I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Σάββατο 5 Μαρτίου 2022

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Ηροδοτου Ιστορίαι,Βιβλίο Γ',Θάλεια,84-87 -Πως έγινε ο Δαρείος βασιλιάς- -μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

..

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Ηροδοτου Ιστορίαι,Βιβλίο Γ',Θάλεια,84-87

-Πως έγινε ο Δαρείος βασιλιάς-

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.


Ηροδοτου Ιστορίαι,Βιβλίο Γ',Θάλεια,84-87

-Πως έγινε ο Δαρείος βασιλιάς-

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


84.3 ,για τη βασιλεία συμφωνησαν  αυτό εδώ,οποιου αν το άλογο όταν ο ήλιος ανατείλει το πρώτο χλιμιντρισει ενώ εξω απ'τη πόλη αυτα καβαλικευουν,αυτός θα πάρει τη βασιλεια,

85.1 ο Δαρείος είχε λοιπόν ένα ιπποκόμο επιτήδειο,τ'ονομα του ήταν Οιβαρης,σ'αυτον τον άντρα,

αφού αποχώρησαν,είπε αυτά εδώ,Οιβαρη,αποφασίσαμε σχετικά με τη βασιλεία να κάνουμε αυτά εδώ,οποιου αν το άλογο το πρώτο χλιμιντρισει μόλις ο ήλιος ανέβει ενώ αυτα καβαλικευουμε,αυτός 

θα πάρει τη βασιλεία,τώρα αν έχεις κάποια καλή ιδέα,μηχανεψου πως θα πάρουμε εμεις αυτο το 

δικαίωμα κι όχι καποιος αλλος,

κι απαντα ο Οιβαρης μ'αυτα εδώ,αν κύριε μου απ'αυτο θα'χεις τη βασιλεία η' όχι,παρε θαρρος 

γι'αυτό και ησύχασε,γιατί βασιλιάς κανένας άλλος πριν από σένα δεν θα'ναι,τέτοια να βοηθήσουν κατέχω,λέει τότε ο Δαρείος,

αν λοιπόν κάτι τέτοιο έχεις τέχνασμα,ώρα να το εφαρμόσεις   και να μην το αναβάλλεις,γιατί αύριο θα'ναι η συγκέντρωση μας,όταν ακουσε αυτά ο Οιβαρης κάνει αυτό εδώ,μόλις έγινε νύχτα,απ'τις φοραδες μια,για την οποία του Δαρειου το άλογο ένιωθε έλξη μεγάλη,αφού πήρε  έξω απ'τη πόλη 

την έδεσε κι έφερε το άλογο του Δαρείου,και πολλές φορές το έφερνε γυρω κοντά στη φοράδα,να αγγίζει τη θηλυκιά,στο τέλος άφησε το άλογο να την καββαλήσει,

86.1 άμα η μέρα εφεξε οι εξι όπως συμφώνησαν φάνηκαν πάνω στα αλογα,διαβαινοντας έξω 

απ'τη πόλη,καθώς στο μέρος αυτό έφτασαν όπου την περασμένη νύχτα είχε δεθεί η φοράδα, 

εκεί τό άλογο του Δαρείου προς στα κει τρέχοντας χλιμιντρισε,

άμα το άλογο αυτό έκανε  αστραψε ενώ ήταν καθαρος ουρανος κι ακούστηκε βροντη,

αυτα που έγιναν επιπλέον στον Δαρείο θεωρηθηκαν σύμφωνα  με το τελειωμα της εκλογής 

του,κι αυτοί κατεβαίνοντας απ'τ'αλογα προσκυνησαν τον Δαρείο,

άλλοι λοιπον λενε ότι ο Οιβαρης

αυτά μηχανευτηκε,άλλοι όμως τέτοια (,γιατί και τα δυο λέγονται απ'τους Πέρσες)πως της φοράδας αυτής τα γεννητικά όργανα αγγιξε με το χέρι το οποίο έπειτα το'κρυψε μέσα στη περισκελιδα όμως μολις με του  ηλιου την  ανατολη επροκειτο να φύγουν τα άλογα,ο Οιβαρης εβγάλε το χέρι και 

το'φερε στα ρουθουνιου του αλόγου του Δαρείου,αυτό όταν μυρισε φρουμανισε και χλιμιντρισε

.

.

,84.3περὶ δὲ τῆς βασιληίης ἐβούλευσαν τοιόνδε· ὅτευ ἂν ὁ ἵππος ἡλίου ἐπανατέλλοντος πρῶτος φθέγξηται, ἐν τῷ προαστείῳ αὐτῶν ἐπιβεβηκότων, τοῦτον ἔχειν τὴν βασιληίην.

85.1 Δαρείῳ δὲ ἦν ἱπποκόμος ἀνὴρ σοφός, τῷ οὔνομα ἦν Οἰβάρης. πρὸς τοῦτον τὸν ἄνδρα, ἐπείτε διελύθησαν, ἔλεξε Δαρεῖος τάδε. “Οἴβαρες, ἡμῖν δέδοκται περὶ τῆς βασιληίης ποιέειν κατὰ τάδε· 

ὅτευ ἂν ὁ ἵππος πρῶτος φθέγξηται ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνιόντι αὐτῶν ἐπαναβεβηκότων, τοῦτον ἔχειν τὴν βασιληίην. νῦν ὦν εἴ τινα ἔχεις σοφίην, μηχανῶ ὡς ἂν ἡμεῖς σχῶμεν τοῦτο τὸ γέρας καὶ μὴ ἄλλος 

τις„. 2 ἀμείβεται Οἰβάρης τοῖσιδε. “εἰ μὲν δὴ ὦ δέσποτα ἐν τούτῳ τοι ἐστὶ ἢ βασιλέα εἶναι ἢ μή, θάρσεε τούτου εἵνεκεν καὶ θυμὸν ἔχε ἀγαθόν, ὡς βασιλεὺς οὐδεὶς ἄλλος πρὸ σεῦ ἔσται· τοιαῦτα ἔχω φάρμακα„. λέγει Δαρεῖος “εἰ τοίνυν τι τοιοῦτον ἔχεις σόφισμα, ὥρη μηχανᾶσθαι καὶ μὴ ἀναβάλλεσθαι, ὡς τῆς ἐπιούσης ἡμέρης ὁ ἀγὼν ἡμῖν ἐστί„. 3 ἀκούσας ταῦτα ὁ Οἰβάρης ποιέει τοιόνδε· ὡς ἐγίνετο ἡ νύξ, τῶν θηλέων ἵππων μίαν, τὴν ὁ Δαρείου ἵππος ἔστεργε μάλιστα, ταύτην ἀγαγὼν ἐς τὸ προάστειον κατέδησε καὶ ἐπήγαγε τὸν Δαρείου ἵππον, καὶ τὰ μὲν πολλὰ περιῆγε ἀγχοῦ τῇ ἵππῳ ἐγχρίμπτων τῇ θηλέῃ, τέλος δὲ ἐπῆκε ὀχεῦσαι τὸν ἵππον.

86.1 Ἅμ᾽ ἡμέρῃ δὲ διαφωσκούσῃ οἱ ἓξ κατὰ συνεθήκαντο παρῆσαν ἐπὶ τῶν ἵππων· διεξελαυνόντων 

δὲ κατὰ τὸ προάστειον, ὡς κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον ἐγίνοντο ἵνα τῆς παροιχομένης νυκτὸς κατεδέδετο ἡ θήλεα ἵππος, ἐνθαῦτα ὁ Δαρείου ἵππος προσδραμὼν ἐχρεμέτισε· 2 ἅμα δὲ τῷ ἵππῳ τοῦτο ποιήσαντι ἀστραπὴ ἐξ αἰθρίης καὶ βροντὴ ἐγένετο. ἐπιγενόμενα δὲ ταῦτα τῷ Δαρείῳ ἐτελέωσέ μιν ὥσπερ ἐκ συνθέτου τευ γενόμενα· οἳ δὲ καταθορόντες ἀπὸ τῶν ἵππων προσεκύνεον τὸν Δαρεῖον.

87.1 Οἳ μὲν δή φασι τὸν Οἰβάρεα ταῦτα μηχανήσασθαι, οἳ δὲ τοιάδε (καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἀμφότερα λέγεται ὑπὸ Περσέων), ὡς τῆς ἵππου ταύτης τῶν ἄρθρων ἐπιψαύσας τῇ χειρὶ ἔχοι αὐτὴν κρύψας ἐν τῇσι ἀναξυρίσι· ὡς δὲ ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνιόντι ἀπίεσθαι μέλλειν τοὺς ἵππους, τὸν Οἰβάρεα τοῦτον ἐξείραντα τὴν χεῖρα πρὸς τοῦ Δαρείου ἵππου τοὺς μυκτῆρας προσενεῖκαι, τὸν δὲ αἰσθόμενον φριμάξασθαί τε 

καὶ χρεμετίσαι.

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου