I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

GREEK POETRY-POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης-Λογος – me = -ne[Σε πολλες Γλωσσες Παραληπτες]

.
.
GREEK POETRY
POETRY-c.n.couvelis
ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης
.
Λογος – me = -ne
Σε πολλες Γλωσσες Παραληπτες
.
.
.


.
.
Λογος – me = -ne
Σε πολλες Γλωσσες Παραληπτες
.
.
Εμεις εδω οι Ελληνες
σας δανεισαμε τον Ομηρο,τον Δημοκριτο,τον Σωκρατη,
τον Πλατωνα,τον Αριστοτελη,τον Ευριπιδη,τον Αριστοφανη,
τον Θουκυδιδη,τον Ευκλειδη,
στον Δευτερο Παγκοσμιο Πολεμο τον Γιωργο.τον Κωστα,
τον Μανωλη,
την Ελενη,την Μαρια, την Φωτεινη,
Εσεις μας δανεισατε Χρηματα
Εμπρος,λοιπον.Υπολογιστε το Υπολοιπο να σας
πληρωσουμε.
.
Λογος – me = -ne
in many languages recipients
.
We here the Creeks
have loaned you Homer,Democritus,Socrates,Platon,
Aristotles,Euripides,Aristofanes,Thucydides,Euclides,
in Second World War
Giorgos,Costas,Manolis,
Heleni,Maria,Fotini,
You have loaned us Money
Onward,well!Calculate the Rest to pay you
.
Λογος - me =-ne in vielen Sprachen Empfänger. Wir haben hier
die Creeks haben dir geliehen Homer, Demokrit, Sokrates, Platon,
Aristoteles, Euripides, Aristofanes, Thukydides, Euclides, im
Zweiten Weltkrieg Giorgos, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini,
haben Sie liehen uns Geld Onward, gut! Berechnen Sie den Rest
zu bezahlen
.
Λογος - je ne le récepteur =- dans de nombreuses langues. Nous
avons ici des Calanques vous ai prêté Homère, Démocrite, Socrate,
Platon, Aristote, Euripide, Aristófanes, Thucydide, Euclides, dans
la Seconde Guerre mondiale, George, Costas, Manolis, Heleni, Maria,
Fotini, vous nous ont prêté Onward argent, bon! Calculer le reste
à payer
.
Λογος - my ne =- ontvanger in baie tale. Ons het die Spruite hier
het al die dae wat jy Homer, Democritus, Sokrates, Plato, Aristoteles,
Euripides, Aristofanes, Thucydides, Euclides, in die Tweede
Wêreldoorlog, George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini,
het jy geleen het ons geld verder, goed! Bereken die res te betaal
.
Λογος - me ne =- marrës në shumë gjuhë. Ne kemi këtu creeks kanë
siguroi se Homerit, Democritus, Sokrati, Platoni, Aristoteli, Euripidit,
Aristofanes, Tukididit, Euclides, në Luftën e Dytë Botërore, George,
Kostas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, ju keni dhënë hua ne tutje të
holla, të mirë! Llogaritni të paguajë pjesën tjetër
.
Λογος -- شمال شرق لي =- المتلقي في العديد من اللغات. لدينا هنا في الجداول قد قدمت لكم
هوميروس ، وديموقريطس وسقراط وأفلطون وأرسطو ، ويوريبيدس ، Aristofanes ، ، ثيوسيديدز
إقليدس ، في الحرب العالمية الثانية ، جورج ، كوستاس ، مانوليس ، Heleni ، ماريا ، فوتيني ، وقد
قدمت لكم منا المام المال ، وحسن! حساب لدفع بقية
.
Λογος - ми СИ =- приемник на много езици. Ние сме тук Creeks
сте заем Омир, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотел, Еврипид,
Aristofanes, Тукидид, Euclides, по време на Втората световна
война, Джордж, Костас, Manolis, Heleni, Мария, Фотини, можете
да ни отпусна пари Напред, добре! Изчислете да заплати
останалата част
.
Λογος - NE =-我在许多语言接收器。我们这里的小河已经借给你荷马,
德谟克利特,苏格拉底,柏拉图,亚里士多德,欧里庇德斯,
Aristofanes,修昔底德,Euclides在第二次世界大战中,乔治,
木香,Manolis,Heleni,玛丽亚,Fotini,你借给我们钱冠,
好!计算支付,其余
.
Λογος - mig ne =- receiver på mange sprog. Vi har her Creeks har lånt
dig Homer, Demokrit, Sokrates, Platon, Aristoteles, Euripides, Aristofanes,
Thukydid, Euclides, i Anden Verdenskrig, George, Costas, Manolis,
Heleni, Maria, Fotini, har du lånt os penge Fremad, godt! Beregn til at
betale resten
.
Λογος - me ne =- vastuvõtja paljudes keeltes. Meil on siin Creeks
on laenatud Homer, Demokritos, Sokrates, Platon, Aristoteles,
Euripides, Aristofanes, Thukydides, Euclides, et Teine maailmasõda,
George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, teil on laenatud meile
raha aastast hea! Arvuta maksma ülejäänud
.
Λογος - akin NE =- receiver sa maraming wika. Dito namin ang Creeks
may Kurisma ka Homer, Democritus, Socrates, Plato, Aristotle, Euripides,
Aristofanes, Thucydides, Euclides, sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig,
George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, mo Mahal na Araw sa
amin ng pera pasulong, ang mahusay na! Kalkulahin ang magbabayad
ng natitirang
.
Λογος - minulle ne =- vastaanotin monilla kielillä. Olemme täällä puroja
on lainannut olet Homer, Demokritos, Sokrates, Platon, Aristoteles,
Euripides, Aristofanes, Thukydides, Euclides, toisessa maailmansodassa,
George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, olet lainannut meille
rahaa Eteenpäin, hyvä! Laske maksaa loput
.
Λογος - me ne =- receptor en moitas linguas. Temos aquí o Creeks
prestaron vostede Homer, Demócrito, Sócrates, Platón, Aristóteles,
Eurípides, Aristófanes, Tucídides, Euclides, na Segunda Guerra
Mundial, George, Costas, Manolo, Helena, María, Fotini, ten nos
prestou Onward diñeiro, bo! Calcular a pagar o resto
.
Λογος - m 'ne =- receiver nan plizyè lang. Nou gen isit la krik
yo ki gen karèm ou Homer, Democritus, Socrates, Platon, Aristòt,
Euripides, Aristofanes, Thucydides, Euclides, nan Dezyèm Gè Mondyal la,
George, Costas, Magnolia, Heleni, Maria, Fotini ou, ou gen karèm nou
pati lajan, bon! Kalkile yo peye rès la
.
Λογος - , לי נה =- מקלט בשפות רבות. יש לנו כאן נחלים יש השאיל את הומר, דמוקריטוס
סוקרטס, אפלטון, אריסטו, אוריפידס , Aristofanes, תוקידידס , Euclides, במלחמת העולם
השנייה, ג& #39 ;ורג& #39 ;, קוסטס, מנוליס, הלני, מריה , Fotini, , יש לך השאיל לנו הלאה כסף
טוב! חישוב לשלם את השאר
.
Λογος - मDरD पHरJतर कD कई भOषOओ मR =- ररसUरर. हम यहOX Creeks आपकD
पOस हZमर, Democritus, स[करOत, प^DटZ, अरसतH, Euripides, Aristofanes,
Thucydides, दcतUय दरश य[द, जgजh, Costas, Manolis, Heleni, मOररयO,
Fotini मR Euclides, वत हj, तZ आप हमR पjसD ऑनरOरh वत ककयO हj, अचpO!
आरOम करनD कD द^ए भ[गतOन कs गणनO
.
Λογος - aku ne =- penerima dalam banyak bahasa. Kami telah sini Creeks
telah memberikan Anda Homer, Democritus, Socrates, Plato, Aristoteles,
Euripides, Aristofanes, Thucydides, Euclides, dalam Perang Dunia Kedua,
George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, Anda telah memberikan
kami Onward uang, baik! Hitung untuk membayar sisanya
.
Λογος - dom ne =- glacadóir in go leor teangacha. Táimid tar éis anseo
tá an fo-bhailte a tugadh ar iasacht agat Homer, Democritus, Socrates,
Plato, Arastatail, Euripides, Aristofanes, Thucydides, Euclides, sa Dara
Cogadh Domhanda, George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini,
tá tú a tugadh ar iasacht dúinn ar aghaidh airgid, go maith! Ríomh
a íoc leis an gcuid eile
.
Λογος - mig ne =- móttökutæki á mörgum tungumálum. Við höfum
lækjum hér hafa lánað þér Homer, Demókrítos, Sókrates, Platon,
Aristóteles, Euripides, Aristofanes, Þúkýdídes, Euclides, í seinni
heimsstyrjöldinni, George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini,
hefur þú lánað okkur peninga Onward, góður! Reikna til að greiða
öðrum
.
Λογος - me ne ricevitore =- in molte lingue. Abbiamo qui le insenature
vi hanno prestato Omero, Democrito, Socrate, Platone, Aristotele,
Euripide, Aristofane, Tucidide, Euclide, nella seconda guerra mondiale,
George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, ci avete prestato Onward
soldi, bene! Calcola per pagare il resto
.
Λογος - 私NE =-多くの言語で受信機。私たちは、
小川があなたホーマー、デモクリトス、ソクラテス、プラトン、
アリストテレス、エウリピデス、Aristofanes、トゥキュディデス、
Euclides、第二次世界大戦、ジョージ、コスタス、Manolis、Heleni、
マリア、Fotiniで、私達にお金のオンワードを貸している、
良い貸与しているここにある!残りを支払うことを計算する
.
Λογος - מיר ניי =- ופנעמער אין פילע שפראכן. מיר האבן דא דער קרעעקס האבן לענט איר
א, אריסטאטלע, עוריפידעס, אריסטאפאנעס, a האמער, דעמאקריטוס, סאקראטעס, פלאט
טהוסידידעס, עוקלידעס, אין די צווייטע וועלט מלחמה, דזשארזש, קאסטאס, מאנאליס,
א, פאטיני, איר האבן לענט אונדז געלט אנווארד, גוט! רעכענען צו צאלן די רו d העלעני, מארי
.
Λογος - ne em receptor =- en molts idiomes. Aquí tenim les cales
que li va prestar Homer, Demòcrit, Sòcrates, Plató, Aristòtil, Eurípides,
Aristòfanes, Tucídides, Euclides, en la Segona Guerra Mundial, George,
Costes, Manolis, Heleni, Maria, fotínia, que ens han prestat Endavant
diners, bé! Calcular per pagar la resta
.
Λογος - mi NE =- prijamnik u mnogim jezicima. Mi ovdje smo potoke
su lent vas Homer, Demokrita, Sokrata, Platona, Aristotela, Euripid,
Aristofanes, Tukidid, Euclides, u Drugom svjetskom ratu, George,
Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, imate posudio nam novac dalje,
dobro! Izračunajte platiti ostatak
.
Λογος - man ne =- uztvērējs daudzās valodās. Mēs esam šeit creeks ir
aizdeva esat Homer, Democritus, Sokrāts, Platons, Aristotelis, Eiripīds,
Aristofanes, Tukidīds, Euclides, kas Otrā pasaules kara, George, Costas,
Manolis, Heleni, Maria, Fotini, jums ir aizdeva mums naudu Tālāka,
labi! Aprēķināt samaksāt atlikušo
.
Λογος - man ne =- imtuvas įvairiomis kalbomis. Mes čia Creeks buvo
paskolintas jums Homeras, Demokritas, Sokratas, Platonas, Aristotelis,
Euripidas, Aristofanes, Thucydides, Euclides, kad Antrojo pasaulinio
karo, George, Costas, Manolis, Heleni Marija, Fotini, turite paskolino
mums pinigų Pirmyn, geras! Apskaičiuokite mokėti poilsio
.
Λογος - saya ne =- penerima dalam pelbagai bahasa. Kami ada di sini
yang anak-anak sungai telah dipinjamkan anda Homer, Democritus,
Socrates, Plato, Aristotle, Euripides, Aristofanes, Thucydides, Euclides,
dalam Perang Dunia Kedua, George, Costas, Manolis, Heleni, Maria,
Fotini, anda mempunyai dipinjamkan kita seterusnya wang, baik! Kira
untuk membayar selebihnya
.
Λογος - me ne =- riċevitur f'ħafna lingwi. Aħna hawn il-Creeks
jkunu mislufa inti Omeru, Democritus, Socrates, Plato, Aristotle, Euripides,
Aristofanes, Thucydides, Euclides, fit-Tieni Gwerra Dinjija, George,
Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, inti għandek mislufa lilna
Onward flus, tajba! Ikkalkula li jħallas il-bqija
.
Λογος - ми ne =- приемник во многу јазици. Имаме тука потоци ви
позајми Хомер, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотел, Еврипид,
Aristofanes, Тукидид, Еуклидес, во Втората светска војна, Ѓорѓи,
Костас, Manolis, Heleni, Марија, Fotini, ќе ни позајмува пари па
наваму, добро! Пресметајте да го плати остатокот
.
Λογος - me ne =- ontvanger in vele talen. Wij hebben hier de Kreken
hebben geleend u Homerus, Democritus, Socrates, Plato, Aristoteles,
Euripides, Aristofanes, Thucydides, Euclides, in de Tweede
Wereldoorlog, George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, je hebt
geleend ons geld Onward, goed! Bereken de rest te betalen
.
Λογος - me ne =- mottaker i mange språk. Vi har her Creeks har lånt
deg Homer, Demokrit, Sokrates, Platon, Aristoteles, Euripides,
Aristofanes, Thucydides, Euclides, i den andre verdenskrig, George,
Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, du har lånt oss penger Onward,
bra! Beregn å betale resten
.
Λογος -- من شمال گيرنده =- در بسياری از زبان. ما در اینجا Creeks
اند وام شما هومر ، Democritus ، ، سقراط ، افلطون ، ارسطو
Euripides ، Aristofanes ، Thucydides ، Euclides ، ، در جنگ جهانی دوم
جورج ، کوستاس ، Manolis ، Heleni ، ماریا ، Fotini ، شما باید وام ما
را به بعد پول ، خوب! محاسبه و بقيه را به پرداخت
.
Λογος - mnie ne odbiornik =- w wielu językach. Mamy tu Creeks
oddaję Ci Homer, Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles, Eurypides,
Aristofanes, Tukidydesa, Euklides, w II wojnie światowej, George,
Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, masz pożyczył nam Onward
pieniądze, dobre! Oblicz zapłacić resztę
.
Λογος - me ne =- receptor em muitas línguas. Temos aqui o Creeks
emprestaram você Homer, Demócrito, Sócrates, Platão, Aristóteles,
Eurípides, Aristófanes, Tucídides, Euclides, na Segunda Guerra Mundial,
George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, você tem nos emprestou
Onward dinheiro, bom! Calcular para pagar o resto
.
Λογος - mi-NE receptor =- în mai multe limbi. Avem aici paraielor au
împrumutat ai lui Homer, Democrit, Socrate, Platon, Aristotel, Euripide,
Aristofanes, Tucidide, Euclides, în al doilea război mondial, George,
Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, aţi împrumutat ne Pe parcurs
bani, bun! Calculaţi la plata cheltuielilor de restul
.
Λογος - я пе =- приемник на многих языках. Мы имеем здесь
криков оказали вам Гомера, Демокрита, Сократа, Платона,
Аристотеля, Еврипида, Aristofanes, Фукидид, Евклид, во время
Второй мировой войны, Джордж, Костас, Манолис, Heleni,
Мария, Фотини, Вы отдали нам деньги Вперед,
хорошо! Рассчитать заплатить остальное
.
Λογος - me ne =- mottagare på många språk. Vi här har liten vik
har lånat ut dig Homer, Demokritos, Sokrates, Platon, Aristoteles,
Euripides, Aristofanes, Thukydides, Euclides, i andra världskriget,
George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, du har lånat oss
pengar och framåt, bra! Beräkna att betala resten
.
Λογος - ме не =- пријемник на многим језицима. Имамо овде
имају Потоци вам је позајмљено Хомера, Демокрит, Сократ,
Платон, Аристотел, Еурипид, Аристофанес, Тукидид, Еуцлидес,
у Другом светском рату, Џорџ, Костас, Манолис, Хелени, Марија,
Фотини, сте нам позајмиле новац даљи,
добро! Израчунајте да плати остатак
.
Λογος - ja nie =- prijímač v mnohých jazykoch. Máme tu zátoky
požičali si Homer, Demokritos, Sokrates, Platón, Aristoteles, Euripides,
Aristofanes, Thucydides, Euclides, v druhej svetovej vojne, George,
Costas, Manolis, Helena, Maria, Fotini, ste nám požičal peniaze Vpred,
dobre! Vypočítať na doplatenie
.
Λογος - me ne =- sprejemnik v številnih jezikih. Imamo tukaj so
potoki posodil ste Homer, Demokrit, Sokrat, Platon, Aristotel,
Evripid, Aristofanes, Tukidid, Euclides, v drugi svetovni vojni,
George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, ki ste nam je
posodil denar dalje, dobro! Izračunajte plačati počitek
.
Λογος - ne me receptor =- en muchos idiomas. Aquí tenemos las
calas que le prestó Homero, Demócrito, Sócrates, Platón, Aristóteles,
Eurípides, Aristófanes, Tucídides, Euclides, en la Segunda Guerra
Mundial, George, Costas, Manolis, Heleni, María, Fotini, que nos
han prestado Adelante dinero, bueno! Calcular para pagar el resto
.
Λογος - me ne =- receiver katika lugha nyingi. Sisi hapa Creeks
na ameipa wewe Homer, Democritus, Socrates, Plato, Aristotle,
Euripides Aristofanes,, Thucydides, Euclides, katika Vita Kuu ya
Pili ya Dunia, George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini,
una ameipa sisi fedha kuendelea,
nzuri! Mahesabu ya kulipa wengine
.
Λογος -- ฉqนรqบ =- เนบราสกyาในหลายภาษา เราไดyทƒ„นƒ„ Creeks
ทƒ„มƒการย†มคˆณโฮเมอร, Democritus, Socrates, Plato, Aristotle,
Euripides, Aristofanes, Thucydides, Euclides
ในสงครามโลกครqงทƒ„สอง, จอรจ, Costas, Manolis, Heleni,
มาเรƒย, Fotini คˆณมƒใหyย†มเราเป’นตyนไปเง”นทƒ„ดƒ!
การค•านวณการจ—ายเง”นส—วนทƒ„เหล†อ
.
Λογος - já ne =- přijímač v mnoha jazycích. Máme zde zátoky
půjčily si Homer, Demokritos, Sokrates, Platón, Aristoteles,
Euripides, Aristofanes, Thucydides, Euclides, ve druhé světové
válce, George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, jste nám
půjčil peníze Kupředu, dobře! Vypočítat na doplacení
.
Λογος - Bana ne birçok dilde =- alıcısı. Burada Creeks size Homer,
Demokritos, Sokrates, Platon, Aristoteles, İkinci Dünya Savaşı,
George, Kostas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini olarak Euripides,
Aristofanes, Thucydides, Euclides, ödünç var, iyi, bize para
Onward ödünç var! Geri kalan ödeme hesaplama
.
Λογος - я пе =- приймач на багатьох мовах. Ми маємо тут
криків надали вам Гомера, Демокрита, Сократа, Платона,
Аристотеля, Евріпіда, Aristofanes, Фукідід, Евклід, під
час Другої світової війни, Джордж, Костас, Маноліс, Heleni,
Марія, Фотіна, Ви віддали нам гроші Вперед,
добре! Розрахувати заплатити решту
.
Λογος - nekem ne =- vevő több nyelven. Van itt a patakok is
kölcsönzött akkor Homer, Démokritosz, Szókratész, Platón,
Arisztotelész, Euripidész, Aristofanes, Thuküdidész, Euclides,
a második világháború, George, Costas, Manolis, Heleni, Maria,
Fotini, akkor kölcsön nekünk pénzt Onward, jó! Számítsa
kötelezi a többi
.
Λογος - tôi ne =- nhận trong nhiều ngôn ngữ. Chúng tôi có ở đây
những lạch đã vay bạn Homer, Democritus, Socrates, Plato,
Aristotle, Euripides, Aristofanes, Thucydides, Euclides, trong
Chiến tranh thế giới thứ hai, George, Costas, Manolis, Heleni,
Maria, Fotini, bạn phải cho vay chúng tôi Onward tiền,
tốt! Tính toán để thanh toán phần còn lại
.
Λογος - mi ne =- derbynnydd mewn sawl iaith. Rydym wedi yma
y cilfachau wedi benthyca i chi Homer, Democritus, Socrates, Plato,
Aristotle, Euripides, Aristofanes, Thucydides, Euclides, yn yr Ail
Ryfel Byd, George, Costas, Manolis, Heleni, Maria, Fotini, eich bod
wedi rhoi benthyg i ni Onward arian, da! Cyfrifwch i
dalu'r gweddill
.
Λογος - я пе =- прыёмнік на многіх мовах. Мы маем тут крыкаў
аказалі вам Гамера, Дэмакрыта, Сакрата, Платона, Арыстоцеля,
Еўрыпіда, Aristofanes, Фукидид, Еўклід, падчас Другой сусветнай
вайны, Джордж, Костас, Манолис, Heleni, Марыя, Фотини, Вы
аддалі нам грошы Наперад, добра! Разлічыць заплаціць астатняе
.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου