τέλος στην στασιμότητα της μεσαιωνικής Ευρώπης,είναι βασισμένος πάνω στην απελευθέρωση και το σχετικο ξεχωρισμα του ατομου(1)

τα μαλλιά του ανακατωθηκαν από το ρεύμα στο παράθυρο,δεν έκανε προσπάθεια 

να τα διορθώσει

-ετσι με θέλουν τα pop περιοδικά,γέλασε,

στο σπίτι παίζω βιολί,σχετικά καλά,το ίδιο και πιάνο,η μουσική με βοηθά,

it's not playing dice

σκεφτόμουν την θεωρία του:

είμασταν στο τρένο,ένα αδρανειακό σύστημα,έξω υπάρχει ένα άλλο αδρανειακό

σύστημα,η ακίνητη πολη

1.Σε όλα τα αδρανειακά σύστημα ,επομένως και σε αυτά,ισχύουν αναλοιωτοι οι

φυσικοί νομοι

2.Σε κάθε αδρανειακό σύστημα η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή

300000000 m/s

το τρένο σταμάτησε σε έναν σταθμό,το ρολόι έδειχνε 9:14 πμ

κοίταξα το δικό μου

-9:13 ακριβώς ανηψιε μου,άκουσα τον θείο μου Αλβέρτο,

και συνέχισε,βλέπεις εκείνον τον αντρα που κάθεται σε αυτό το παγκάκι της αποβάθρας,είναι σε ένα ακίνητο αδρανειακό σύστημα,ας υποθέσουμε ότι περνούμε 

από μπροστά του με μεγάλη ταχύτητα ,τότε αυτός παρατηρει ότι το πίσω μέρος του τρένου συμπιεζεται,έχουμε δηλαδή συστολή του χώρου,

αν υποθέσουμε ότι το τρένο μας,το κινούμενο αδρανειακό μας σύστημα, έχει μήκος 1s δευτερόλεπτο και ένας επιβάτης στην μια άκρη του στείλει φωτεινό σήμα προς την άλλη,αυτο θα φθάσει σε 1s ενα δευτερόλεπτο,

ο  άντρας στην αποβάθρα του σταθμού,στο ακίνητο αδρανειακό σύστημα του,

θα μετρήσει 1.5s δευτερόλεπτα,επειδή παρατηρεί ότι η άλλη άκρη έχει μετακινηθεί επομένως το φως θα χρειασθεί περισσότερο χρόνο για να φθάσει εκεί,έχουμε δηλαδή  διαστολή του χρόνου,

και ο επιβάτης και ο άντρας το ίδιο γεγονός το αντιλαμβάνονται να εξελλισεται σε 

διαφορετικό χρόνο,τι συμβαίνει;απλά,αφού η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή και 

στα δύο αδρανειακα συστήματα,γνωρίζωντας  ότι η ταχύτητα είναι ίση με το διαστημα προς το χρόνο που διανύεται αυτό το διαστημα,επομένως,και για τους δύο παρατηρητές, θα είναι μεταβλητα το διάστημα και ο χρόνος,

αυτά συμβαίνουν λόγω της παραμορφώσης του χωροχρόνου μετρούμενου από ένα άλλο αδρανειακό σύστημα,βέβαια ούτε το τρένο ούτε τα ρολόγια αλλάζουν

χαμογέλασε,με εκείνο υπέροχο χαμόγελου ενός αγαθού ανθρώπου τεράστιας ευφυίας,

είδες σε πόσο χρόνο σου εκθεσα την Θεωρία της Σχετικοτητας;

τώρα το Princeton έφτασε στο τρένο,είπε,θα κατέβουμε,

και να ξεχάσουμε να αλλάξουμε την ώρα στα ρολόγια μας,είπε με χιούμορ,

το τρένο σταμάτησε στον σταθμό του τρένου,

κατεβήκαμε,

-με περιμένει ο φίλος μου ο Kurt Gödel για την συνειθισμενη πρωινή μας βόλτα, 

τρομερά ιδιοφυής αυτός ο αυστριακός,στο θεώρημα του Της Μη Πληρότητας

έδειξε πως σε κάθε αξιωματικό σύστημα θα υπάρχουν προτάσεις που δεν

θα μπορούν να αποδειχθούν ούτε αληθεις ούτε ψευδείς σε αυτό το αξιωματικό

σύστημα,

Τώρα έχουμε ένα άκρως ενδιαφέρον ζητημα να συζητήσουμε:

ο Κουρτ λέει ότι υπάρχουν Κόσμοι,συνεπαγόμενοι από τις λύσεις που βρήκε τής δικης μου

 θεωρίας της σχετικότητας,στους οποίους ο χρόνος είναιανύπαρκτος,και απέδειξε ότι

 αφού εκεί δεν υπάρχει ο χρόνος  δεν υπάρχει και στον δικό μας,

Α νάτος 

Είδα την φιγούρα ενός ψηλολιγνου άντρα με παλτό και χασκολ ενώ ήταν μέσα Ιουλίου 

κι έκανε ζέστη,μου φάνηκε ασθενικός,

τους χαιρέτησα κι απομακρύνθηκα,

Αργότερα συνάντησα τον Richard Feynman και του είπα για το περιστατικο,

εκείνος ο ιδιοφυής άντρας με το υπέροχο χιούμορ χαμογελασε και ειπε:

Eintsein Gödel Δύο Αδρανειακα Συστήματα των Μαθηματικών και της Λογικής

Συμφωνα με την Αρχή της απροσδιοριστίας του Werner Heisenberg ένας εξωτερικός 

παρατηρητής εντοπίζοντας τον έναν χάνει τον άλλον,

Eintsein Gödel κβαντικά φαινόμενα,

κι επειδή τελικά God play dice συνυπαρχουν

Από τον έναν περνάς στον άλλον με το φαινομένο της σήραγγας,αφού χρειάζεσαι τεράστια ενέργεια για να πηδήσεις από το χώρο του ενός στοχώρου του άλλου,

Einstein και Gödel βρίσκονται σε quantum entanglement,κβαντική διεμπλοκη,

η' σε κβαντικό ενσγκαλισμο,όπου δύο σωματίδια  συνδημιουργημενα μετα τον διαχωρισμο τους ασχέτως της απόστασης,όση μεγάλης και να είναι, του χώρων που βρισκονται,είναι σε κατάσταση διεμπλοκης,αν στο ένα συμβεί κάτι το άλλο αντιδρά 

αμεσα

Βέβαια στη βόλτα του,στη Νευτώνεια φυσικη είναι δύο κανονικοί άνθρωποι,φίλοι.

.

.

σημείωση

1

Απόσπασμα απο το βιβλίο:

THE WORLD AS I SEE IT 

Albert Einstein 

(μετάφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis)


 Only individuals have a sense of responsibility. --Nietzsche


Society and Personality 

When we survey our lives and endeavours we soon observe that almost the 

whole of our actions and desires are bound up with the existence of other 

human beings. We see that our whole nature resembles that of the social 

animals. We eat food that others have grow, wear clothes that others have 

made, live in houses that others have built. The greater part of our knowledge 

and beliefs has been communicated to us by other people through the medium 

of a language which others have created. Without language our mental 

capacities wuuld be poor indeed, comparable to those of the higher animals; 

we have, therefore, to admit that we owe our principal advantage over the 

beasts to the fact of living in human society. The individual, if left alone from 

birth would remain primitive and beast-like in his thoughts and feelings to a 

degree that we can hardly conceive. The individual is what he is and has the 

significance that he has not so much in virtue of his individuality, but rather as a 

member of a great human society, which directs his material and spiritual 

existence from the cradle to the grave. 

A man's value to the community depends primarily on how far his feelings, 

thoughts, and actions are directed towards promoting the good of his fellows. 

We call him good or bad according to how he stands in this matter. It looks at 

first sight as if our estimate of a man depended entirely on his social qualities. 

And yet such an attitude would be wrong. It is clear that all the valuable 

things, material, spiritual, and moral, which we receive from society can be 

traced back through countless generations to certain creative individuals. The 

use of fire, the cultivation of edible plants, the steam engine--each was 

discovered by one man. 

Only the individual can think, and thereby create new values for society--nay, 

even set up new moral standards to which the life of the community conforms. 

Without creative, independently thinking and judging personalities the upward 

development of society is as unthinkable as the development of the individual 

personality without the nourishing soil of the community. 

The health of society thus depends quite as much on the independence of the

individuals composing it as on their close political cohesion. It has been said 

very justly that Græco-Europeo-American culture as a whole, and in 

particular its brilliant flowering in the Italian Renaissance, which put an end to 

the stagnation of mediæval Europe, is based on the liberation and comparative 

isolation of the individual.

.

.

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

GREEK POETRY - ΕΙΣ MAXIMINUS THRAX -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

 .

.

GREEK POETRY

- ΕΙΣ MAXIMINUS THRAX

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

.

.


ΕΙΣ MAXIMINUS THRAX

-, χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Ένας Θραξ ήτο ο Gaius Julius Verus Maximinus τι περίμενες;

άλλοτε δεν θα είχαν περαση αυτοί οι βάρβαροι ξένοι στο Λάτιο

ούτε μπορεί καποιος να τους έχει εμπιστοσύνη μωροφιλοδοξοι

τραγελαφικά πράγματα  κατάφεραν στην Ρώμη το 238 μ.Χ

έτος των Εξι Αυτοκρατόρων!Gordian I, Gordian II, Pupienus,

Balbinus,Gordian III κι αυτός ο Thrax,βεβαίως υπαίτιος της Κρίσης

άνθρωπος εμπαθής κι εκδικητικός πολλούς χωρίς έλεος προεγραψε

και κατέστρεψε,που να αναφέρει τέτοιον αυτοκράτορα ιστορικός;

κάτι ψιλά ο Ηρωδιανος στες Ιστορίαι της μετά Μάρκον βασιλείας 

ιστορικός ελάσσων βερμπαλιστης δραματιστης τίποτα σπουδαιότερο

θέλησε να δείξει την δύναμη του ο μωρός Thrax τραβώντας στη Ρώμη

να καταπνίξει την συνομωσία κι εκεί στην Aquileia έλαβε θανατον

ως έπρεπε και αρμόζει είς τοιούτους τυχάρπαστους ξενοσπορους

κι ότι σώζεται μια χοντροκομμένη προτομή του μάλλον τον γελοιοποιεί

.

.
LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -(στους ανθρωπους που σαν χταποδια του χτυπουσαν πανω στις πέτρες στα ξερονήσια της εξοριας) -ΕΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΛΥΠΗΣ- -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-(στους ανθρωπους που σαν χταποδια του χτυπουσαν πανω στις πέτρες 

στα ξερονήσια της εξοριας)

-ΕΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΛΥΠΗΣ-

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.


(στους ανθρωπους που σαν χταποδια του χτυπουσαν πανω στις πέτρες 

στα ξερονήσια της εξοριας)

ΕΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΛΥΠΗΣ

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


ένα πέτρινο νησί,ο αέρας το περιτριγυρίζει,είναι το ρούχο του,και το ρούχο αυτών 

των ερήμων ανθρωπων,αυτές τις πέτρες διατάζουν να τις ρίξουνστη θάλασσα,

να τη γεμίσουν πέτρες να γίνει δρόμος να περάσουν στην Σαντορίνη,

φορτώνονται από το ξημέρωμα μέχρι το νυχτωμα πέτρες και  πετούν,και πετούν,

και πετούν και το νησί δεν αδειάζει από τις πέτρες,γεννα κι άλλες,

κι οι γλάροι πάνω δεν ησυχάζουν, τρυπούν τον ουρανό και δεν απομακρύνονται,

αυτοί οι άνθρωποι είναι οι δικοι μας άνθρωποι,

ακούνε τη σιωπή που τους πλακώνει τη νύχτα,σαν κουβέρτα τους σκεπάζει,

γυρίζουν μέσα στον ύπνο τους,στην αυλή του σπιτιού τους στο φράχτη είναι το 

παιδί και η γυναίκα,ο πατέρας κι η μάνα,η αδελφή,κι η ερμη πατρίδα γύρω ως περα

 'ηρθε'φωναζει το παιδί,

κι εκεί ξυπναει κι ακούει τον άνεμο,'δεν ηρθε,είναι εκει',σηκώνεται,έξω ησυχία,όπως 

όταν είσαι νεκρός,το φεγγάρι αργοσερνεται στον ουρανό,

όχι τώρα θα τον δουν,άμα δύσει,σε δύο τρεις ώρες,έπειτα είναι και τα σκυλιά

 θα τον μυρίσουν θα γαυγισουν λυσσασμενα και θα ξυπνήσουν τους φυλακες,

θα τον κυνηγήσουν και δεν θα προλάβει να ξεφυγει,

όμως απόψε πρέπει να φύγει,τον περιμένουν,τους το'χε υποσχεθεί,'εγω να δείτε 

θα τους ξεφυγω',

οι άλλοι κοιμούνται αποκαμωμενοι,κάθε ένας βυθισμένος στη λύπη του,

θα του λείψουν οι σύντροφοι,στεναχωριέται που δεν θα τους αποχαιρετήσει,

θα πάρει όμως  μαζί του τα ονόματά τους:Γιώργος,Νίκος,Τάκης,Στάθης,

Γιάννης,Βασίλης,Κώστας,Στρατος,Βαγγέλης,Σπυρος,,...,

κοιτάζει έξω,το φεγγάρι εδυσε,τώρα,να προλάβει,το σκοτάδι αυτή των ώρα είναι 

πιο βαθύ,

πέρασε πάνω από τις πέτρες,τα σκυλιά αμεσως τον πήραν μυρωδιά, λυσσαξαν,ξύπνησαν οι φυλακές,άκουσε τις βρισιές τους,'καποιο κάθαρμα το'σκασε',άναψαν φανάρια,σαν κωλοφωτουλες τους έβλεπε να τον πλησιάζουν,'απο δω',οι άγριες φωνές τους σε λίγο 

θα τον άγγιζαν,

έφτασε στη θάλασσα,βούτηξε,ακούστηκε το πλατς,

'αυτος είναι,δεν είναι ψαρι'ακουσε να λένε,

και τον πυροβόλησαν,το αίμα έβαψε κόκκινο το νερό,κι αυτός πνιγηκε,

και πηγε στην αυλή του σπιτιού,'ηρθε,φώναξε χαρούμενο το παιδί,

και το κορμί του παρασυρμένο απ'το νερό εφτασε στις βουλιαγμενες πέτρες και χώθηκε κάτω απ'αυτές,αύριο από το ξημέρωμα μέχρι το νυχτωμα θα στοιβάζονται πάνω του οι πέτρες που θα ρίχνονται,μια μικρή ταπεινή πέτρα κι αυτός για το δρόμο της ελευθεριας

.

.

.

στους ανθρώπους στην εξορία στα ξερονήσια της πατρίδας-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


https://youtu.be/4sNVIUeRHyE

.

.ένα πέτρινο νησί,ο αέρας το περιτριγυρίζει,είναι το ρούχο του,και το ρούχο αυτών 

των ερήμων ανθρωπων,αυτές τις πέτρες διατάζουν να τις ρίξουν στη θάλασσα,

να τη γεμίσουν πέτρες να γίνει δρόμος να περάσουν στην Σαντορίνη,

φορτώνονται από το ξημέρωμα μέχρι το νυχτωμα πέτρες και  πετούν,και πετούν,

και πετούν και το νησί δεν αδειάζει από τις πέτρες,γεννα κι άλλες,κι οι γλάροι πάνω 

δεν ησυχάζουν, τρυπούν τον ουρανό και δεν απομακρύνονται,αυτοί οι άνθρωποι 

είναι οι δικοι μας άνθρωποι,

ακούνε τη σιωπή που τους πλακώνει τη νύχτα,σαν κουβέρτα τους σκεπάζει,

γυρίζουν μέσα στον ύπνο τους,στην αυλή του σπιτιού τους στο φράχτη είναι το 

παιδί και η γυναίκα,ο πατέρας κι η μάνα,η αδελφή,κι η ερμη πατρίδα γύρω ως περα

 'ηρθε'φωναζει το παιδί,κι εκεί ξυπναει κι 

ακούει τον άνεμο,'δεν ηρθε,είναι εκει',σηκώνεται,έξω ησυχία,όπως όταν 

είσαι νεκρός,το φεγγάρι αργοσερνεται στον ουρανό,όχι τώρα θα τον δουν,

άμα δύσει,σε δύο τρεις ώρες,έπειτα είναι και τα σκυλιά θα τον μυρίσουν 

θα γαυγισουν λυσσασμενα και θα ξυπνήσουν τους φυλακες,θα τον κυνηγήσουν 

και δεν θα προλάβει να ξεφυγει,όμως απόψε πρέπει να φύγει,τον περιμένουν,

τους το'χε υποσχεθεί,'εγω να δείτε θα τους ξεφυγω',οι άλλοι κοιμούνται

 αποκαμωμενοι,κάθε ένας βυθισμένος στη λύπη του,θα του λείψουν οι σύντροφοι,

στεναχωριέσαι που δεν θα τους αποχαιρετήσει,

θα πάρει όμως  μαζί του τα ονόματά τους:Γιώργος,Νίκος,Τάκης,Στάθης,

Γιάννης,Βασίλης,Κώστας,Στρατος,Βαγγέλης,Σπυρος,,...,

κοιτάζει έξω,το φεγγάρι εδυσε,τώρα,να προλάβει,το σκοτάδι αυτή των ώρα είναι 

πιο βαθύ,πέρασε πάνω από τις πέτρες,τα σκυλιά αμεσως τον πήραν μυρωδιά,

 λυσσαξαν,ξύπνησαν οι φυλακές,άκουσε τις βρισιές τους,'καποιο κάθαρμα

 το'σκασε',άναψαν φανάρια,σαν κωλοφωτουλες τους έβλεπε να τον πλησιάζουν,

'απο δω',οι άγριες φωνές τους ,σε λίγο θα τον άγγιζαν,έφτασε στη θάλασσα,

 βούτηξε,ακούστηκε το πλάτος,'αυτος είναι,δεν είναι ψαρι'ακουσε να λένε,

και τον πυροβόλησαν,το αίμα έβαψε κόκκινο το νερό,κι αυτός πνιγηκε,

και πηγε στην αυλή του σπιτιού,'ηρθε,φώναξε χαρούμενο το παιδί,και το κορμί 

του παρασυρμένο απ'το νερό εφτάσε στις βουλιαγμενες πέτρες και χώθηκε 

κάτω απ'αυτές,αύριο από το ξημέρωμα μέχρι το νυχτωμα θα στοιβάζονται 

πάνω του οι πέτρες που θα ρίχνονται,μια μικρή ταπεινή πέτρα κι αυτός 

για το δρόμο της ελευθεριας

.

.

στους ανθρώπους στην εξορία στα ξερονήσια της πατρίδας-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


https://youtu.be/4sNVIUeRHyE

.

.

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -COUP D'ETAT -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

.

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-COUP D'ETAT

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.MISTER COUP D'ETAT-3μ Χ 4.5μ-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


COUP D'ETAT

-χ.ν.κουβελης c.n.cpuvelis


Ο Μίστερ Προεδρος Ν. κάλεσε να παρουσιασθει επειγόντως εμπρός του 

ο σύμβουλος των Μυστικών Υποθέσεων Μίστερ Κ.

-Για έλα δω,Μίστερ

-Τι με θέλετε,Μίστερ,άρχισε τα διπλωματικά ο Μίστερ Κ.

-Δεν μου λες,τι συμβαίνει εκεί κάτω;

Ο Σύμβουλος έκανε πως δεν καταλάβαινε,πάγια τακτική,να πάρει χρόνο

-τι που;

-Εκει

-Α εκεί,να δύσκολα τα πράγματα

-Ποσο δύσκολα

-Επικινδυνα,θα έλεγα

-Ασε τι λες εσύ,τον έκοψε τον Σύμβουλο ο Πρόεδρος,και πες τι συμβαίνει

-Να αν δεν πάρουμε άμεσα και δραστικά μέτρα  κινδυνεύουν τα συμφέροντα 

μας,πάνε τα ορυχεία,οι τουριστικές επιχειρήσεις,οι εταιρείες εξαγωγών 

φρουτων,καταστρεφομαστε

-Και τι μέτρα;

-Τα δέοντα,τα συνήθη,τον συμβούλεψε ο Σύμβουλος

-Δηλαδη;

-Προβοκατσια,συνεχή προπαγάνδα,χρυσός

-Δηλαδη;

-Καταγγελιες στα Διεθνή Δικαστήρια για παράβαση των Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων,για παράβαση Διεθνών Εμπορικών Συμβάσεων,για Άσυλο Προσφύγων του Κοινού Ποινικού Δικαίου

-Για συνέχισε Μίστερ Συμβουλε,,άνοιξε η όρεξη του Προέδρου

-Καταπατηση του Συντάγματος,κατηγορίες για Αθέμιτη Πολιτικη Εξόντωση

των Αντιπάλων,για Ολοκληρωτικό Καθεστώς μιας μειοψηφίας,των αγροτών

και εργατών,του φτωχού λαού όπως τους ονομάζει το Καθεστώς,καταγγελίες για σκληρά βασανιστήρια και εξαφανίσεις των αντιφρονούντων,επιστημονικές δήθεν αναλύσεις για τις αστοχίες του οικονομικού  προγράμματος του Καθεστωτος,οι τεράστιες δαπάνες για τον λαό(;) δημιουργούν διογκωμένο πληθωρισμο,άρα εξαθλίωση των  οικονομικών στρωμάτων της κοινωνίας,

-Για συνέχισε

-διαστρεβλωση οικονομική πολιτικής,παράγονται πολύ λιγότερα από ότι σπαταλουνται,με προβλεπόμενη την τελική de facto χρεοκοπία της χώρας

-Κι έτσι θα πέσει το Καθεστώς;ρωτα εναγωνίως ο Πρόεδρος

-Χρειαζεται και πολύ χρήμα,χρυσός,να αγορασθουν άτομα,σε ειδικές θέσεις 

του Κράτους,να μας βοηθήσουν,δημοσιογράφοι,καναλάρχες,καθημερινή πλύση 

εγκεφάλου,θα βγάλουμε δικούς μας πληρωμένους στους δρόμους,καθεμερινα

να διαδηλωνουν,φωνάζοντας συνθηματα κατά του Καθεστώτος,να συμπλεκονται με την αστυνομία,να χτυπούν άδειες κατσαρόλες ότι δήθεν πεινάνε,

-μα αυτό δεν είναι γραφικό;μελοδραματικο;τον έκοψε ο Πρόεδρος

-καλλιτερα γραφικό και μελοδραματικο παρά δραματικό για μας,τον έκοψε 

ο Σύμβουλος

-σωστα λες,για συνέχισε με τα πιο σοβαρα

-θα προσεγγίσουμε με μυστικούς πράκτορες μας υψηλά ιστάμενους στρατιωτικους,στρατηγους,αυτό είναι πολύ εύκολο,άτομαφιλόδοξα,

ματαιοδοξα,φανατικοι εθνικιστές,να προχωρήσουν σε coup d'etat,

-Coup d'etat;εκανε πως δεν κατάλαβε ο Πρόεδρος 

-Μαλιστα coup d'etat,εξήγησε ο Σύμβουλος, πραξικόπημα,δικτατορία

-Στο όνομα;

-Στο όνομα της Τάξης,της Ασφάλειας,του Δικαίου,της Νομιμότητας,

-Όλα αυτά;πολλά δεν είναι;σχολίασε ο μιστερ Προεδρος

-Και λίγα είναι,τόνισε ο Σύμβουλος,όσο περισσότερα τόσο εδραιώνεσαι

απέναντι στις εσωτερικες  και εξωτερικες αντιδράσεις

λοιπόν,συνέχισε,κυρίως στο όνομα του Λαου

-Ποιανου Λαού; ρωτά ο Πρόεδρος Ν.

-Τοτε δικού μας Λαού,απαντά αμέσως ο Σύμβουλος Κ.

-Α έχουμε κι εμείς τέτοιον,νόμιζα πως μόνο οι άλλοι έχουν,λέει ο Πρόεδρος

-οτι θέλουμε έχουμε,ότι θέλουμε κατασκευάζουμε για την διαφύλαξη και

ενίσχυση των συμφερόντων μας,είπε σοβαρός ο Σύμβουλος,εδώ coup d'etat 

κάνουμε,λαό φουμαρα δηλαδή δεν θα φτιάξουμε;

γέλασε

-,Και το coup d'etat τι θα κάνει;

-Αποκεφαλισμο

-Δηλαδη;

-θα αποκεφαλίσει τον αρχηγό;

-τον Πρώτο

-τον Πρόεδρο,ακριβώς

-Κυριολεκτικα; η' Συμβολικά;

-Κυριολεκτικά και Συμβολικά

-και μετά;

-μετα τα γνωστά πρακτεα,αθρόες συλλήψεις καθεστωτικών,δικες κεκλεισμενων

των θυρών,ομαδικές εκτελέσεις,φυλακίσεις,εκτοπίσεις,εξορίες σε στρατόπεδα

συγκεντρώσεων,εξαφανίσεις,απελάσεις,εξόντωση οικονομικη,συνεχή παρακολούθηση,ψυχολογική πίεση,λογοκρισία,άρση ελευθεριών,στέρηση

ελευθερίας εκφράσεις,απαγόρευση ελευθεροτυπίας,τέλος πάντων ότι μεταχειριζεται ένα διδακτορικό καθεστώς για να επιβληθεί και είναι ασφαλες

-μα αυτα δεν θα φέρουν διεθνείς αντιδράσεις;ρωτά δήθεν πως δεν ξέρει ο Πρόεδρος Ν

-και βέβαια,απαντά ο Μίστερ Σύμβουλος Κ αν και ξέρει πως ο Μίστερ Πρόεδρος

Ν. ξερει,για να εκτονωθεί η κοινή γνώμη,ύστερα τα πράγματα θα ησυχάσουν

θα ομαλοποιηθούν,έχουν συμφέροντα να συνεργασθούν,η πολιτική σήμερα,

αλλά και πάντα,γίνεται από την μεριά του ισχυρού,αυτός επιβάλλει τι θέλει

και πως αυτό θα πραγματοποιεί,ο αδύνατος δέχεται,αλλιώς καταστρέφεται,

αυτη η τακτική είναι γνωστή από την υπόθεση των Μηλίων και των

Αθηναίων το 416 π.Χ ,ἐπισταμένους πρὸς εἰδότας ὅτι δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν. γράφει ο Θουκυδίδης στο πεμπτο

βιβλίο του Πελοποννησιακού Πολέμου,αλλά και από τον Μακιαβέλι,ο ισχυρός

δεν πρέπει να δειχνει αδυναμία,αλλά,αντιθέτως πρέπει να επιδεικνύει δύναμη και να ενεργει κεραυνοβολα επιβαλοντας αναντίρρητη την ισχύ του,real politic,

είπε ο Σύμβουλος παραδίδοντας Μαθήματα Πολιτικής Φιλοσοφίας και Πρακτικης

-ωραια,λοιπόν,να προχωρήσει οσονουπω το coup d'etat,το γοργόν και

χάριν έχει,συμπέρανε ο Μίστερ Προεδρος Ν.

Και έδωσε την άδεια και διαταγή για το coup d'etat

Και ξεχύθηκαν οι μυστικοί πράκτορες της ΠΕΥ(Πράκτορες Εξωτερικών Υποθέσεων)και προετοιμασθηκε και ετοιμασθηκε και εγένετο το coup d'etat, 

με επικεφαλής στρατηγό τον Π. φανατικό εθνικιστή,άκρως φιλόδοξο και ματαιόδοξο,

αμέσως έγινε ο αποκεφαλισμός του ανατραπέντος Προέδρου Α.

η ιατροδικαστική εξέταση τεκμαιρε:αυτοκτονία με πιστόλι

έτσι επιβλήθηκε η real politic υπέρ των συμφερόντων των δυνατών και κατά 

των αδυνάτων,ας πούμε εν συντομία,του λαού.

.

.

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -(THE CITIES-ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ) -ΠΟΛΗ ΟΝΕΙΡΟΥ-DREAM CITY -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-(THE CITIES-ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ)

-ΠΟΛΗ ΟΝΕΙΡΟΥ-DREAM CITY

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.
Painting Exhibition in Dream City-3μ χ 4.5μ- χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


(THE CITIES-ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ)

ΠΟΛΗ ΟΝΕΙΡΟΥ-DREAM CITY

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


αυτή η πόλη δεν υπάρχει στον πραγματικό κόσμο,υπάρχει στα όνειρα

 όλων των ανθρώπων,κάθε βράδυ ονειρεύονται οτι βρίσκονται εκεί,

εκεί εργάζονται,εκεί ερωτεύονται,εκεί περνούν τη ζωή τους από

τη στιγμή που γεννιούνται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνουν,όταν 

ξυπνούν δεν θυμούνται τίποτα,η πόλη τους  περιμένει όταν κοιμούνται 

να την ονειρευτούν,κι αυτη τους ονειρεύεται,αυτοί είναι οι κάτοικοι της,

κι αυτή η πόλη τίποτε δεν στερείται,είναι μια πλήρης πόλη,με τις λεωφόρους της,

τις πλατείες,τα πάρκα,τα σπίτια,τις συνοικίες,τα καταστήματα,τα καφέ,

τα μπαρ,τις ταβέρνες,τις γκαλερί,τις τράπεζες,τα ξενοδοχεια,τα νοσοκομεια,

τις βιοτεχνίεςτο μέτρο,τα τρόλεϊ,τα λεωφορεία,τα μουσεία,τα πανεπιστήμια,

την όπερα,τα ωδεία,τα στάδια,τις βιβλιοθήκες,τα σχολεία,τις διαδηλώσεις της,

ακριβώς ότι έχει μια ζωντανή σύγχρονη πόλη,έχει και ένα ποτάμι που 

την διασχίζει,δημιουργώντας λιμνούλες και νησάκια,υπέροχο θέαμα,

καταπληκτικη εμπειρία  να διαβαίνεις τις τοξότες γέφυρες,πραγματικά μια 

πόλη ονείρου,ευτυχώς που κανείς μόλις ξυπνήσει δεν θυμάται το όνειρο,

έτσι μένει καθαρή μια θεσπέσια πόλη.

.

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Ναι ηρεμηστε -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Ναι ηρεμηστε

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.

Seated woman-3μ χ 4.5μ-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Ναι ηρεμηστε

- χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Ναι ηρεμηστε

Julio Cortazar

Los pasos en las huellas

Fraga acababa de cumplir cuarenta años cuando decidió estudiar la vida 

y la obra del poeta Claudio Romero. 

La cosa nació de una charla de café en la que Fraga y sus amigos tuvieron 

que admitir una vez más la incertidumbre que envolvía la persona de Romero. 

Autor de tres libros apasionadamente leídos y envidiados, que le habían 

traído una celebridad efímera en los años posteriores al Centenario, la imagen 

de Romero se confundía con sus invenciones, padecía de la falta de una 

crítica sistemática .

Η Φράγκα συμπλήρωσε τα 40 χρόνια όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με

τη ζωή και το έργο του ποιητή Claudio Romero

Το πράγμα γεννήθηκε από μια συζήτηση στο καφέ όπου η Φράγκα και οι

φίλοι της παραδέχθηκαν για άλλη μια φορά την αβεβαιότητα που περιβάλλει

το πρόσωπο του Romero.Συγγραφεας τριών βιβλίων διάβασμενσ με πάθος

και ζηλοτυπία,που του  είχαν φέρει μια εφήμερη διασημοτητα στα τελευταία χρόνια ,

της εκατονταετίας,η εικόνα του Romero συγχέεται με τις καινοτομίες του,στερούνταν 

από μια συστηματική κριτικη

Ναι ηρεμηστε

29 Μαρτίου 1945,ο Adolf Hitler εκδίδει το Nerobefehl,το Διάταγμα Νέρων

διατάσσοντας την καταστροφή υλικών υποδομών,στρατιωτικων εγκαταστάσεων

συγκοινωνιών,επικοινωνιών,βιομηχανιων και εφοδιασμων

ώστε να εμποδισθει η προέλαση των εχθρών στη Γερμανία

ALLE MILITÄRISCHEN, VERKEHRS-, NACHRICHTEN-, INDUSTRIE- 

UND VERSORGUNGSANLAGEN SOWIE SACHWERTE INNERHALB 

DES REICHSGEBIETES ... SIND ZU ZERSTÖREN

Ναι ηρεμηστε

EST luce gialla

palpito, all’orizzonte

Guarda

Ναι ηρεμηστε

.

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ DASHIELL HAMMETT -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ DASHIELL HAMMETT

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.

Detective's Enigma--χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ DASHIELL HAMMETT

-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Η υπόθεση φαίνονταν απλή,μοιχεία,την οποία ο σύζυγος έμαθε και ήθελε να 

εκδικηθεί,και από την άλλη φοβόνταν πως θα τον σκοτώσει το παράνομο ζευγάρι,

ο σύζυγος ήταν πλούσιος,η μοιχός σύζυγος από αριστοκρατική οικογένεια,

ο εραστής ένας νεαρός,λαϊκός τυπος,πιθανόν αδίστακτος για χρήμα,

εκείνη είχε μεγάλο πάθος μαζί του,θα την εκβίαζε για οτιδήποτε,κι εκείνη 

αρκεί να μην τον χάσει θα ήταν τυφλό  υποχείριο του

ο σύζυγος σκέφτηκε να προσλάβει επαγγελματία δολοφόνο,να μπει στο διαμερισμαπου ενοικιαζαν για τις κρυφές ερωτικές τους συνευρέσεις,να σκοτώσει τον νεαρό κι έπειτα να σκοτώσει και την μοιχό,παρουσιάζοντας 

το σαν αυτοκτονία,αφήνοντας σημείωμα με τον γραφικό χαρακτήρα της

γυναίκας,που να εξηγεί τους λόγους του φονου  του νεαρού άντρα και της 

δικής της αυτοκτονίας,καθαροί λόγοι ζηλοτυπίας,

το απέρριξε,γιατί ήθελε να την τιμωρήσει πιο πολύ,

αν σκότωνε μόνο τον εραστή,στην αγκαλιά μιας ερωμένης του,πάλι τώρα αυτοκτονία του νεαρού,και σημείωμα του,λόγοι ζηλοτυπίας,

Αυτό θα την καταρακωνε,θα την.πληγωνε,ο εραστής που τον νόμιζε μόνο

δικό της αυτοκτονησε για άλλη γυναίκα,

ήξερε πως θα διεξάγονταν ευρεια έρευνα για τα εγκλήματα κι ένας έμπειρος  ευφυής ντετέκτιβ πολύ εύκολα και γρήγορα θα έφτανε στην άκρη του νότου,

στη λύση,που σήμαινε γι'αυτόν καταδίκη και καταστροφή,ήττα και ντροπή,

ήθελε η μοιχός να ζει και να τιμωρείται,σε όλη τη ζωή της

σκέφτηκε να αφήσει τις επιχειρήσεις  του να χρεωκοπησουν,

τότε εκείνη,συνειθισμενη να έχει τα πάντα,θα στερεθει τα πάντα,κι ο εραστής 

η'  θα την παρατήσει μην βρίσκοντας πια εκανενα ενδιαφέρον σ'αυτη η' θα την  εξαναγκάσει να γίνει πόρνη,

και μια νύχτα αυτός θα την επισκεφτεί σαν πελάτης και θα την πληρώσει,

εξευτελίζοντας την,

έπειτα σκέφτηκε πιο ψύχραιμα,στους κύκλους του,οι μοιχείες είναι

συνειθισμενο φαινόμενο,να προσποιηθεί ότι δεν κατάλαβε τίποτα,αυτό θα 

την κάνει να κρύβεται συνεχως,να εφευρισκει δικαιολογίες,να λέει ψέματα,

να έχει ένα διαρκη τρόμο να μην αποκαλυφθεί,να αισθάνεται αφορητες τύψεις

για την ερωτική παρανομία της,να μην κοιμάται τις νύχτες,να καταληξει στα ψυχοφαρμακα ,να τρελαθει κι αυτός να το διασκεδάζει,να είναι ο υπεράνω,

αθεατος,που κινεί τα νήματα,τιμωρος

μέχρι εδώ το σχέδιο της ιστορίας μου δεν έχω προχωρήσει παραπέρα,

ειπε

Η ιστορία σας,απαντησε ο Dashiell  Hammett ,είναι φανερά αδιέξοδη,δεν 

μπορεί από οποία μεριά  και να την κοιτάξεις,να δημιουργήσει ένα καλό αστυνομικό βιβλίο,

μια γυναίκα έχει εραστή και τους σκοτώνει ο σύζυγος,η'  η γυναίκα σκοτωνει 

τον σύζυγό,

κίνητρα ζήλιας από τη μεριά του αντρα

η' ,από τη μεριά της γυναικας, να κληρονομήσει την τεράστια περιουσία του συζύγου, και μασήσει ανεμπόδιστη με τον εραστή,

Δεν λέω ότι δεν έχεις ταλέντο,αλλά οι αναγνώστες θέλουν κάτι το πρωτοτυπο,

κάτι που να τους κρατήσει σε αδιάλειπτη αγωνία μέχρι την τελευταία σελίδα,

το αστυνομικό διήγημα,νουβέλα,η' μυθιστόρημα,δεν είναι λογοτεχνία με την αυστηρή έννοια,οι λογοτεχνικές τεχνικες σε αυτά θεωρούνται βαρετές,

άσκοπες,φλύαρες,άσχετες με το αστυνομικό,δεν είναι ουσιαστικιες,

το αστυνομικό πρέπει να ρέει,να τρεχει,να έχει κυρίως πλοκή,

ότι άλλο το στρεβλώνει,το κατευθύνει άλλου,το μειώνει,

ένα καλό αστυνομικό πρέπει να δείχνει ότι το έγκλημα ήταν τέλειο,

και επειδή εξελίσσεται στις σελίδες του βιβλίου θα  πρεπει οπωσδήποτε 

να  υπαρχει λύση,αλλιώς δεν θα είχε γραφεί το βιβλίο,αυτό προσμένει

με αγωνία αναγνωστης,αυτό το σασπένς τον εξιταρει,

η πραγματικότητα μπορεί να είναι αδιάφορη,και είναι,το κείμενο όμως όχι,

σε καμία περίπτωση,η ' θα είναι αυτό η' δεν θα είναι

Αυτά του είπε ο Dashiel Hammett

Γυρνώντας στο ξενοδοχείο που είχε  ενοικιασει στον  διαδρομο μπροστά

του είδε έναν νεαρό να μπαίνει στο διπλανό διαμερισμα από το δικό του,

του κίνησε την περιέργεια κι έβαλε το αυτί στη πόρτα δεν άκουσε τίποτα,

μπήκε στο δωμάτιο του,έκανε ησυχθα,αφουγκραστηκε,τίποτα,κανένας ήχος,

πήγε στον διαχωριστικό τοίχο και κόλλησε το αυτί πάνω του,παλι τιποτα

ξάπλωσε  να κοιμηθεί,

χτύπησε η πόρτα του,άνοιξε,μπροστά του ήταν μια τρομαγμένη γυναίκα,

σας παρακαλώ,του είπε τραυλιζοντας,αφήστε με να μπω μέσα και κλείδωστε 

τη πόρτα,

καθηστε,να συνερθεται,της είπε,

και της έδωσε ένα κοκτέιλ να τονωθεί,

σκότωσα ένα άνθρωπο,τον εραστή μου,είπε η γυναίκα τρέμοντας,θα με 

πιάσουν θα σαπισω στη φυλακή,

πήγαν στο δωμάτιο της,

δεν  βρήκαν τον δολοφονημενο

μα εδω ήταν,είπε η γυναίκα έκπληκτη,του έδειξε το μέρος,τι έγινε;

απλουστατα,κυρία μου,της είπε με αυστηρό τόνο,δεν διαπραξατε κανέναν 

φόνο,

Αδύνατον ,εγώ τον σκότωσα πυροβολοντας τον στο κεφαλι,

εκείνος χαμογέλασε,τέτοιο ήχο πυροβολισμού δεν είχε ακούσει,πάντα  οι 

φόνοι είναι πραγματικοί,και υπόκεινται στους νομούς της φυσικής,αυτό συνέβηκε έδω τότε,και δεν αλλάζει,αν εκτελέσθηκε φόνος πραγματικά

ιδού ο δολοφονημένος,ο φόνος σαν αποτέλεσμα δεν είναι μαγική εικόνα,

είναι ορατός στο πτώμα του δολοφονημένου

επομένως αυτος ο δικό σου φόνος δεν είναι πραγματικός φόνος,

γιατι αν ήταν πραγματικός θα βλέπαμε τον δολοφονημένο,

θελεται να πειτε πως είμαι τρελη;αντέδρασε εκεινη

όχι το αντίθετο,της απάντησε,αρκετά έξυπνη ώστε να με ξεγελάσεις,

ενώ κλειδώσες τη πόρτα,δημιουργώντας το μυστήριο του κλειστού δωμάτιου,

ο δολοφονημενος άφαντος,

είδα τον άντρα που μπήκε μέσα,αλλά δεν το είδα που βγήκε

στην πραγματικότητα,σχολίασε ο Dashiell Hammett,κι αυτό, αναντίρρητα,ισχύει 

σε όλες τις εκδηλώσεις της,φυσικές αλλά και τις ανθρώπινες,ο νόμος της αιτιοτητας,αίτιο -αιτιατο,το τετελεσμένο Β ειναι το αποτέλεσμα αποκλειστικά 

του Α

Αντίθετα στην υπόθεση,αυτό που εικαζομε για να ένα γεγονός,δεν ισχύει,εκεί 

τα πράγματα είναι θολά,συγκεχυμενα,έχουμε πιθανές διακλαδώσεις,

το Α έχει προέλθει είτε από το Β είτε από το Γ είτε από το Δ,είτε...κλπ,

Ο ερευνητής γενικά,και ειδικά ο ντετέκτιβ ,πρέπει να εξετάσει,κάθε μία ξεχωριστά,να την δοκιμάσει σε λογική διαδικασία,αν αντέχει,και ανάλογα να 

την κρατήσει προχωροντας στις επαγωγες της ,που και πάλι διακλαδίζονται 

σε άλλες 

η' να την απορρίψει,σαν άτοπη, δοκιμάζοντας άλλη,

σε ένα αστυνομικό διήγημα η' νουβελα η'  μυθιστόρημα όσο περισσότερες 

διακλαδώσεις παρουσιάζονται ως δυνατές τόσο μεγαλώνει το μυστήριο 

και το σασπένς,και τόσο μεγαλύτερη η αγωνία των αναγνωστών,

το ξέρουμε πολύ καλά  εμείς που ασχολούμαστε μ'αυτο ότι ο γραμμένος φόνος είναι πιο ενδιαφέρων από τον φόνο στον πραγματικό κόσμο,

ο φόνος στον πραγματικό φόνο είναι ευάλωτος,αδύνατος,γι'αυτό και ευκολα

ανακαλυψιμος,

ενώ ο γραμμένος,έχει στοιχεία δύσκολου γρίφου,αινίγματος αλυτου,

ο ικανός ντετέκτιβ  πρέπει να έχει πληρότητα λογική για να αντιμετωπίσει 

τον έξυπνο δολοφόνο,

πρέπει να είναι το ίδιο ευφυής με αυτόν,ιδιοφυια προς ιδιοφυια,

και ο αναγνώστης όχι τόσο ευφυής για να προβλέψει τι έχει συμβεί,

αλλά διαβάζοντας το κειμενο κάθε φορά στην εξελιξη της ιστορίας η λογική του επεξεργασία να είναι κατώτερη και ελλειπής,

να νομίζει ότι βρήκε και να αποκαλύπτεται ότι δεν βρήκε και τότε να  αφήνεται,

κυριολεκτικά υπνωτισμενος στον λογικά κυρίαρχο ντετέκτιβ,

οι μυστηριώδες ιστορίες δεν γράφονται από τους αναγνωστες,αλλά από τους συγγραφείς για τους ανυποψίαστους,αδύνατους σε αυτό το επίπεδο λογικής,

αναγνώστες,

έπειτα σε αυτές οι ιστορίες,ο κύριος στόχος δεν είναι να γεμίσουν πτώματα 

το κείμενο,να προκαλέσουν ηδονή η' απέχθεια με την ανθρωποκτονία,αλλά 

είναι η αφορμή για λογικά παιχνίδια,

κι επειδή στον φόνο αυτό είναι πιο δυνατόν να γίνει,ο φόνος είναι συμφυτος 

με τη λογική,να μην παρεξηγηθουμε,αυτό το πιστεύουμε, ο φόνος γενικά είναι μια παράλογη και αποτρόπαια πράξη,μια βαρβαρότητα,

ο γραμμένος φόνος,αυτός στον οποίο εμείς είμαστε οι δράστες,οι δολοφόνοι,

αλλά και ταυτόχρονα οι αποκαλυπτες του,όσο λογικά πιο δομημένος είναι τόσο πιο ενδιαφέρον είναι,

έγινε και δεν ξέρεις πως έγινε,και δεν είναι καθόλου εύκολο να καταλάβεις 

πως έγινε,

είσαι στο σκοταδι,και φυσικά,αυτός είναι ο στόχος, ο αναγνώστης,

πρέπει να ενεργήσεις,και κατ'επεκταση ο ντετέκτιβ,το alter ego σου, με 

μοναδικό όπλο την λογική,

το Α συνέβηκε,πως συνέβηκε;τι προϋπήρχε του Α για να συμβεί;

αυτή η ακολουθία των προυπαρξεων αντιμετωπίζεται με την αυστηρή,

με την ευρεία έννοια λογική,

ο φόνος είναι μια πρόταση,όπως ακριβώς στα Στοιχεία του Ευκλείδη,

που πρέπει να αποδειχθεί από προηγούμενες αποδεδειγμένες προτάσεις 

και ένα ελάχιστο αριθμό αιτημάτων,αξιωμάτων,

αυτά ο ευφυής ντετέκτιβ πρέπει να τα ανακαλύψει για να μπορέσει να αποδείξει το θεώρημα του φόνου,

αυστηρή τυπική λογική,τα αναγκαία και ικανά,

αναλυτική και συνθετική ικανότητα,

συνέβηκε το Α τότε έπρεπε για να συμβεί το Β,το οποίο για να συμβεί έπρεπε

να συμβεί το Γ,το οποίο για να συμβεί το Δ,το οποίο συμβαίνει ανεξάρτητα

Τότε, αντίστροφα, από το Δ που ισχύει με λογική ακολουθία συμβαίνει το Γ συμβαίνει το Β συμβαινει το Α,ο φόνος,

Αυτή είναι η λύση του,

Η δυσκολία είναι μέσα σε έναν δαίδαλο πιθανών διακλαδώσεων να βρεις

τιο Β το Γ το Δ

οι υποκεμενισμοι "το θέλω να είναι έτσι","μου αρέσει να είναι αυτο και όχι άλλο","έτσι θα το κάνω να γίνει",είναι σοβαρά μειονεκτήματα σε ένα καλό,

πετυχημένο,αστυνομικο βιβλίο,απευκταια,

αν δεν λύνεται η υπόθεση του φόνου με αυστηρό λογικό τρόπο τότε είναι ασήμαντη,

ο αναγνώστης δεν ηδονιζεται με τον καθαυτό φόνο,το αίμα του και την 

βιαιοτητα του,αλλά με τους λεπτούς χειρισμούς της λογικής,

που μέσα στον λαβύρινθο των διακλαδωμενων υποθέσεων βρίσκει έξοδο,

"Αυτός ο φόνος αντικειμενικά  έγινε έτσι ακριβώς",

η τιμωρία του δεν μας ενδιαφέρει,είναι υπόθεση ανθρώπινη,των νόμων,

ηθικής,θρησκειας,

εμάς μας ενδιαφέρει η λογική του άσκηση,

τώρα,όσον αφορά την ιστορία σας που μου εκθεσατε  και ζητήσατε να πω 

την ταπεινή μου γνώμη μου,μου φαίνεται απλή,

μια πλούσια γυναίκα έχει εραστή έναν νεαρό χαμηλής τάξης,άρα φιλόδοξο 

και αδίστακτο,

ο απατημενος πλούσιος συζυγος το μαθαίνει,

τότε έχουμεντις εξεις,αυτονόητες,διακλαδώσεις:

η' δεν αντιδρά και συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα,οπότε 

έχουμε ανυπαρξία φόνου και ιστοριας

η' αντιδρά βίαια και σκοτώνει τη γυναικα,φανερός φόνος,αδιάφορη κοινότυπη

ιστορια

επομένως και στις δύο περιπτώσεις δεν υφίσταται αστυνομική ιστορία,αλλά ψυχολογικό δράμα,

η' επιζητά την εκδίκηση της μοιχου,σχεδιάζοντας την,

η' σκοτώνοντας τους δύο εραστές,με τρόπο που να φανεί πως η γυναίκα σκότωσε τον άντρα για λόγους ζήλιας και μετά αυτοκτόνησε

η' πληρώνοντας μια άλλη γυναίκα,ερωμένη του νεαρού, να τον σκοτώσει 

στο διαμερίσματα της αμυνόμενη σε βίαιο ξέσπασμα ζηλοτυπίας του εραστή,

τότε η μοιχός σύζυγος θα νιώσει μεγάλη ταπείνωση,αφορητο εξευτελισμό,

τεράστια απογοητευση

ο έραστης ήταν ψεύτης,ένας στυγνός απατεωνας,

και τότε θα καταλήξει στην μανιοκατάθλιψη,η ζωή της θα γίνει μαρτύριο,

και η αυτοκτονία με χάπια θα είναι η τελική λύση,

εδώ η ιστορία μας με φόνο έχει καθαρά φροϊδικες  διαστασεις και

ψυχαναλυτικες,ποιος κατεχει τον Φαλλο και ποιος από την μη κατοχή του

ήταν ο ευνουχισμενος,

εναλλασσόμενες ψυχικές καταστάσεις

Καταρχήν ο πλούσιος σύζυγος είναι ο κάτοχος του Φαλλού με την εξουσία 

του πλούτου,

Με την μοιχεία της συζύγου ο απατημενος συζυγος ευνουχισθηκε και ο Φαλλος ανήκει πλέον  στη σύζυγο με την κατοχή του Φαλλού-νεαρού

Χρεοκοπωντας ο σύζυγος ευνουχιζει τους δύο εραστές στερώντας τους

την εξουσια  του πλούτου-Φαλλού

Δολοφωνοντας τους δύο εραστές τους ευνουχιζει από τον Φαλλο,

Δολοφωνοντας η άλλη ερωμένη τον νεαρό στερεί την σύζυγό από τον 

Φαλλο-νεαρο ευνουχιζοντας την,με συνέπεια την νευρωση

η' ο απατημενος πλούσιος συζυγος αγνοεί την παράνομη σχέση της γυναίκας 

του με τον λαϊκό νεαρό,

η' την γνωριζει αλλά δεν προλαβαίνει να ενεργήσει όπως αναφέραμε,

και οι δύο εραστές τον σκοτώνουν,όχι με φανερόντρόπο,δηλητηριάζοντας τον,οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου,εγκεφαλικό,ανακοπή καρδιαςνη αιτία

θανατου

η' σκηνοθετούν ένα μοιραίο αυτοκινηστικο ατύχημα,και κληρονομούν την τεράστια περιουσία του,

έχουμε κι εδώ τις ψυχαναλυτικες φροϊδικες ερμηνείες

-στην περίπτωση της άγνοιας ο σύζυγος διατηρεί την κατοχή του Φαλλου,

ακυρώνοντας την κατοχή του Φαλλου στο μοιχο σύζυγό,η οποία παραμένει 

ευνουχισμενη

-στην περίπτωση της δηλητηρίασης η' του ατυχήματος ο σύζυγος ευνουχιζεται χανοντας τον Φαλλό,ο όποιος μεταβαίνει στην κατοχή της συζυγου,

βέβαια όλες αυτές οι εγκληματικές πράξεις,όσες είναι τέτοιες,για λίγο θα

παραμείνουν κρυφές,πολύ εύκολα τις υποψιάζεται κανείς,δεν χρειάζεται να είσαι ντετέκτιβ για να τις αποκαλύψεις

και σε αυτή την περίπτωση εχουμε φόνο αλλά δεν έχουμε την ανοησια να 

τον γράψουμε σε ιστορία και να περιμένουμε να βρει αναγνώστες,

Επομένως,συμπέρασμα,αν η ιστορία μας δεν είναι λογικά δυνατή,με την 

έννοια της δύναμης,εννοω δύσκολοτατος γρίφος,αινιγμα,και από τη μεριά 

του  δολοφόνου,που τον θέτει,και από τη μεριά της λογικής αποδεικτικης διαδικασιας 

του ντετέκτιβ,τότε είναι ασήμαντη,ανιαρή,αδιάφορη,αποτυχημενη

.

,