I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -ΗΡΟΔΟΤΟΣ,ΙΣΤΟΡΙΑΙ,ΒΙΒΛΙΟ Α' ΚΛΕΙΩ,196,1-5-ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ -μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-ΗΡΟΔΟΤΟΣ,ΙΣΤΟΡΙΑΙ,ΒΙΒΛΙΟ Α' ΚΛΕΙΩ,196,1-5

-ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.


ΗΡΟΔΟΤΟΣ,ΙΣΤΟΡΙΑΙ,ΒΙΒΛΙΟ Α' ΚΛΕΙΩ,196,1-5

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


1.196.

1.νόμοι σ'αυτους αυτοί εδω είναι θεσπισμενοι,ο πιο σοφός αυτός εδω κατά τη δική μου γνωμη,τον οποίο και οι Ενετοί της Ιλλυριας όπως μαθαίνω τον χρησιμοποιούν,σε κάθε μία περιοχή μια φορά κάθε έτος γίνονταν αυτά εδώ.

όταν οι παρθένες έφταναν σε ώρα γάμου,αυτές έτσι τις συγκέντρωναν όλες,σ'ενα χώρο

τις έβαζαν ευρυχωρο,και γύρω από αυτές στέκονταν πλήθος από αντρες.

2.τοτε μια προς μια τις σήκωνε ο κήρυκας να πουληθούν,πρώτα την πιο όμορφη απ'ολες,μετά όταν γι'αυτη δινονταν πολύ χρυσό ν'αγορασθει,άλλη καλούσε,η οποία μετά από εκείνη ήταν η πιο όμορφη,πουλιόνταν με όρο να παντρευτουν.

όσοι απ'τους Βαβυλώνιους για γάμο ήταν ευκαταστατοι συναγωνίζονταν  μεταξυ τους

αγοράζοντας τις πιο καλλονές.

όσοι απ'το λαο ήταν για γάμο,αυτοί για ομορφιά καθόλου δεν νοιάζονταν ξεχωριστή,αυτοί και χρημα και τις άσχημες παρθένες έπαιρναν.

3.οταν λοιπόν.εφερνε σε τέλος ο κήρυκας την πώληση των πιο όμορφων παρθενων τότε σήκωνε την πιο άσχημη,η' αν κάποια απ'αυτες ανάπηρη ήταν,και γι'αυτη καλούσε,ποιος τη θέλει ελάχιστο χρυσό παιρνωντας μ'αυτη να παντρευτει.μεχρι να βρεθει αυτός που το ελάχιστο δέχονταν.

αυτός ο χρυσός προέρχονταν από τις όμορφες παρθένες κι έτσι οι όμορφες  για τις ασχημες κι αναπηρες εδιναν προίκα.

να δώσει την κόρη του ο καθενας σ'αυτον που ήθελε δεν είχε δικαιοδοσια,ούτε χωρις εγγυηση καποιος ,να πάρει την αγορασμενη παρθενα,αλλά εγγυητές έπρεπε να ορίσει πως μ'αυτη θα παντρευτεί.κι ετσι την  επαιρνε.

4.αν δεν συμφωνούσε μ'αυτη,να αποδωσει πίσω το χρυσό υπήρχε νόμος.

είχε δικαίωμα κι απ'αλλη να'ρθει πόλη αυτός που ήθελε να αγορασει

5.αυτος τωρα ήταν ο πιο καλός νομος τους,που όμως τώρα δεν είναι σε ισχυ, κατι άλλο εχουν νομοθετήσει τελευταία να γίνεται.(για να μην δεινοπαθουν ούτε σ'αλλη πόλη να τις πηγαίνουν)έπειτα γιατί κατακτήθηκαν έπαθαν κακά και τα σπίτια καταστράφηκαν,κάθε ένας απ'το λαο απ'τη στενότητα του βίου εκπορνευει τα θηλυκά παιδιά.


1.196

1 αὕτη μὲν δή σφι ἄρτισις περὶ τὸ σῶμα ἐστί· νόμοι δὲ αὐτοῖσι ὧδε κατεστᾶσι, ὁ μὲν σοφώτατος ὅδε κατὰ γνώμην τὴν ἡμετέρην, τῷ καὶ Ἰλλυριῶν Ἐνετοὺς πυνθάνομαι χρᾶσθαι. κατὰ κώμας ἑκάστας ἅπαξ τοῦ ἔτεος ἑκάστου ἐποιέετο τάδε· ὡς ἂν αἱ παρθένοι γενοίατο γάμων ὡραῖαι, ταύτας ὅκως συναγάγοιεν πάσας, ἐς ἓν χωρίον ἐσάγεσκον ἁλέας, πέριξ δὲ αὐτὰς ἵστατο ὅμιλος ἀνδρῶν, 2 ἀνιστὰς δὲ κατὰ μίαν ἑκάστην κῆρυξ πωλέεσκε, πρῶτα μὲν τὴν εὐειδεστάτην ἐκ πασέων· μετὰ δέ, ὅκως αὕτη εὑροῦσα πολλὸν χρυσίον πρηθείη, ἄλλην ἂν ἐκήρυσσε ἣ μετ᾽ ἐκείνην ἔσκε εὐειδεστάτη· ἐπωλέοντο δὲ ἐπὶ συνοικήσι. ὅσοι μὲν δὴ ἔσκον εὐδαίμονες τῶν Βαβυλωνίων ἐπίγαμοι, ὑπερβάλλοντες ἀλλήλους ἐξωνέοντο τὰς καλλιστευούσας· ὅσοι δὲ τοῦ δήμου ἔσκον ἐπίγαμοι, οὗτοι δὲ εἴδεος μὲν οὐδὲν ἐδέοντο χρηστοῦ, οἳ δ᾽ ἂν χρήματά τε καὶ αἰσχίονας παρθένους ἐλάμβανον. 3 ὡς γὰρ δὴ διεξέλθοι ὁ κῆρυξ πωλέων τὰς εὐειδεστάτας τῶν παρθένων ἀνίστη ἂν τὴν ἀμορφεστάτην, ἢ εἴ τις αὐτέων ἔμπηρος εἴη, καὶ ταύτην ἂν ἐκήρυσσε, ὅστις θέλοι ἐλάχιστον χρυσίον λαβὼν συνοικέειν αὐτῇ, ἐς ὃ τῷ τὸ ἐλάχιστον ὑπισταμένῳ προσέκειτο. τὸ δὲ ἂν χρυσίον ἐγίνετο ἀπὸ τῶν εὐειδέων παρθένων καὶ οὕτω αἱ εὔμορφοι τὰς ἀμόρφους καὶ ἐμπήρους ἐξεδίδοσαν. ἐκδοῦναι δὲ τὴν ἑωυτοῦ θυγατέρα ὅτεῳ βούλοιτο ἕκαστος οὐκ ἐξῆν, οὐδὲ ἄνευ ἐγγυητέω ἀπάγεσθαι τὴν παρθένον πριάμενον, ἀλλ᾽ ἐγγυητὰς χρῆν καταστήσαντα ἡ μὲν συνοικήσειν αὐτῇ, οὕτω ἀπάγεσθαι. 4 εἰ δὲ μὴ συμφεροίατο, ἀποφέρειν τὸ χρυσίον ἔκειτο νόμος. ἐξῆν δὲ καὶ ἐξ ἄλλης ἐλθόντα κώμης τὸν βουλόμενον ὠνέεσθαι. 5 ὁ μέν νυν κάλλιστος νόμος οὗτός σφι ἦν, οὐ μέντοι νῦν γε διατελέει ἐών, ἄλλο δέ τι ἐξευρήκασι νεωστὶ γενέσθαι [ἵνα μὴ ἀδικοῖεν αὐτὰς μηδ᾽ εἰς ἑτέραν πόλιν ἄγωνται ]· ἐπείτε γὰρ ἁλόντες ἐκακώθησαν καὶ οἰκοφθορήθησαν, πᾶς τις τοῦ δήμου βίου σπανίζων καταπορνεύει τὰ θήλεα τέκνα.

.

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου