I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Α Κατάστασις πρώτη 1-Ἄρρωστοι τέσσαρες καίδεκα θ',ιδ' -μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

.
.
LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Α
Κατάστασις πρώτη 1-Ἄρρωστοι τέσσαρες καίδεκα θ',ιδ'
-μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-
ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.


Γαληνος και Ιπποκρατης,ιταλικη τοιχογραφια

Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Α
Κατάστασις πρώτη 1-Ἄρρωστοι τέσσαρες καίδεκα θ',ιδ'
-μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

Ιπποκρατειαι Αρχαι:
Ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή, ο δε καιρός οξύς,
η δε πείρα σφαλερή, η δε κρίσις χαλεπή
[η ζωη συντομη,η επιστημη μακροχρονη,η ευκαιρια βιαστικη,
η πειρα σφαλει,η κριση δυσκολη]]
Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος
[δεν γινεται την ιατρικη να γνωριζει οποιος δεν γνωριζει τι ειναι ο ανθρωπος]
Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.
[πιο καλα να προλαμβανεις παρα να θεραπευεις]
Ασκείν περί τα νοσήματα δύο, ωφελείν ή μη βλάπτειν.
[Να ασκεις στα νοσηματα αυτα τα δυο,να ωφελεις και να μην βλαπτεις]
Primum, non nocere.
[πρωτον,να μην βλαπτεις]
Ου δώσω δε ουδέ φάρμακον ουδενί αιτηθείς θανάσιμον
[δεν θα δωσω κανενα φαρμακο σε κανεναν που θα ζητησει θανασιμο]
Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον
[οτιδηποτε πολυ στη φυση αντιθετο]

Ιπποκρατειος Ιατρικη:
προληψη/προγνωση
εναντιον των προληψεων των δεισιδαιμονιων

Ιπποκρατειος Τριαδικη Αρχη:
1.αρρωστος-2.αρρωστεια-3.ιατρος

Ιπποκρατειος Τριαδα Μεθοδου:
1.κλινικη παρατηρηση-2.εμπειρια-3.ορθολογισμος

Ιπποκρατειος κλινικη παρατηρηση:
οι αρρωστεις δεν ειναι στατικες αλλα ειναι εξελισσομενες,εως το τελος τους,την λυση
την κριση[τελεος,λυσις,κρισις]

Ιπποκρατειος εξεταση:
1.Ιπποκρατειον προσωπειον:η οψη του αρρωστου
2.Ιπποκρατειοι δακτυλοι:δακτυλοσκοπηση οργανων μερων σωματος
3.Ιπποκρατειος σεισις:πιεση σε θωρακα,κοιλια

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Α
Κατάστασις πρώτη
I. Ἐν Θάσῳ φθινοπώρου περὶ ἰσημερίην καὶ ὑπὸ πληιάδα ὕδατα πολλά, συνεχέα
μαλθακῶς, ἐν νοτίοις. χειμὼν νότιος, σμικρὰ βόρεια, αὐχμοί· τὸ σύνολον ἔς γε
χειμῶνα οἷον ἔαρ γίνεται. ἔαρ δὲ νότιον ψυχεινόν, σμικρὰ ὕσματα. θέρος ὡς ἐπὶ τὸ
πολὺ ἐπινέφελον. ἀνυδρίαι. ἐτησίαι ὀλίγα, σμικρά, διεσπασμένως ἔπνευσαν.
Γενομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς ὅλης ἐπὶ τὰ νότια καὶ μετ᾽ αὐχμῶν, πρωὶ μὲν τοῦ ἦρος ἐκ
τῆς πρόσθεν καταστάσιος ὑπεναντίης καὶ βορείου γενομένης ὀλίγοις ἐγίνοντο καῦσοι
καὶ τούτοισι πάνυ εὐσταθέες, καὶ ὀλίγοις ᾑμορράγει οὐδ᾽ ἀπέθνῃσκον ἐκ τούτων.
ἐπάρματα δὲ παρὰ τὰ ὦτα πολλοῖσιν ἑτερόρροπα καὶ ἐξ ἀμφοτέρων, τοῖσι πλείστοισιν
ἀπύροισιν ὀρθοστάδην· ἔστι δὲ οἳ καὶ σμικρὰ ἐπεθερμαίνοντο. κατέσβη πᾶσιν ἀσινέως
οὐδ᾽ ἐξεπύησεν οὐδενὶ ὥσπερ τὰ ἐξ ἄλλων προφασίων. ἦν δὲ ὁ τρόπος αὐτῶν χαῦνα,
μεγάλα, κεχυμένα, οὐ μετὰ φλεγμονῆς, ἀνώδυνα· πᾶσιν ἀσήμως ἠφανίσθη. ἐγίνετο δὲ
ταῦτα μειρακίοισι, νέοισιν, ἀκμάζουσι, καὶ τούτων τοῖσι περὶ παλαίστρην καὶ γυμνάσια
πλείστοισι· γυναιξὶ δὲ ὀλίγῃσιν ἐγίνετο. πολλοῖσι δὲ βῆχες ξηραὶ βήσσουσι καὶ οὐδὲν
ἀνάγουσιν· φωναὶ βραγχώδεες. οὐ μετὰ πολύ, τοῖσι δὲ καὶ μετὰ χρόνον, φλεγμοναὶ
μετ᾽ ὀδύνης ἐς ὄρχιν ἑτερόρροποι, τοῖσι δὲ ἐς ἀμφοτέρους. πυρετοὶ τοῖσι μέν, τοῖσι
δ᾽ οὔ. ἐπιπόνως ταῦτα τοῖσι πλείστοισι. τὰ δ᾽ ἄλλα ὅσα κατ᾽ ἰητρεῖον ἀνόσως διῆγον.
.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ἄρρωστοι τέσσαρες καίδεκα θ',ιδ'
[θ᾽.] Κρίτωνι ἐν Θάσῳ ποδὸς ὀδύνη ἤρξατο ἰσχυρὴ ἀπὸ δακτύλου τοῦ μεγάλου ὀρθοστάδην περιιόντι. κατεκλίνη αὐθημερόν, φρικώδης, ἀσώδης, σμικρὰ ὑποθερμαινόμενος, ἐς νύκτα παρεφρόνησεν. δευτέρῃ οἴδημα δι᾽ ὅλου τοῦ ποδὸς καὶ περὶ σφυρὸν ὑπέρυθρον μετὰ συντάσιος, φλυκταινίδια μέλανα, πυρετὸς ὀξύς, ἐξεμάνη· ἀπὸ δὲ κοιλίης ἄκρητα, χολώδεα, ὑπόσυχνα.
ἀπέθανεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς δευτεραῖος

δ᾽.] Μελιδίῃ, ἣ κατέκειτο παρὰ Ἥρης ἱρόν, ἤρξατο κεφαλῆς καὶ τραχήλου καὶ στήθεος
πόνος ἰσχυρός· αὐτίκα δὲ πυρετὸς ὀξὺσἔλαβεν· γυναικεῖα δὲ σμικρὰ ἐπεφαίνετο· πόνοι
τούτων πάντων συνεχέες. ἕκτῃ κωματώδης, ἀσώδης, φρικώδης, ἐρύθημα ἐπὶ γνάθων,
σμικρὰ παρέκρουσεν. ἑβδόμῃ ἵδρωσε, πυρετὸς διέλιπεν, οἱ πόνοι παρέμενον, ὑπέστρεψεν,
ὕπνοι σμικροί· οὖρα διὰ τέλεος εὔχρω μέν, λεπτὰ δέ· διαχωρήματα λεπτά, χολώδεα,
δακνώδεα, ὀλίγα, μέλανα, δυσώδεα διῆλθεν, οὔροις ὑπόστασις λευκή, λείη· ἵδρωσεν.
ἐκρίθη τελέως ἑνδεκάτῃ.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Α
Κατάστασις πρώτη
I.στη Θασο το φθινοπωρο κατα την ισημερια και με τις Πλειαδες βροχες πολλες,συνεχως
σιγανες,με νοτιαδες.χειμωνας υγρος,ασθενεις βοριαδες,ανομβρια,γενικα ο χειμωνας σαν
ανοιξη ηταν.η ανοιξη υγρη με ψυχρα,ψιχαλες.το καλοκαιρι επι το πλειστον με συννεφιες.
ξηρασιες.λιγα μελτεμια ασθενη,και αραια φυσηξαν.ολος ο καιρος ηταν γυρισμενος σε
νοτιαδες  και ανομβριες,νωρις ομως την ανοιξη απ'την προηγουμενη αντιθετη κατασταση
και με βοριαδες εγινε σε λιγους συνεβηκαν πυρετοι κι αυτοι αρκετα ηπιοι,και σε λιγους
αιμορραγιες αλλα δεν πεθαιναν απ'αυτες.σε πολλους πρηξιματα στ'αυτια απ'τη μια μερια
και απ'τις δυο,στους πιο πολλους απυρετα δεν τους ερριξαν στο κρεβατι.ειναι δε κι αυτοι
που λιγο θερμαινονταν.σβηστηκαν εντελως σ'ολους χωρις βλαβη ουτε βγηκε πυον σε
κανενα οπως σ'αυτα απ'αλλες αιτιες.ηταν κατα τη ποιον τους πλαδαρα,μεγαλα,διασκορπι-
σμενα,οχι φλεγμονωδη,χωρις πονο.σ'ολους χωρις σημαδια αφανισθηκαν.αυτα παρουσια-
σθηκαν στους εφηβους,στους νεους,σ'αυτους πανω στην ακμη,και στους πιο πολλους
απ'αυτους στη παλαιστρα και στα γυμναστηρια. σε λιγες δε γυναικες παρουσιασθηκε.
σε πολλους πιανει ξερος βηχας και τιποτα δεν βγαζουν.η φωνη βραγχνιαζει.μετα απο
λιγο,και σ'αλλους αργοτερα,φλεγμονες με πονο στους ορχεις  απ'τη μια μερια,σ'αλλους
δε απ'τις δυο.πυρετος σ'αλλους,σ'αλλους οχι.αυτα επιπονα στους πιο πολλους.κατα
τ'αλλα μη εχοντας τετοια νοσο που θελει γιατρο την περασαν.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ δεκα τεσσερις αρρωστοι,θ',ιδ'
[θ᾽.] στον Κριτωνα στη Θασο του ποδιου πονος αρχισε ισχυρος απ'το δακτυλο το μεγαλο
οταν ορθιος στεκονταν,ξαπλωσε στο κρεβατι την ιδια μερα,με ριγη,ναυτια,σταδιακα
θερμαινονταν ,τη νυχτα παραληρουσε,τη δευτερη μερα πρηστηκε ολο το ποδι και στον
αστραγαλο κατακοκκινο σε διαταση,μικρες φουσκαλες μαυρες,πυρετος οξυς,παραφρο-
νησε,απ'τη κοιλια ανακατα ξερασματα,χολη,καπως συχνα.πεθανε τη δευτερη μερα απο
την αρχη

[ιδ᾽.]στη Μελιδια,η οποια ηταν κατακειτη κοντα στο ιερο της Ηρας, αρχισε απ'το κεφαλι
κι απ'το λαιμο κι απ'το στηθος πονος ισχυρος,αμεσως πυρετος οξυς την επιασε,κι αιμα
περιοδου λιγο φανηκε.συνεχεις πονοι σόλα αυτα.εκτη μερα σε κωματωδη κατασταση,
ναυτια,ριγη,κοκκινισμα στα σαγονια,μικρη παρακρουση.εβδομη μερα ιδρωσε.ο πυρετος
επαυσε.οι πονοι παρεμειναν,υποτροπιασε,ελαχιστος υπνος,ουρα εντελως χρωματιστα,
αραια,κοπρανα αραια,χρωμα χολης,ανωμαλα,λιγα,μαυρα,με δυσωδια εξερχονται,στα
ουρα κατακαθι λευκο,λειο.ιδρωσε.κριθηκε εν τελει την εντεκατη μερα.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου