I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Αρχαια Ελλαδα[Ancient Greek]-Αρχαια Κοροντα [Ο Αρχαιος Ναος και ο λοφος]-Χρυσοβιτσα Ξηρομερου-music Beethoven Cello Sonata

.
.
Αρχαια Ελλαδα[Ancient Greek]
Αρχαια Κοροντα[ Ο Αρχαιος Ναος και ο λοφος]
Χρυσοβιτσα Ξηρομερου
σκηνοθεσια χ.ν.κουβελης[c.n.couvelis]
music Beethoven Cello Sonata
.
.
. . .
.
.

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΟΝΤΑ
.
Στη θέση απέναντι από το χωριό σ΄ ένα κωνοειδές ύψωμα,
γνωστό ως «κάστρο» ήταν χτισμένα τ΄ αρχαία Κόροντα,
των οποίων η ακρόπολη σώζεται νοτιοανατολικά του ση-
μερινού χωριού. Η ονομασία είναι προελληνική και βρέ-
θηκαν όστρακα της Μεσολιθικής εποχής (1900-1580π.Χ).
Οι δυο θολωτοί τάφοι, που βρέθηκαν το 1956 ανήκουν
στην Υστεροελλαδική εποχή 3 (1425-1100π.Χ). Σώζονται
τα κυκλώπεια τείχη της πόλεως και έχουν βρεθεί αρχαίοι
τάφοι με σημαντικά ευρήματα αφού ήταν από τις σημαντι-
κότερες πόλεις των Ακαρνάνων. Όλα αυτά μαρτυρούν την
ύπαρξη της πόλεως από την προϊστορική εποχή όπως και
το προελληνικό όνομα της. Το τείχος της είναι από τα κα-
λύτερα δείγματα Ακαρνανικής τειχοποιϊας, η δε πόλη χρο-
νολογείται γύρω στα 1800π.Χ. Πάνω στην αρχαιοελληνική
πόλη θεμελιώθηκε η ιστορική πόλη, στην οποία αναφέρει
και ο Θουκυδίδης (Β΄ 102, 1) όταν στην διάρκεια του Πελο-
ποννησιακού πολέμου εκδιώχθηκε η Σπαρτιατόφιλη μερίδα
με την βοήθεια των Αθηναίων και κατέλαβε την αρχή ο Κύνης
ο Θεολύτου. Αργότερα η πόλη γνώρισε τη δήωση και την
καταστροφή κατά την εκστρατεία του Αγησιλάου. Η πόλη
είχε τρεις πύλες εντυπωσιακής τεχνικής, μια ανατολική, μια
βόρεια και μια βορειοδυτική με κεντρική τη δεύτερη στην
οποία υπήρχαν εκατέρωθεν του δρόμου τάφοι. Λίγο πιο
μέσα από την κεντρική πύλη και μετά το δεύτερο περίβο-
λο υπάρχει ημικυκλικό κτίσμα με μεγάλους δρόμους. Από
την ανασκαφική έρευνα του 1956 αποκαλύφθηκε η αγορά
με πολλά ενδιαφέροντα κτίσματα, μια θαυμάσια δεξαμενή
κι ο ναός κτίσμα του Δ΄ π.Χ. αι. δωρικού ρυθμού και περί-
πτερος, που ήταν αφιερωμένος σε γυναικεία θεότητα. Στο
εκκλησάκι του Αϊ Θανάση αποκαλύφθηκε η θεμελίωση άλ-
λου ναού, πιο κάτω στο πηγάδι Σορόκι βρέθηκαν τα θεμέ-
λια πολλών κατοικιών και μερικά πήλινα αγγεία της καθη-
μερινής ζωής και μέσα στην κοίτη του Γερομπόρου ένα
θαυμάσια διατηρημένο και εξαιρετικής τέχνης αρχαίο πη-
γάδι. Στην πόλη έχουν βρεθεί αρχαίοι τάφοι με σημαντικά
ευρήματα, όπως κοσμήματα, νομίσματα, αγγεία κ.α. Ευ-
ρήματα της πόλεως από τις ανασκαφές που έγιναν το 1906
από τον Γ. Σωτηριάδη και το 1956 από τον Ν. Ζαφειρό-
πουλο βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγρινίου.
Τα ονόματα των Κορονταίων, που αποκαλύφθηκαν κυ-
ρίως από τις επιτύμβιες στήλες είναι: Αλέξανδρος,
Σύναυρος, Υβρία, Πολέμαρχος, Αισχρίων, Κύνης,
Θεόλυτος, Φιλόνικος, Αριστοφάνης, Νικοφάνης,
Στρατονίκα, Λισφίνας, Αξίοχος Πίμφις, Νίκαιος,
Νικίας
.
.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ[Βιβλιον Β,102]Περι Κοροντων Ακαρνανιας.
[102] Οἱ δὲ ἐν Ναυπάκτῳ ᾿Αθηναῖοι τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος,
ἐπειδὴ τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτικὸν διελύθη, Φορμί-
ωνος ἡγουμένου ἐστράτευσαν, παραπλεύσαντες ἐπ' ᾿Αστα-
κοῦ καὶ ἀποβάντες, ἐς τὴν μεσόγειαν τῆς ᾿Ακαρνανίας τε-
τρακοσίοις μὲν ὁπλίταις ᾿Αθηναίων τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν,
τετρακοσίοις δὲ Μεσσηνίων, καὶ ἔκ τε Στράτου καὶ Κο-
ρόντων καὶ ἄλλων χωρίων ἄνδρας οὐ δοκοῦντας βεβαίους
εἶναι ἐξήλασαν, καὶ Κύνητα τὸν Θεολύτου ἐς Κόροντα
καταγαγόντες ἀνεχώρησαν πάλιν ἐπὶ τὰς ναῦς.
.
Ελευθεριου Βενιζελου Μεταφραση
[102]Κατά την διάρκειαν του ιδίου χειμώνος, η Αθηναϊκή
φρουρά της Ναυπάκτου,μετά την αποστράτευσιν του Πε-
λοποννησιακού στόλου, εξεστράτευσεν εις την Ακαρνανίαν,
υπό την αρχηγίαν του Φορμίωνος, με τετρακοσίους Αθη-
ναίους οπλίτας από τους επιβαίνοντας επί του στόλου και
τετρακοσίους Μεσσηνίους. Η δύναμις αυτή έπλευσε παρα-
λιακώς προς τον Αστακόν, όπου αποβιβασθείσα προήλασεν
εις το εσωτερικόν, και αφού εξεδίωξεν από τον Στράτον
και τα Κόροντα και άλλα μέρη εκείνους εκ των κατοίκων,
εις τους οποίους δεν είχαν εμπιστοσύνην, και επανέφεραν
εις τα Κόροντα τον Κύνητα, υιόν του Θεολύτου, επέστρεψαν
πάλιν εις τα πλοία των
.
Μεταγραφη[χ.ν.κουβελης\
[102]Τον ιδιο χειμωνα οι Αθηναιοι στη Ναυπακτο ,επειδη
διελυθει το ναυτικο των Πελοποννησιων,υπο την ηγεσιαν
του Φορμιωνος εξεστρατευσαν,παραπλεοντας στον Αστακο
κι εκει αποβιβασθεντες,εις την ενδοχωραν της Ακαρνανιας
τετρακοσιοι Αθηναιοι οπλιτες απο τα πλοια,τετρακοσιοι δε
Μεσσηνιοι,και απο το Στρατον και τα Κοροντα και αλλα
μερη εξεδιωξαν τους ανδρες,που δεν νομιζαν πως ηταν
σιγουρα δικοι τους,και τον Κυνητα του Θεολυτου στα
Κοροντα αφου επανεφεραν ,αναχωρησαν παλι με τα πλοια
τους
.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου