I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΙ- ΛΑΛΙΑΣ (Ο ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΣ)(Ο Πολυλογας) -μεταφραση και μετά προεκτασεων πολυλογιας χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΙ

ΛΑΛΙΑΣ (Ο ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΣ)(Ο Πολυλογας)

-μεταφραση και μετά προεκτασεων πολυλογιας χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΙ

ΛΑΛΙΑΣ (Ο ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΣ)(Ο Πολυλογας)

-μεταφραση και μετά προεκτασεων πολυλογιας χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Θεόφραστος (371 π.Χ-287 π.Χ) Έλληνας φιλόσοφος διάδοχος του Αριστοτέλη 

στη Περιπατητικη Σχολή της Αθήνας για 25 χρόνια,καταγόμενος από την

Ερεσό της Λέσβου,νεαρός σπούδασε στην Ακαδημία του Πλάτωνα και μετά

στη Περιπατητικη Σχολή του Αριστοτελη

.

.

ΛΑΛΙΑΣ 

Ζ'

(Ο ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΣ)

(Ο Πολυλογας)


[1] Ἡ δὲ λαλιά, εἴ τις αὐτὴν ὁρίζεσθαι βούλοιτο, εἶναι ἂν δόξειεν 

ἀκρασία τοῦ λόγου, 

ὁ δὲ λάλος τοιοῦτός τις, 

[2] οἷος τῷ ἐντυγχάνοντι εἰπεῖν, ἂν ὁτιοῦν πρὸς αὐτὸν φθέγξηται, ὅτι 

οὐθὲν λέγει καὶ ὅτι αὐτὸς πάντα οἶδεν καὶ, ἂν ἀκούῃ αὐτοῦ, μαθήσεται· 

καὶ μεταξὺ δὲ ἀποκρινομένῳ ἐπιβάλλειν εἴπας· 

Σὺ μὴ ἐπιλάθῃ, ὃ μέλλεις λέγειν, καὶ Εὖ γε, ὅτι με ὑπέμνησας, καὶ Τὸ 

λαλεῖν ὡς χρήσιμόν που, καὶ  Ὃ παρέλιπον, καὶ Ταχύ γε συνῆκας τὸ πρᾶγμα, 

καὶ Πάλαι σε παρετήρουν, εἰ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐμοὶ κατενεχθήσῃ· καὶἑτέρας 

ἀρχὰς τοιαύτας πορίσασθαι, ὥστε μηδὲ ἀναπνεῦσαι τὸν ἐντυγχάνοντα. 

[3] καὶ ὅταν γε τοὺς καθ' ἕνα ἀπογυμνώσῃ, δεινὸς καὶ ἐπὶ τοὺς ἀθρόους 

[καὶ] συνεστηκότας πορευθῆναι καὶ φυγεῖν ποιῆσαι μεταξὺ χρηματίζοντας. 

[4] καὶ εἰς τὰ διδασκαλεῖα δὲ καὶ εἰς τὰς παλαίστρας εἰσιὼν κωλύειν τοὺς 

παῖδας προμανθάνειν· τοσαῦτα καὶ προσλαλεῖν τοῖς παιδοτρίβαις καὶ διδασκάλοις. 

[5] καὶ τοὺς ἀπιέναι φάσκοντας δεινὸς προπέμψαι καὶ ἀποκαταστῆσαι εἰς 

τὴν οἰκίαν. 

[6] καὶ πυθόμενος [τὰ ἀπὸ] τῆς ἐκκλησίας ἀπαγγέλλειν, προσδιηγήσασθαι 

δὲ καὶ τὴν ἐπ' Ἀριστοφῶντος τότε γενομένην τῶν ῥητόρων μάχην 

[καὶ τὴν Λακεδαιμονίοις ὑπὸ Λυσάνδρου], καὶ οὕς ποτε λόγους αὐτὸς 

εἴπας εὐδοκίμησεν ἐν τῷ δήμῳ, 

καὶ κατὰτῶν πληθῶν γε ἅμα διηγούμενος κατηγορίαν παρεμβαλεῖν, ὥστε 

τοὺς ἀκούοντας ἤτοι ἐπιλαθέσθαι ἢ νυστάξαι ἢ μεταξὺ καταλιπόντας ἀπαλλάττεσθαι. 

[7] καὶ συνδικάζων δὲ κωλῦσαι κρῖναι καὶ συνθεωρῶν θεάσασθαι καὶ 

συνδειπνῶν φαγεῖν λέγων, 

ὅτι χαλεπὸν τῷ λάλῳ ἐστὶ σιωπᾶν, καὶ ὡς ἐν ὑγρῷ ἐστιν ἡ γλῶττα, καὶ  

ὅτι οὐκ ἂν σιωπήσειεν, οὐδ'  εἰ  τῶν  χελιδόνων δόξειεν  εἶναι λαλίστερος. 

[8]  καὶ  σκωπτόμενος ὑπομεῖναι καὶ  ὑπὸ  τῶν αὑτοῦ παιδίων,  ὅταν  αὐτὸν  

ἤδη  καθεύδειν βουλόμενα κελεύῃ  λέγειν·  Τάτα, λαλεῖν  τι  ἡμῖν,  ὅπως  

ἂν  ἡμᾶς  ὕπνος λάβῃ.


Ο ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΣ

(Ο Πολυλογας)


την πολυλογια αν κάποιος θελησει να την ορίσει θα την έλεγε ακράτεια 

λόγου,

ο λαλιστατος(ο Πολυλογας) τέτοιος είναι,

που οποιον συναντά κι ότι και να του πει τον κόβει λέγοντας,τίποτα δεν λες,

κι ότι αυτός τα πάντα γνωρίζει,κι αν τον ακούσει θα μάθει,κι αν εν τω μεταξύ 

ο άλλος επιχειρήσει να του αποκριθεί τον σταματαει λεγοντας,προσεξε,αυτό 

που προκειται να πεις,και μπράβο που μου το θύμισες,και να μιλάς είναι 

χρήσιμο,α κι αυτό που μου διέφυγε,αμέσως το κατάλαβες,και το περίμενα 

πως στο ίδιο με μένα θα κατέληγες,

κι άλλες αφορμές τέτοιες βρίσκει ώστε να μην μπορεί να πάρει αναπνοή 

ο άνθρωπος,

κι όταν έτσι κάθε έναν ξεβρακωσει,ορμάει  και στις συνελεύσεις και τους 

κάνει να φύγουν ενώ συζητούσαν τις υποθέσειςτους,

και στα διδασκαλεία και στις παλαίστρες μπαίνοντας εμποδίζει τα παιδιά,

στην εκπαίδευση μιλώντας ακατάσχετα στους γυμναστές και στους δασκαλους,

(τυχερός είναι γιατι επί Σόλωνος θα του'κοβαν τη γλώσσα συριζα με το κεφαλι)

κι εκείνους που θα του πουν φεύγουμε,δεν το βάζει κάτω και τους περνει

από πίσω μιλώντας τους μέχρι το σπίτι,

κι αν τον ρωτήσουν για τα τεκμαινομενα στην εκκλησία του δήμου να πει,

επί πλέον τους λέει και για την γενομένη(το 330 π.Χ)  επί (άρχοντος) Αριστοφωντους αντιμαχια λογων (Υπέρ Κτησιφώντος Περί του Στέφανου

και Κατά Κτησιφωντος)των ρητόρων(Δημοσθένους και Αντισθένους),

( και όταν(επί εποχής των Λακεδαιμονιακων) εξαναγκασθηκαν οι Αθηναίοι 

από τον Λύσανδρο να δεχθούν τους τριάκοντα τυράννους)

και πως για τους λόγους που κάποτε αυτός εκφώνησε στην εκκλησία 

του δήμου παρά πολύ επιδοκιμασθηκε,

και ταυτόχρονα προσθέτει κατηγορίες κατά του πλήθους,ώστε οι ακροατές

είτε δεν τον προσέχουν νυσταζωντας,είτε εν τω μεταξύ τον ξεφορτώνονται αφήνοντας τον μόνο,

κι οταν δικάζει με άλλους εμποδίζει τη κρίση, και στο θέατρο (τους άλλους)να παρακολουθήσουν,και δειπνωντας με άλλους να φάνε μιλωντας,

ότι είναι πολύ δύσκολο ο λαλιστατος(ο πολυλογας) να σιωπήσει,κι οπως στο νερό (το ψάρι γλωσσα)η γλωσσα (αεικίνητη)ειναι,κι ότι δεν θα μπορέσει να σιωπήσει,ούτε κι αν τον πάρουν πως κι απ'τα χελιδόνια πιο λαλιστατος ειναι,

και τις κοροιδειες υπομένει κι απ'τα ίδια τα παιδιά του,όταν θέλουν να τους

πάρει ο ύπνος τον παρακαλούν να τους πει:

'Τατα,πες μας κάτι,για να μας πιασει υπνος'

.

.

(Και μόνο γι'αυτό το βρεφικό Τατα,άξιζε η μετάφραση,πόσο αρχαίο,βαθειά,

στη γλώσσα μας ήταν αυτό που λέγαμε,ψελλιζαμε,παιδιά:

Ο Τατας,ο Πατέρας)

.

.

και μετά προεκτασεων πολυλογιας χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Πολυλογας,

Ιδού ο Άνθρωπος κατά το Λασκαρικον,

οποίον πιάσει δεν τον αφήνει να σταυρώσει κουβέντα,

τον ρωταει:ξέρεις γιατι γίνεται αυτό;

βέβαια ρητορικό ερώτημα,γιατί αντί να απαντήσει ο ερωτουμενος,

απαντάει αυτός διεξοδικά και αναλυτικά,

να σου πω

όταν σε αυτά λέει τολμας να ψελισεις μια γνώμη σου είτε μια αντίρρηση,

σε διακόπτει με αυστηρό τρόπο,

δεν τελείωσα,μην με διακόπτεις,

να τώρα δεν θυμάμαι τι έλεγα,

και πως να θυμηθεί αφού η γλώσσα προτρέχει της διανοιας,

και συνεχίζει ακάθεκτος την πολυλογια του,πηδωντας επί παντός επιστητού,

διανθίζει,δια το αντιρρητον των λόγων,τη πολυλογια του με τεχνικές λέξεις,

αρέσκεται ιδιαίτερα στις ξενικές,a priori,a posteriori,de facto,κλπ

κουνάει τα χέρια του και το κεφάλι,αλλάζει τον τόνο της φωνής,για να προσδώσει έμφαση και σοβαρότητα στα λόγια του,

για την πιστότητα τους ουδόλως ενδιαφέρεται,

ζήτω η αληθοφανεια,

είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη του να μιλά,

ένα θα λέγαμε ένστικτο αυτοσυντήρησης,

είμαι ισχυρός και πρέπει να σου επιβληθω,

αν σου στερήσω τη δυνατότητα του λόγου 

τότε σου μπλοκάρω τη σκέψη και σε εξουσιάζω,

εγώ τότε νιώθω την ανωτερότητα μου,

βέβαια ότι ο συνομιλητής τους,ας τον πούμε έτσι,νυστάζει και τον βαριέται,

που έμπλεξα λέει από μέσα του δεν θα σταματήσει καμια φορα,και πόσο 

θα'θελε να χτυπήσει το τηλέφωνο του,σαν από μηχανής θεός,να απαλλαχτεί 

από τη πολυλογια του,

πρέπει να γίνει μια διάκριση:ο πολυλογας διαφέρει από τον φλύαρο,

ο φλύαρος λέει ότι να'ναι,λόγια του αέρα,παιδικό κατάλοιπο,

ο πολυλογας όμως μιλάει εν συνειδήσει,εξουσιαστική επιθυμια,

και βέβαια για να το πετύχει αυτό,πρεπει να διαβάζει επισταμένως(;) βιβλία,εφημερίδες,να βλέπει τηλεόραση,

να εχει δηλαδή ένα μπακ γκραουντ τεράστιο απ'τό οποίο,εσενατον ανίδεο, 

να σε πυροβολεί ακαταπαύστως με τις λεξεις-βληματα του,

αν οι συλλογισμοί του,γιατί με συλλογισμους μιλάει,αν αυτό τότε εκείνο,άρα,

κατά συνέπεια,εξετασθούν λογικά είναι ψευδοσυλλογισμοι,

δογματικοι,

αυτό να το δεχτείς,ότι ετσι είναι,,τοτε τα επακόλουθα από αυτό είναι ετσι,

πολυλογια με σοφίσματα,

και βέβαια ταυτολογια:μιλάω για να μιλάω,

φαύλος κύκλος,

θέλει να πείσει,αυτός είναι ο στόχος του,και δεν τον ενδιαφέρει για το μέσο 

που χρησιμοποιεί για να το πετύχει,

γι'αυτό και μιλάει συνεχώς,με παραλλαγές του ίδιου,το λέει και το ξαναλέει,

αν δεν το κατάλαβες έτσι να στο πω αλλιώς,

φαίνεται πως ο πολυλογας δίνει μια θεατρική παράσταση,παίζει ένα μονόλογο,

αυτό το έχει ανάγκη ,όπως ο ηθοποιος,για να υπαρξει να παίξει μπροστά σε 

ακροατή,αλλά και ταυτόχρονα,σε θεατη,

αν προσέξατε,κι εγώ με αυτό το κείμενο πολυλογω,

και αν συνεχίσω δεν θα έχω σταματημό,

δικαιολογημένα γιατί για να μιλήσεις για τον πολυλογα μάλλον αναπόφευκτα

θα πρέπει να...πολυλογισεις,

αλλιώς πως θα καταλάβεις(εσύ ο ακροατής μου στον οποίο πολυλογω) τι είναι πολυλογια,

πριν νυσταξετε,η' χτυπήσουν τα τηλέφωνα σας,διακόπτω εδώ σε αυτό το 

σημείο την πολυλογια,

τουλάχιστον έχεις ένα κέρδος:πολυλογοντας σου έμαθα την πολυλογια,

τώρα ποιο αυτό το κέρδος;

καλλίτερα να μην πολυλογισω 

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου