I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

13-LITTERATURE - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΚΕΙΜΕΝΑ- TEXTS-Χ.Ν.ΚΟΥΒΕΛΗΣ-C.N.COUVELIS-ΜΕΡΟΣ 13- PART 13

.
.
.
.
LITTERATURE - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-
ΚΕΙΜΕΝΑ- TEXTS-Χ.Ν.ΚΟΥΒΕΛΗΣ-C.N.COUVELIS
.
ΜΕΡΟΣ 13
PART 13
.
.
Ευκλειδη Στοιχεια-Βιβλιο Β-Προταση ια-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης
.
.

Ευκλειδη Στοιχεια,Βιβλιο Β',Προταση ια'
[μεταφραση σχολια-χ.ν.κουβελης]

ια΄. Τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν τεμεῖν ὥστε τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἑτέρου τῶν τμημάτων
περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον εἶναι τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνῳ

Ἔστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΑΒ· δεῖ δὴ τὴν ΑΒ τεμεῖν ὥστε τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἑτέρου
τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον εἶναι τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνῳ.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον τὸ ΑΒΔΓ, καὶ τετμήσθω ἡ ΑΓ δίχα κατὰ τὸ Ε
σημεῖον, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΕ, καὶ διήχθω ἡ ΓΑ ἐπὶ τὸ Ζ, καὶ κείσθω τῇ ΒΕ ἴση ἡ ΕΖ, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς ΑΖ τετράγωνον τὸ ΖΘ, καὶ διήχθω ἡ ΗΘ ἐπὶ τὸ Κ· λέγω, ὅτι ἡ ΑΒ
τέτμηται κατὰ τὸ Θ, ὥστε τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΘ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ποιεῖν τῷ
ἀπὸ τῆς ΑΘ τετραγώνῳ.
Ἐπεὶ γὰρ εὐθεῖα ἡ ΑΓ τέτμηται δίχα κατὰ τὸ Ε, πρόσκειται δὲ αὐτῇ ἡ ΖΑ, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν
ΓΖ, ΖΑ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΕ τετραγώνου ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς
ΕΖ τετραγώνῳ. ἴση δὲ ἡ ΕΖ τῇ ΕΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΑ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΕ ἴσον ἐστὶ
τῷ ἀπὸ ΕΒ. ἀλλὰ τῷ ἀπὸ ΕΒ ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΒΑ, ΑΕ· ὀρθὴ γὰρ ἡ πρὸς τῷ Α γωνία· τὸ
ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΑ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΕ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΑ, ΑΕ. κοινὸν ἀφῃρήσθω
τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΑ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ
τῆς ΑΒ τετραγώνῳ. καί ἐστι τὸ μὲν ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΑ τὸ ΖΚ· ἴση γὰρ ἡ ΑΖ τῇ ΖΗ· τὸ δὲ ἀπὸ
τῆς ΑΒ τὸ ΑΔ· τὸ ἄρα ΖΚ ἴσον ἐστὶ τῷ ΑΔ. κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ΑΚ· λοιπὸν ἄρα τὸ ΖΘ τῷ
ΘΔ ἴσον ἐστίν. καί ἐστι τὸ μὲν ΘΔ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΘ· ἴση γὰρ ἡ ΑΒ τῇ ΒΔ· τὸ δὲ ΖΘ τὸ
ἀπὸ τῆς ΑΘ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΘ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΘΑ
τετραγώνῳ.
Ἡ ἄρα δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΑΒ τέτμηται κατὰ τὸ Θ ὥστε τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΘ περιεχόμενον
ὀρθογώνιον ἴσον ποιεῖν τῷ ἀπὸ τῆς ΘΑ τετραγώνῳ· ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

[μεταφραση χ.ν.κουβελης]

ια'.την δοσμενη ευθεια να τμησουμε ωστε το υπο ολης και του αλλου των τμηματων
περιεχομενο ορθογωνιο ισο να ειναι με του υπολοιπου τμηματος το τετραγωνο

Εστω η δοσμενη ευθεια η ΑΒ,πρεπει την ΑΒ να τμησουμε ωστε το υπο ολης και του
αλλου των τμηματων περιεχομενο ορθογωνιο ισο να ειναι με του υπολοιπου τμηματος
το τετραγωνο
Ας εχει αναγραφθει λοιπον απο της ΑΒ τετραγωνο το ΑΒΔΓ,και ας εχει τμηθει η ΑΓ στα δυο
κατα το Ε σημειο,κι ας εχει συνδεθει η ΒΕ,κι ας εχει προεκταθει η ΓΑ στο Ζ,κι ας εχει παρθει
στην ΒΕ ιση η ΕΖ,και ας εχει αναγραφθει απο της ΑΖ τετραγωνο το ΖΘ,,κι ας εχει προε-
κταθει η ΗΘ στο Κ,
λεγω,οτι η ΑΒ εχει τμηθει κατα το Θ,ωστε το υπο των ΑΒ,ΒΘ περιεχομενον ορθογωνιο
ισο να γινεται στο απο της ΑΘ τετραγωνο
Επειδη λοιπον η ευθεια η ΑΓ τεμνεται στα δυο στο Ε,προσκειται δε σ'αυτη η ΖΑ,επομενως
το υπο των ΓΖ,ΖΑ περιεχομενο ορθογωνιο μετα του απο της ΑΕ τετραγωνου ισο ειναι στο
απο της ΕΖ τετραγωνου, [Προταση στ']
ιση δε η ΕΖ στη ΕΒ,επομενως το υπο των ΓΖ,ΖΑ [ορθογωνιο]μετα του απο της ΑΕ
[τετραγωνου]ισο ειναι στο απο της ΕΒ[τετραγωνου],αφου στο απο ΕΒ [τετραγωνο]
ισα ειναι τα απο ΒΑ,ΑΕ [τετραγωνα],επειδη ορθη η προς το Α γωνια][Πυθαγορειο
Θεωρημα στο ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΕ],
επομενως το υπο των ΓΖ,ΖΑ [ορθογωνιο]μετα του απο της ΑΕ[τετραγωνου]ισο ειναι
στα απο των ΒΑ,ΑΕ [τετραγωνα],κι ας αφαιρεσω το κοινο απο της ΑΕ[τετραγωνο],
λοιπον τοτε το υπο των ΓΖ,ΖΑ περιεχομενο ορθογωνιο ισο ειναι στο απο της ΑΒ
τετραγωνο,
και ειναι το υπο των ΓΖ,ΖΑ[ορθογωνιο]το ΖΚ[ορθογωνιο],
αφου ιση η ΑΖ στη ΖΗ,το δε απο της ΑΒ[τετραγωνο]το ΑΔ[τετραγωνο],τοτε το ΖΚ[ορθο-
γωνο]ισο ειναι στο ΑΔ [τετραγωνο] ,κι ας αφαιρεσω το κοινο ΑΚ [ορθογωνιο],
λοιπον τοτε το ΖΘ [τετραγωνο] στο ΘΔ [ορθογωνιο] ισο ειναι,και ειναι το μεν ΘΔ
[ορθογωνιο]το υπο των ΑΒ,ΒΘ [ορθογωνιο],αφου ιση η ΑΒ στη ΒΔ,το δε ΖΘ [τετραγωνο]
το απο της ΑΘ [τετραγωνο],
τοτε το υπο των ΑΒ,ΒΘ περιεχομενο ορθογωνιο ισο ειναι στο απο ΘΑ τετραγωνο.
Επομενως η δοσμενη ευθεια η ΑΒ τεμνεται κατα το Θ ωστε το υπο των ΑΒ,ΒΘ περιε-
χομενο ορθογωνιο ισο να γινει στο απο της ΘΑ τετραγωνο.
ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.αυτο που επρεπε να κανουμε
.
.
Σχολια:
η προταση ια' του βιβλιου β' των Στοιχειων του Ευκλειδη συνδεεται με τον
γ' ορο και την λ' προταση του βιβλιου στ':
ορος γ΄. Ἄκρον καὶ μέσον λόγον εὐθεῖα τετμῆσθαι λέγεται, ὅταν ᾖ ὡς ἡ ὅλη πρὸς τὸ μεῖζον
 τμῆμα, οὕτως τὸ μεῖζον πρὸς τὸ ἔλαττον.

[λεγεται οτι μια ευθεια σε ακρο και μεσο λογο χωριζεται[απο ενα εσωτερικο της σημειο]
οταν ειναι οπως ολη προς το μεγαλυτερο τμημα, ετσι [ειναι και]το μεγαλυτερο προς το
μικροτερο τμημα]
δηλαδη:ευθυγραμμο τμημα χωριζεται απο ενα εσωτερικο του σημειο σε ακρο και μεσο
λογο,οταν ολοκληρο το εθυγραμμο τμημα προς το μεγαλυτερο τμημα που χωριζεται εχει
τον ιδιο λογο[αναλογια]με το λογο του μεγαλυτερου προς το μικροτερο τμημα
Αν ΑΒ το ευθυγραμμο τμημα με ακρα τα σημεια Α,Β,λεμε οτι ενα εσωτερικο του σημειο Γ
το χωριζει σε ακρο και μεσο λογο οταν:
Α.............Γ.....Β
[ΑΒ/ΑΓ]=[ΑΓ/ΓΒ]
απο αυτη τη σχεση προκυπτει η αναλογια της χρυσης τομης [κατα τον Ευκλειδη
ακρος και μεσος λογος] η' χρυσος κανονας :φ=[1+τετραγωνικη 5]/2=1,6180339887...
Αν θεσω ΑΓ=χ>ΓΒ=ψ τοτε:ΑΒ=χ+ψ
επομενως:[χ+ψ]/χ=χ/ψ  => 1+[ψ/χ]=χ/ψ,επειδη χ/ψ=φ και ψ/χ =1/φ τοτε αντικαθιστωντας
εχουμε:1+[1/φ]=φ
=> φ+1=φ.φ => φ.φ-φ-1=0 => φ=[1+τετραγωνικη ριζα του 5]/2=1,6180339887...
.
Χρυσο ορθογωνιο ονομαζεται το ορθογωνιο με λογο πλευρων φ
Χρυσο τριγωνο ονομαζεται το ισοσκελες τριγωνο με λογο πλευρων φ
Χρυσο ορθογωνιο τριγωνο ονομαζεται το ορθογωνιο τριγωνο με μεγεθη
πλευρων ισα με 1,φ,φ.φ
Στην ακολουθια Fibonacci 1,1,2,3,5,8,13,21,34,...με αναδρομικο τυπο:
Fn=[Fn-1]+Fn-2] ο λογος διδοχικων ορων της [Fn]/[Fn-1] τεινει -> στο φ
 .
προταση λ΄. Τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν πεπερασμένην ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμεῖν.

[τη δοσμενη πεπερασμενη ευθεια [το δοσμενο ευθυγραμμο τμημα] σε ακρο και μεσο λογο να χωρισεις ]
.
το πορισμα στ' του βιβλιου β' που χρησιμοποιει ο Ευκλειδης στην αποδειξη της προτασης
ια' ειναι αυτο:
ϛ΄. Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ δίχα, προστεθῇ δέ τις αὐτῇ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείας, τὸ ὑπὸ τῆς
ὅλης σὺν τῇ προσκειμένῃ καὶ τῆς προσκειμένης περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ
τῆς ἡμισείας τετραγώνου ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς συγκειμένης ἔκ τε τῆς ἡμισείας καὶ τῆς
προσκειμένης τετραγώνῳ.

[αν ευθεια γραμμη[ευθυγραμμο τμημα] διχοτομηθει και προστεθει καποια ευθεια[καποιο
ευθυγραμμο τμημα]στην ευθεια της[στη προεκταση της],το υπο της ολης[ευθειας,ολου
του ευθυγραμμου τμηματος]συν τη προσκειμενη[προστιθεμενη ευθεια,το προστιθεμενο
ευθυγραμμο τμημα] και της προσκειμενης[προστιθεμενης ευθεια,του προστιθεμενου
ευθυγραμμου τμηματος] περιεχομενο ορθογωνιο μετα[μαζι με]το του απο της  μισης
[ευθειας,του μισου ευθυγραμμου τμηματος]τετραγωνου ισο ειναι στο απο της συναπο-
τελουμενης απο τη μιση [ευθεια,το μισο ευθυγραμμο τμημα]και την  προσκειμενης
[προστιθεμενης ευθειας,του προστιθεμενου ευθυγραμμου τμηματος]τετραγωνου]
.
.
.
Ευκλειδη Στοιχεια-Βιβλιο Β-Προταση ια
-animations music timpani effects minimal music c.n.couvelis χ.ν.κουβελης
.
.
.
.
.


Ο Ευκλειδης και η ζ function of Riemann-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

Η προταση κ'.του βιβλιου θ' των Στοιχειων του Ευκλειδη,Οι Πρωτοι Αριθμοι ειναι Απειροι,
το Biblio του Paul Erdos, the Total Proof of the Riemann Conjecture by c.n.c και
The c.n.c Conjecture-c.n.couvelis

Η προταση κ' του βιβλιου θ' του Ευκλειδη,Οι Πρωτοι Αριθμοι ειναι Απειροιτο Βιβλιο
του Πωλ Ερντος,η Ολοκληρωτικη Αποδειξη της Εικασιας του Ριμαν απο τον c.n.c και
Η c.n.c Εικασια-χ.ν.κουβελης
.
Στο Biblio του Paul Erdos με τι πιο ευφυεις αποδειξεις των Μαθηματικων στη πρωτη σελιδα
οπως ηταν φυσικα αναμενομενο βρηκα την κομση και λιτη αποδειξη του Ευκλειδη οτι:
Οι Πρωτοι Αριθμοι ειναι Απειροι,
[απο τα Στοιχεια του Ευκλειδη,βιβλιο θ',προταση κ':
Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείους εἰσὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος πλήθους πρώτων ἀριθμῶν].
Αξεπεπεραστη!Καταπληκτικης Ομορφιας!
Περιττο να σημειωσω πως ολα τα Στοιχεια του Ευκλειδη περιεχονται στο Απολυτο Biblio
του Erdos.
Διαβαζοντας το Biblio στη σελιδα 1729[αυτος ειναι ο αριθμος Hardy-Ramanujantaxi-cab,
και ειναι ο μικροτερος ακεραιος αριθμος που μπορει να εκφρασθει σαν αθροισμα δυο
κυβων με δυο διαφορετικους τροπους]εκει σ'αυτη τη σελιδα βρηκα την αποδειξη του Euler
οτι:
Οι Πρωτοι Αριθμοι ειναι Απειροι,απο την αποκλιση της σειρας του αθροισματων των αντι-
στροφων των πρωτων αριθμων:S[p]=1/2 + 1/3 + 1/5 + 1/7 + ...+  1/p + ...,και p οσο γινεται
μεγαλος πρωτος αριθμος
Συνεσχισα το ξεφυλλισμα του Βιβλιου και  στην σελιδα με αριθμο:τον πρωτο [2 εις την
74.207.281]-1,που ειναι ο 49ος Αριθμος Mersenne  με 22.338.618 ψηφια και ημερομηνια
ανακαλυψης 27 Ιανουαριου 2016,απο τον Curtis Cooper,καθηγητου στο University of
Central Missouri στο  Department of Mathematics και Computer Science,με το ειδικο
software απο το GIMPS project]εκει βρηκα την τελικη αποδειξη της Εικασιας του Ριμαν
[Riemann Conjecture]:
The real part of every non-trivial zero of the Riemann zeta function is 1/2
δηλαδη:
Της ζ συναρτησης του Riemann:ζ[s]=Σ[1/n εις την s],με n 1,2,3,..=1/1' s + 1/2' s +1/3' s
+1/4' s +1/5' s +...,οπου το s ανηκει στο συνολο των Μιγαδικων Αριθμων C,και
s=a+bi,a>1, το πραγματικο μερος καθε μη-τετριμμενης ριζας  της ειναι 1/2
με τον Γενικο Τιτλο:
THE TOTAL PROOF OF RIEMANN'S CONJECTURE
By c.n.c
[entry's date 29 September 2015]
και ακολουθουσε η αποδειξη,η οποια ,διαβαζοντας την ,εκτεινονταν σε  Αλεφ[Alef]
σελιδες.
Εδω θα τολμησω μια Εικασια την οποια θα ονομασω:
c.n.c CONJECTURE:
IS N0 OR N1 THE CARDINAL NUMBER OF PAGES OF THE TOTAL PROOF
OF RIEMANN'S CONJECTURE BY c.n.c IN THE BIBLIO OF PAUL ERDOS ?
μεταφραζω:
c.n.c ΕΙΚΑΣΙΑ:
ΕΙΝΑΙ ΑΛΕΦ 0 Η' ΑΛΕΦ 1 Ο ΠΛΗΘΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΙΜΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  c.n.c
ΣΤΟ BIBLIO ΤΟΥ ΠΩΛ ΕΡΝΤΟΣ;
Σημειωση:
1.Αλεφ 0 Ν0 ειναι ο πληθικος αριθμος του Συνολου των Φυσικων Αριθμων Ν,απειρα
αριθμησιμου συνολου
2.Αλεφ 1 Ν1 ειναι ο πληθικος αριθμος του Συνολου των Πραγματικων Αριθμων R,απειρα
μη αριθμησιμου συνολου
Αυτη την c.n.c Εικασια την εγραψα με μολυβι στο δεξιο περιθωριο της σελιδας με αριθμο
τον 48ο  Αριθμο Mersenne M57.885.161,[2 εις την 57.885.101]-1,ημερομηνια ανακαλυψης
απο των Cooper 25 Ιανουαριου 2013,με 17.425.170 ψηφια
Μετα απ'αυτο εκλεισα το BIBLIO,
και ασχοληθηκα με την μεταφραση της προτασης κ' του βιβλιου θ' των Στοιχειων του
Ευκλειδη
την οποια και καταγραφω κατωθι:
.
.
Ευκλειδη Στοιχεια,βιβλιο θ',προταση κ'.Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείους εἰσὶ παντὸς τοῦ
προτεθέντος πλήθους πρώτων ἀριθμῶν-Οι Πρωτοι Αριθμοι ειναι Απειροι
[μεταφραση-σχολια-χ.ν.κουβελης]

κ΄. Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείους εἰσὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος πλήθους πρώτων ἀριθμῶν

Ἔστωσαν οἱ προτεθέντες πρῶτοι ἀριθμοὶ οἱ Α, Β, Γ· λέγω, ὅτι τῶν Α, Β, Γ πλείους εἰσὶ
πρῶτοι ἀριθμοί.
Εἰλήφθω γὰρ ὁ ὑπὸ τῶν Α, Β, Γ ἐλάχιστος μετρούμενος καὶ ἔστω ὁ ΔΕ, καὶ προσκείσθω τῷ
ΔΕ μονὰς ἡ ΔΖ. ὁ δὴ ΕΖ ἤτοι πρῶτός ἐστιν ἢ οὔ. ἔστω πρότερον πρῶτος· εὑρημένοι ἄρα εἰσὶ
πρῶτοι ἀριθμοὶ οἱ Α, Β, Γ, ΕΖ πλείους τῶν Α, Β, Γ.
Ἀλλὰ δὴ μὴ ἔστω ὁ ΕΖ πρῶτος· ὑπὸ πρώτου ἄρα τινὸς ἀριθμοῦ μετρεῖται. μετρείσθω ὑπὸ
πρώτου τοῦ Η· λέγω, ὅτι ὁ Η οὐδενὶ τῶν Α, Β, Γ ἐστιν ὁ αὐτός. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω. οἱ δὲ Α,
Β, Γ τὸν ΔΕ μετροῦσιν· καὶ ὁ Η ἄρα τὸν ΔΕ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸν ΕΖ· καὶ λοιπὴν τὴν
ΔΖ μονάδα μετρήσει ὁ Η ἀριθμὸς ὤν· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ὁ Η ἑνὶ τῶν Α, Β, Γ ἐστιν ὁ αὐτός.
καὶ ὑπόκειται πρῶτος. εὑρημένοι ἄρα εἰσὶ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείους τοῦ προτεθέντος
πλήθους τῶν Α, Β, Γ οἱ Α, Β, Γ, Η· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.
,
[μεταφραση-χ.ν.κουβελης]

κ'.Οι πρωτοι αριθμοι περισοτεροι ειναι παντος προτεθεντος πληθους πρωτων αριθμων

Ας ειναι οι προτεθεντες πρωτοι αριθμοι οι Α,Β,Γ,λεγω,οτι των Α,Β,Γ περισοτεροι ειναι
πρωτοι αριθμοι.
Ας εχει ληφθει λοιπον ο υπο των Α,Β,Γ ελαχιστος μετρουμενος[αριθμος][βιβλιο ζ', λϛ΄],
και εστω ο ΔΕ [αριθμος]
κι ας εχει προστεθει στον ΔΕ μοναδα η ΔΖ,ο ΕΖ τωρα λοιπον πρωτος ειναι η' οχι,
εστω κατα πρωτον πρωτος.
ευρεμενοι επομενως ειναι πρωτοι αριθμοι οι Α,Β,Γ,ΕΖ περισοτεροι των Α,Β,Γ.
Αλλα τωρα ας μην ειναι ο ΕΖ πρωτος.[συνθετος]
υπο πρωτου επομενως καποιου αριθμου μετρειται [βιβλιο ζ',λα΄],
ας μετριεται υπο πρωτου του Η,
λεγω,οτι ο Η με κανενα των Α,Β,Γ δεν ειναι ο ιδιος.
ειναι τοτε δυνατον,να ειναι.οι δε Α,Β,Γ τον ΔΕ μετρουν,και ο Η επομενως τον ΔΕ θα
μετρησει,μετραει δε και τον ΕΖ,και την λοιπη την ΔΖ μοναδα θα μετρησει ο Η αριθμος
οντας,
το οποιο ατοπο,
επομενως ο Η δεν ειναι με ενα των Α,Β,Γ ο ιδιος.και υποτεθηκε πρωτος,
ευρημενοι επομενως ειναι πρωτοι αριθμοι περισοτεροι του προτεθεντος πληθους
των Α,Β,Γ οι Α,Β.Γ.Η.
ὅπερ ἔδει δεῖξαι.
αυτο το οποιο επρεπε να δειχθει.
.
.
Σχολια
οι προτασεις των Στοιχειων του Ευκλειδη που χρησιμοποιηθηκαν για την αποδειξη ειναι
απο το βιβλιο ζ':

Ευκλειδη Στοιχεια,βιβλιο ζ', προταση λϛ΄:
Τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων εὑρεῖν, ὃν ἐλάχιστον μετροῦσιν ἀριθμόν.
Τριων δοθεντων αριθμων να βρεθει ο ελαχιστος αριθμος τον οποιο μετρουν
[προκειται για το Ελαχιστο Κοινο Πολλαπλασιο τους,ΕΚΠ]
.
Ευκλειδη Στοιχεια,βιβλιο ζ',προταση λα΄:
 Ἅπας σύνθετος ἀριθμὸς ὑπὸ πρώτου τινὸς ἀριθμοῦ μετρεῖται
Καθε συνθετος αριθμος υπο καποιου πρωτου αριθμου μετρειται
[Καθε συνθετος αριθμος κατα ενα και μοναδικο τροπο αναλυεται σε γινομενο πρωτων
παραγοντων]
.
.
.

Evariste Galois,Mathematician-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

Evariste Galois-Στην ερωτηση σας ετσι σας απαντω-χ.ν.κουβελης

Στην ερωτηση σας ετσι σας απαντω,ειπα,και του πεταξα το σφουγγαρι στα μουτρα,φυσικα
και με απερριψαν,το ξερω,μια κοινωνια απορριψης ειναι για ολα τα εκλεκτα μυαλα στην
επιστημη στη πολιτικη,παντου,εξαναγκασαν τον πατερα μου ενα δικαιο ανθρωπο,δημο-
κρατη να αυτοκτονισει,προσποιηθηκαν πως δεν καταλαβαινουν τα μαθηματικα μου,ειναι
ασαφη,ειπαν,δεν εχουν συστημα,η επιστημη θελει αυστηροτητα οχι νοητικες αυθαιρεσιες,
ειπαν,
ειναι καινουργια μαθηματικα,αχρειοι,η θεωρια ομαδων μου,οι επεκτασεις σωματων.
τερμα οι πεμπτοβαθμιες εξισωσεις δεν λυνονται με τις γνωστες μεθοδους,θα κανω
μεταθεση των παντων,εγω ο Εβαριστ Γκαλουα 21 χρονων μαθηματικος το δηλωνω,
αυτη τη στιγμη γραφω,κι αυτα σκεφτομαι,
σε λιγο θα ξημερωσει,πρεπει να προλαβω να τελειωσω το εργο μου,πριν την γελοια
τελετουργια της μονομαχιας,
τη μονομαχια τη δεχτηκα απο ανια,μια κρισιμη μεταθεση ας πουμε,ειμαι γενναιος ,ολοι
στην οικογενειας ηταν γενναιοι,θα αφησω ο αντιπαλος μου να με σημαδεψει πρωτος,δεν
θα στρεψω στο πλαι,θα'μαι ολος γυρισμενος προς το μερος του,καθαρος στοχος,ελπιζω
να μην αποτυχει,δεν εχω ορεξη να τον σημαδεψω μετα εγω και να τον σκοτωσω,
τους βαριεμαι,αυτους τους μιζερους,τους αντιπαθω,ξερω οτι κι αυτοι με αντιπαθουν,
λιγο μ'ενδιαφερει,εμπρος φιλε μην τρεμεις σταθερα ψυχραιμα σημαδεψε με στη
καρδια,οχι στη κοιλια,μην νομισεις οτι θα με τραυματισεις και σαν δειλος θα ζητησω
να νοσηλευτω για να γλυτωσω,οχι,κανεις λαθος,σημαδεψε και τελος,ειμαι σιγουρος,
αν σας αρεσει διαδωστε πως αυτο εγινε για τη Στεφανι,ερωτικη προσβολη κλπ,πολυ λιγο
με νοιαζει τωρα που τελειωνω τη θεωρια μου,
Κυριοι,σας αρεσει δεν σας αρεσει το πολυωνυμο 5ου βαθμου δεν λυνεται με ριζικα,τερμα,
αυτο ειναι.
Evariste Galois-Στην ερωτηση σας ετσι σας απαντω
.
.
.

Blaise Pascal-mathematician,philosopher-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

Blaise Pascal's Logoi
-μεταφραση χ.ν.κουβελης

ολα τα προβληματα της ανθρωποτητας προερχονται απο την ανικανοτητα του ανθρω-
που να καθισει ησυχα σ'ενα δωματιο μονος

η περιεργεια ειναι μονο ματαιοδοξια.Εμεις συνηθως μονο θελουμε να γνωρισουμε κατι
ετσι ωστε να μπορουμε να μιλησουμε γι'αυτο

Il n'est pas certain que tout soit incertain.
δεν ειναι βεβαιο οτι ολα ειναι αβεβαια

εμεις γενικα ειμαστε καλλιτερα πεπεισμενοι απο τους λογους που εμεις ανακαλυπτουμε
οι ιδιοι παρα απο εκεινους δοσμενους σε μας απο αλλους

οση μεγαλυτερη ευφυια καποιος εχει,τοση περισσοτερη πρωτοτυπια καποιος βρισκει
στους ανθρωπους.Καθημερινα ατομα δεν βρισκουν καμμια διαφορα μεταξυ των
ανθρωπων

η πιστη ειναι ενα σοφο στοιχημα.Δεδομενο οτι η πιστη δεν μπορει να αποδειχθει,τι
ζημια θα παθεις αν  πονταρεις στην αληθεια της  κι αυτη αποδειχθει ψευδης;
Αν κερδισεις,τα κερδιζεις ολα,αν χασεις,δεν χανεις τιποτα.Στοιχηματισε,τοτε,χωρις
δισταγμο,οτι Αυτος υπαρχει

Le silence eternel des ces espaces infinis m'effraie
η αιωνια σιωπη αυτων των απειρων διαστηματων με τρομαζει.

υπαρχουν δυο μονο κατηγοριες ανθρωπων-οι δικαιοι οι οποιοι νομιζουν πως ειναι
αμαρτωλοι και οι αμαρτωλοι οι οποιοι νομιζουν πως ειναι δικαιοι

οι ανθρωποι ειναι εξαναγκαστικα παρανοικοι,να νομιζουν οτι δεν ειναι τρελοι  αυτο θα
καταληξει σε μια αλλη μορφη παρανοιας

η φυση εχει κατασκευασει ολες τις αληθειες της ανεξαρτητες τη μια απο την αλλη.
Η δικια μας τεχνη κατασκευαζει τη μια εξαρτημενη απο την αλλη

Le coeur a ses raisons que le raison ne connaît point
η καρδια εχει τις δικες της λογικες που η λογικη δεν γνωριζει καθολου

La dernière chose qu'on trouve en faisant un ouvrage est de savoir celle qu'il faut mettre
la première.
το τελευταιο πραγμα που καποιος ανακαλυπτει κανοντας ενα εργο ειναι η γνωση  αυτου
που αυτος πρεπει να βαλει το πρωτο

Ας καθενας απο μας εξετασει τις σκεψεις του,θα τις βρει ολοκληρωτικα προσκολλημενες
με το παρελθον η' το μελλον.Εμεις σχεδον ποτε δεν σκεφτομαστε το παρον,κι αν το
σκεφτομαστε,ειναι μονο να δουμε τι φως ριχνει στα σχεδια μας για το μελλον.
Το παρον δεν ειναι ποτε ο στοχος μας.Το παρελθον και το παρον ειναι τα μεσα μας,το
μελλον μονο ειναι ο στοχος μας.Κατα συνεπεια εμεις πραγματικα ποτε δεν ζουμε,αλλα
ελπιζουμε να ζησουμε,κι αφου παντοτε σχεδιαζουμε πως να ειμαστε ευτυχισμενοι,ειναι
αναποφευχτο οτι ποτε δεν θα ειμαστε ετσι

και αν ενας μ'αγαπαει για την κριση μου,τη μνημη,αυτος δεν μ'αγαπαει,γιατι μπορω να
χασω αυτες τις ιδιοτητες χωρις να χασω τον εαυτο μου.Που,τοτε,ειναι αυτο το Εγω,αν
δεν ειναι ουτε στο σωμα ουτε στη ψυχη; Και πως ν'αγαπας το σωμα η' τη ψυχη,εξαιρωντας
αυτες τις ιδιοτητες οι οποιες δεν  συνιστουν εμενα,που αυτες ειναι φθαρτες;Γιατι αυτο
ειναι αδυνατο και θα ηταν αδικο να αγαπας τη ψυχη ενος προσωπου αφηρημενα και οτι-
δηποτε ιδιοτητες μπορουσε να'ναι μεσα.Εμεις ποτε,τοτε,δεν αγαπαμε ενα προσωπο,αλλα
μονο ιδιοτητες.
Ας,τοτε,μην αποδοκιμαζουμε πια εκεινους που ειναι τιμημενοι λογω της ταξης και του
αξιωματος,επειδη εμεις αγαπαμε ενα προσωπο μονο λογω των προσκαιρα αποκτημενων

ο ανθρωπος ειναι μονο ενα καλαμι,το πιο ασθενεστερο στη φυση,αλλ'αυτος ειναι ενα
καλαμι που σκεφτεται.Δεν υπαρχει καμια αναγκη για ολοκληρο το συμπαν να σηκωσει τα
μπρατσα να τον συντριψει,ενας ατμος,μια σταγονα νερου ειναι αρκετη να τον σκοτωσει,
αλλα ακομη αν το συμπαν ηταν να τον συντριψει,ο ανθρωπος θα ηταν πιο ευγενης απο
τον σφαγεα του,γιατι αυτος γνωριζει οτι ειναι θνητος  και την υπεροχη  που εχει το
συμπαν πανω σ'αυτον.Το συμπαν δεν γνωριζει τιποτα απ'αυτο.

το τελευταιο σκαλι της λογικης ειναι η αναγνωριση οτι υπαρχει ενας απειρος αριθμος
πραγματων τα οποια ειναι περα απ'αυτη

οι ανθρωποι επιζητουν αναπαυση απο τον αγωνα εναντια στις δυσκολιες,κι οταν τις εχουν
κατακτησει,η αναπαυση γινεται ανυποφορη

η ευαισθησια στα μικρα πραγματα και η αναισθησια στα πιο μεγαλα πραγματα ειναι
σημαδια μιας ακατανοητης διαταραχης

αυτοι,ο Πλατωνας και ο Αριστοτελης,εγραψαν για τα πολιτικα,αυτο  ηταν σαν να
καταστρωνουν κανονες για ενα φρενοκομειο
Και αν αυτοι προτιθηκαν να το διαπραγματευτουν σαν κατι πραγματικα σπουδαιο
αυτο ηταν γιατι γνωρισαν οτι οι  φρενοπαθεις  για τους  οποιους μιλουσαν πιστευαν
τους εαυτους των να ειναι βασιλιαδες και αυτοκρατορες.Αυτοι διασκεδασαν μ'αυτα
τα πιστευω με σκοπο να ηρεμησουν την τρελα τους με οσο το δυνατον λιγοτερη
βλαβη

αν καποιος υπερβαλει τον εαυτο του,εγω τον ταπεινωνω.Και συνεχιζω να τον
αντικρουω,εως αυτος να καταλαβει οτι ειναι ενα τερας  που ξεπερναει ολο
τον νου

ενα ασημαντο μας παρηγορει,γιατι ενα ασημαντο μας αναστατωνει

ειναι επικινδυνο να εξηγησεις πολυ καθαρα στον ανθρωπο ποσο ομοιος ειναι στα ζωα
χωρις να δειξεις το μεγαλειο του.Επισης ειναι επικινδυνο να δειξεις παρα πολυ το μεγαλειο
του χωρις  την αχρειοτητα του.Ειναι ακομα πιο πολυ επικινδυνο να τον αφησεις με την
αγνοια αυτων των δυο,αλλα αξιζει παρα πιο πολυ να τα παρουσιασεις και τα δυο σ'αυτον
Στον ανθρωπο πρεπει να επιτραπει να πιστευει πως ειναι ισος ειτε στα ζωα ειτε στους
αγγελους,οχι να ειναι ανενημερωτος αυτων,αλλα αυτος πρεπει να γνωριζει και τα δυο

Οι επιστημες εχουν δυο ακρα που συναντιουνται.Το πρωτο ειναι η καθαρη αγνοια
στην οποια ολοι οι ανθρωποι βρισκονται απο τη γεννηση.Το αλλο ακρο  ειναι οτι
φτασθηκε απο τα μεγαλες ευφυειες,οι οποιες,εχωντας διατρεξει ολο εκεινο που
μπορει ο ανθρωπος να γνωρισει,βρηκαν πως δεν γνωριζουν τιποτα,και ξαναγυρισαν
πισω σ'εκεινη την ιδια αγνοια απο την οποια αυτοι ξεκινησαν,,αλλα ειναι μια διδαγμενη
αγνοια η οποια εχει επιγνωση του εαυτου της.Εκεινοι αναμεσα στα δυο ακρα,οι οποιοι
εχουν αναχωρισει απο τη φυσικη αγνοια και δεν υπηρξαν ικανοι να φθασουν το αλλο,
εχουν καποια ψηγματα αυτης της ανεπιτυχης γνωσης και παριστανουν να ειναι σοφοι.
Αυτοι φερνουν προβληματα κι ειναι κακοι κριτες για καθε πραγμα.Ο λαος και ο σοφος
συνιστουν τον κοσμο,αυτοι τ'απεχθανονται αυτο,κι ειναι σιχαμεροι.Αυτοι κρινουν κακα
καθε πραγμα,κι ο κοσμος τους κρινει δικαια

στο απομακρυσμενο τελος αυτης της απειρης αποστασης ενα νομισμα ειναι στριφογυρι-
σμενο  το οποιο θα πεσει κεφαλι  η' γραμματα.Πως εσυ θα στοιχηματισεις;
Η λογικη δεν μπορει να σε κανει να διαλεξεις ενα απ'τα δυο,η λογικη δεν μπορει
ν'αποδειξει ενα απ'τα δυο λαθος

καθως εμεις δεν μπορουμε να ειμαστε παντογνωστες γνωριζοντας καθετι  που υπαρχει
να γνωριζει  για καθετι,εμεις πρεπει να γνωριζουμε λιγα για καθετι,γιατι ειναι πολυ
καλλιτερα να γνωριζουμε κατι  για καθετι παρα καθετι για κατι.Τετοια παντογνωσια
ειναι η πιο εκλεπτυσμενη.Αυτη θα ηταν ακομα καλλιτερη αν εμεις μπορουσαμε να εχουμε
και τα δυο μαζι,αλλα,αν πρεπει να γινει μια εκλογη,αυτη ειναι για να διαλεχτει.Ο κοσμος
το γνωριζει αυτο κι ετσι ενεργει,γιατι ο κοσμος ειναι συχνα ενας καλος κριτης
.
.
.


Bertrand Russell-mathematician, logician,philosopher-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

Bertrand Russell's Logoi
-μεταφραση χ.ν.κουβελης

The world is full of magical things patiently waiting for our wits to grow sharper.
ο κοσμος ειναι γεματος απο μαγικα πραγματα που υπομονετικα περιμενουν η εξυπναδα
μας να γινει οξυτερη

The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full
of doubt.
το προβλημα με τον κοσμο ειναι οτι οι ανοητοι ειναι υπερβολικα βεβαιοι και οι ευφυεις
ειναι γεματοι αμφιβολια

The only thing that will redeem mankind is cooperation.
το μονο πραγμα που θα σωσει την ανθρωποτητα ειναι η συνεργασια

I would never die for my beliefs because I might be wrong.
ποτε δεν θα πεθανα για τα πιστευω μου γιατι μπορουσα να κανω λαθος

The time you enjoy wasting is not wasted time.
ο χρονος που εσυ απολαμβανοντας σπαταλας δεν ειναι σπαταλημενος χρονος

Men are born igonrant, not stupid. They are made stupid by education.
οι ανθρωποι γεννιουνται αμαθεις,οχι ανοητοι.Γινονται ανοητοι με την εκπαιδευση

The megalomaniac differs from the narcissist by the fact that he wishes to be powerful
rather than charming, and seeks to be feared rather than loved. To this type belong many
lunatics and most of the great men of history.
ο μεγαλομανης διαφερει απο τον ναρκισσο απο το γεγονος οτι αυτος επιθυμει να ειναι
πανισχυρος παρα γοητευτικος,και επιζητει να ειναι φοβητρο παρα αγαπημενος.Σ'αυτον
τον τυπο ανηκουν πολυ φρενοβλαβεις και οι πιο πολλοι απ'τους μεγαλους αντρες της
ιστοριας

The fundamental defect of fathers, in our competitive society, is that they want their
children to be a credit to them.
το θεμελιωδες ελαττωμα των πατεραδων,στην δικιας μας ανταγωνιστικη κοινωνια,ειναι
οτι θελουν τα παιδια τους να ειναι μια πιστωτικη καρτα γι'αυτους

Not to be absolutely certain is, I think, one of the essential things in rationality
το να μην εισαι απολυτα βεβαιος ειναι,εγω νομιζω,,ενα απο τα ουσιαστικα πραγματα
του ορθολογισμου

Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric.
μην φοβασαι να'σαι εκκεντρικος στη γνωμη,γιατι καθε γνωμη τωρα αποδεχτη ηταν μια
φορα εκκεντρικη

The hardest thing to learn in life is which bridge to cross and which to burn.
το πιο δυσκολο πραγμα να μαθεις στη ζωη ειναι ποια γεφυρα να διασχισεις και ποια να
καψεις

Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing
for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.
τρια παθη απλα αλλα κυριολεκτικα δυνατα,εχουν κυβερνησει τη ζωη μου:η επιθυμια για
αγαπη,η αναζητηση για γνωση,και η ανυποφερη λυπη για τα βασανα της ανθρωποτητας

Mathematics may be defined as the subject in which we never know what we are talking
about, nor whether what we are saying is true.
τα Μαθηματικα μπορει να ορισθουν σαν το υποκειμενο στο οποιο  ποτε δεν γνωριζουμε
περι τινος  συζηταμε,ουτε αν αυτο το οποιο  λεμε ειναι αληθες

In America everybody is of the opinion that he has no social superiors, since all men are
equal, but he does not admit that he has no social inferiors, for, from the time of Jefferson
onward, the doctrine that all men are equal applies only upwards, not downwards.
στην Αμερικη ο καθενας ειναι της γνωμης οτι δεν εχει κοινωνικα ανωτερους,αφου ολοι οι
ανθρωποι ειναι ισοι,αλλα δεν παραδεχεται οτι δεν εχει κοινωνικα κατωτερους,γιατι,απο
τηνεποχη του Τζεφερσον και μετεπειτα,το δογμα οτι ολοι οι ανθρωποι ειναι ισοι
εφαρμοζεται μονο στους ανωτερους,οχι στους κατωτερους

The good life is one inspired by love and guided by knowledge.
η ευτυχισμενη ζωη εμπνεεται απο την αγαπη και καθοδηγειται απο τη γνωση

Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer
fear is the beginning of wisdom.
ο φοβος ειναι η κυρια πηγη της δεισιδαιμονιας,και μια απ'τις κυριες πηγες της βαναυσο-
τητας.Να υπενικησεις τον φοβο ειναι η αρχη της γνωσης

The degree of one's emotions varies inversely with one's knowledge of the facts.
ο βαθμος των συναισθηματων καποιου μεταβαλεται  αντιστροφα  με τη γνωση
καποιου των γεγονοτων

In all affairs it's a healthy thing now and then to hang a question mark on the things you
have long taken for granted.
σ'ολες τις υποθεσεις ειναι ενα υγιες πραγμα καπου καπου να κρεμας ενα ερωτηματικο
στα πραγματα που εχεις γι'αρκετο καιρο δεδομενα

Mathematics takes us into the region of absolute necessity, to which not only the actual
word, but every possible word, must conform.
τα Μαθηματικα μας παιρνουν μεσα στη περιοχη της απολυτης αναγκαιοτητας,στην οποια
οχι μονο η πραγματικη εκφραση,αλλα καθε δυνατη εκφραση,πρεπει να συμμορφωθει
.
.
.


Roland Barthes-semiologist-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

A FOOTBALL MAP
[Σχεδιο για Μια Σημειολογια του Ποδοσφαιρου -Plan for A Semiotics on Football]
-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

[Homage to Roland Barthes]

το ποδοσφαιρο ειναι ακρως συντηρητικο,στοιχειωνεται κυριως απο αναλοιωτα,
με μη ουσιαστικες αλλαγες,
ο αριθμος 11 των παιχτων,το χρωμα της φανελας,οι ονομασιες των θεσεων  τους στο
γηπεδο,γκολκηπερ,μπακ,σεντερ μπακ,χαφ,εξτρεμ,σεντερ φορ,
αλλες ποδοσφαιρικες ονομασιες σουτ,πασα,τακλιν,γκολ,οφ σαιντ,αραουτ,γκολποστ,
πρεσινγκ,ντριπλα,φαουλ,πεναλτι,
τα συμβολα των ομαδων, οι κανονες του παιχνιδιου,οι τελετουργιες,εναρξης,απονομης
κυπελων,τροπαιων,το περιοδικο προγραμμα των αγωνων,εθνικου πρωταθληματος-
τσαμπιονς λιγκ και γιουροπα λιγκ καθε χρονο,,μουντιαλ και γιουρο,καθε τεσσερα χρονια
με διαφορα δυο χρονια,τα τραγουδια,τα συνθηματα και οι ιαχες των φιλαθλων στις
κερκιδες και η σταθερη αριθμημενη θεση του  καθισματος στην εξεδρα,
η αναμεταδωση απο την τηλεοραση,μεταδιδομενη εικονα χωρις πρωτοτυπια,γενικο πλανο
 εναλλασομενο με κοντινο και επαναληψεις φασεων,αγγλικο συστημα με εμφαση στο
παθος,γερμανικο με εμφαση στην αφηγηματικοτητα του παιχνιδιου,ρυθμος,εναλλαγη.
τεχνικη,σασπενς,το ζουμαρισμα στην εξεδρα κυριως σε ομορφες εκπροσωπους τους
ασθενους φυλλου τις γυναικες,υπογειος φαλλοκρατισμος,η συντηρητικη και ακρως φτωχη
γλωσσα των σπηκερ,σχεδον αφασικη και ταυτολογικη,κοινοτυπα θεατρικη,ακατασχετη
φλυαρια πληροφοριων και στατιστικων,κομπασμος και επιδειξη γνωσεων ,
ο συμβολισμος ανταγωνιστης μαχης μεταξυ ομαδων,των αιωνιων αντιπαλων,ντερμπι,
πολεων,κρατων,προπονητων,προεδρων ομαδων,σχολων ποδοσφαιρου,Ευρωπης,Αγγλιας
Ισπανιας Γερμανιας Ιταλιας,Λατινικης Αμερικης Βραζιλιας Αργεντινης,ολοκληρωτικο
ποδοσφαιρο και κατενατσιο,επιθετικογενες και αμυντικογενες,ισχυρων και αδυνατων
ομαδων,ελιτ και φτωχων του ποδοσφαιρου,α' β' γ',δ' επιπεδου,
πολυεθνικες ομαδες,πληρη εφαρμογη της παγκοσμιοποιησης στην αγορα και στη
συμμετοχη ποδοσφαιριστων 'απο ολο τον κοσμο σε ολο τον κοσμο',ποδοσφαιριστες
star,pop idols,Messi,Ronaldo,Neymar,Pele,Maradona,
ομαδες attraction,Barcelona,Real,Bayern,
το the Mega Big Deal,οι μυθικες αστρονομικες μεταγραφες,το  χρηματiστηριο των παιχτων,
τα αφελη κλισε των δηλωσεων παιχτων και προπονητων,τα round tables των σχολιασμων
και συζητησεων στα στουντιο των τηλεοπτικων καναλιων,η παραφιλολογια στις αθλητικες
εφημεριδες,τα χτυπητα βερμπαλιστικα εξωφυλλα,
τα τυχερα παιχνιδια,το προ-πο,τα στοιχηματα,τα bets,the  Sinful Footbal,το ποινικο του
μητρωο,τα παρανομα στοιχηματα,τα στημενα παιχνιδια,η παραγκα,πληρωμενοι διαιτητες
και παιχτες,οι τιμωριες,οι αποκλεισμοι,
και η Κοινωνιολογια του Ποδοσφαιρου,
το ρομαντικο ιδανικο,'η χαρα του παιχνιδιου' η αποθεωση του αθληματος εως την
ολοκληρωτικη  του απαξιωση 'το οπιο του λαου',
το θεατρο 'Αρτος και θεαματα' και οι θεατες του,πολυαριθμοι,εκατομυρια,φανατισμενοι,
σε ολη την υφηλιο,
με μια σοφιστικη διαμοιραση:οι ανθρωποι χωριζονται σε δυο μεγαλες κατηγοριες:
η 1η:σ'αυτους που ασχολουνται με το ποδοσφαιρο
και η 2η:σ'εκεινους που δεν ασχολουνται με το ποδοσφαιρο,
με πολυπληθεστερη την 1η κατηγορια,των ποδοσφαιροφιλων,
σε αυτη τη διαπιστωση στηριζεται η γιγαντιαια αναπτυξη του ποδοσφαιρου ανα τον
κοσμο,ο τεραστιος οικονομικος googlet τζογος του,η αρχιτεκτονικη των σταδιων,
η κρατικη αναληψη τελεσης των μεγαλων διοργανωσεων,mundials,euro,copa americana,
τα finals champions league,europa league,των Μεγαθηριων αθλητικων εταιριων,Adidas
Puma Nike Athletics Company,
ο ανταγωνισμος των διαφημησεων,τα συνδρομικα καναλια,Nova,Cosmote,τα internet
live streaming,
και φυσικα πανταχου παρων τα εκατομυρια των θεατων,με τις υποκατηγοριες των:
οι φιλαθλοι,οι οπαδοι, οι φανατικοι 'τα μυαλα στα καγγελα,,οι ψυχραιμοι 'το ποδοσφαιρο
ειναι θεαμα να το απολαυσεις', οι οριτζιναλ ' η ομαδα ειναι θρησκεια',,οι θυρες,θυρα 7,
θυρα 13,
και μια μεγαλη,απειρη συνομοταξια ποδοσφαιροφιλων θεατων που συρρεει και στοιβα-
ζεται  στα διαφορα θεατρα του ποδοσφαιρου,στα γηπεδα,στις τηλεορασεις στα
σπιτια,στις καφετεριες στα καφενεια στις ταβερνες,στα laptop στα tablets,στα mobile
phones,παντου,
EVERWHERE THE TOTAL WORLD  AN COLOSSEUM FOOTBALL THEATRE
ενα Κολοσαιο Ποδοσφαιρικο ο Κοσμος,
οι θεατες του εκατομυρια ακινητοποιημενοι στη τεραστια πολυπλοκοτητα που ειναι ο
κοσμος ,η γη, βλεπουν με ιερη προσηλωση 22 κινουμενους ηθοποιους-ποδοσφαιριστες
συν 1 τον διαιτητη 23 να κινουνται σε ενα ορθογωνιο πεπερασμενο γηπεδο 110μ χ 90μ,
στατικοι,τα their emotions over,in red,a multifaced emotional pedion,ενα ζικ ζακ ενθου-
σιασμου,απογοητευσης,λατρειας,γιουχαισματος,ανταγωνισμου,ξεσπασματος,in full
overwhelming unconcious,
και τελικα η Δοξα!THE MAGNIFICANT  PAX FOOTBALL!
.
.
.
4 προτασεις:'the Roman Jakobson's linguist portrait'-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης 
Homage to Roman Jakobson-χ.ν.κουβελης

''αυτα'ναι πλιοτερα''
μια προταση που ακουγεται στη Μαχαιρα Ξηρομερου,κυριως παλιοτερα,
αντι της 'αυτα'ναι περσοτερα',θα επισυρει αν ακουσθει σημερα τον χλευασμο,
ενα γλωσσικο λαθος για γελια,
''λεει πλιοτερα αντι περσοτερα''ισοδυναμει με''ειναι αμορφωτος'',το λαθος
εδω ειναι οτι μενουν στην ακουστικη και ιδιωματικη αρθρωση της λεξης,
''πλιοτερα'',αν ομως την γραψουμε ορθογραφικα ''πλειοτερα'',τοτε μηπως
αλλαζουν τα γλωσσικα δεδομενα;σιγουρα ναι,στο πλειοτερα βλεπουμε
το αρχαιο πλειον,πλεον,που σημαινει περισσοτερα,''περσοτερα'',επομενως
συμπεραινουμε το ''πλειοτερα'' ειναι πρωταρχικη μοναδα γλωσσικη,ενω
το ''περισσοτερα'' ειναι μεταγενεστερη μοναδα γλωσσικη,η ενδογλωσσικη
μεταφραση της,απο την  ελληνικη γλωσσα  στην  ελληνικη γλωσσα,
η χρησιμοποιηση παλιοτερα της λεξης ''πλειοτερα'' ειναι ενδειξη της διατηρησης
της αρχαιας ελληνικης  στα κατωτερα,και κοινωνικα,μορφωτικα στρωματα,στους
αμορφωτους χωριατες,που εκφραζονται με αυτη χωρις να το συνειδητοποιουν,
εκφρασεις με το πλιοτερα:
σ'αυτη τη δλεια παιρνει πλιοτερα λεφτα
βαλ' μ' πλιοτερο φαι
ζητσε πλιοτερη προικα
.
.
.


Why mama and 'papa?-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ-LINGUISTICS PHONOLOGIA
Γιατι 'μαμα'/'μπαμπα'-'mama'/'papa'?-χ.ν.κουβελης
[Homage to Roman Jakobson]

οι λεξεις 'μαμα'/'μπαμπα'-mama/papa ειναι ειναι σε ολες τις γλωσσες αναλλοιωτες
[unchanged],σε τι οφειλεται η μη μεταβολη τους;οταν οι λεξεις,σαν ζωντανος
οργανισμος,εξελισσονται και μεταβαλονται με τα χρονια;τι συμβαινει με αυτες τις
δυο, mama/papa ,και διατηρουνται;ενω στις διαφορες γλωσσεςlworld languages]
εχουμε για την μητερα,μανα[mother] και τον πατερα,μπαμπα[father] διαφορες λεξεις
[με κοντινη η' μακρυνη συγγενεια,near or fary relation]:
ελληνικα greek:ματερ/πατερ, μητηρ/πατηρ,μητερα/πατερας-
αγγλικα english:mother/father-γαλλικα,francais:père / mère -
ιταλικα italian:madre / padre -γερμανικα germanic:Mutter / Vater -
ισπανικα spanish:madre / padre -πολωνικα polsky:matka / ojciec -
δανικα danish:mor / far -ισλανδικα iceladish:Móðir / Faðir -
πορτογαλικα Portuguese:mãe / pai -ιρλανδικα irelandish:mháthair / athair -
ρουμανικα roumanian:mama / tata -βουλγαρικα boulgaric:майка / баща -
σερβικα servic:мајка / отац -ρωσικα russian :мать / отец -
μαλτεζικα maltese:omm / missier -λιθουανικα lithuanian:mama / tėvas -
ολλανδικα dutch:moeder / vader -νορβηγικα norwayian:mor / far -
τουρκικα turkish:anne / baba -τσεχικα czech:matka / otec -
ουγγρικα hungarian:anya / apa -λατινικα latin:Mater / patrem -
αλβανικα albanian:nëna / babai -κουρδικα kurdish:dayika / bavê -
φινλανδικα finlandish:äiti / isä-
.......................................................................................................
.......................................................................................................
μηπως οι δυο αυτες λεξεις mama/papa αναγονται σε μια Πρωτο-Γλωσσα[Pro-
Language],Μητερα Γλωσσα[Mother Language] ,απο την οποια προηλθαν ολες οι
αλλες γλωσσες,θυγατερες[daughter languages];η απαντηση ειναι οχι ,δεν
αναγονται σε μια Πρωτο-Γλωσσα και παρεμειναν αναλλοιωτες στις θυγατρικες γλωσσες,
γιατι να συμβαινει αυτο,δηλαδη η μη μεταβολη τους και να αποτελουν εξαιρεση του
κανονα:
ο λεξεις σαν ζωντανος οργανισμος υποκεινται στην μεταβολη[λογω πολιτιστικων,
κοινωνικων,οικονομικων,ιστορικων, γεωγραφικων κ.α συνθηκων],
ας εξετασουμε την παιδικη ηλικια[childhood age],και μαλιστα την νηπιακη[infantile],
σε αυτη το νηπιο παιδι[infant child] περναει δυο περιοδους παραγωγης,εκφορας,ηχων
[ecos]:
1.'την μιρλιστικη' [μιρλα,mirl mirl] περιοδο,οπου το νηπιο βγαζει μιρλιζει ακατανοητους
ηχους
και
2.'την μπαμπαλιστικη'[bable] περιοδο,οπου το νηπιο παιδι βγαζει μπαμπαλιζει ηχους
τους  οποιους αντιλαμβανομαστε κατανοητους,σαν την πρωτη γλωσσα του παιδιου,
ομως δεν προκειται για γλωσσα,παρα εκφορα καποιων ηχων ευκολων για το παιδι
σε εκεινη τη μπαμπαλιστικη[bable bable] περιοδο συμφωνων[consonants] και φωνηεντων
[vowels],κι αυτα ειναι χειλικα[labial],
και πρωτα πρωτα το α/a και το μ/m,ακουγεται δηλαδη ενα μ α /m a ,το οποιο
επαναλαμβανομενο μαμα/mama το κοντινοτερο ατομο στο νηπιο παιδι η μητερα
[mother]το εκλαμβανει σαν να την φωναζει:μαμα/mama,
αλλα ακουγεται και μα /να,ma/na μανα/mana για την μανα,μητερα[mother]
επειτα ακουγεται το χειλικο π/p ,και μαζι με το α/a πα/pa και επαναλαμβανομενο
ακουγεται σαν  παπα/papa που εκλαμβανεται σαν να φωναζει το επομενο κοντινοτερο
ατομο,τον πατερα[father]:παπα/papa,
επισης ακουγεται  το δυσκολοτερο χειλικο[labial consonant] μπ/b,μαζι με το α/a  μπα/ba
και επαναλαμβανομενο ακουγεται σαν μπαμπα/baba που και παλι [λογω της ομοιοτητος
με το παπα/papa],εκλαμβανεται σαν να φωναζει τον πατερα[father]:μπαμπα/baba,
αλλα και τα οδοντικα συμφωνα [dental consonants] τ,ντ:τα/ta τατα/tata ,νταντη/dadi για
τον πατερα[father]:
σταδιακα,με αυτον τον γλωσσομορφικο κανονα[lingusticformish canon]  των γονεων
[parents],το νηπιο παιδι σχηματιζει και τις αλλες του λεξεις[ενω ειναι διακριτοι α/λεξικοι
ηχοι[a/lexical ecos] που διατυπωνονται,ταυτοποιουνται,σε λεξεις,σε γλωσσα,στη πρωτη
παιδικη γλωσσα,infant childhood language],
τοτε το νηπιο παιδι φωναζει,ονοματιζει,τα μεγαλυτερα αδερφια [brothers/sisters]:
τον αδερφο[brother] απο λα/λα λαλα lala-την αδερφη[sister] απο για/για γιαγια/yiayia
οπως και τα μεγαλυτερα,τα αρχαιοτερα, μελη της οικογενειας[the grand age members of
family]:
την γιαγια[grandmother]-τον παπου[grandfather],απο πα/που παπου
συμφωνα με τον γονεικο κανονα [the parents canon] το νηπιο παιδι με την πρωτη
παιδικη του ...γλωσσα εκφραζει και ενεργειες,οπως:
.ατα/ata βολτα,περπατημα,περιπατο[walking] [παμε βολτα!θελω περπατημα!]
[I wiil walking!]
.μαμ/mam φαγητο[eat][θελω φαγητο!][I will eat]
.νταντα/dada ξυλο,κατσε φρονιμα,ησυχα,θα φας ξυλο! be quiet!
.κακα/kaka θελω να κανω κακα!αυτο ειναι κακο![I want make kaka!This is no good!]
.τσιτσα/tsitsa κατουρημα,peeing,θελω να κανω τσιτσια,να κατουρησω![I want peeing!]]
.νανι/nani υπνος,sleep[ωρα για υπνο!time for sleeping!]
.οπα/opa σηκω,stand up[σηκω πανω!stand up!]
.μπαμ/bam [ηχοποιητικη]πεφτω,fall down[θα πεσεις!You should be fall down! ]
και αλλα απο το πρωτο λεξιλογιο[α/λεξικο,α/γλωσσικο]του παιδιου που μεταφραζονται
απο τον αναμενομενο[και προσδοκομενο]απο την ες αει παραδοση γενεων συντηρητικο
γονεικο κανονα [the parents canon] σε αναλλοιωτη παιδικη γλωσσα[unchanged children
language],
'το παιδι φυσικα λεει αυτο που εμεις οι γονεις του φυσικα θελουμε να ακουσουμε'
'the child naturally says what we its parents naturally want to hear'

ακουμε μαμα/mama και λεμε μαμα[μητερα]/mama[mother]! μας φωναξε!
ακουμε παπα/papa και λεμε παπα[πατερας]/papa[father]μας φωναξε!
.
γι'αυτο το γλωσσολογικο φωνολογικο κειμενο μοιυ[linguistic phonological text]
'μαμα'/'μπαμπα'-'mama'/'papa' βασισθηκα[is based to]στο εργο του Roman Jakobson:
 Why 'mama' and 'papa'?
Jakobson, R. (1962) "Why 'mama' and 'papa'?" In Jakobson, R. Selected Writings,
Vol. I: Phonological Studies, pp. 538–545. The Hague: Mouton.
.
.
.


Βασιλης Τσιτσανης-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

[Απο τα Λαικα Κειμενα]
http://artpoeticacouvelis.blogspot.gr/2014/03/blog-post_23.html
Η Κρισιμη Στιγμη-χ.ν.κουβελης

εβγαλε το κλειδι κι ανοιξε,δεν ειχε αλλαξει κλειδαρια,μπηκε στη καμαρα,ανοιξε το φως,
το κρεβατι αδειο,δεν ειχε γυρισει ακομα,εκλεισε το φως,καθισε στο τραπεζι,ξημερωνε,
απ'το παραθυρο εμπαινε το πρωινο φως, στη κορνιζα την ειδε με το παιδι,πανω στο
τραπεζι ηταν μια μισοαδεια μπουκαλα με κρασι,την ανοιξε κι ηπιε,ακουγε τους θορυβους
της πολης που ξυπνουσε,πρεπει να μισοκοιμηθηκε,δεν ακουσε τα βηματα της στο πεζο-
δρομιο,ουτε ακουσε και το κλειδι στη πορτα,τον τυφλωσε το ηλεκτρικο φως που επεσε
πανω του και τον ξυπνησε,ειδε τη σκια της,''που εξαφανιστηκες;εχεις δυο βδομαδες να
φανεις'',την ακουσε,εσβησε το φως και ξαπλωσε καθετα στο κρεβατι,τα ποδια της
κρεμονταν,τα χερια της απλωμενα οριζοντια,σ'αυτη τη θεση με τη βοηθεια των  ποδιων της
πεταξε τα παπουτσια της,αυτα επεσαν στο πατωμα,ακουσε τον κροτο τους,κοκκινα  ψηλο-
τακουνα παπουτσια,στ'αριστερα της η τσαντα της,κοκκινο χρωμα,την κοιτουσε,εκεινη
ηταν ακινητη,σχεδον αψυχη,περασε ωρα,''τι θελεις;'' την ακουσε''γιατι δεν φευγεις;''ξερεις
πολυ  καλα τι θελω'' η  φωνη του κοφτη επιμονη,εκεινη σηκωθηκε,αρπαξε τη τσαντα κι
αναπογυριζοντας την  την τιναξε,''να παρε ,δεν σου φτανουν;''ουρλιαξε,δυο τρια μεταλικα
κερματα επεσαν στο πατωμα,τα κλωτσησε κατα πανω του,''να,παρτα'' και του πεταξε τη
τσαντα στο τραπεζι,''κοιτα,ψαξε'',σταθηκε στο τραπεζι απεναντι του ορθια,αναπνεε βαρια,
εσκυψε προς το μερος του κι αρπαζοντας το μπουκαλι απ'το λαιμο το χτυπησε και το'
σπασε στη κοψη του τραπεζιου,ακουστηκαν τα σπασμενα γυαλια στο πατωμα,εβαλε
τ'αριστερο της χερι πανω στο τραπεζι και με το δεξι χερι κρατωντας τον σπασμενο λαιμο
του μπουκαλιου κοιτωντας τον στα ματια μεσα χτυπησε μ'αυτον τ'αριστερο χερι,ματωσαν
τα δακτυλα της,τα κομματιασε,''μη''της φωναξε,''μη,μην το κανεις αυτο'',τιναχτηκε πανω
κι αρπαζοντας το χερι της πηρε τον λαιμο και τον  πεταξε,την καθισε στο τραπεζι,βρηκε μια
ασπρη μπλουζα και σχιζοντας την της καθαρισε το χερι και της το εδεσε σφιχτα,την σηκωσε
και την ξαπλωσε στο κρεβατι,την σκεπασε με μια κουβερτα, ετρεμε,και την ακουγε που
εκλαιγε,επειτα ησυχασε,κοιμηθηκε,μολις που ακουγε την αναπνοη της,πηρε τη καρεκλα
και καθισε διπλα στο κρεβατι,για ωρα πολυ κοιτουσε το προσωπο της,υστερα σηκωθηκε
ανοιξε τη πορτα και βγηκε εξω,τρεις  δρομους πιο κατω πεταξε το κλειδι μεσα στη σχαρα
του υπονομου
.
.
.
τα extended play τα λαικα 45αρια δισκακια στις αρχες της δεκαετιας του 1960
τα extended play τα λαικα 45αρια δισκακια στις αρχες της δεκαετιας του 1960
Βασίλης Τσιτσάνης, ηχογραφηση Δεκέμβριος 1960, Μανωλης Χιωτης μπουζούκι
https://youtu.be/SNIBkuwFtyk
Γιάννης Παπαϊωάννου,Columbia  Αύγουστος 1961.
https://youtu.be/UiBrgIvlATA
Γιώργος Μητσάκης,Philips 1962.
https://youtu.be/NcQ0ZjQb8kc
Μανωλης Χιωτης,Columbia Οκτωβριος 1960.
https://youtu.be/TK6qKDjGhxk
Κώστας Καπλάνης,Columbia, 1965.
https://youtu.be/AgD93xzyIIc
Γιώργος Λαύκας,Columbia Φεβρουάριος 1962.
https://youtu.be/fbe2i6ef4Nc
Δημητρης Γκογκος Μπαγιαντερας,Columbia Φεβρουάριος 1962.
https://youtu.be/FEEVDl44VIU
Χρηστος Κολοκοτρωνης,στιχοι,Columbia 1963 ορχηστρική επιμέλεια Μανώλη Χιώτη
https://youtu.be/O-ncFR0lpq8
Απόστολος Χατζηχρήστος,Αύγουστος 1962,ορχηστρική επιμέλεια Θόδωρου Δερβενιώτη.
https://youtu.be/kDAapv9ESow
.
.
.
ΠΛΑΤΩΝ-PLATON -αποσπασματα-μεταφραση-translation-c.n.couvelis-χ.ν.κουβελης
http://artpoeticacouvelis.blogspot.gr/2015/04/blog-post_49.html


Πλατωνος Νομοι,626α
[μεταφραση-χ.ν.κουβελης]
ἣν γὰρ καλοῦσιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων εἰρήνην, τοῦτ᾽ εἶναι μόνον ὄνομα,
τῷ δ᾽ ἔργῳ πάσαις πρὸς πάσας τὰς πόλεις ἀεὶ πόλεμον ἀκήρυκτον κατὰ φύσιν εἶναι.

γιατι αυτη  που οι πιο πολλοι απ'τους ανθρωπους καλουν ειρηνη,τουτ'ειναι μονο
κατ'ονομα,και στα πραγματα ολες προς ολες οι πολεις παντοτε σε πολεμο ακηρυκτο
κατα φυση ειναι
.
.
.

 impasto-ing-Lucian Freud-painter-c.n.couvelis χ.ν.κουβεληςLUCIAN FREUD-BENEFITS


IMPASTO-ING A PORTRAIT OF A WOMAN-SITTER OF PAINTER LUCIAN FREUD THICKLY-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης
.
.
IMPASTO-ING A PORTRAIT OF A WOMAN-SITTER OF PAINTER LUCIAN FREUD THICKLY-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

το κοκκινο.ενα ονειρο σ'ενα κοκκινο δωματιο.κιτρινο κρεβατι.μια γυναικα ξαπλω-
μενη κοιμαται.στον καθρεφτη αντανακλαται το δωματιο.χτυπαει το τηλεφωνο.
η γυναικα ξυπναει.το τηλεφωνο σταματαει..''εκεινη τη μερα ηταν εξαλλος.με εβρι-
σε.με εσπρωσε με πεταξε κατω στο πατωμα.επεσε πανω μου.εβαλε τα χερια του στο
λαιμο μου.τα εσφιγγε.πνιγομουν.του εκοψα μια κλωτσια στα γεννητικα του οργανα.
δυνατα .πολυ δυνατα.ουρλιαξε απ'τον πονο.μ'αφησε.τιναχτηκε.ανοιξε την πορτα κι
εφυγε.απο τοτε δεν τον ξαναδα''.
τα ματια.απο εκει ξεκιναω να ζωγραφιζω εναν ανθρωπο.αν δεν πετυχει το υφος ,σβη-
σιμο,και ξανα απ'την αρχη.η γυναικα,the sitter,μια γνωστη,περιπου 50 χρονων.σπου-
δασε λογοτεχνια.κιτρινο.''το παιδι,ηταν μωρο,4 μηνων ,το κρατουσα μπροστα στο καθρεφτη,θυμαμαι,αρχισε να κλαιει,εκανε ωρα να ησυχασει,ανησυχησα''.
κοιταξα το ρολοι.10.42 πμ.''ποσο χρονο με ζωγραφιζεις;'' ρωτησε.''νομιζω περιπου
1200 ωρες''.απαντησα.''δεν ειναι πολλες για ενα πορτρετο;''ρωτησε.''αν ειναι για εναν
ανθρωπο,ισως να ειναι πολυ λιγες''.απαντησα.ασπρο.impasto.''ο χρονος.τι ειναι ο χρο-
νος;για ενα ζωο ,για ενα φυτο,για μια πετρα;τι πραγματικα ειναι;για εναν συγκεκριμενο
ανθρωπο;η' για τον γαλαξια η' τι ειναι ο χρονος για το ασυνειδητο;ειναι η' δεν ειναι;''.
impastoing thickly ασπρο στη κοιλια.''στο δωματιο το πατωμα ηταν καλυμενο
απο ενα τεραστιο σκακι.με αυτοματο τροπο παιζονταν μια παρτιδα.εβλεπα τις κινησεις
των πιονιων.στον ενα τοιχο,στο βαθος,οπως εβλεπα ,ενας ορθογωνιος πινακας,σ'ολο το
μηκος του τοιχου,αναπαραστουσε μια μεγαλη κοκκινη ελλειψη με τρεις πλαγιες μαυρες
γραμμες να τον τεμνουν.πανω απο το σκακι ηταν ενα ορθογωνιο παραλληλεπιπεδο,
μαρμαρινο,και εκει ηταν ξαπλωμενος ενας ανθρωπος,ημιγυμνος απο
τη μεση και πανω.απο την οροφη του δωματιου αιωρουνταν ενα εκκρεμες,με μια χρυση
σφαιρα στην ακρη του.το εκκρεμες του Foucault.μετρησα τον χρονο ταλαντωσης του.16,4 δευτερολεπτα.''το μηκος εξαρτησης ειναι 67 μετρα''.ακουσα διπλα μου μια ανδρικη φωνη.
σοβαρη.και αμεσως το γελιο μια γυναικας.εβλεπα τη σκια της αιωρησης πανω στη
κοιλια του μοντελου.παρατηρησα πως ανεπαισθητα μεταβαλονταν η προβολη της.σαν να περιστρεφονταν το δωματιο η' να περιστρεφονταν το επιπεδο της αιωρησης.''καθε 12 ωρες
εχουμε μια πληρη περιστροφη.''ακουσα παλι την ιδια ανδρικη φωνη.''αυτο στον βορειο πολο''διορθωσε.''σε οποιοδηποτε αλλο σημειο της γης μια πληρης περιστροφη γινεται σε
12 ωρες δια το ημιτονο της γωνιας του γεωγραφικου πλατους του τοπου οπου βρισκεται
το σημειο''.τον ακουσα.''mon cherie'' ακουσα τη φωνη της γυναικας τρυφερη.ακομα
παρατηρησα πως η ανθρωπινη μορφη ,σταδιακα αλλαζε.στο σχημα αλλου ανθρωπου.και
μαλιστα ειδα γνωστους μου ανθρωπους.''μην σου φαινεται παραξενο''.ακουσα να λεει η
ανδρικη φωνη διπλα μου.''ενας προτζεκτορας λειζερ προβαλει διαφορα ανθρωπινα σωμα-
τα.o φιλοδοξος στοχος ειναι να προβληθουν ολοι οι ανθρωποι.καποια στιγμη θα δεις και
τον εαυτο σου στη θεση του μοντελου''.''e moi mon amour?''ακουστηκε χαριτωμενα η
φωνη της γυναικας.''.με το χερι απλωσα το χρωμα στον αριστερο ωμο.διορθωσα λιγο τη
σκια στο λαιμο.ασχοληθηκα με το μετωπο.''η μανα μου ειχε ενα μεγαλο καθρεφτη,που σε
εδειχνε ολοσωμη,την παρακολουθουσα που εβαφε τα χειλη με το κραγιον.κοκκινα.ηταν
ομορφη γυναικα τοτε.οταν μεγαλωσε αλλαξε το σωμα της παραμορφωθηκε.παντα
αναρωτιομουν,και τωρα αναρωτιεμαι,γιατι;ο χρονος; η' τι αλλο;''.
κοιταξα το ρολοι.11.39.''ας σταματησουμε τωρα.συνεχιζουμε το απογευμα''.''justly at 17.30''
ειπε και γελασε.''ακριβως'' ειπα
.
.


ο Κουρος το Σκακι και το Εκκρεμες του Φουκω-Ancient Kouros-
Chess-and the Foucault Pendulum-painting c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

ο Κουρος το Σκακι και το Εκκρεμες του Φουκω-Ancient Kouros-
Chess-and the Foucault Pendulum-painting c.n.couvelis χ.ν.κουβελης-
music-Sferi -Mars
.
.
.
.
.


Καραγκιοζης και Χατζηβατης-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

[Θεατρο Σκιων ο Καραγκιοζης]
Ο  ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΑΛΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΧΑΡΝΗΣ /ΑΧΑΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ-
[μεταφραση-χ.ν.κουβελης]

Ο Καραγκιοζης ειναι ξαπλωμενος εξω απ'την παραγκα του φαρδυς πλατυς και πολυ
αφηρημενος μεταφραζοντας/μαλαφραζοντας τους Αχαρνης/τους Αχαμνης του Αριστοφανη
Τον πλησιαζει ο Χατζηαβατης με καποιον κουστουμαρισμενο και γραβατωμενο και γυα-
λακια κυριο  και του φωναζει:
Χατζηαβατης :Καραγκιοζη!.Ε! Καραγκιοζη!
Ο Καραγκιοζης οπως ειναι πολυ αφηρημενος τρομαζει και πετιεται πανω
Καραγκιοζης :Τι ειναι παιδια;μας την πεσανε οι καρβουνιαρηδες!Ειρηνη,Ερωτας
οχι Πολεμος,Αχαμνης!
Χατζηαβατης :Τις λες,Καραγκιοζη,τρελλαθηκες;
Καραγκιοζης :Α εσυ΄σαι μαλαγανα.Τι σου φταιω μωρε μουργο και μ'εκοψες απ'το
425 π.Χ που'χα την Ειρηνη μου,τα φαγια μου,και κλῖναι, τράπεζαι, προσκεφάλαια,
στρώματα,στέφανοι, μύρον, τραγήμαθ’, —αἱ πόρναι πάρα,—ἄμυλοι, πλακοῦντες,
σησαμοῦντες, ἴτρια,ὀρχηστρίδες  (Αχαρνης. 1089-93)
Χατζηαβατης :[κοροιδευτικα]Ακαταλαβιστικα.Κανε τη κραιπαλη πιο λιανη!
Καραγκιοζης :κρεβατια,τραπεζια γιοματα φαγια, μαζιλαρια πουπουλα.στεφανια
λουλουδατα στα μαλλια,μεθυστικα μυρωδικα,ζαχαρωτα φρουτα,και τα κοριτσια πλαι,
ψωμια αχνιστα να δεις,πιτες λαχταριστες,σουσαματα,παστελια μελατα,χορευτριες
κι εγω στυομενος με την Θεωρια και την Οπωρα τῶν τιτθίων τους, ὡς σκληρὰ καὶ
κυδώνια (Αχαρνης. 1198-9)τα βυζακια τους σκληρα και κυδωνατα
Κι εσυ μωρε γρουσουζι μ'εκοψες σαν Διας Σκαταιβατος,
γερη καρπαζια που σου χρειαζεται να σε μεταφρασω ἀπεψωλημένο! Ἀτταταῖ ἀτταταῖ!
ωχ ωχ!
Χατζηαβατης :[κοροδοδευτικα]απο τι ειπες πως σ'εκοψα;
Καραγκιοζης :μαλαφρασιζω Αριστοφανη:
Χατζηαβατης :τι του εκανες;
Καραγκιοζης :εβανα χερι στην Ειρηνη και στους Αχαμνης του εστυκος
Χατζηαβατης :τι ξερεις αρχαια Ελληνικα και μεταφραζεις;
Καραγκιοζης :φυσικα!ο Καραγκιοζης ειναι Αρχαιος Ελληνας!Πεος προς Πεος!
Χατζηαβατης :και που ειπες που ησουν;
Καραγκιοζης :το 425 π.Χ και το 421 π.Χ
Χατζηαβατης :Πλακα μου κανεις;
Καραγκιοζης :Πλακα και Μοναστηρακι σου κανω!
Χατζηαβατης :Ελα γυρνα στο 2016!Στο Μνημονιο!ελα στη πραγματικοτητα,πως εισαι
σημερα;
Καραγκιοζης :να πεως τι βγαζω σημερα:
στένω, κέχηνα, σκορδινῶμαι, πέρδομαι,
ἀπορῶ, γράφω, παρατίλλομαι, λογίζομαι (Αχαρνης. 30-1).
Χατζηαβατης:δηλαδη δηλαδη ελληνιστι ;
Καραγκιοζης :πνιγομαι,χασμουριεμαι,ντερονομαι,πορδες ριχνω,
τα'χω χαμενα,ορνιθοσκαλιζω,τραβω τις τριχες μου,σπαω το ξερο μου
Χατζηαβατης:και τι βγαινει;
Καραγκιοζης :ουδεν χαυνοπρωκτο ξεκωλιαρικο ευρο,να αποπατησω και να καχεσω
Χατζηαβατης :αφου χρωστας,γυρισε αυτα που χρωστας.Τον βλεπεις αυτον τον κυριο;
Καραγκιοζης :ο φιογγος;ε και;
Χατζηαβατης:αυτος ο κυριος ειναι Οφθαλμος Ευρωπαιου
Καραγκιοζης : και τι θελει ο Οφθαλμος Ευρωπεου;
Οφθαλμος Ευρωπαιου:ἰαρταμὰν ἐξάρξαν ἀπισσόνα σάτρα.[Αχαρνης,100]
Καραγκιοζης :τσατρα πατρα.Τι στο πεος μου λεει ο Ευρωπεος ;
Οφθαλμος Ευρωπαιου:οὐ λῆψι χρῦσο χαυνόπρωκτ᾽ Ἰαοναῦ.[Αχαρνης,100]
Καραγκιοζης : τι τι;πεως πως;
Οφθαλμος Ευρωπαιου:οὐ λῆψι χρῦσο χαυνόπρωκτ᾽ Ἰαοναῦ
Καραγκιοζης : ξερεις τι λεει ΧαυνοΧαζοχαβιαρη μου ο φιογγος σου;
λεει:ντεν παρεις ευρω ξεκωλιαρη γκρεκη
Οφθαλμος Ευρωπαιου:τζαστ,οὐ λῆψι χρῦσο χαυνόπρωκτ᾽ Ἰαοναῦ
Καραγκιοζης : σατ απ!τ'ακουσαμε τρια να φας πεη Εξαψαλμε Ευρωπεου.
Χατζηαβατης:σωστα μιλαει ο εξοχοτατος κυριος Οφθαλμος Ευρωπαιου.Χρωσταμε.
Καραγκιοζης :Τι μας λες ευρολαικαστρη ευρωπεογλυφτη.Ακου Οφθαλμε Ευρωπεου
να σου πεολογισω πεως πεοπροκαλεστηκε το πεος χρεος,
 πόρνην δὲ Σιμαίθαν ἰόντες Μεγαράδε
νεανίαι ᾿κκλέπτουσι μεθυσοκότταβοι·
κᾆθ' οἱ Μεγαρῆς ὀδύναις πεφυσιγγωμένοι
ἀντεξέκλεψαν Ἀσπασίας πόρνα δύο·
κἀντεῦθεν ἀρχὴ τοῦ πολέμου κατερράγη
Ἕλλησι πᾶσιν ἐκ τριῶν λαικαστριῶν (Αχαρνης. 524-9)

τη παστρικια τη Σουλα πανε στα Μεγαρα
και κλεβουν κατι δικα σας τζογλανια μεθυσμενα κουταβια
κι οι Μεγαρης απ'τα σκορδα πορδοφουσκωμενοι να σκασουν
κλεψαν γι'αντιποινα απ'της Ασπασιας δυο παστρικιες
κι απο κει ηρθ'η αρχη της κρισης να καταξεσκισει
ολους τους Ελληνες για τρεις  παλιοπουτανες ψωλαρπαχτρες
[Αχαμνης. 524-9]
το Μεγαρων Ψωλιασμα ηταν η επεητια της κρισης
Χατζηαβατης:παραμυθια
Οφθαλμος Ευρωπαιου:γιες,παραμυθια
Καραγκιοζης : ντεν ειναι παραμυθια μεσιε να σου πεοπεταξω τα ματια Οφθαλμε
Ευρωπεου  ο Μεγαριτης που για τα βγαλει περα πουλουσε τη κορη του για χοιριδιο
κλεισμενη σε σακι,ομως ειδαμε το χοιριαιδοιο της ,να ετσι αυτολεξι αθυροστομι:
Νῦν γε χοῖρος φαίνεται.
Ἀτὰρ ἐκτραφείς γε κύσθος ἔσται.[Αχαρνης 782-3]
τωρα βεβαια για χοιριδιο φαινεται
οταν τραφει και βεβαια καρααιδοιο φουσκωτο θα'ναι.[Αχαμνης 782-3]
Χατζηαβατης:Μελοδραματα
Οφθαλμος Ευρωπαιου:γιες,Μελοδραματα.
ντεν παρεις ευρω ξεκωλιαρη γκρεκη
Καραγκιοζης :λακατε λαικαστρες και οι δυο μην σας πεοπεριλαβω και σας απεψωλησω.
Τελος Ευρο Παραστυσης
Ας σκαταιβη η αυλαια κι ας στυσομεν τα πεη μας.
.
.
.

Mona Lisa Joconda-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

[Ανθρωπινα Εσωτερικα]
I and Mona Lisa chessing-χ.ν.κουβελης

καθισε.πισω το σκακι.''σε 4 κινησεις ματ''.χαμογελασε.''χθες πηγα στη θαλασσα''
ειπε.''κολυμπησα αρκετη ωρα.ηταν ζεστη.τα παιδια πηγαν στον πατερα τους το
Σαββατοκυριακο''.''εσυ τι εκανες;''με ρωτησε.''τιποτα ιδιαιτερο'' απαντησα,
μετα απο 3 κινησεις της εκανα ματ,''λαθος εκτιμηση''ειπε,'σημερα δεν θα παω στη
θαλασσα,θα΄χω τα παιδια να τα διαβασω,εσυ τι θα κανεις;'',''θα συνεχισω το πορτραιτο
της κυριας'' απαντησα,''θα πας στο σπιτι της;''ενιωσα τη ζηλεια στα λογια της,''ναι'',την
ειδα που στεναχωρεθηκε,''τοτε πριν φυγεις δεν θα μου αρνηθεις μια παρτιδα σκακι
ακομα'',με κοιταξε στα ματια,εκανε να χαμογελασει αλλα σταματησε,σηκωθηκα ''δεν
εχω χρονο''της ειπα κοφτα,''παιξε μονη σου,αυτο παντα εκανες,παιξε με τον τεραστιο
εγωισμο σου,κι ειμαι σιγουρος πως δεν θα τον νικησεις,θα σε νικησει'',πηγα στη
κρεββατοκαμαρα και ξαπλωσα με τα ρουχα στο κρεβατι,σε λιγο μπηκε μεσα και
καθησε μπροστα στον καθρεφτη,εβαψε τα χειλια της,γυρισε το προσωτο της προς
εμενα,κατακοκκινα τα χειλια της,''σαν αιμα δεν ειναι;''μου φωναξε σχεδον ουρλιαξε,
γυρισε παλι στον καθρεφτη,''πως ειναι αυτη η γυναικα;'',δεν απαντησα,''σε ρωταω,
γιατι δεν απαντας;'',δεν απαντησα παλι,σηκωθηκε,εβγαλε τα ρουχα της και τα πεταξε
κατω,εμεινε γυμνη,''ετσι ειναι;πες μου;θελω να μαθω''φωναξε,η φωνη της σκληρη,
εβαλε το χερι της στα χειλια κι απλωσε το κοκκινο κραγιον στο προσωπο της,''σ'αρεσει
η μασκα μου;''γελασε δυνατα''σ'αρεσει;''επανελαβε μη σταματωντας να γελαει,''ειναι
τρελλη'' σκεφτηκα,βγηκε απ'το δωματιο περνωντας τα ρουχα της,μετα απο λιγο ακουσα
το νερο στο μπανιο,επειτα ησυχια,περιμενα,αυτο καθε μερα γινονταν,ακουσα τη φωνη
της''ελα,ειμαι ετοιμη σε περιμενω'',σηκωθηκα και πηγα στο σαλονι,καθονταν στη
συνειθισμενη θεση που ποζαρε,στη πολυθρονα ,διπλα στο δυτικο παραθυρο,το φως
της φωτιζε τα 2/3 του προσωπου της,καθησα στα καβαλετο,''εισαι ομορφη'' της ειπα,
χαμογελασε γλυκα,''αληθεια,πολυ ομορφη''
.
.
.

https://www.facebook.com/christos.couvelis

In New York Manhattan-c.n.couvelis χ. ν. κουβελης

the mega city the man labyrinths the zigzag motionful cosmos
in parallel outcomes paying the χρόνος in time square money
around jazzing saxo word phones voicing liberty unliberty
democracy onlinecontinuous economicous hypermapping
the allpersonlife I You We You They anonymous ones ones ones
everything oneInfinity
.
.
.


In 5th Avenue-c.n.couvelis χ. ν. κουβελης

από το μεγάλο παράθυρο της New York Public Library έβλεπε το Empire State Building
εξαυλωμενο στο φως, σημείωσε στο notebook του:In searching the Grand Dame Caroline
Webster Schermerhorn Astor αυτός θα ήταν ο τίτλος του εργου του, από τα στοιχεία που
είχε συλλέξει για την Grand Dame της New York δεν ήταν εύκολο να ξεχωρίσει τα real από
τα unreal, πολύ λίγο θα τον βοήθουσαν στο θεατρικό του έργο,δεν θα επικεντρωνε τη πλοκή
γύρω από τον cosmopolitism της 5th avenue το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και τα
άριστοκρατικα events των μελών της elite The Four Hundred της upper class, ούτε the love
stories των κυρίων με τις κυρίες,αποπνέαν έναν ανιαρο μελοδραματισμο,κοίταξε το διανυσμα
η' το βέλος του Empire State,αποφάσισε να γράψει the theatral work βασιζομενος in photos
της Mrs Astor,
.
.
.


Οδυσσεας Odysseas-πετρα stone-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

'' αυτή η πετρα'', μας έδειξε τη πέτρα ο Οδυσσέας, 'κοιταξτε' ', την πήραμε καθένας
στα χέρια μας με τη σειρά, '' πες μου τι βλέπετε; '', άλλος είπε ο χρόνος, άλλος είπε
το νερό, άλλος είπε ο αέρας, εγώ δεν είπα τίποτα, με κοίταξε, επέμενε, το ειδα στα
μάτια του, '' πες'', '' τιποτα''είπα με σταθερή φωνή, είδα το πρόσωπο του σοβαρό,
ύστερα γέλασε, πήρε τη πέτρα και την πέταξε στη θάλασσα, '' ποιος είπε το πραγματικό; ''
ρώτησε, '' δεν ξερω'', με κοίταξε, εγώ δεν απεφυγα το βλέμμα του,''αλήθεια, τιποτα''τον
άκουσα να ψιθυριζει
.
.
.Big Mama Thornton, blueswoman-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

Big Mama Thornton Blues Hound Dog Apologies -c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

give me a bit alcohol,ok,thanks,I'm big very big,my body is much big,everyday
biger and biger,a enormous tympan,my voice is big,big mama's voice,crying,
bluesing,a harmonica into my soul mouth,out justly from my big race,ok?understand
me?ok! give me another a bit alcohol,light my cigar my baby,I'm an afro american female
male woman,a mississippi muddy waters  glorious black blacest animal,I admire
my color,yes,my eyes,my heavy lips,baby I will bit you,yes I mean it,yes I wanna gotta you
in my dents, do you want to sing for you only?do you want?ok,i'm a Hound Dog,strong and
humble,polite and unpolite,come,caress me,come baby,my fur is big black curly,give me
a big bit alcohol,and hear my big harmonica mama blues timpani adorable black
voicelangue,a big thorn tone mama consonants and vowels,ok baby?

You ain't nothing but a hound dog
Been snoopin' 'round the door
You ain't nothing but a hound dog
Been snoopin' 'round my door
You can wag your tail
But I ain't gonna feed you no more

You told me you was high class
But I could see through that
Yes, you told me you was high class
But I could see through that
And daddy I know
You ain't no real cool cat

You ain't nothing but a hound dog
Been snoopin' 'round the door
You're just an old hound dog
Been snoopin' 'round my door
You can wag your tail
But I ain't gonna feed you no more

You made me feel so blue
You made me weep and moan
You made me feel so blue
Well you made me weep and moan
'Cause I'm looking for a woman
All your lookin' for is a home

You ain't nothing but a hound dog
Been snoopin' 'round the door
You ain't nothing but a hound dog
Been snoopin' 'round my door
You can wag your tail
But I ain't gonna feed you no more
.
.
.

Ηλεκτρα Electra-χ. ν. κουβελης c.n.couvelis

Ηλεκτρα-χ. ν. κουβελης

μικρή θυμάμαι με πήρε ο πατέρας και με πήγε στο θέατρο, ήτανε και η μητέρα, με είχαν
ανάμεσα τους, εγώ κοιμήθηκα, προς το τέλος ξύπνησα, οι θεατές όρθιοι χειροκροτουσαν
τους ηθοποιούς,ητανε πανσέληνος, στο σπίτι ρωτούσα τη μάνα να μου πει για το έργο,
"έλα πρέπει να κοιμηθεις" εκείνη αρνιονταν "πέρασε η ώρα,είναι μεσανυχτα" , δεν είχα
ύπνο, επεμενα,μου είπε την ιστορία, ο θείος του Αμλετ σκότωσε τον πατέρα του κι εκείνος
ζητούσε εκδίκηση, μου είπε κι άλλες λεπτομέρειες, αργότερα όταν μεγαλωσα και διάβασα
το έργο κατάλαβα πως τότε μου είχε παραποιησει πολλά γεγονότα, τα είχε απόκρύψει,
απόσιωπησει , αυτός ήταν ο λόγος ν'ασχοληθω με το θέατρο,σπούδασα ηθοποιός, την
πρώτη μου παράσταση την έδωσα στην Επίδαυρο μπροστά σ'ολους τους ευγένεις Μυκηναιους
και. Αργίτες, φορούσα τη μάσκα του Αμλετ, δεν μπορεί θα μ'άκουγε από τη εξέδρα που
κάθονταν αυτή κι ο πατριός μου που μισούσα, θα την έφτανε οπωσδήποτε η φωνή σαν
κοφτερο μαχαίρι, θα'ξερε πως τα λόγια εκείνα θα'ητανε γι'αυτους μονάχα, θα τους
αποκαλυπτα το μισερο φονικό στους θεατές,όταν γύρισα σπίτι δεν πήγα να τους
καληνυχτησω όπως συνέιθιζα, έπεσα στο κρεβάτι μου και κοιμήθηκα φορώντας στο
πρόσωπο μου τη μάσκα του Αμλετ
.
.
.
Diarthrosis Διαρθρωσεις-2μ χ 3μ-χ.ν.κουβελης c. n. couvelis

Περί του Ζηνωνος του Ελεατη-χ.ν.κουβελης

το "εν τω παν" του Παρμενιδη τη διδασκαλία επρεπε να υποστηρίξει,πολλοί ήταν αυτοί
στην Αθήνα να την περιγελουσουν, διαλεκτικα θα τους αντιμετώπιζε, θα επικαλουνταν
την πολλαπλοτητα του κόσμου, του χώρου και του χρόνου, κι αυτός σταθερός νηφαλια
επιστημονικος θα τους οδηγούσε σίγουροτατα σε άτοπο, ένα κι ένα πλήρως συγκροτημενα
τα παραδοξα του, κύριοι δεν υπάρχει κίνηση, για να πας από το α στο β θα πρέπει να
περάσεις από το μέσο του αβ, εν συνεχεία από το μέσο του αβ και β, και έτσι επ'απειρον,
ούτε φυσικά ο ωκυπους Αχιλλέας θα φτάσει την προπορευομενη αργή χελώνα, αν στην
αρχή του αγώνα δρόμου η χελώνα είναι 10μ μπροστά κι ο Αχιλλεας είναι 10 φορές
ταχύτερος απ'αυτη τότε αν τρέξει 10μ η χελώνα θα διανύσει 1μ,αν τρέξει το 1μ τότε η
χελώνα θα είναι μπροστά 10εκ,αν τρέξει τα 10εκ η χελώνα πάλι θα είναι μπροστά 1εκ,
κι έτσι, θα καταλάβουν, πως τρέχοντας επ'απειρον ο Αχιλλέας πάντα θα βρίσκεται πίσω
απ'τη χελώνα,δεν θα σταματούσε σ'αυτα τα δύο, θα ακολουθουσαν ο οιστος,το βέλος,
και το στάδιο, κι άλλα το σύνολον 40 και πλέον,αν κύριοι θεωρείτε τον χρόνο πολλα-
πλοτητα διαιρεμενο σε χρονικές στιγμές χωρίς εύρος,το βέλος ομως για να κινηθεί θέλει
λόγω της διάστασης του πολύ μεγαλύτερο χρόνο από τον μηδενικό χρόνο της στιγμής,
επομένως δεν κινείται, είναι ακίνητο, οταν τ'ακουσε αυτά τα παράδοξα ο Διογένης
σηκώθηκε και απλα περπατησε,αυτό το αναφέρει ο Σιμπλικιος ένας νεοπλατωνικος
φιλόσοφος του 6ου αιώνα μ. Χ στην Αθήνα, κάποιοι άλλοι είπαν πως έτρεξε κι έπιασε
μια κότα κι άλλοι πως πηρε ένα τόξο κι ως επίδεξιος τοξοβολος σε αθλητικους αγώνες
τεντωνοντας το πέταξε πέρα το βέλος,αργότερα ο Αρχιμηδης ασχολουμενος με τις
απειρες αριθμοσειρες βρηκε  πως η απειροσειρά 1/2 + 1/4 +1/8 +1/16 +... είναι
συγκλινουσα με όριο το 1,ετσι ο Αχιλλέας θα έφτανε τη χελώνα, επίσης ο Betrand Russell
είπε πως ο Αχιλλέας θα περάσει από όλα τα διαστήματα που θα περάσει και η χελώνα συν
ένα παραπάνω όταν θα τη φτάσει, ένα καινούργιο παράδοξο, αυτό λύθηκε,σύμφωνα με τη
θεωρία των συνόλων του Cantor,τα άπειρα υποσυνολα απειρων συνολων είναι ισοδύναμα,
έχουν τον ίδιο πληθικο αριθμό, κι ακόμα τον 20 αιώνα η κβαντική φυσική θεωρεί το μήκος
κβαντωμενο με ελάχιστο όριο μήκους τη σταθερά του Planck 1.616x10 εις την - 35,
το οποίο μηκος διαστηματος φυσικά η χελώνα θα βρει πρώτη στο δρόμο της και σ'αυτο
κατά συνέπεια θα την φτάσει και θα την προσπεράσει ο Αχιλλέας,ολ' αυτά βέβαια τα
αγνοουσε ο ευφυής Ζηνων ο Ελεατης , συνεπής φιλόσοφος και πιστός μαθητής του
Παρμενιδη, εν τω παν στο τέλειο και αδιαιρετο Σφαιρο του,
υστερογραφο:
ο Διογένης ο Λαερτιος (3ος  αιώνας μ.Χ) στο έργο του:
Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, βιβλίο θ' γραφει:
Ὁ δὴ Ζήνων διακήκοε Παρμενίδου καὶ γέγονεν αὐτοῦ παιδικά. καὶ εὐμήκης ἦν, καθά φησι
Πλάτων ἐν τῷ Παρμενίδῃ, ὁ δ' αὐτὸς ἐν τῷ Σοφιστῇ <καὶ ἐν τῷ Φαίδρῳ αὐτοῦ μέμνηται>
καὶ Ἐλεατικὸν Παλαμήδην αὐτὸν καλεῖ. φησὶ δ' Ἀριστοτέλης εὑρετὴν αὐτὸν γενέσθαι
διαλεκτικῆς, ὥσπερ Ἐμπεδοκλέα ῥητορικῆς.
(ο Ζηνων είχε ακούσει τον Παρμενιδη και αυτόν τον Ζηνωνα θυμάται ο Πλάτων στους
διαλόγους του Παρμενιδης, Σοφιστης και στον Φαιδρο, και τον αποκαλεί Ελεατικον
Παλαμηδην δια το ευφευρετικον του, ο δε Αριστοτέλης τον λέει ευρετην της διαλεκτικης)
26 Γέγονε δὲ ἀνὴρ γενναιότατος καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ καὶ ἐν πολιτείᾳ· φέρεται γοῦν αὐτοῦ
 βιβλία πολλῆς συνέσεως γέμοντα. καθελεῖν δὲ θελήσας Νέαρχον τὸν τύραννον-οἱ δὲ
Διομέδοντα-συνελήφθη, καθά φησιν Ἡρακλείδης ἐν τῇ Σατύρου ἐπιτομῇ. ὅτε καὶ
ἐξεταζόμενος τοὺς συνειδότας καὶ περὶ τῶν ὅπλων ὧν ἦγεν εἰς Λιπάραν, πάντας ἐμήνυσεν
αὐτοῦ τοὺς φίλους, βουλόμενος αὐτὸν ἔρημον καταστῆσαι· εἶτα περί τινων εἰπεῖν ἔχειν
τινα <ἔφη> αὐτῷ πρὸς τὸ οὖς καὶ δακὼν οὐκ ἀνῆκεν ἕως ἀπεκεντήθη, ταὐτὸν Ἀριστογείτονι
τῷ τυραννοκτόνῳ παθών.
(ήταν γενναιοτατος και στη φιλοσοφία και στη πολιτικη, θέλησε να ρίξει τον τυραννο
Νεαρχο η' τον Διομεδοντα, κατά τον Ηρακλειδης (τον Λέμβο περιπατητικο φιλοσοφο, 2ος
αιώνας π.Χ) στην του Σατυρου επιτομή του, τον έπιασαν και τον ανεκριναν για τους
τους συντρόφους  και για τα όπλα που μετεφερε στη Λιπαρα, τους μαρτυρισε όλους
για να τον παρατησουν ησυχο, έπειτα είπε στον Νεαρχο πως έχει να του πει κάποιον
 στ'αυτι και του το δαγκωσε και τον σκότωσαν, το ίδιο με τον τυραννοκτονο Αριστογειτονα
παθαινοντας)
27 Δημήτριος δέ φησιν ἐν τοῖς Ὁμωνύμοις τὸν μυκτῆρα αὐτὸν ἀποτραγεῖν. Ἀντισθένης δὲ
ἐν ταῖς Διαδοχαῖς φησι μετὰ τὸ μηνῦσαι τοὺς φίλους ἐρωτηθῆναι πρὸς τοῦ τυράννου εἴ τις
ἄλλος εἴη· τὸν δ' εἰπεῖν, "σὺ ὁ τῆς πόλεως ἀλιτήριος." πρός τε τοὺς παρεστῶτας φάναι·
"θαυμάζω ὑμῶν τὴν δειλίαν, εἰ τούτων ἕνεκεν ὧν νῦν ἐγὼ ὑπομένω, δουλεύετε τῷ
τυράννῳ·" καὶ τέλος ἀποτραγόντα τὴν γλῶτταν προσπτύσαι αὐτῷ· τοὺς δὲ πολίτας
παρορμηθέντας αὐτίκα τὸν τύραννον καταλεῦσαι. ταὐτὰ δὲ σχεδὸν οἱ πλείους λαλοῦσιν.
Ἕρμιππος δέ φησιν εἰς ὅλμον αὐτὸν βληθῆναι καὶ κατακοπῆναι.
(ο δε Δημητριος[ο Μαγνησιος ]στους Ομωνυμους λέει πως του'κοψε τη μύτη, ο Αντίσθενης
[ο κυνικος φιλοσοφος]στις Διαδοχαις του λέει πως όταν τον ρώτησε αν ειναι και καποιος
άλλος είπε "συ, της πόλης ο καταστροφεας" και προς τους παραβρισκομενους ειπε:
"απορώ με τη δειλια σας, αν εγώ ενεκα αυτών τώρα υποφέρω, εσείς δουλεύετε στον
τυραννο" και τελος κόβοντας τη γλώσσα του την έφτυσε καταπανω σ'αυτον, τότε οι
πολίτες  παρορμηθεντες αμεσως τον τυραννο λιθοβολησαν, αυτά σχεδόν οι
περισσότεροι λένε, ο δε Ερμιππος(ο Σμυρναιος περιπατητικος φιλόσοφος, 2ος αιώνας π Χ)
λέει πως σε μυλοπέτρα τον πέταξαν και τον κατακοψαν)
-επίσης ο Αριστοτέλης στα Φυσικά του,Φυσικής Ακροάσεως,βιβλιο 6,κεφαλαιο 9, ανα-
φερεται στον Ζηνωνα τον Έλεατη:
Ζήνων δὲ παραλογίζεται· εἰ γὰρ αἰεί, φησίν, ἠρεμεῖ πᾶν [ἢ κινεῖται] ὅταν ᾖ κατὰ τὸ ἴσον,
ἔστιν δ' αἰεὶ τὸ φερόμενον ἐν τῷ νῦν, ἀκίνητον τὴν φερομένην εἶναι ὀϊστόν. τοῦτο δ' ἐστὶ
ψεῦδος· οὐ γὰρ σύγκειται ὁ χρόνος ἐκ τῶν νῦν τῶν ἀδιαιρέτων, ὥσπερ οὐδ' ἄλλο μέγεθος
οὐδέν.
τέτταρες δ' εἰσὶν οἱ λόγοι περὶ κινήσεως Ζήνωνος οἱ παρέχοντες τὰς δυσκολίας τοῖς λύουσιν,
πρῶτος μὲν ὁ περὶ τοῦ μὴ κινεῖσθαι διὰ τὸ πρότερον εἰς τὸ ἥμισυ δεῖν ἀφικέσθαι τὸ φερόμενον
ἢ πρὸς τὸ τέλος, περὶ οὗ διείλομεν ἐν τοῖς πρότερον λόγοις.
δεύτερος δ' ὁ καλούμενος Ἀχιλλεύς· ἔστι δ' οὗτος, ὅτι τὸ βραδύτατον οὐδέποτε καταληφθή-
σεται θέον ὑπὸ τοῦ ταχίστου· ἔμπροσθεν γὰρ ἀναγκαῖον ἐλθεῖν τὸ διῶκον ὅθεν ὥρμησεν
τὸ φεῦγον, ὥστε ἀεί τι προέχειν ἀναγκαῖον τὸ βραδύτερον. ἔστιν δὲ καὶ οὗτος ὁ αὐτὸς λόγος
τῷ διχοτομεῖν, διαφέρει δ' ἐν τῷ διαιρεῖν μὴ δίχα τὸ προσλαμβανόμενον μέγεθος. τὸ μὲν οὖν
μὴ καταλαμβάνε σθαι τὸ βραδύτερον συμβέβηκεν ἐκ τοῦ λόγου, γίγνεται δὲ παρὰ ταὐτὸ τῇ
διχοτομίᾳ (ἐν ἀμφοτέροις γὰρ συμβαίνει μὴ ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὸ πέρας διαιρουμένου πως τοῦ μεγέθους· ἀλλὰ πρόσκειται ἐν τούτῳ ὅτι οὐδὲ τὸ τάχιστον τετραγῳδημένον ἐν τῷ διώκειν τὸ βραδύτατον), ὥστ' ἀνάγκη καὶ τὴν λύσιν εἶναι τὴν αὐτήν. τὸ δ' ἀξιοῦν ὅτι τὸ προέχον οὐ καταλαμβάνεται, ψεῦδος· ὅτε γὰρ προέχει, οὐ καταλαμβάνεται· ἀλλ' ὅμως καταλαμβάνεται,
εἴπερ δώσει διεξιέναι τὴν πεπερασμένην. οὗτοι μὲν οὖν οἱ δύο λόγοι,
τρίτος δ' ὁ νῦν ῥηθείς, ὅτι ἡ ὀϊστὸς φερομένη ἕστηκεν. συμβαίνει δὲ παρὰ τὸ λαμβάνειν τὸν
χρόνον συγκεῖσθαι ἐκ τῶν νῦν· μὴ διδομένου γὰρ τούτου οὐκ ἔσται ὁ συλλογισμός.
τέταρτος δ' ὁ περὶ τῶν ἐν τῷ σταδίῳ κινουμένων ἐξ ἐναντίας ἴσων ὄγκων παρ' ἴσους, τῶν μὲν
ἀπὸ τέλους τοῦ σταδίου τῶν δ' ἀπὸ μέσου, ἴσῳ τάχει, ἐν ᾧ συμβαίνειν [240a] οἴεται ἴσον εἶναι
χρόνον τῷ διπλασίῳ τὸν ἥμισυν. ἔστι δ' ὁ παραλογισμὸς ἐν τῷ τὸ μὲν παρὰ κινούμενον τὸ δὲ
παρ' ἠρεμοῦν τὸ ἴσον μέγεθος ἀξιοῦν τῷ ἴσῳ τάχει τὸν ἴσον φέρεσθαι χρόνον· τοῦτο δ' ἐστὶ
ψεῦδος. οἷον ἔστωσαν οἱ ἑστῶτες ἴσοι ὄγκοι ἐφ' ὧν τὰ ΑΑ, οἱ δ' ἐφ' ὧν τὰ ΒΒ ἀρχόμενοι ἀπὸ
τοῦ μέσου, ἴσοι τὸν ἀριθμὸν τούτοις ὄντες καὶ τὸ μέγεθος, οἱ δ' ἐφ' ὧν τὰ ΓΓ ἀπὸ τοῦ ἐσχάτου,
ἴσοι τὸν ἀριθμὸν ὄντες τούτοις καὶ τὸ μέγεθος, καὶ ἰσοταχεῖς τοῖς Β. συμβαίνει δὴ τὸ πρῶτον Β
ἅμα ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ εἶναι καὶ τὸ πρῶτον Γ, παρ' ἄλληλα κινουμένων.
συμβαίνει δὲ τὸ Γ παρὰ πάντα [τὰ Β] διεξεληλυθέναι, τὸ δὲ Β παρὰ τὰ ἡμίση· ὥστε ἥμισυν
εἶναι τὸν χρόνον· ἴσον γὰρ ἑκάτερόν ἐστιν παρ' ἕκαστον. ἅμα δὲ συμβαίνει τὸ πρῶτον Β παρὰ
πάντα τὰ Γ παρεληλυθέναι· ἅμα γὰρ ἔσται τὸ πρῶτον Γ καὶ τὸ πρῶτον Β ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις
ἐσχάτοις, [ἴσον χρόνον παρ' ἕκαστον γιγνόμενον τῶν Β ὅσον περ τῶν Α, ὥς φησιν,] διὰ τὸ
ἀμφότερα ἴσον χρόνον παρὰ τὰ Α γίγνεσθαι. ὁ μὲν οὖν λόγος οὗτός ἐστιν, συμβαίνει δὲ παρὰ
τὸ εἰρημένον ψεῦδος.
οὐδὲ δὴ κατὰ τὴν ἐν τῇ ἀντιφάσει μεταβολὴν οὐθὲν ἡμῖν ἔσται ἀδύνατον, οἷον εἰ ἐκ τοῦ μὴ
λευκοῦ εἰς τὸ λευκὸν μετα βάλλει καὶ ἐν μηδετέρῳ ἐστίν, ὡς ἄρα οὔτε λευκὸν ἔσται οὔτε οὐ
λευκόν· οὐ γὰρ εἰ μὴ ὅλον ἐν ὁποτερῳοῦν ἐστιν, οὐ λεχθήσεται λευκὸν ἢ οὐ λευκόν· λευκὸν
γὰρ λέγομεν ἢ οὐ λευκὸν οὐ τῷ ὅλον εἶναι τοιοῦτον, ἀλλὰ τῷ τὰ πλεῖστα ἢ τὰ κυριώτατα μέρη·
οὐ ταὐτὸ δ' ἐστὶν μὴ εἶναί τε ἐν τούτῳ καὶ μὴ εἶναι ἐν τούτῳ ὅλον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ὄντος
καὶ ἐπὶ τοῦ μὴ ὄντος καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατ' ἀντίφασιν· ἔσται μὲν γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἐν θατέρῳ
τῶν ἀντικειμένων, ἐν οὐδετέρῳ δ' ὅλον αἰεί.
πάλιν δ' ἐπὶ τοῦ κύκλου καὶ ἐπὶ τῆς σφαίρας καὶ ὅλως τῶν ἐν αὑτοῖς κινουμένων, ὅτι συμβή-
σεται αὐτὰ ἠρεμεῖν· ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ τόπῳ χρόνον τινὰ ἔσται καὶ αὐτὰ καὶ τὰ μέρη, ὥστε
ἠρεμήσει ἅμα καὶ κινήσεται. πρῶτον μὲν γὰρ τὰ μέρη οὐκ ἔστιν ἐν τῷ αὐτῷ οὐθένα χρό
[240b] νον, εἶτα καὶ τὸ ὅλον μεταβάλλει αἰεὶ εἰς ἕτερον· οὐ γὰρ ἡ αὐτή ἐστιν ἡ ἀπὸ τοῦ Α λαμβανομένη περιφέρεια καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Β καὶ τοῦ Γ καὶ τῶν ἄλλων ἑκάστου σημείων, πλὴν
ὡς ὁ μουσικὸς ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος, ὅτι συμβέβηκεν. ὥστε μεταβάλλει αἰεὶ ἡ ἑτέρα εἰς
τὴν ἑτέραν, καὶ οὐδέποτε ἠρεμήσει. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῆς σφαίρας καὶ ἐπὶ τῶν ἄ
λλων τῶν ἐν αὑτοῖς κινουμένων.
.
.
.


Καραγκιοζης Karagiozis -απο τα καραγκιοζικα μου-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis
http://artpoeticacouvelis.blogspot.gr/2014/03/karagiozis.html


Καραγκιοζης-Karagiozis-2μ χ 3μ-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
[Μαχαιρα Ξηρομερου]
εβγαζε τον Καραγκιοζη και τραγουδαγε αυτα τα τραγουδια-χ.ν.κουβελης

ο Λιας Τσαπαρελης τη δεκαετια του 1950 οταν ερχονταν στο χωριο να παιξει Καραγκιοζη
στην αρχη της παραστασης εβγαζε τον Καραγκιοζη και τραγουδαγε αυτα τα..πονηρα
τραγουδια:

και μια παπαδια
και μια παπαδια δεν εκανε παιδια
και ηταν παντα η καημενη
ηταν στεναχωρημενη
φευγει ο παπας
φευγει ο παπας παει στη ξενητεια
και στο σπιτι μπηκε ο διακος
που'τανε νεος κι αφρατος
και πανω στους εννια
και πανω στους εννια γενναει η παπαδια
γιε μ' και κανει ενα δρακο
που'μοιαζε στο διακο
.
.
[κυρα Θανασαινα κυρα Θανασαινα]
μια  γειτονισα μια χηρα κουτσομπολα
της φιθυρισε μια μερα στο αυτι
κυρα Θανασαινα σα θελεις να γεννησεις
στο παπα να πας να διαβαστεις
κι ο παπας την ευλογα
μα η Θανασαινα ειχε φλογα
που δεν εσβηνε με ξορκια κι αγιασμους
τι κουτος που ευλογουσε
τι κουτος που εξηγουσε
δεν της ερριχνε πεντ'εξι αφορισμους
(κι εδώ ο Καραγκιόζης έκανε τις... κατάλληλες κινήσεις)
.
.
.

Περί Εαυτόν Μοναξιά - χ.ν.κουβελης c. n. couvelis

[Ανθρωπινα Εσωτερικα]
Ο Φοβος-χ.ν.κουβελης

χτυπησε το κινητο,ηταν εκεινη,το σηκωσε,της ειπε που ειναι,εκλεισε,την περιμενε,
ο φοβος την κυριεψε,αυτη η γυναικα ηταν αδιστακτη,ηξερε τα παντα για κεινη,ειχε
φωτογραφιες και βιντεο της ειπε,ετρεμε,δεν μπορουσε να καταλαβει πως,με ποιο
τροπο,ειχε αυτα τα στοιχεια,''ακρως ιδιωτικες στιγμες''της ειχε πει με απροσωπη
φωνη,''αν δεν θελετε να κοινωποιηθουν στον αντρα σας,να συμφωνησουμε'',στην
αρχη δεν εδωσε σημασια,μπλοφαρει,καπου τους ειδε συμπτωματικα,μια κοινη
αθλια εκβιαστρια,δεν απαντουσε στις κλισεις της,οταν ομως της εστειλε ενα φακελλο
με αντιγραφα φωτογραφιων τοτε πεισθηκε πως  δεν ηταν καποια κακοηθεια,κατερρευσε,
την κυριαρχισε ο φοβος ολοκληρωτικα,την διελυσε,της φανηκε πως ο αντρας της ηξερε,
εβλεπε στα ματια του την περιφρονηση,την κοιτουσε επιμονα,''γιατι εισαι νευρικη;''τη
ρωτησε μια μερα ''τι σου συμβαινει;'',η φωνη του απαλη,εδειχνε ενδιαφερον ,μαλλον
προσποιητο,προφασισθηκε πονοκεφαλους και δεν κοιμονταν μαζι στη κρεββατοκα-
μαρα,τα βραδυα,μεχρι αργα τη νυχτα,καθονταν  μονη στο σαλονι με κλειστα τα  φωτα,
επειτα ξαπλωνε στο δωματιο με τα παιδια,κρυωνε,την ελουζε κρυος ιδρωτας,τα παιδια
της ειπαν πως στον υπνο της φωναζε,δεν θυμονταν κανεναν εφιαλτη,σαν να ηταν νεκρη,
επερνε το αυτοκινητο και οδηγουσε συνεχεια,εξαφανιζονταν μεσα στη πολη,σταματουσε
σε ερημικα μερη και καθονταν μεσα στο αυτοκινητο με κλειστα τα παραθυρα να πνιγει,
εκλεινε τα ματια κι εμενε ετσι ωρες,ενιωθε ψυχρα κι αδιαφορια,μια φορα την τρομαξε το
δυνατο χτυπημα στο τζαμι,ανοιξε τα ματια,ηταν μια ηλικιωμενη γυναικα και την ρωτησε
αν ειναι καλα,μηπως χρειαζεται βοηθεια,της απαντησε,''ευχαριστω,οχι,καλα ειμαι'',μια
νυχτα ηρθε ενα αυτοκινητο με πολυ δυνατα φωτα,την τυφλωσε,σταματησε με τη μουρη
μπροστα της,βγηκε ενας ψηλος αντρας,της φανηκε τεραστιος,και τραβουσε απο μεσα εξω
μια γυναικα,εκεινη ουρλιαζε ''βοηθεια,βοηθεια'',ο αντρας της πεταξε με δυναμη κατω
στο δρομο και την κλωτσουσε  με μανια,υστερα την παρατησε αναισθητη μπηκε στ'αυτο-
κινητο και καννοτας αποτομη επι τοπου στροφη εξαφανισθηκε με μεγαλη ταχυτητα,
ακουγε τη γυναικα που εκλαιγε με αναφιλητα,μετα απο ωρα σηκωθηκε με δυσκολια,
παραπατουσε,εκανε δυο βηματα,σταματησε κι εσκυψε και ξερασε,ειδε το κιτρινο υγρο
να λαμπυριζει στην ασφαλτο,επειτα ακουσε το σπασμωδικο γελιο της γυναικας,
τρομακτικος ηχος,φοβηθηκε,η γυναικα εκανε καποια βηματα κι επεσε,εμεινε εκει,
ησυχασε,ακινητη,σαν πεθαμενη,επειτα απο πολυ ωρα σηκωθηκε κι εξαφανιστηκε στο
βαθος του δρομου,''σαν σκυλι''σκεφτηκε ''σαν σκυλι'',
''κυρια''ακουσε τη φωνη,ειδε μια νεαρη κοπελα μπροστα της,''καθισε'' της ειπε,ενιωσε
αηδια και μισος,η κοπελα καθισε,απεναντι της,''ελα,εμπρος τελειωνε'',ηταν ομορφη,
πολυ ομορφη,της ηρθε να την αρπαξει απο το κεφαλι,να την πνιξει,κρατηθηκε,η κοπελα
 εβγαλε απο τη τσαντα της ενα γκρι φακελλο και της τον εδωσε,''εδω μεσα ειναι ολα'',
εκεινη τον πηρε και τον εχωσε γρηγορα να μην την δουν μεσα στη τσαντα της,''αν θελετε
 ελεγξε τον''της ειπε η κοπελα,''δεν θελω''της απαντησε κοφτα ,''δεν μ'ενδιαφερει'',της
εδωσε το φακελλο με τα χρηματα,''μετρησε τα'' της ειπε ειρωνικα,''οχι,δεν χρειαζεται, σας
εμπιστευομαι'' της απαντησε η κοπελα,''τωρα φυγε''σχεδον της φωναξε,δεν φοβηθηκε
μηπως την ακουσουν,''θα φυγω,κυρια''ειπε η κοπελα ''αλλα πριν θελω να σας πω κατι'',
σταματησε σαν να δισταζε,
''ημουνα το κοριτσι του,για σας με παρατησε,ηθελε στην αρχη,οπως μου ειπε, να κανει το
κεφι του με μια πλουσια γυναικα, να νοιωσει πως ειναι καποιος κι οχι ενα μηδενικο,μετα
σας ερωτευθηκε'',''τελειωνε''τη διεκοψε''αρκετα'',''ενα λεπτο''συνεχισε η κοπελα''το εμαθε
ο αντρα σας ,δεν ξερω πως,τον βρηκε του εκανε φασαρια τον απειλησε με τη ζωη του,
εκεινος φοβηθηκε,αν θελει,για να μην παθει κακο,να συνεργαστει μαζι του,τοτε εκεινος
με καλεσε και μου ειπε να με κρυψει στο διαμερισμα του και να σας τραβαω φωτογρα-
φιες,εγω δεχτηκα,γιατι τον αγαπουσα ακομα'',,σταματησε,''αυτα'',σηκωθηκε να φυγει,
''συνεχισε,μη σταματας''την παρακαλεσε,''μετα ο αντρας σας μας ειπε να σας εκβιασου-
με'',συνεχισε η κοπελα,''και μας ειπε ακομα και το ποσο που θα ζητουσαμε'',''τελειωσες,
φυγε τωρα''την εκοψε,
η κοπελα εφυγε,
τωρα τα καταλαβε ολα,την ησυχη συμπεριφορα του αντρα της,προσποιουνταν πως τιποτα
δεν ηξερε,ομως ολα τα ειχε σχεδιασμενα,αυτη εγινε το πειραματοζωο του,στην επιστημη
της ψυχολογιας  του,ενα συγκλονιστικο πειραμα,μελετη του ακραιου ανθρωπινου φοβου
.
.
.
ΔΥΟ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -TWO PHOTOGRAFY -SENTENCES
-c.n.couvelis χ. ν. κουβελης
.
.

Imagografy of World-c.n.couvelis χ. ν. κουβελης
https://www.facebook.com/christos.couvelis


The Magnificent New York City-c.n.couvelis χ. ν. κουβελης
https://www.facebook.com/christos.couvelis
.
.
Η  ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΣΑΝ ΓΛΩΣΣΑ-χ. ν. κουβελης

Η φωτογραφία έχει τη δομή της γλώσσας.Οι φωτογραφίες είναι οι λέξεις,με αυτές
μπορεί να δημιουργηθουν έργα-κείμενα.Οι λέξεις /εικόνες οργανονται γραμματικα
και συντακτικα.Υπάρχει Γραμματική και Συντακτικο της Φωτογραφίας,Μια εικονα είναι
υποκειμενο αντικείμενο κατηγορουμενο ρήμα ουσιαστικό επίθετο προσδιορισμος
επιθετικος.τροπικος, χρονικος, τοπικος ..Με τις φωτογραφίες έχουμε διαφορες προτάσεις
και με αυτές διαφορα κείμενα, ρεαλιστικά φιλοσοφικά λογικά, ιστορικά, λογοτεχνικά,
φανταστικά, τέχνης, μεταφυσικά, ντοκουμέντα, επιστημονικά προπανδιστικα,δοκίμια,...
Η Φωτογραφία είναι ένα Εν δυνάμει κείμενο,το οποίο φαίνεται Εν ενέργεια.
Το Εκεί-να Εδω-να
.
.
ΔΥΟ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -TWO PHOTOGRAFY SENTENCES
-c.n.couvelis χ. ν. κουβελης
.
.
Imagografy of World-c.n.couvelis χ. ν. κουβελης-
music Ludwich van Beethoven Symphony no.5
.
.
.
The Magnificent New York City-c.n.couvelis χ. ν. κουβελης
-music Miles Davis  Round About Midnight
.
.
.
.
.


Optical art XIX-2μ χ 3μ-c. n. couvelis χ. ν. κουβελης

το γλωσσικο σύστημα του ψευδους-χ. ν. κουβελης
 
είχε μια γλωσσική κατασκευή τέλεια προσαρμοσμενη στους στόχους του, καμία λεπτομέρεια
δεν του διέφευγε, το κάθε κείμενο του είχε μια αναντιρρητη εγγυροτητα της αλήθειας, έπρεπε
να βρει τα τρωτα του σημεία, να αποδομησει τον τρομακτικό γλωσσικο οργανισμό, μέχρι τώρα ελάχιστα έχει καταφέρει, μη πειστικα συμπεράσματα, κι αυτό που έχει διαπιστώσει είναι άκρως αποθαρρυντικο, όλη η κριτική εργασία του προβλέπεται από αυτή τη γλωσσική κατασκευή,
η οποία παράγει και όλες τις εναντιωσεις της, ως αληθεις ψευδεις
.
.
.

Bertolt Brecht -c.n.couvelis χ..ν.κουβελης

Bertolt Brecht: Fragen eines lesenden Arbeiters[1935]
[μεταφραση χ.ν.κουβελης]

Σχεδιαζοντας τον κ.Κ του Μπερτολ Μπρεχτ-Entwerfen der Herr K von Bertolt Brecht-
Designing the mister K of Bertolt Brecht-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis
.
Bertolt Brecht:
Fragen eines lesenden Arbeiters[1935]

Wer baute das siebentorige Theben?
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Und das mehrmals zerstörte Babylon
Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern
Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute?
Wohin gingen an dem Abend, wo die Chinesische Mauer fertig war
Die Maurer? Das große Rom
Ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen
Triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz
Nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis
Brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang
Die Ersaufenden nach ihren Sklaven.
Der junge Alexander eroberte Indien.
Er allein?
Cäsar schlug die Gallier.
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?
Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte
Untergegangen war. Weinte sonst niemand?
Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer
Siegte außer ihm?
Jede Seite ein Sieg.
Wer kochte den Siegesschmaus?
Alle zehn Jahre ein großer Mann.
Wer bezahlte die Spesen?
So viele Berichte.
So viele Fragen.
.
[μεταφραση χ.ν.κουβελης]

Bertolt Brecht:
Ερωτηματα ενος εργατη που διαβαζει

Ποιος εχτισε την εφταπυλη Θηβα;
Μεσα στα βιβλια υπαρχουν τα ονοματα των βασιλιαδων.
Εχουν οι βασιλιαδες τις πετρες κουβαλησει ;
Και την τοσες πολλες φορες κατεστραμενη Βαβυλωνα
Ποιος τοσες πολλες φορες την ανοικοδομησε;Σε ποια σπιτια
της χρυσαστραφτερης  Λιμα κατοικουσαν οι οικοδομοι;
Προς τα που πηγανε τη βραδια που το Σινικο Τειχος ηταν ετοιμο
οι χτιστες;Η μεγαλη Ρωμη
ειναι γεματη απο αψιδες θριαμβων.Ποιος τις σηκωσε;Πανω σε ποιον
θριαμβευσανε οι Καισαρες;Ειχε το πολυυμνητο Βυζαντιο
μοναχα παλατια για τους κατοικους του;Στην ιδια τη μυθικη Ατλαντιδα
ουρλιαξαν μεσα στη νυχτα,που η θαλασσα την καταπινε
οι Υψηλοι Πνιγμενοι για τους σκλαβους τους.
Ο νεαρος Αλεξαντρος κατεκτησε τις Ινδιες.
Μονος;
Ο Καισαρας νικησε τους Γαλατες.
Δεν ειχε τουλαχιστον εναν μαγειρα μαζι του;
Ο Φιλιππος της Ισπανιας εκλαψε,σαν ο στολος του
καταποντιστηκε.Δεν εκλαψε κανενας αλλος;
Ο Φρειδερικος ο Δευτερος ηταν νικητης στον Επταετη Πολεμο.Ποιος
ηταν νικητης εκτος απ'αυτον;
Σε καθε σελιδα μια νικη.
Ποιος μαγειρεψε στη γιορτη της νικης;
Καθε δεκα χρονια ενας μεγαλος αντρας.
Ποιος ξεπληρωσε τις σπαταλες;
Τοσα πολλα συμβαντα.[ν'αναφερθοιυν]
Τοσα πολλα ερωτηματα.[ν'απαντηθουν]
.
.
Σχεδιαζοντας τον κ.Κ του Μπερτολ Μπρεχτ-Entwerfen der Herr K von Bertolt Brecht-
Designing the mister K of Bertolt Brecht-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

.ο κ.Κ ψωνιζε στο σουπερ μαρκετ,γεμιζε το καλαθι του με ενα σωρο πραγματα
απο τα ραφια,τον ειδε ενας γνωστος του και πλησιαζοντας τον του ειπε:
-''βλεπω σας αρεσουν τα αχρηστα πραγματα.Καταναλωτισμος;''
κι ο κ.Κ του απαντησε:
-''μα φιλε μου αν δεν καταναλωσω αυτα τα πραγματα θα κλεισουν χιλιαδες  εργοστασια
και θα βρεθουν στο δρομο και θα πεινασουν εκατομυρια εργατες''
.
.ενας ζητιανος στο δρονο απλωνοντας το χερι και κλαψουριζοντας ζητουσε βοηθεια
απο τους περαστικους,''βοηθηστε με,ειμαι ανεργος'',
περασε απο εκει και ο κ.Κ,''βοηθηστε με,κυριε,τον φτωχο'' κλαυφτηκε ο ζητιανος,
τοτε ο κ.Κ σταθηκε μπροστα του και σκυβωντας του αρπαξε χρηματα μεσα απο το
βαζο που του ριχνανε
''δεν σου δινω,φιλε,σ'αρπαζω για να καταλαβεις την εκμεταλλευση''του ειπε ο κ.Κ.
.
ο κ.Κ ειχε στο σαλονι του συνεχεια ανοιχτη την τηλεοραση,ενας γειτονας του αργα το
βραδυ του χτυπαει τη πορτα και του διαμαρτυρετε:''επιτελους κυριε κλειστε τη τηλεο-
ραση.δεν μας αφηνετε να κοιμηθουμε''
-''μα για αυτον ακριβως τον λογο την εχω συνεχεια ανοιΧτη για να μην κοιμαμαι''του
απαντησε ο κ.Κ
.
.ο κ.Κ αγορασε μια αντιπαλη εφημεριδα απο το περιπτερο και καθησε στη καφετερια
που συχναζε και την διαβαζε σχολαστικα,μπηκε ενας γνωστος του και καθησε στο τραπεζι
του,ο κ.Κ δεν του εδωσε σημασια,εκεινος πειραχτηκε και του ειπε:
-''βλεπω πως εχεις απορροφηθει τελειως στο διαβασμα αυτης της φυλλαδας''
-''βεβαιως,φιλε μου,γιατι ετσι μαθαινω καλυτερα''απαντησε ο κ.Κ
-''ποιον;τι μαθανεις καλυτερα;''ρωτησε ο αλλος
-''τον αντιπαλο μου''απαντησε ο κ.Κ και συνεχισε το διαβασμα της εφημεριδας
.
.μια μερα ο κ.Κ επισκεφτηκε ενα ζευγαρι φιλων του,καθησαν στο σαλονι και κουβεντιαζαν,
ηρθε και το αγορακι του ζευγαριου,περιπου δεκα χρονων,και καθησε μαζι τους χωρις να
μιλαει κι  ησυχο τους ακουγε,ο κ.Κ του ειπε:
-''πες κατι''
-''τι να πω;δεν ξερω''απαντησε συνεσταλμενα το μικρο παιδι
-''φωναξε,αμφισβητησε μας,σκεψου''του ειπε ο κ.Κ
.
.
.

Εριφιλη , φιλολογος στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, το 265 π.Χ-χ.ν.κουβελης c. n. couvelis

η Αλεξάνδρινη φιλολογος Εριφιλη επιμελήθηκε τον φίλολογικό σχολιασμό των
Αργοναυτικων του Απολλωνιου, επικεντρωθηκε στην ομοιοτητα και διαφορά με
τον Ομηρο, ήταν μια εργασία κατά παραγγελία του Καλλιμαχου, '' ίσως ήθελε να
επανορθωσει για την σκληρή κριτική του στον Απολλωνιο που ήταν η αιτια να
αυτοεξορισθει στη Ροδο",οι νεότεροι μαχονταν, εχθρευονταν, την παράδοση,
εικάζεται η Εριφιλη να συνδεονταν με ερωτική σχέση με τον Απολλωνιο η οποία
τερματισθηκε με την αυτοεξορια του, επίσης είχε την επιμέλεια και τον σχολιασμό
της τραγωδίας Τραχινιες του Σοφοκλη, έγραψε κι ένα ψυχογραφικο κείμενο για την
Δηιάνειρα, την Αιτωλη γυναίκα του Ηρακλή, η ευγενική γυναίκα που παλεύει με το
ερωτικό πάθος, ο Ηρακλής ερωτεύτηκε μια νεότερη, την Ιολη, κι αυτό την τρέλανε,
ήξερε πως το φιαλίδιο που γέμισε με το αίμα του Νεσσου ήταν δηλητήριο, οι κενταυροι
είχαν σπουδάσει ιατρική, αν ποτισει το πουκάμισο του το ισχυρό οξύ θα του κάψει το
κορμί θα κολλήσει στη πλάτη στα πλευρά του στη κοιλιά, δεν τον λυπάται, δεν φοβάται
να την κατηγορησουν για φονισα,πόσο καταλαβαίνει τη Μήδεια, την πήρε απ'το σπίτι της
κι εδώ στον ξένο τόπο στη Τραχινια την άτιμαζει προδινοντας την, εκείνη η Μήδεια μια
βαρβαρη κι αυτή η Δηιάνειρα μια ελληνιδα, μια πολιτισμενη, ίδια μοίρα στα χέρια ανδρών,
οι γυναίκες σκλαβες των ανδρών, παρατημενες ατιμασμενες, η γυναίκα είναι πανουργα
απ'τη φύση της, θα κρυφθει δεν θα δείχνει, θα τον αποκοιμησει, θα του μιλήσει γλυκά
να μην καταλάβει, αυτό τ'ασπρο πουκάμισο είναι τ'αγαπημενο του, το σιδερωνει με
προσοχή, το βάζει στη πλάτη της καρεκλας, φανταζεται το γερό σώμα του να τυλιγεται
στο ρούχο, γιατί τα χερια της τρέμουν; όχι, δεν πρέπει να δeiλιασει, γιατί η καρδιά της
πάει να σπάσει; όχι έλεος, αυτή αν πονάει κι αν σπαραζει ποιος την νοιασθηκε; ανοίγει
το φιαλίδιο και ραντιζει το ύφασμα, όταν θα σηκωθεί απ'τον ύπνο θα το φορέσει, θα
κοιταχθει στον καθρέφτη, αυτόν εδώ, και πολύ θα κολακευθει απ'το ωραίο είδωλο του,
έτσι είναι οι άντρες σαν παιδιά, ναρκισσοι, σ'αυτη την Ιολη βλέπει τον εαυτό του, τον
 υπεροπτικο εγωισμο του, τώρα σ'αυτη πριν αλίμονο σ'εκεινη, την Δηιάνειρα του που
έλεγε, κι εκείνη ήταν ευτυχισμένη, δεν θέλει να δει τι θα γίνει, το ξέρει καλά μ'ολες τις
λεπτομέρειες, θα καεί θα πονάει αφορητα θα ξεσκιζει το ρούχο μαζί με τις σαρκες του,
θα παρακαλαει να τον σκοτώσουν, θα ουρλιαζει και θα φωνάζει τ'ονομα της να τον σώσει,
μα πια είναι αργά, θα γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν με αναποτρεπτο τρόπο, κι εκεινη
ακριβώς εκείνη την ώρα της κρίσης θα'βρίσκεται στη θάλασσα αμαχη στ'αγριεμενα κύματα
της, πολύ μακριά και πολύ κοντά του, ολομοναχη
.
.
.


[Θεατρο Σκιων ο Καραγκιοζης]
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΙΖΕΤΑΙ-KARAGIOZIS IS TRUMPing-χ.ν.κουβελης
https://youtu.be/0qggquOMe0k

Ανοιγει η αυλαια του Καραγκιοζη
ο Καραγκιοζης κανει μπροστα στη παραγκα του τραμπαλα με το Κολλητηρη και τραγου-
δουν
Καραγκιοζης:Τραμπ  Τραμπ Τραμπαλιζομαι
ελα Κολλητηρη μου παμε,
Χι κατω λα πανω ρι κατω
Κολλητηρης:Χι
Καραγκιοζης:λα
Κολλητηρης:ρι
Καραγκιοζης:οκει γκουντ Τραμπ Τραμπ Τραμπαλιζομαι
Κολλητηρης:Χι κατω
Καραγκιοζης:λα πανω
Κολλητηρης:ρι κατω
Καραγκιοζης:βερι φαιν Τραμπ Τραμπ Τραμπαλιζομαι
Εμφανιζεται ο Χατζηαβατης
Χατζηαβατης:Καραγκιοζη τι παλιμπαιδιακισματα ειν'αυτα;κοτζαμ γαιδαρος
Καραγκιοζης:Χατζατζαρη μου δεν ειναι παιδιακλαμπατσιμπανα αλλα
Τραμπ Τραμπ Τραμπαλισματα,
λετς γκοου Κολλητηρης,αναδερ ταιμ,
Κολλητηρης:Χι κατω
Καραγκιοζης:λα πανω
Κολλητηρης:ρι κατω
Χατζηαβατης:παει σου'στριψε η βιδα,να σε δει γιατρος
Καραγκιοζης:δεν μου στριψε η καραβιδα μωρε γρουσουζη,αλλα η Τραμπαβιδα
Χατζηαβατης:δηλαδη δηλαδη;τι εννοει ο ποιητης;[ειρωνικα]
Καραγκιοζης:τι πιο μαγγιορος απο μενα ειναι ο Τραμπ;
Χατζηαβατης:φυσικα και ειναι,συγκρινεσαι;
Καραγκιοζης:ρε εγω ειμαι Τραμπαριφας,δεν ειμαι;
Χατζηαβατης:εισαι,Εχεις ουρανοξυστη;
Καραγκιοζης:εχω παραγκα χαμοξυστη
Χατζηαβατης:εισαι μεγιστανας;
Καραγκιοζης:ειμαι λιμοστανας
Χατζηαβατης:εχεις τρεις γυναικες στο ενεργητικο σου;
Καραγκιοζης:την Αγλαια πρεσεντ παθητικως και δυο φιουτσουρ προσεχως ενεργητικως
Χατζηαβατης:και θελεις να γινεις πλανηταρχης;
Καραγκιοζης:γιατι δεν ειμαι πλανης και πλανητας; θα κοτσαρω στο τελος κι ενα
αρχης,πως λεμε πατριαρχης και να'μαι φρεσκος φρεσκος πρεσεντ πλανηταρχης
Χατζηαβατης:και ξερεις να κυβερνας τον κοσμο;να αρχεις τον πλανητη;
Καραγικοζης:βεβαια και ξερω να αρχω,πλανητες δος μου μενα και του αρχω στο
αναψε σβησε
Χατζηαβατης:πως; για ν'ακουσω[ειρωνικα]
Καραγικοζης:να,σιγκα το ντισκολο
φερστ,οι φτωχοι φτωχοτεροι
σεκοντ,οι πλουσιοι πλουσιοτεροι
και θιρντ:Γουορ ιζ γκουντ μπιζνες,Πις ιζ νο γκουντ μπιζνες
Χατζηαβατης:δηλαδη;καν'το λιανα,δεν ξερουν ολοι σαν εσενα αγγλοσαξονικα
Καραγικοζης:α να σε αγγλοσαξω,
Πολεμος Καλη Μπιζνα Ειρηνη οχι  Καλη Μπιζνα
War is Good Business ,Peace is not Good Business
Χατζηαβατης:και θα βαλεις βεβαια χερι σε ολον τον πλανητη
Καραγικοζης:πρωτα πρωτα σιουρ θα βαλω χερι σε κανα φουρνο γιατι τραμπαζαλιζομαι
της πεινας
Χατζηαβατης:πειναλα ε πειναλα
Καραγικοζης:και σε κανα Μακ Ντοναλντς,τι τζαμπα τραμπαλιζομαι;οκει;
Χατζηαβατης:ενταξει,καταλαβα σιγουρα θα φας ξυλο
Καραγικοζης:πρωτα πρωτα σιουρ θα δειρω εσενα γρουσουζη πλανητικα,μη δεις καποιον
να προοδευει αμεσως  τραμπουκερνεις
Καραγικοζης:κομ Κολλητηρη μου λετς γκοου
Τραμπ  Τραμπ Τραμπαλιζομαι
Χι νταουν λα απ  ρι νταουν
[τραγουδουν]
Καραγκιοζης:Χι νταουν
Κολλητηρης:λα απ
Καραγικοζης:ρι νταουν νοκ αουτ

πεφτουν απ'τη τραμπαλα και οι δυο και κλεινει η αυλαια
.
.
.


Vincent van Gogh - c. n. couvelis χ.ν.κουβελης  

The Sien's Case of Vincent Van Gogh-c.n.couvelis
                                                       
Η περίπτωση της Σιεν του Βινσεντ βαν Γκογκ-χ. ν. κουβελης

στο άσυλο της Σαιν Ρεμυ, "στην Αρλ είχα ένα κίτρινο δωμάτιο, πάνω από το κρεββάτι
μια κινεζική ένσταμπα, είχα γυρίσει από την καθημερινή μου επίσκεψη στον δοκτορα
Γκασε, βρήκα τη Σιεν στη καρέκλα, αδυνατισμενη, τη ρώτησα που έλειπε τόσες μέρες,
εκλαιγε, μου είπε πως έχασε το παιδί, κινδυνεψε να πεθάνει, από σηψαιμια που της
προκάλεσε η αποβολή, ήρθε η αστυνομία, την ανεκριναν για πορνεια αλητεία κι αλκο-
ολισμο, με κοίταξε,τα μάτια της διεσταλμενα από τη πείνα και την αϋπνία, μαύροι
κύκλοι, "η λύπη δεν θα περάσει ποτε", μου είπε με σιγανη φωνή που ετρεμε, la sorrow,
"εκεί στο σανατοριο στο διπλανό κρεββάτι ήταν μια γυναίκα, μου ειπε πως ήταν από το
Μποριναζ και σε γνώριζε, ο άντρας της παραλυτος, έχασε το'να του πόδι όταν πλακωθηκε
στο ορυχειο",θυμήθηκα το Μποριναζ και τους ανθρωπους του και σφιχτηκε η καρδιά μου,
" να δω τ'αυτι σου, τι έπαθες;", το'πιάσε, σαν να το χαιδευε,απαλά, '' λείπει κομματι", την
έπιασε κρίση, εκλαιγε με λυγμους, "τι σου κάνανε; ποιος;," κανείς, εγώ μόνος μου " της
είπα," ησυχασε, δεν είναι τίποτα "," δεν έπρεπε να σ'αφησω μόνο σου, που'μουνα εγώ; ",
" γύριζα " της είπα" όλα τα σπίτια, ρωτούσα για σένα, δεν σε βρηκα", νυχτωνε, τ'αστερια στροβιλιζονταν στον ουρανό,η εναστρη νυχτα,"μια μικρή ασημαντη στιγμή στην αιωνιότητα
η μικρή μου Σιεν" σκέφτηκα, πήρα μια κουβέρτα και την σκεπασα, "σήμερα εστειλε χρήμα-
τα ο Τεο, πουλησα και τον πίνακα το κόκκινο αμπέλι, μπορείς να μείνεις εδώ όσο θέλεις,
κανείς δεν θα σε πειράξει", ήταν πολύ ζεστη μέρα η 27 Ιουλίου εδώ στην Οβερ συρ Ουαζ
κι η Σιεν κρυωνε στο στήθος πάνω απ'τη κοιλια"
.
.
.


On a Pop Girl of Roy Lichtenstein-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

[Ανθρωπινα Εσωτερικα]
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ-χ.ν.κουβελης

''ειναι για την αγγελια''του ειπε στο τηλεφωνο,κανονισαν την συναντηση,ηρθε η γυναικα,
συστηθηκε,''Ελενη'',χαμογελασε,''μπορει να μην ειναι το αληθινο μου ονομα αυτο'',καθησε
απεναντι του,''θα σας πω την ιστορια μου'',πατησε play στο μαγνητοφωνο,''σημερα ειμαι
37 χρονων,τοτε ημουνα 29'',μιλησε,δεν την διεκοψε,οταν τελειωσε του ειπε ''απ'τα
γεγονοτα  που σας διηγηθηκα ποια νομιζεται πως ειναι πραγματικα και ποια επινοημενα;'',
''για τη λογοτεχνια νομιζω αυτο δεν εχει μεγαλη σημασια''της απαντησε,την επομενη μερα
την ιδια ωρα ηρθε,η ιστορια που του διηγηθηκε συνεβηκε στο χρονο μιας μερας,''πριν
εφτα χρονια'',σηκωθηκε να φυγει,στη πορτα σταθηκε,γυρισε,''το επισοδιο στο μετρο δεν
ειμαι σιγουρη αν το θυμαμαι καλα'',την επομενη μερα δεν ηρθε στο ραντεβου,την περι-
μενε,της τηλεφωνησε,αργησε να  σηκωσει  το τηλεφωνο,ηταν συγχισμενη τον πηρε για
καποιον αλλον,πηγε να πει κατι,''θα σας πω αυριο''του ειπε ''θα βγω εξω,με περιμενουν,
αργησα'',
ουτε την αλλη μερα ηρθε,δεν της τηλεφωνησε,την πεμπτη μερα,ακριβως την ωρα του ραν-
βου,του τηλεφωνησε αυτη,''συγνωμη,αυριο θα ερθω σιγουρα,ο κοσμος να χαλασει'',δεν
προλαβε να της πει κατι,εκλεισε,ειχε χασει τη μερα του,κοιμηθηκε,ξυπνησε εφαγε κατι
προχειρο κι ανοιξε την τηλεοραση,χτυπησε το τηλεφωνο,ηταν εκεινη,''που μιλουσες;''
του ειπε,''σε παιρνω τοση ωρα'',''δεν μιλουσα με κανεναν''της ειπε,''λες ψεματα'' του
ειπε κι εκλεισε το τηλεφωνο,μετα απο αυτο το επισοδιο εξαφανισθηκε,ηταν αδυνατο
να την βρει,ένα ονομα μαλλον ψευτικο,τα εξωτερικα χαρακτηριστα της δεν επαρκουν για
τον εντοπισμο της,ακουσε με προσοχη τη μαγνητοταινια,δεν υπηρχαν πληροφοριες
συγκεκριμενες για τον τοπο κατοικιας κι εργασιας της,ουτε στοιχεια γνωστων της ανθρω-
πων,αναλυοντας τον λογο της,τις λεξεις και τις εκφρασεις που χρησιμοποιουσε,προσπα-
θησε να συνθεσει το προφιλ της,απετυχε,αλληλοσυγκρουμενα συμπερασματα,πηγε και
σε καποια πιθανα μερη,συμφωνα με τις υποθεσεις του,μηπως και την συναντησει,γυρ-
νουσε σπιτι απραγος,
εχασε το ενδιαφερον γι'αυτη την υποθεση,την συλλογη ιστοριων μεσω αγγελιας,απεσυρε
την αγγελια απο την εφημεριδα,περασαν μετα απο 4 μηνες,
ανοιξε η πορτα,γυρισε,ηταν εκεινη,''φοβηθηκα πως θ'αργησω με τετοια κυκλοφορια στους
δρομους'' του ειπε κι εκλεισε την πορτα,καθισε στον καναπε,''πολυ δουλεια σημερα στο
γραφειο'',''εφαγες;''τη ρωτησε,''παρηγγειλα κατι απ'εξω κι εφαγα'' του απαντησε,''ξαναρθε
εκεινη η γυναικα;''τον ρωτησε,''ναι,ηρθε το πρωι'',''τι ιστορια σου ειπε;'' ρωτησε,''μια
ακομα παραλλαγη,τη δεκατη νομιζω,του επισοδιου στο μετρο'',''ειχε ενδιαφερον;'',''δεν
 εδωσα προσοχη,την ακουγα μηχανικα,δεν την εγραψα στο μαγνητοφωνο'',τον κοιταξε,
''αληθεια,εσυ εισαι ο αντρας του μετρο;'',''αληθεια,εγω ειμαι'' της απαντησε χωρις διστα-
γμο,εκεινη εβγαλε τα παπουτσια της,''με στενευουν''ειπε,σηκωθηκε,''παω στο μπανιο'',
πριν μπει στο μπανιο του ειπε ''θυμηθηκα ακριβως τι μου ειπες στο μετρο εκεινη τη
μερα'',
ακουσε το νερο,οταν τελειωσε τη ρωτησε ''θα βγουμε αποψε;εστιατοριο η' μπαρ;'',''ειμαι
κουρασμενη,θα κοιμηθω''του απαντησε,''εσυ;''τον ρωτησε,''δεν θα κοιμηθω,θα καθησω
να γραψω'',''μην ξενυχτισεις παλι'' του φωναξε απο την κρεββατοκαμαρα
.
.
.

Λαικες Ιστοριες -Λαικα Κειμενα-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

(Λαϊκά Κειμενα)
τη μάνα του, την Ελένη-χ.ν.κουβελης

στον Πειραιά γεννήθηκε ο Γιώργος, ο πατέρας του λιμενεργατης, η μάνα του τους παράτησε,
ήταν πολύ μικρός δεν την θυμάται, μια φωτογραφία έμεινε του γάμου, πολλές φορές πηγαίνει
στην Τρουμπα, τα χρόνια θα την άλλαξαν, τα μαλλιά της θ'ασπρισαν και θα τα κρύβει με
περούκα, μια γυναίκα τον πλησίασε '' κάτι μου θυμιζεις; "του'πε κι εβηξε, πνιγηκε, όταν
συνηλθε του'πε" έκανα λάθος " κι εκανε να φύγει, έτρεξε την έφτασε" πες μου"την έπιασε
την κράτησε "ξέρεις την Ελένη;", τον κοίταξε, τα μάτια της μαύρους κύκλους, "ποια Ελένη;"
γέλασε και τιναχτηκε να ξεφύγει, "ολες μας κάποιο όνομα έχουμε, άπειρες Ελένες, μήπως
είναι το πραγματικο;" έβγαλε το παπούτσι της, "αυτός ο καλος με ποναει" περπατησε κουτσε-
νοντας, την εβλεπε ν'απομακρυνεται, γύρισε και του φώναξε "εδώ που'μαστε κανεις πια δεν
θα μας βρει", γύρισε σπίτι, νύχτα, μεσάνυχτα, ο πατέρας κοιμόταν, κοιμήθηκε με τα ρούχα,
ήταν η μοναδική βραδιά που δεν ονειρευτηκε τη μάνα του, την Ελενη
.
.
.


Pop Girl on Roy Lichtenstein -2μ χ 3μ-  c. n. couvelis χ.ν.κουβελης


On Roy Lichtenstein POP woman in the bath-2μ χ 3μ- χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

(Ανθρωπινα Εσωτερικα)
Into Reflections-χ.ν.κουβελης

το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου The Impossible is Possible διαπραγματευονταν τη σχέση των φιλοσοφιων του Καρτεσιου Σπινοζα Λαιμπνιτς Κάντ και Χεγγελ με το γνωστικο αδυνατο, την διεκοψε το τηλέφωνο, ήταν ο George, της είπε πως θα καθυστερήσει, περιμένει έναν σημαντικό πελάτη, αν θέλει να βγει, έκλεισε το βιβλίο, η τελευταία φράση που διάβασε ηταν:the true is the asyptomatical ειναι of reality, κοιταχτηκε στον καθρέφτη, σκέφτηκε να πάρει τον Jeff, θα ευρισκε μια δικαιολογία, σχηματισε τον αριθμό, δεν πάτησε κλήση, όλη αυτή την θεατρική πράξη την είδε στον καθρέφτη, ο George με ένα άσπρο κουστούμι με κίτρινη γραβάτα κι εκείνη με ένα κόκκινο μακρύ φόρεμα πάνω στον λόφο Pão de Açúcar με το αρτ ντεκό άγαλμα του Jesus, είχαν επισκεφθεί το Rio de Janeiro για τη promotion του φιλμ Eclipse,στο οποιο πρωταγωνιστουσε,οι κριτικές στις εφημερίδες και τα περιοδικά ήταν διθυραμβικες και οι τηλεοπτικές εμφανίσεις επίσης θριαμβευτικες, μετά από μια romance εβδομάδα επέστρεψαν στη Νέα Υόρκη, ένιωθε μεγάλη δυσκολία να διατυπωσει το λόγο της, από το να υποκρινεται προτίμησε τη σιωπή, εκείνος της πρότεινε να επισκεφθούν ψυχολόγο, εκείνη αρνήθηκε, εβαψε τα χείλη της κόκκινα, έβαλε τις ψεύτικες βλεφαρίδες, τόνισε τα μάτια της με μπλε μολύβι, έβαλε το κόκκινο μακρύ φουστανι του Rio de Janeiro, φόρεσε τα μαύρα ψηλοτάκουνα παπούτσια, τα χρυσά σκουλαρίκια και το περιδεραιο, κοιταχτηκε στον καθρέφτη, τον περίμενε, "τώρα γυρισες Elisa;", τη ρώτησε, φορούσε το άσπρο κουστούμι με τη κίτρινη γραβάτα, "ναι, τωρα" του απάντησε, την κοίταξε, χαμογελασε," meu senhora é muito bonita", της είπε,"με τον Jeff ανεβηκαμε στον λόφο Pão de Açúcar "του είπε και του έδειξε τη φωτογραφία," George θέλω να χωρίσουμε " συνέχισε, αυτο του το είπε κοιτάζοντας τον μέσα από τον καθρεφτη
.
.
.

katzelmacher-Reiner Werner Fassbinder

ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ] ΓΕΡΜΑΝΙΑ- χ.ν.κουβελης

[Ελληνας μεταναστης]1962,Φρανκφουρτη
στο μερος που ηταν οι οικοι ανοχης δυο αντρες ειχανε πλακωθει στα χερια κι ηταν κατω στο
δρομο κι ο ενας χτυπουσε τον αλλον με τις γροθιες,ειδοποιηθηκε η αστυνομια και με δυο
περιπολικα τους στησανε κλειο και τους κλεισανε το δρομο,αυτοι μολις τους ειδαν σηκωθηκανε πανω αγκαλιαστηκανε και λεγανε,''παιζουμε'',αυτο ηταν αιτια να γνωρισω τη γειτονισα μου,μια γερμανιδα,που δουλευε σε μπορδελο και βγηκε στη πορτα με το κομπινεζον ακουγοντας τη φασαρια,ειχε ενα διωροφο,αυτοκινητο
.
.
.


Ανθρωπινα Εσωτερικα-2μ χ 3μ - χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

[Ανθρωπινα Εσωτερικα]                                                    
Μετά τη συνάντηση-χ. ν. κουβελης
                   
μετά τη συναντηση γύρισε σπίτι,στο τέλος της είπε "θέλω να χωρισουμε", δεν είπε τίποτα,
σηκώθηκε αμέσως κι έφυγε, ξαπλωσε στο κρεβάτι με τα ρούχα, έκλεισε τα μάτια, έπιασε το
κινητό και το πέταξε στον τοίχο, τ'ακουσε να σπάει, να διαλύεται και τα κομμάτια του να
σκορπουν στο πάτωμα, σηκώθηκε έβγαλε τα παπούτσια της, άνοιξε σ'ολα τα δωμάτια το φως,
πήρε το άλμπουμ με τις φωτογραφίες τις τράβηξε κι όλες μαζί τις έσχισε, έβαλε δυνατά μου-
σική, την έκλεισε, στη κουζίνα ανοιξε τη πόρτα του ψυγείου και πέταξε έξω  όλα τα τρόφιμα
από μέσα, πήρε το σημειωματάριο κι έγραφε το όνομα της και το'σβηνε, χτύπησε το κουδουνι
της εξωπορτας δεν άνοιξε, ξαναχτυπησε παρατεταμενα, έκλεισε με τα δυο χέρια τ'αυτια της,
σιωπή, απόλυτη σιωπή, ακίνητος χρόνος,ο τεράστιος χώρος την βαραινει, "αυτό νομίζεις"
του είπε κοιτώντας τον στα μάτια "πως θα συμβεί μετά τη συναντηση", εκείνος εσκυψε το
κεφάλι, "είσαι σίγουρος πως έτσι ακριβώς θα συμβει" συνέχισε με σταθερή φωνή, "εμπρός
είμαι έτοιμη, πες, μην δισταζεις," θέλω να χωρισουμε" ''
.
.
.

Αριστοτελης χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

10 Κατηγοριαι:οὐσίαν,ποσὸν,ποιὸν,πρός τι,ποὺ,ποτὲ,κεῖσθαι,ἔχειν,ποιεῖν,πάσχειν

Αριστοτελους Λογικά ή Όργανον-Κατηγορίαι [Κεφαλαιον τεταρτον]
μεταφραση χ.ν.κουβελης

Τῶν κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγομένων ἕκαστον ἤτοι οὐσίαν σημαίνει ἢ ποσὸν
ἢ ποιὸν ἢ πρός τι ἢ ποὺ ἢ ποτὲ ἢ κεῖσθαι ἢ ἔχειν ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν. ἔστι δὲ οὐσία
μὲν ὡς τύπῳ εἰπεῖν οἷον ἄνθρωπος, ἵππος· ποσὸν δὲ οἷον δίπηχυ, τρίπηχυ· ποιὸν
δὲ οἷον λευκόν, γραμματικόν· πρός τι δὲ [2a] οἷον διπλάσιον, ἥμισυ, μεῖζον· ποὺ
δὲ οἷον ἐν Λυκείῳ, ἐν ἀγορᾷ· ποτὲ δὲ οἷον χθές, πέρυσιν· κεῖσθαι δὲ οἷον
ἀνάκειται,κάθηται· ἔχειν δὲ οἷον ὑποδέδεται, ὥπλισται· ποιεῖν δὲ οἷον τέμνειν,
καίειν· πάσχειν δὲ οἷον τέμνεσθαι, καίεσθαι. ἕκαστον δὲ τῶν εἰρημένων αὐτὸ μὲν
καθ' αὑτὸ ἐν οὐδεμιᾷ καταφάσει λέγεται, τῇ δὲ πρὸς ἄλληλα τούτων συμπλοκῇ
κατάφασις γίγνεται· ἅπασα γὰρ δοκεῖ κατάφασις ἤτοι ἀληθὴς ἢ ψευδὴς εἶναι,
τῶν δὲ κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγομένων οὐδὲν οὔτε ἀληθὲς οὔτε ψεῦδός
ἐστιν, οἷον ἄνθρωπος, λευκόν, τρέχει, νικᾷ

απο τα χωρις καμια συνδεση λεγομενα καθενα ειτε ουσια σημαινει η' ποσον
η' ποιον η' προς κατι η' που η' ποτε η' κειται η' εχειν η' ποιειν η' πασχειν.
ειναι δε ουσια συνοπτικα μεν λεγοντας οπως ανθρωπος,ιππος.ποσον δε οπως
διπηχυ,τριπηχυ.ποιον δε οπως λευκον,γραμματικον.προς τι δε οπως διπλασιον,
ημισυ,μεγαλυτερο.που δε οπως στο Λυκειο,στην αγορα.ποτε δε οπως χθες,
περυσι.κειται δε οπως ξαπλωμενος,καθισμενος.εχειν δε οπως υποδημενος,οπλισμε-
νος.ποιειν δε οπως κοβει,καιει.πασχειν δε οπως κοβεται,καιεται.
καθενα δε απο αυτα που εχουν ειπωθει αυτο μεν καθ'αυτο για καμια καταφαση δεν
λεγεται,στη συνδεση αυτων του ενος με το αλλο καταφαση γινεται.επειδη καθε
καταφαση νομιζεται οτι ειτε αληθης η' ψευδης ειναι, απο τα χωρις καμια συνδεση
λεγομενα κανενα ουτε αληθες ουτε ψευδες ειναι,οπως ανθρωπος,λευκον,τρεχει,
νικα
.
.
.

Εκ Φωτός Γραφων - χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

κάθε φωτογραφία με (για) το αναπαριστωμενο έχει οριστικο αλλά και αοριστο νόημα,
και τα οποία,βέβαια για τον βλεποντα, απαραιτητα δεν συμπιπτουν, π χ αλλιώς βλέπει
ένας τουρίστας κι αλλιώς ένας αρχιτέκτονας τον Παρθενώνα,
κάποιες από τις Κατηγορίες της Φωτογραφιας ειναι :η αναπαραστατικη, η αισθητική,
η ιστορική,η κοινωνιολογικη, η μεταφυσική,η αφηγηματικη
.
.
.


Η πολυφαρμακος Κιρκη-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

Αἰαίην δ' ἐς νῆσον ἀφικόμεθ'· ἔνθα δ' ἔναιε
Κίρκη ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα,
αὐτοκασιγνήτη ὀλοόφρονος Αἰήταο·
ἄμφω δ' ἐκγεγάτην φαεσιμβρότου Ἠελίοιο
μητρός τ' ἐκ Πέρσης, τὴν Ὠκεανὸς τέκε παῖδα.
(Ομήρου Οδύσσεια ραψωδια κ' στίχοι 135-139 )

"ήρθαν σε μένα εδώ στην Αιαιη δυτικά στή Κυρρηνικη θάλασσα νά καθαρίστουν από τό μίασμα
τού φόνου τού Αψυρτου,ειχαν τεμαχισει τό σώμα τού παιδιού καί τά κομμάτια του τά πετού-
σαν στη θάλασσα νά τά μαζέψει ο πατέρας του ο Αιητης κι έτσι ξέφυγαν κι αυτοί κι ο ολεθριος
έρωτας τους,εγω γι'αυτο τό σκοπό έσφαξα εναν χοιρο και τον κομματιασα και τα κομμάτια τα
κρατησα ψηλα πάνω απ'τα κεφαλια του Ιασωνα και της Μηδειας και με το αίμα που κυλούσε
πυχτο μαύρο τους ραντισα να εξαγνιστουν"ακουσε το μωρό να κλαίει,"ξυπνησε ή Κασσιφονη",
μετά από λίγο γύρισε με τή μικρή στήν αγκαλιά,"πειναει"γυμνωσε το στήθος της και τη βυζανε,
ειδε το παχύρευστο άσπρο υγρό να ξεχυλιζει στις άκρες απ'το στόμα τού παιδιού,εβλεπε το
παιδί γατζωμενο με τ'αδυναμα χεράκια του πάνω στο λευκό βυζι να επιζησει,"εσύ μην κοιτάς,
δεν κάνει οι άντρες να κοιτούν όταν θηλάζουν οι γυναίκες τα μωρά"του είπε,"μπορεί να κοπεί
το γάλα,και το παιδί να δυστροπισει και να μη θέλει να πιάσει το βυζι"υπάκουσε,γυρισε τό
κεφάλι του,περα από το παράθυρο έβλεπε τη θάλασσα,ζεστη μέρα,τα τζιτζίκια την τρυπουσαν
με τις φωνές τους,μονότονα,μονοτονη επιμονη κι ή σκέψη του "κάπου στην άκρη της απέραν-
της θάλασσας είναι το νησί μου",φοβήθηκε,κρυος ιδρώτας έλουσε το κορμί του,"κι αν δεν
πιάσει το μωλυ;","η Μηδεια μικρή κάθε καλοκαίρι ερχονταν εδώ με την αδερφή μου τη
Πασιφαη για παραθερισμό"την άκουσε να λέει "καθονταν ενα δύο μήνες κι εκαναν τα μπάνια
τους,καθε μέρα την ίδια ακριβώς ώρα πήγαιναν στη θαλασσα,λιγο πριν το μεσημέρι και
δευτερη φορά το απογευμα,ή Πασιφαη είχε χωρίσει με τον Μινωα","κι αν δεν πιάσει το
μωλυ;"επιμονή ή σκέψη,"η Μηδεια ήθελε νά μάθει ολα τά βότανα,καθονταν με τις ώρες δίπλα
μου ακινητη και με παρατηρούσε που παρασκεύαζα τα φαρμακα,ειχε μία μεγάλη έφεση
σ'αυτα,να γίνει μία φαρμακις,με ρωτούσε να μάθει τα πάντα,και τη παραμικρή λεπτομέρεια
κι εγώ της τα μαθαινα",τα τζιτζίκια κρυμμένα στους κορμούς και στα κλαδιά των δέντρων
του κηπου καθώς μεγάλωνε ή θερμοκρασία της μέρας δυναμωναν τη φωνη τους και τον
ξεκουφαναν,επιμονή,διαπεραστικη φωνή,"κοιμήθηκε ή μικρή,τη πάω στη κούνια",γύρισε το
κεφάλι κι ίσα που προλαβε να δει τη γυναίκα με το κοιμισμενο παιδί να βγαίνουν απ'το
δωμάτιο,εμεινε μόνος στο δωμάτιο,πέρα από το παράθυρο απλώνονταν απέραντη γαλήνια
ή θάλασσα,"κι αν δε πιάσει το μωλυ;"επιμονη ή σκεψη

ὣς ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον Ἀργεϊφόντης
ἐκ γαίης ἐρύσας καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε.
ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος·
μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί, χαλεπὸν δέ τ' ὀρύσσειν
ἀνδράσι γε θνητοῖσι· θεοὶ δέ τε πάντα δύνανται.
(Ομήρου Οδύσσεια ραψωδια κ' στίχοι 302-306)
.
.
.


Mark Rothko-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Mark Rothko red painting


On Mark Rothko-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

Επιλεκτικα-χ. ν. κουβελης .

Χαιρε
τα Ισοφωνα και τα Ετεροφωνα των Ανθρώπων

The Red Ultra Changing of Mark Rothko-χ.ν.κουβελης .

ο Mark Rothko painter LetonoAmerican δειπνουσε στο restaurant Four Seasons, 375 Park
Avenue, Seagram Building, οι φλέβες στο αριστερό χέρι του χτυπουσαν 19:18 h at evening,
25 February, το menu αστακος and red wine,απέναντι ένα τεράστιο κόκκινο ορθογώνιο και
στο εσωτερικο του μια σχεδόν οριζόντια κίτρινη γραμμή, η εντύπωση τελείως διαφορετική
από τον πίνακα no. 3 στο παρεκκλησι Rothko στο Χιούστον, δεν πρόσεξε, το μαχαίρι κόβει
σαν ξυραφι,μια αμυχη στο δείκτη του αριστερου χεριού,στη Πομπηια η κόκκινη τεφρα είχε
καλύψει τα πάντα, τοιχογραφιες και εφημερες στάσεις ανθρώπων, ο ηλιος είχε μια απαλή
αιχμηροτητα, το ίδιο και μετά από λίγες μέρες στον αρχαιολογικό χώρο των Ετρουσκων,
σε ένα περιοδικό τέχνης Arting κατά τη διάρκεια μιας έκθεσης του το 1958 χαρακτηριστηκε
ως 'ο Οξυθυμος' The Irascible. mister Mark Rothko και αναφέρθηκε η σχέση του με τον Nitsche,
τότε ήταν που τον επισκέφθηκε ο αρχιτέκτονας Philipp Johnson για την παραγγελία τοιχογρα-
φιων στο Four Seasons, 35.000 $, δέχτηκε, στο εργαστήριο, ένα ενοικιασμενο γήπεδο μπάσκετ
θέλησε να καταστρέψει το Rich Bitch Appetite, σκούρα χρώματα, περιγραμματα εγκλεισμου,
καμία διαφυγη, το glamorous αντιμέτωπο με την irae, το αρχαίο ελληνικό τετραπλο σχήμα:
υβρις-ατη-νεμεσις-τισις, αποφάσισε να αθετησει τη συμφωνία,εξάλλου την 25 Φεβρουαρίου,
μάλλον πιθανόν το 1970, τότε ζωγράφισε τον τεραστιου μεγέθους κόκκινο πίνακα του, με το
ξυραφι στα χέρια του, 20:31h at evening βγήκε και κατευθυνθηκε προς τη Times Square,όταν
για πρώτη φορά 10 χρόνων μαζί με την αδερφή του ήρθαν από τη Λετονία στη Νέα Υόρκη για
να βρουν τον πατέρα και τη μάνα τους μέσα στον λαβύρινθο του Μανχάταν περιφερονταν,
αντιμετωπιζοντας το απροσωπο, κι έπειτα όπως πάντα at midnight lately επιστρεφει στο
L'Atelier Rouge του Matisse και στο pick up βάζει το δίσκο της Symphony No 40 in G minor,
KV. 550 του Mozart, Now the Symphony is Ever Playing
.
.
.


Τα Facebookικα-χ. ν. κουβελης c.n.couvelis

ο κόσμος διαιρείται σε δύο κατηγοριες:          
1-αυτοι που είναι φίλοι μου                                  
2-αυτοι που δεν είναι φίλοι μου                        
Η δεύτερη κατηγορία  είναι συντριπτικά μεγαλύτερη από τη πρώτη                                                       Ας ελπίσω πως δεν είναι και αδυσωπητοι εχθροί μου
.
.
.

Alberto Giacometti-c.n.couvelis χ.ν.κουβεληςChez Alberto Giacometti men-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

Chez Alberto Giacometti-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

σηκωθηκε,πηγε στο παραθυρο δυτικα και κοιταξε εξω,γυρισε και καθησε στον καναπε,
''στο Παρισι σ'ενα εμπορικο κεντρικο δρομο ειδα μια γυναικα να περπαταει στο απεναντι
πεζοδρομιο ,την ακολουθησα μεχρι που χαθηκε,ασημαντο ειναι ποτε,που,ποια,τι ηληκια
ειχε,τι υψος,τι χρωμα μαλλια,τι φορουσε,το σημαντικο ειναι οτι υπηρξε η' δεν υπηρξε,να
αυτη ειναι''ειπε κι απλωσε το χερι του κι αναμεσα απο τις μικροσκοπικες μπρουτζινες φι-
γουρες στο γυαλινο τραπεζι μπροστα σηκωσε μια,περιπου 7εκ, και μου την δειξε,''κοιτα-
ξε,τι μπορεις να πεις για αυτον τον ανθρωπο;''ξανατοποθετησε το γλυπτο στη θεση του,
''πολλα,η' μαλλον τιποτα'',
εδειξε μια αλλη φιγουρα ''αυτος ειναι ενας ηθοποιος,τον γνωρισα στη Γενευη,πριν η' μετα
τον πολεμο,νομιζω ηταν Γαλλος,με προσκαλεσε στη παρασταση του Αμλετ  του Σεξπηρ
στην οποια πρωταγωνιστουσε'',γελασε,κοιταξε το ρολοι του,''αν θελετε τωρα να σας
δειξω το εργαστηριο μου''
σηκωθηκε  και τον ακολουθησα,μπηκαμε σε μια μεγαλη,τεραστια,ορθογωνια αιθουσα,το
δαπεδο της ηταν γεματο με χιλιαδες μικροσκοπικες μπρουτζινες φιγουρες,βαδισαμε ανα-
μεσα τους σαν γιγαντες σε σχεση με το μικρο μεγεθος τους,
''ελαχιστοποιω αρα υπαρχω'' σχολιασε,''αν δεν σας πειραζει να σας αφησω μονο σας μεσα
σ'αυτες τις φιγουρες''γελασε'' η' μαλλον πανω τους,πρεπει να συνεχισω το πορτραιτο
του Ντιεγκο,με περιμενει'' και διασχιζωντας την τεραστια αιθουσα με τα μικροσκοπικα
γλυπτα εξαφανισθηκε στην απεναντι πορτα στο βαθος,
εμεινα μονος,απολυτη σιωπη,
ξαφνικα ακουσα φωνες,μη διακριτες,οπως σε μια συγκεντρωση ανθρωπων σε μια πλα-
τεια,η' ,πιο βεβαια,φωνες ανθρωπων σε καποιο στρατοπεδο συγκεντρωσης,βηματα,μια
κραυγη,σιωπη,μια αλλη κραυγη ακουστηκε,ψιθυροι,αναπνοες και ξαφνικα σταματησαν,
σιωπη,
ακουστηκαν οι χτυποι ενος ρολογιου,4 η ωρα,πμ η' μμ;,
υστερα ακουσα καθαρα τη συνομιλια δυο ανθρωπων,ενος αντρα και μιας γυναικας ,ο αν-
τρας μιλουσε λιγοτερο,
''με συγχωρειτε,που σας αφησα μονο σας'' ακουσα τη φωνη του πισω μου,γυρισα και τον
ειδα,ερχονταν απ'το βαθος της αιθουσας,μου φανηκε το ιδιο μικροσκοπικος οπως οι φι-
γουρες του,οταν με πλησιασε απεκτησε το κανονικο μεγεθος του,''τελειωσα σημερα με τον
Ντιεγκο,αργοτερα θα'ρθει η Καρολιν'',
συνεχισαμε στην επομενη αιθουσα,σχεδον κυβικη,εδω τα λιποσαρκα μπρουτζινα γλυπτα
ηταν τεραστια,το ποδι τους στο υψος μας,ημασταν νανοι αναμεσα σε γιγαντες,
μπηκαμε στην αιθουσα των πορτραιτων,''να ο αδελφος μου ο Ντιεγκο'' και μου εδειξε 20
γλυπτα σε διαφορες διαστασεις,''αυτη ειναι η Ανετ η γυναικα μου''και μου εδειξε τα γλυ-
πτα της,
''εχετε ποτε''τον ρωτησα''κανει το πορτραιτο της Κικι ντε Μονπαρνας;'',''οχι'' απαντησε
αμεσως ''αλλωστε η Κικι ειναι στην καλλιτεχνικη ιδιοκτησια του Μαν Ρει'' γελασε''ενα
μουσικο οργανο,ενα θαυμασιο βιολι'',και συνεχισε''αν θελετε κερναω ποτο στο Chez Kiki
στο καμπαρε της Κικι αποψε το βραδυ'',
δεχτηκα,
το βραδυ στο Chez Kiki η Κικι ισορροπουσε πανω ψηλα σ'ενα τεντωμενο σχοινι,''η Κικι
ειναι θαυμασια ακροβατις,απο εκει ψηλα πανω,ολους αυτους γυρω,τους βλεπει μικρο-
σκοπικους''και σκυβωντας στο αυτι μου,ψιθυρισε''κι αυτοι προσπαθουν να δουν κατω
απο τη φουστα της''γελασε και φωναζοντας τη γκαρσονα παραγγειλε τα δευτερα ποτα
.
.
.


Macedonio Fernandez,escritor argentino-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης


J.L.Borges-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

dos pequeñas cuentos de Macedonio Fernández
δυο μικρες ιστοριες του Macedonio Fernández
[μεταφραση-traducción χ.ν.κουβελης c.n.couvelis]

Macedonio Fernández
Artificios

-Mujer, ¿cuánto te ha costado esta espumadera?
-1,90.
-¿Cómo, tanto? ¡Pero es una barbaridad!
-Sí; es que los agujeros están carísimos. Con esto de la guerra se aprovechan de todo.
-¡Pues la hubieras comprado sin ellos!
-Pero entonces sería un cucharón y ya no serviría para espumar.
-No importa; no hay que pagar de más. Son artificios del mercado de agujeros.
.
[μεταφραση-traducción χ.ν.κουβελης c.n.couvelis]
Macedonio Fernández
Τεχνασματα

-Γυναικα,ποσο σου εχει κοστισει αυτο το ξαφριστηρι;
-1,90.
-Πως,τοσο;Μα αυτο ειναι μια ανοησια!
-Ναι,αυτο ειναι γιατι οι τρυπες ειναι ακριβες.Μ'αυτο το πολεμο επωφελουνται μ'ολα
-Τοτε θα μπορουσες να τ'αγορασεις χωρις αυτες!
-Μα τοτε θα ηταν μια κουταλα και βεβαια δεν θα χρησιμευε για να ξαφρισει
-Καμια σημασια,και δεν θα'χες να τ'αγορασεις τοσο πολυ.Αυτα'ναι τεχνασματα του εμποριου
των τρυπων
.
.
Macedonio Fernández
Un paciente en disminución

El señor Ga había sido tan asiduo, tan dócil y prolongado paciente del doctor Terapéutica que
ahora ya era sólo un pie. Extirpados sucesivamente los dientes, las amígdalas, el estómago, un
riñón, un pulmón, el bazo, el colon, ahora llegaba el valet del señor Ga a llamar al doctor
Terapéutica para que atendiera el pie del señor Ga, que lo mandaba llamar.
El doctor Terapéutica examinó detenidamente el pie y “meneando con grave modo” la cabeza resolvió:
-Hay demasiado pie, con razón se siente mal: le trazaré el corte necesario, a un cirujano.
.
[μεταφραση-traducción χ.ν.κουβελης c.n.couvelis]
Macedonio Fernández
Ενας ασθενης σε μειωση

Ο κυριος Ga εχει υπαρξει τοσο φρονιμος,τοσο υπακουος και για χρονια ασθενης του γιατρου
Θεραπευτη που τωρα ειναι μονο ενα ποδι.Ξεριζωθηκαν με τη σειρα τα δοντια,οι αμυγδαλες,
το στομαχι,τα νεφρα,το πνευμονι,η σπληνα,το παχυ εντερο,και τωρα ηρθε ο υπηρετης του
κυριου Ga να φωαναξει το γιατρο,που αυτος διεταξε να φωναξει.
Ο γιατρος Θεραπευτης εξετασε σχολαστικα το ποδι και ''κουνωντας σοβαρα'' το κεφαλι
γνωματευσε:
-Υπαρχει αρκετο ποδι,λογικα να αισθανεται ασχημα,αυτο θα το διαχειρισθει το αρμοδιο
δικαστηριο,σ'εναν χειρουργο.
.
.
.


Η γυναικα του Μασιστη -Ηροδοτου Ιστοριαι,Βιβλιο Θ' Καλλιοπη,108-113
-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Η γυναικα του Μασιστη και ο Ξερξης-Ηροδοτου Ιστοριαι,Βιβλιο Θ' Καλλιοπη,108-113
-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΣΙΣΤΗ
[Ηροδοτου Ιστοριαι,Βιβλιο Θ' Καλλιοπη,108-113]
αποδοση χ.ν.κουβελης

οταν ο Ξερξης γυρισε απ'την Ελλαδα την Αθηνα μετα τη συντριβη του στη ναυμαχια της
Σαλαμινας εφτασε στις Σαρδεις,εκει συναντησε και τη γυναικα του αδελφου του Μασιστη
και την ερωτευθηκε,της εστελνε ερωτικα μηνυματα αλλα τιποτα δεν καταφερνε κι επειδη
δεν ηθελε να την παρει με τη βια σχεδιασε να παντρεψει τον γιο του Δαρειο με τη κορη της
και κορη του Μασιστη,πιστευοντας πως μ'αυτο το γαμο θα την εκανε δικη του,
αφου τα ετοιμασε ολα του γαμου εφυγε και πηγε στα Σουσα κι εκει παρεδωσε τη νυφη στο
γιο του Δαρειο,αλλαξε ομως τοτε η διαθεση του κι επαψε το παθος του για τη γυναικα τ'αδελ-
φου του κι ερωτευθηκε τη νυφη του,τη γυναικα του γιου,και την εκανε δικη του,τ'ονομα
αυτης ηταν  Ἀρταΰντη,
ομως ολ'αυτα τ'ανομα εγιναν γνωστα μ'αυτο το τροπο:
η Αμηστρις η γυναικα του Ξερξη υφανε ενα μεγαλο πολυχρωμο και ωραιο να το βλεπεις
πανωφορι,αυτος χαρηκε και πηγε φορωντας το στη ερωμενη του την Ἀρταΰντη,κι αφου
εσμιξε μαζι της και την χαρηκε της ειπε πως για τον ερωτα και τα θελγητρα της που του
προσφερει να  του ζητησει δωρο οτι θελει κι αυτος οτι θελησει αμεσως θα της το δωσει,''οτι
θελησω θα μουδωσεις;του'πε,κι εκεινος πιστευοντας πως αλλα θα του ζητουσε δεχθηκε κι εκεινη,ερμαιο τωνκακων που θ'ακολουθησουν στο σπιτι της μεσα,χωρις  καθολου να διστα-
σει του ζητησε το πανωφορι,εκεινος τοτ'εκανε τα παντοια αδυνατα δυνατα να της αλλαξει γνωμη,επειδη φοβηθηκε μην αποκαλυφθει στη γυναικα του η παρανομη σχεση τους ,και
της εταζε πολλα δωρα και πολεις ολοκληρες  δικες της κι αμυθητο χρυσαφι να'χει και στρατο
δικο της να διαταζει μοναχα αυτη,κι εκεινη αμεταπειστη δε δεχονταν τα δωρα αυτα  και τοτε
ο Ξερξης  αναγκασθηκε και της εδωσε το πανωφορι κι εκεινη το φορουσε και πολυ υπερηφα-νευονταν γι'αυτο,
κι οταν το ειδε αυτο η Αμηστρις η γυναικα του Ξερξη πολυ της κακοφανηκε,θυμωσε και θεω-
ρησε αιτια γι'αυτο τη μανα της,τη γυναικα του Μασιστη κι ηθελε να την εκδικηθει,και η ευκαι-
ρια για το σκοπο αυτο της δωθηκε οταν γιορταζε ο βασιλευς τα γενεθλια του κι εκεινη του ζη-
τησε να της φερει τη γυναικα του Μασιστη,κι αυτος καταλαβαινοντας τα πονηρα σχεδια της
τ'απεφευγε,ομως τοτε ηταν απαραβατος νομος της γιορτης του βασιλεα:ο βασιλευς να εκτε-
λει τις επιθυμιες και τα αιτηματα,καλεσε τον αδερφο του τον Μασιστη και του'πε να διωξει τη
η γυναικα του κι αυτος αλλη θα του δωσει πολυ περισσοτερο να του αξιξει,και μαλιστα την
ιδια τη θυγατερα του,κι ο αδελφος του ο Μασιστης δεν το δεχτηκε αυτο να γινει,την αγαπαει,
ειπε,τη γυναικα του,αυτη'ναι που του'κανε τετοιους αντρειωμενους γιους κι ακομα τη θυγατερα
που'ναι τωρα νυφη του,γυναικα του γιου Δαρειου,κι αυτος γυναικα αλλη απ'αυτη δεν θελει και
στη θυγατερα του αλλον πιο αξιο απ'αυτον της αξιζει γι'αντρα να παρει,
οταν αυτα τ'ακουσε ο Ξερξης τον εδιωξε πολυ εξοργισμενος κι ειπε της γυναικας του να κανει
καθως θελει κι εκεινη η Αμηστρις εστειλ'αμεσως στρατιωτες κι αρπαξαν τη γυναικα του Μασι-
στη και την εσυραν σ'άυτη και χωρις να την λυπηθει της εκοψε τα δυο βυζια και τα πεταξε στα
σκυλια να τα φανε κι ακομα της εκοψε τη μυτη τ'αυτια τα χειλια και συριζα τη γλωσσα κι ετσι
κομματιασμενη την γυρισε στο σπιτι της,
κι οταν βαρια υποψιασμενος για το κακο ο Μασιστης μπηκε στο σπιτι κι αντικρυσε το οικτρο
θεαμα της ακρωτηριασμενης γυναικας του ουρλιαξε κι εκλαψε πικρα κι ορκιστησε εκδικηση,
μαζεψε τοτε αμεσως τα παιδια του και μαζι κι αλλους συντροφους πιστους και κινησε για τη
Βακτρια,οπου'ταν σεβαστος κυβερνητης,να ξεσηκωσει στρατο κατα τ'αδελφου του,ομως ο
Ξερξης κι οι στρατιωτες του τον πραλαβαν στο δρομο προς  τη Βακτρια,τον συνελαβαν και
τον σκοτωσαν κι αυτον και τα παιδια του και τους αλλους συντροφους,
για τον ερωτα του Ξερξη και τον θανατο του Μασιστη τα τοσα αυτα εγιναν
.
.
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΣΙΣΤΗ
[Ηροδοτου Ιστοριαι,Βιβλιο Θ' Καλλιοπη,108-113]

108
1 ἐν δὲ τῇσι Σάρδισι ἐτύγχανε ἐὼν βασιλεὺς ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου, ἐπείτε ἐξ Ἀθηνέων
προσπταίσας τῇ ναυμαχίῃ φυγὼν ἀπίκετο. τότε δὴ ἐν τῇσι Σάρδισι ἐὼν ἄρα ἤρα τῆς
Μασίστεω γυναικός, ἐούσης καὶ ταύτης ἐνθαῦτα. ὡς δέ οἱ προσπέμποντι οὐκ ἐδύνατο
κατεργασθῆναι, οὐδὲ βίην προσεφέρετο προμηθεόμενος τὸν ἀδελφεὸν Μασίστην· τὠυτὸ
δὲ τοῦτο εἶχε καὶ τὴν γυναῖκα· εὖ γὰρ ἐπίστατο βίης οὐ τευξομένη· ἐνθαῦτα δὴ Ξέρξης
ἐργόμενος τῶν ἄλλων πρήσσει τὸν γάμον τοῦτον τῷ παιδὶ τῷ ἑωυτοῦ Δαρείῳ, θυγατέρα
τῆς γυναικὸς ταύτης καὶ Μασίστεω, δοκέων αὐτὴν μᾶλλον λάμψεσθαι ἢν ταῦτα ποιήσῃ.
2 ἁρμόσας δὲ καὶ τὰ νομιζόμενα ποιήσας ἀπήλαυνε ἐς Σοῦσα· ἐπεὶ δὲ ἐκεῖ τε ἀπίκετο καὶ
ἠγάγετο ἐς ἑωυτοῦ Δαρείῳ τὴν γυναῖκα, οὕτω δὴ τῆς Μασίστεω μὲν γυναικὸς ἐπέπαυτο,
ὁ δὲ διαμειψάμενος ἤρα τε καὶ ἐτύγχανε τῆς Δαρείου μὲν γυναικὸς Μασίστεω δὲ θυγατρός·
 οὔνομα δὲ τῇ γυναικὶ ταύτῃ ἦν Ἀρταΰντη.
   109
1 χρόνου δὲ προϊόντος ἀνάπυστα γίνεται τρόπῳ τοιῷδε. ἐξυφήνασα Ἄμηστρις ἡ Ξέρξεω γυνὴ
 φᾶρος μέγα τε καὶ ποικίλον καὶ θέης ἄξιον διδοῖ Ξέρξῃ. ὁ δὲ ἡσθεὶς περιβάλλεταί τε καὶ ἔρχεται
παρὰ τὴν Ἀρταΰντην· 2 ἡσθεὶς δὲ καὶ ταύτῃ ἐκέλευσε αὐτὴν αἰτῆσαι ὃ τι βούλεταί οἱ γενέσθαι
ἀντὶ τῶν αὐτῷ ὑπουργημένων· πάντα γὰρ τεύξεσθαι αἰτήσασαν. τῇ δὲ κακῶς γὰρ ἔδεε πανοικίῃ
γενέσθαι, πρὸς ταῦτα εἶπε Ξέρξῃ “δώσεις μοι τὸ ἄν σε αἰτήσω; „ ὁ δὲ πᾶν μᾶλλον δοκέων κείνην
αἰτῆσαι ὑπισχνέετο καὶ ὤμοσε. ἣ δὲ ὡς ὤμοσε ἀδεῶς αἰτέει τὸ φᾶρος. 3 Ξέρξης δὲ παντοῖος
ἐγίνετο οὐ βουλόμενος δοῦναι, κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδέν, φοβεόμενος δὲ Ἄμηστριν, μὴ καὶ πρὶν
κατεικαζούσῃ τὰ γινόμενα οὕτω ἐπευρεθῇ πρήσσων· ἀλλὰ πόλις τε ἐδίδου καὶ χρυσὸν ἄπλετον
καὶ στρατόν, τοῦ ἔμελλε οὐδεὶς ἄρξειν ἀλλ᾽ ἢ ἐκείνη. Περσικὸν δὲ κάρτα ὁ στρατὸς δῶρον. ἀλλ᾽
οὐ γὰρ ἔπειθε, διδοῖ τὸ φᾶρος. ἣ δὲ περιχαρὴς ἐοῦσα τῷ δώρῳ ἐφόρεέ τε καὶ ἀγάλλετο.
   110
1 καὶ ἡ Ἄμηστρις πυνθάνεταί μιν ἔχουσαν· μαθοῦσα δὲ τὸ ποιεύμενον τῇ μὲν γυναικὶ ταύτῃ
οὐκ εἶχε ἔγκοτον, ἣ δὲ ἐλπίζουσα τὴν μητέρα αὐτῆς εἶναι αἰτίην καὶ ταῦτα ἐκείνην πρήσσειν,
τῇ Μασίστεω γυναικὶ ἐβούλευε ὄλεθρον. 2 φυλάξασα δὲ τὸν ἄνδρα τὸν ἑωυτῆς Ξέρξην
βασιλήιον δεῖπνον προτιθέμενον· τοῦτο δὲ τὸ δεῖπνον παρασκευάζεται ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ
ἡμέρῃ τῇ ἐγένετο βασιλεύς. οὔνομα δὲ τῷ δείπνῳ τούτῳ Περσιστὶ μὲν τυκτά, κατὰ δὲ τὴν
Ἑλλήνων γλῶσσαν τέλειον· τότε καὶ τὴν κεφαλὴν σμᾶται μοῦνον βασιλεὺς καὶ Πέρσας δωρέεται·
ταύτην δὴ τὴν ἡμέρην φυλάξασα ἡ Ἄμηστρις χρηίζει τοῦ Ξέρξεω δοθῆναί οἱ τὴν Μασίστεω
γυναῖκα. 3 ὁ δὲ δεινόν τε καὶ ἀνάρσιον ἐποιέετο τοῦτο μὲν ἀδελφεοῦ γυναῖκα παραδοῦναι,
τοῦτο δὲ ἀναιτίην ἐοῦσαν τοῦ πρήγματος τούτου· συνῆκε γὰρ τοῦ εἵνεκεν ἐδέετο.
   111
1 τέλος μέντοι ἐκείνης τε λιπαρεούσης καὶ ὑπὸ τοῦ νόμου ἐξεργόμενος, ὅτι ἀτυχῆσαι τὸν
χρηίζοντα οὔ σφι δυνατόν ἐστι βασιληίου δείπνου προκειμένου, κάρτα δὴ ἀέκων κατανεύει,
καὶ παραδοὺς ποιέει ὧδε· τὴν μὲν κελεύει ποιέειν τὰ βούλεται, ὁ δὲ μεταπεμψάμενος τὸν
ἀδελφεὸν λέγει τάδε. 2 “Μασίστα, σὺ εἶς Δαρείου τε παῖς καὶ ἐμὸς ἀδελφεός, πρὸς δ᾽ ἔτι
τούτοισι καὶ εἶς ἀνὴρ ἀγαθός· γυναικὶ δὴ ταύτῃ τῇ νῦν συνοικέεις μὴ συνοίκεε, ἀλλά τοι ἀντ᾽
 αὐτῆς ἐγὼ δίδωμι θυγατέρα τὴν ἐμήν. ταύτῃ συνοίκεε· τὴν δὲ νῦν ἔχεις, οὐ γὰρ δοκέει ἐμοί,
μὴ ἔχε γυναῖκα „. 3 ὁ δὲ Μασίστης ἀποθωμάσας τὰ λεγόμενα λέγει τάδε. “ὦ δέσποτα, τίνα μοι
λόγον λέγεις ἄχρηστον, κελεύων με γυναῖκα, ἐκ τῆς μοι παῖδές τε νεηνίαι εἰσὶ καὶ θυγατέρες,
τῶν καὶ σὺ μίαν τῷ παιδὶ τῷ σεωυτοῦ ἠγάγεο γυναῖκα, αὐτή τέ μοι κατὰ νόον τυγχάνει κάρτα
ἐοῦσα· ταύτην με κελεύεις μετέντα θυγατέρα τὴν σὴν γῆμαι; 4 ἐγὼ δὲ βασιλεῦ μεγάλα μὲν
ποιεῦμαι ἀξιεύμενος θυγατρὸς τῆς σῆς, ποιήσω μέντοι τούτων οὐδέτερα. σὺ δὲ μηδαμῶς βιῶ
πρήγματος τοιοῦδε δεόμενος· ἀλλὰ τῇ τε σῇ θυγατρὶ ἀνὴρ ἄλλος φανήσεται ἐμεῦ οὐδὲν
ἥσσων, ἐμέ τε ἔα γυναικὶ τῇ ἐμῇ συνοικέειν „. 5 ὃ μὲν δὴ τοιούτοισι ἀμείβεται, Ξέρξης δὲ
θυμωθεὶς λέγει τάδε. “οὕτω τοι, Μασίστα, πέπρηκται· οὔτε γὰρ ἄν τοι δοίην θυγατέρα τὴν ἐμὴν
γῆμαι, οὔτε ἐκείνῃ πλεῦνα χρόνον συνοικήσεις, ὡς μάθῃς τὰ διδόμενα δέκεσθαι „. ὁ δὲ ὡς
ταῦτα ἤκουσε, εἴπας τοσόνδε ἐχώρεε ἔξω “δέσποτα, οὐ δὴ κώ με ἀπώλεσας „.
   112
1 ἐν δὲ τούτῳ διὰ μέσου χρόνῳ, ἐν τῷ Ξέρξης τῷ ἀδελφεῷ διελέγετο, ἡ Ἄμηστρις
μεταπεμψαμένη τοὺς δορυφόρους τοῦ Ξέρξεω διαλυμαίνεται τὴν γυναῖκα τοῦ Μασίστεω· τούς
τε μαζοὺς ἀποταμοῦσα κυσὶ προέβαλε καὶ ῥῖνα καὶ ὦτα καὶ χείλεα καὶ γλῶσσαν ἐκταμοῦσα ἐς
 οἶκόν μιν ἀποπέμπει διαλελυμασμένην.
   113
1 ὁ δὲ Μασίστης οὐδέν κω ἀκηκοὼς τούτων, ἐλπόμενος δέ τί οἱ κακὸν εἶναι, ἐσπίπτει δρόμῳ ἐς
τὰ οἰκία. ἰδὼν δὲ διεφθαρμένην τὴν γυναῖκα, αὐτίκα μετὰ ταῦτα συμβουλευσάμενος τοῖσι παισὶ
ἐπορεύετο ἐς Βάκτρα σύν τε τοῖσι ἑωυτοῦ υἱοῖσι καὶ δή κου τισὶ καὶ ἄλλοισι ὡς ἀποστήσων
νομὸν τὸν Βάκτριον καὶ ποιήσων τὰ μέγιστα κακῶν βασιλέα· 2 τά περ ἂν καὶ ἐγένετο, ὡς ἐμοὶ
δοκέειν, εἴ περ ἔφθη ἀναβὰς ἐς τοὺς Βακτρίους καὶ τοὺς Σάκας· καὶ γὰρ ἔστεργόν μιν καὶ ἦν
ὕπαρχος τῶν Βακτρίων. ἀλλὰ γὰρ Ξέρξης πυθόμενος ταῦτα ἐκεῖνον πρήσσοντα, πέμψας ἐπ᾽
αὐτὸν στρατιὴν ἐν τῇ ὁδῷ κατέκτεινε αὐτόν τε ἐκεῖνον καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τὴν στρατιὴν
τὴν ἐκείνου. κατὰ μὲν τὸν ἔρωτα τὸν Ξέρξεω καὶ τὸν Μασίστεω θάνατον τοσαῦτα ἐγένετο.
.
.
.


Portrait-c. n. couvelis χ.ν.κουβελης
[Ανθρωπινα Εσωτερικα]

είχαν ορίσει τα ραντεβού για το πορτραίτο. συγκεκριμένη ώρα και διάρκεια κάθε μέρα.
την έφερνε ένα κόκκινο αυτοκίνητο. της ζητούσε να του μιλάει για τη ζωή της. χωρίς αυτη
να το ξέρει κατέγραφε τα λόγια της. στην αρχή δυσκολευονταν να μιλησει. μετά αυτό
διορθώθηκε. μια μέρα καθυστέρησε στο ραντεβού. είπε μια δικαιολογία, είχε κίνηση στους
δρόμους. ήταν αφηρημένη, μιλούσε με μεγάλα κενά σιωπής. πολλές προτάσεις της ήταν
ασαφείς, σαν κάτι να ήθελε να κρύψει η' να μην μπορούσε να το εκφράσει. όταν έφυγε
άκουσε την μαγνητοφωνημενη ομιλία της. την άκουσε και δεύτερη και τρίτη φορά. την
επόμενη μέρα της είπε πως τα ραντεβού ολοκληρωθηκαν για το πορτραίτο. τηλεφώνησε
για ταξί κι έφυγε.
Μετά από δύο μήνες της τηλεφώνησε να έρθει να παραλάβει το πορτραίτο, ηρθε, ήταν
αδυνατισμενη, της έδειξε το πορτραίτο, φάνηκε να απογοητευθηκε , 'μα δεν μοιάζω " του
είπε," με καμία εικόνα δεν μοιάζει ο ανθρωπος"της απάντησε,τον κοίταξε με απορία, "αυτό
το πορτραίτο" εκείνος συνέχισε "συνοδεύεται από αυτές τις μαγνητοφωνημενες ομιλιες"
και της έδωσε τους ήχους, "το πορτραίτο είναι μια εγκατάσταση", της εξήγησε τη λειτουρ-
γία της,
η γυναίκα μόνη στο σπίτι της καθησε μπροστά στον καθρέφτη, σχεδόν ακίνητη, κι άκουγε
τα μαγνητοφωνημενα λόγια της, σιγά σιγά εμφανίσθηκε το προσωπο της, "αυτό είναι το
αληθινό μου πορτραίτο" σκεφθηκε
.
.
.


THE TRANSCENDENTAL' S NUMBER AND PLATON CANONICAL SOLIDS INFINITY BUILDING
-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

ο βασιλιας θελησε να δοξασθει αιωνια αυτος ο ιδιος και  το βασιλειο του και καλεσε ολους
τους καλλιτεχνες της χωρας του να εργασθουν γι'αυτο το μεγαλεπιβουλο 'Σχεδιο της Αιω-
νιοτητας',
στη μουσικη να γραφτει το πιο μεγαλοπρεπ μουσικο εργο,συμφωνια η' οπερα,στη γλυπτικη
μια λαμπρη θριαμβευτικη ανεπαναληπτη συνθεση,στη  ζωγραφικη ενα εξαισιο αριστουργη-
μα,στην Αρχιτεκτονικη το πιο μεγαλο σε μεγεθος και το πιο αξιοθαυμασιο σε εμπευση κτι-
ριο,
περασε ενας χρονος κι ηρθε ο Αρχιτεκτονας στον βασιλια και του εδειξε το σχεδιο του,ενα
αρχιτεκτονικο συγκροτημα,ισοδυναμο στο απειρο,μια υλοποιηση του υπερβατικου αριθμου
του Liouville,
ο βασιλιας ζητησε πληροφοριες γι'αυτον τον αριθμο,
''Μεγαλειοτατε''του αποκριθηκε  Αρχιτεκτονας ,''οι υπερβατικοι αριθμοι ειναι οι πραγματικοι
αριθμοι που δεν ειναι αλγεβρικοι αριθμοι,δηλαδη η ριζα,η λυση,καποιας αλγεβρικης εξισωσης
πολυωνυμου με ρητους συντελεστες,αυτοι οι υπερβατικοι αριθμοι ειναι απειρως απειροι'',
''Αυτο Κυριε ειναι Θαυμα''του ειπε φανερα ενθουσιασμενος ο βασιλιας ''Συνεχιστε για το
Κτιριο'',
''ο μαθηματικος Joseph Liouville το 1844 απεδειξε την υπαρξη των transcendental numbers,των
υπερβατικων αριθμων,και μαλιστα κατασκευασε τον πρωτο υπερβατικο αριθμο,τον Liouville
number,με αυτον τον τροπο,σε καθε θεση n!,ν παραγοντικο ειναι το γινομενο ολων των φυσι-
κων αριθμων εως και το ν,εκει εθετε το ψηφιο 1 ,στα αλλα το 0,κι ετσι κατασκευσθηκε ο υπερ-βατικος αριθμος Liouville:
0.110001000000000000000001000 ... ,
τωρα το αρχιτεκτονικο συγκροτημα που εχω συλλαβει και exv σχεδιασει θα αποτελειται απο
απειρως απειρες αιθουσες,και  καθε μια θα αντιστοιχει στα ψηφια  του αριθμου αυτου,οι
αιθουσες πουθα αντιστοιχουν στο 0 θα ειναι κυβικες και κενες,κι αυτες που θα αντιστοιχουν
στο 1 θα ειναι οικοδομηματα εφαρμοζμενα στις απειρες παραλλαγες των πεντε πλατωνικων
κανονικων στερεων,στο κανονικο τετραεδρο,στον κυβο εξαεδρο,στο κανονικο οκταεδρο,στο
κανονικο δωδεκαεδρο και στο κανονικο εικοσαεδρο,και θα περιεχουν καθε ενα τη γλυπτικη η'
τη μουσικη η' τη κινηματογραφικη η' τη χορογραφικη η' τη ζωγραφικη εκφραση καποιου απο
απειρως απειρους υπερβατικους αριθμους'',
''Μα αυτο Κυριε ειναι Το Τελειο Απειρο Εργο! ''αναφωνησε κατευνθουσιασμενος ο βασιλιας
''Ενας Λαβυρινθος του Απειρως Απειρου των Υπερβατικων Αριθμων !'',
''Βεβαιοτατα,Μεγαλειοτατε''απαντησε ο Αρχιτεκτονας,
και συνεχισε''σε καποιο απο αυτα τα πλατωνικα στερεα θα ειναι ο αριθμος π=3,1415..., που ο
 μαθηματικος Lindeman το 1882 απεδειξε πως ειναι υπερβατικος,και εκει μεσα σε αυτο το
κτιριο θα ακουγεται η μουσικη συνθεση
''Ants and Transcendental Numbers''[Μυρμηγκια και Υπερβατικοι Αριθμοι]
συνολικης διαρκειας 1 λεπτο της ωρας,με εκτελεστες-τραγουδιστες απειρα μυρμηγκια,οπου
το καθενα,με διαφορες φωνες,αλτο,μετζο,κοντραλτο σοπρανο,τενορου,μεσοφωνου,βαρυ-
τονου,θα τραγουδα,αρια η' ρετσιτατιβο,το καθε ψηφιο του π με τη σειρα,το 3,το 1,το 4,το 1,
το 6,κλπ, με χρονο εκφορας του ψηφιου καθε φορα το μισο απο το χρονο εκφορας του προη-
γουμενου ψηφιου,ο χρονος,λογω της φυσικης ιδιομορφιας της στοματικης κολοτητας του
μυρμηγκιου και της αναπνοης του,για το πρωτο ψηφιο,το 3,θα διαρκει 30 δευτερολεπτα,του
επομενου 15 δευτ,και ουτω καθεξης εως το απειρο,για ενα και μοναδικο λεπτο.Φανταστητε
το!'',
''και πως,Εξοχοτατε, θα συμβει αυτο απειρες συνεχομενες φωνες να ακουστουν μεσα σε ενα
λεπτο της ωρας;''ρωτησε απορωντας ο βασιλιας,
''Μεγαλειοτατε,αυτο ετσι ακριβως θα συμβει,ενα απειρο θα διαρκεσει σε μια στιγμη,οι μαθη-
ματικοι γνωριζουν πως η απειροσειρα 1/2   +   1/4   +  1/8  +  1/16  +  .... συγκλινει στο 1,εχει
οριο το 1,επειδη η σειρα των χρονων των φωνων των μυρμηγκιων θα ειναι αυτη'',
για να γινει πιο καταληπτος ο Αρχιτεκτονας σ'ενα χαρτι εγραψε:
30'' + 30''/2  +  30''/4  + 30''/8  +  30''/16  +  ... =30''[ 1 + 1/2   +   1/4   +  1/8  +  1/16  +  .... ]
=30''[1+1]=30''.2=60'' =1',1 λεπτο της ωρας
''οπερ εδει δειξε''
''Υπεροχο!Καταπληκτικο!Θαυμασιο!''αναφωνησε ενθουσιασμενος ο βασιλιας ''Συνεχιστε,Εξο-
χοτατε με τα επομενα''
''σε ενα απο τα απειρα εικοδαεδρα πλατωνικα  κανονικα στερεα'' συνεχισε την αναφορα του ο
Αρχιτεκτονας ''θα εκτελειται η χορογραφια του υπερβατικου αριθμου του  Chapernowne''και
σ'ενα αλλο φυλλο χαρτιου εγραψε:
Chapernowne's number
0.12345678910111213141516171819202122232425...
πρωτη σειρα ψηφιων:
0123456789
δευτερη σειρα ψηφιων :
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
τριτη σειρα ψηφιων:
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
...............................................
κ.ο.κ
''ετσι με αυτη τη συνεχη περιοδικη διαδικασια κατασκευαζεται ο υπερβατικος αριθμος του
Chapernowne και πανω ακριβως σ'αυτη τη δομη εκτυλλισονται τα βηματα και οι κινησεις
των χορευτων του χοροδραματος :The Chapernowne's  Trancendal Number Chrodrama''
επισης σε ενα πλατωνικο κανονικο εξαεδρο Bauhaus Stil Cube προβαλεται το ολογραφικο
φιλμ-ντοκυμαντερ Hilbert's 7th Problem,βασισμενο στο εβδομο προβλημα που διατυπωθηκε
το 1900 απο τον Γερμανο μαθηματικο David Hilbert''
παλι σ'ενα χαρτι εγραψε:
Hilbert's 7th Problem
1.In an isosceles triangle, if the ratio of the base angle to the angle at the vertex is algebraic
but not rational, is then the ratio between base and side always transcendental?
2.Is a^b  always transcendental, for algebraic  a not in{0,1} and irrational algebraic b?
εδωσε το χαρτι στον βασιλια,''Οριστε,Μεγαλειοτατε,το εβδομο προβλημα του Χιλμπερτ'',
ο βασιλιας τον κοιταξε συγχιζμενος,
''ο Χιλμπερτ αυτα ζητηεε,Μεγαλειοτατε,
πρωτον:
 σε ενα ισοσκελες τριγωνο αν ο λογος της γωνιας της βασης προς τη γωνια της κορυφης
ειναι αλγεβρικος αλλα οχι ρητος ,τοτε ο λογος της βασης προς τη πλευρα ειναι παντοτε
υπερβατικος;
και δευτερον:
ειναι η δυναμη 'α εις την β' παντοτε υπερβατικος αριθμος,για αλγεβρικο αριθμο α ,οχι 1 και
οχι 0,και αρρητο αλγεβρικο αριθμο β;
αυτο το δευτερο ερωτημα ειναι μια γενικευση του αρχικου ερωτηματος του Χιλμπερτ:
ο αριθμος '2 εις την τετραγωνικη ριζα του 2'' ειναι υπερβατικος αριθμος;
και η γενικευση του εγινε το 1935 κι ειναι γνωστη σαν το  Gelfond-Schneider theorem'',
''Εξοχοτατε,εχει αποδειχθει αυτο το προβλημα η' ακομα μεχρι σημερα παραμενει αλυτο;''
ρωτησε τον Αρχιτεκτονα ο βασιλιας
''Σας βεβαιω,Μεγαλειοτατε ,πως εχει λυθει το 1934 απο τον Aleksandr Gelfond''
''Λαμπρο επιτευγμα''θαυμασε  ο βασιλιας ''Συνεχιστε,Εξοχοτατε Κυριε την περιγραφη του
 οικοδηματος σας''
''Φυσικα σε καποιο φουτουριστικο κανονικο δωδεκαεδρο πλατωνικο στερεο οικοδομημα
θα υπαρχει μια εξοχη εγκατασταση πολυμεσων,multimedia installation ,γλυπτικη,χορος,
φως,θεατρο,με θεμα αυτον τον υπερβατικο αριθμο του Χιλμπερτ,2 εις την τετραγωνικη ριζα
του 2''
2^sqr2  Manifold Multimedia Show,εγραψε στο χαρτι
''το i ''συνεχισε ''ειναι η τετραγωνικη ριζα του -1,και επειδη ειναι αλγεβρικος αριθμος ,η λυση
της αλγεβρικης εξισωσης 'χ εις την 2 συν + 1 ισον = 0' και αρρητος τοτε απο το γενικευμενο
θεωρημα,το  Gelfond-Schneider theorem'',ο αριθμος ' i εις την i' ειναι υπερβατικος και φυσικα
υλοποιειται σε ενα alla Gaundi Platon Canonical Oktaedron Building,και στις οκτω ισοπλευρα
τριγωνα εδρες του ο υπερβατικος του αριθμος i^i=0.207879576...in full color leiser light
projection
' i εις την i' ισον 0.207879576...''
''αυτο το συμβολο''γραφει ^ στο χαρτι και δειχνει στο βασιλια''σημαινει 'εις την δυναμην',
και συνεχιζει γραφοντας:
τυπος de Moivre,cos συνιμητονο ,sin ημιτονο
e^[ix]=cos[x] + i sin[]x
αν θεσω χ=π/2
τοτε e^[iπ/2]=cos[π/2]+i sin[π/2]=0+i .1=i
υψωνοντας την εξισωση  e^[iπ/2]=i εις την i
εχουμε:[e^[iπ/2]]^i=i^i
τοτε i^i=e^[i.i π/2]=e^[-π/2]=0.207879576...
''Και φυσικα απο το THE TRANSCENDENTAL' S NUMBER AND PLATON CANONICAL SOLIDS INFINITY BUILDING δεν ειναι δυνατον,Μεγαλειοτατε,να λειπει ο αριθμος του Euler
e,ο οποιος αποδειχθηκε το 1873 απο  τον Charles Hermite οτι ειναι υπερβατικος αριθμος,σε ενα
κτιριο συνδιασμο και των πεντε πλατωνικων στερεων,οπου αναπτυσεται με πολυεκφραστικους
τροπους η απειροσειρα:
1 + 1/1  +  1/1.2  + 1/1.2.3 + ... +  1/ n! + ... της οποιας ο υπερβατικος αριθμος e ειναι το
οριο της,σ'αυτο το κτιριο θα υπαρχει μια βιβλιοθηκη με τεραστιο αριθμο βιβλιων οσο ο
αριθμος e σε μη δεκαδικη μορφη''
εγραψε τον αριθμο στο χαρτι
''εδω γραφω 50 δεκαδικα ψηφια του e''
2,71828182845904523536028747135266249775724709369995...
''επισης ενα μερος του Building θα ειναι και το Hilbert's Hotel  με τα απειρα δωματια οπου θα
επαληθευεται με τους απειρους επισκεπτες του το 'Hat Check Problem' του Jacob Bernoulli και
του Pierre Raymond de Montmort ,
οι απειροι ανθρωποι θα πηγαινουν στο ρεστωραν του Hilbert's Hotel και θα αφηνουν τα καπε-
λα τους στη ρεσεψιον,τα οποια θα ανακατευονται,ποσοι απο αυτους θα παρουν τα καπελα τους δινεται απο την πιθανοτητα 1/e''
''αρκετα,νομιζω,διασκεδαστικη επαληθευση''αντεδρασε ο βασιλιας γελωντας
''εχουμε.Μεγαλειοτατε,στο σχεδιο συμπεριλαβει και απειρα ,ακομα,κανονικα πλατωνικα
στερεα κτιρια,που  ονομαζονται ''Τα Αβεβαια'', γιατι για καποιους αριθμους δεν μπορουμε
να αποφανθουμε αν ειναι η' οχι υπερβατικοι αριθμοι''αναφερθηκε αρκετα σκεπτικος ο
Αρχιτεκτονας
''ποιοι ειναι αυτοι οι αριθμοι,Εξοχοτατε;'' ρωτησε με ενδιαφερον ο βασιλιας
''οι π+e , π-e ,π.e ειναι καποιοι απο αυτους''απαντησε ο Αρχιτεκτονας
''γιατι δεν ειμαστε βεβαιοι;''ρωτησε επιμονα ο βασιλιας
''ας δουμε''ειπε ο Αρχιτεκτονας,'' τους  π+e ,π-e το ημισυ τους αθροισματος τους ειναι π, ο
οποιος ειναι υπερβατικος αιθμος,αρα ενας απο τους δυο πρεπει οπωσδηποτε να ειναι υπερ
βατικος αριθμος''
''καταλαβα''αποκριθηκε ο βασιλιας
''τελος,ξεχασα να σας αναφερω ,Μεγαλειοτατε, πως καποιο απο τα απειρα κτιρια ειναι αφιε-
ρωμενο  στην αδυνατοτητα του τετραγωνισμου του κυκλου''
''Α,αλλο τεραστιο προβλημα αυτο,Εξοχοτατε''ειπε ο βασιλιας και συνεχισε,''να εκτελεσθει
αμεσως το Σχεδιο της Αιωνιοτητας,χωρις καθυστερησει,τα οικονομικα του βασιλειου ειναι
ειναι εξ ολοκληρου διαθεσιμα γι'αυτο το Εργο''
Το Σχεδιο της Αιωνιοτητητας  THE TRANSCENDENTAL' S NUMBER AND PLATON CANONICAL SOLIDS INFINITY BUILDING εκτελεσθηκε στο ακεραιο,για να δοξασθει
ο Μεγας Βασιλιας,
ο οποιος κλειστηκε εκει μεσα για δοξα η' τιμωρια

.
.


EINSTEIN AND DALI  UPON TIME-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

''αυτο το ρολοι δειχνει το χρονο,12:40 μμ ακριβως'' ειπε κοιτωντας το τετραγωνο ρολοι
του τοιχου ο Αινσταιν γελωντας μ'εκεινο χαριτωμενο παιδικο του χαμογελο,
''ωρα να βρασω τα αυγα μου''απαντησε συνοφριωμενος ο Νταλι ''περασε η ωρα'',
τα στριμενα μουστακια του προεξειχαν σαν ωροδειχτες συρματενιοι αιχμηροι απο το ρολοι
προσωπο του,
''πας μπροστα '' τον πειραξε ο Αλβερτος,
ο Σαλβαδορ αφηρημενος ερριξε δυο μεταλλικα Ελβετικα ρολογια αντικες στο κατσαρολακι
να βρασουν,
''θα εχουν βρασει αυριο''ειπε εκτελωντας μια απιθανη χορογραφικη κινηση αντιθετη απο
τους δειχτες του ρολογιου,''ειναι θεμα γλωσσας'',σε δεκα λεπτα εβγαλε τα αυγα,
''η κοτα εκανε το αυγο η' το αυγο τη κοτα;''ο θειος Αλβερτος χαμογελωντας απευθυνθηκε
ρωτωντας το  geopoliticus child watching the birth of the new man,
''επρεπε να τα κανω τηγανητα,ετσι τα προτιμω καλλιτερα'' εκφραστηκε φωναχτα ο Σαλβα-
δορ και βαζοντας ενα τηγανι στο ανοιχτο ματι αρχισε να τα τηγανιζει''ειναι η εμμονη της
μνημης''
και συνεχισε κανοντας ξανα μια απιθανη χορογραφικη κινηση αυτη τη φορα κατα τους
δειχτες του ρολογιου τραγουδωντας ρυθμικα με jazz swing ,tenoro,cambaret φωνη
œuf-œil one two
œuf testicules three
œuf universus  four
και σηκωνοντας το τηγανι εκσφεντονισε τα τηγανισμενα αυγα μεσα σ'εναν πινακα
''this world is very terrible reality world''αναφωνοντας θριαμβευτικα
''Oeufs sur la plaque sans la plaque de match avec des ces escargots et des steaks de bœuf''
''αυτο το ρολοι δειχνει το χρονο,12:39 μμ ακριβως'' ειπε κοιτωντας το τετραγωνο ρολοι
του τοιχου ο Αινσταιν γελωντας μ'εκεινο χαριτωμενο παιδικο του χαμογελο
''ωρα να βρασω τα αυγα μου''απαντησε συνοφριωμενος ο Νταλι ''περασε η ωρα'',
.
.
.


Κλεοπάτρα Ζ' Φιλοπατωρ -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Κλεοπάτρα Ζ' Φιλοπατωρ 12 Αυγουστου 30 πΧ εν Αλεξανδρεια-χ.ν.κουβελης

κοίταξε στον χρυσό καθρέφτη, θολό το ειδωλο, ξεκαθαρισε, Κλεοπάτρα Ζ ' Φιλοπατωρ,
αύριο η Αίγυπτος ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ένα καλάθι με κόκκινα μήλα αναδεύουν τη λύση
της,ο Καισαριωνας της ως ΙΕ' Πτολεμαίος θα εκτελεσθεί, ένα φιάσκο,κλείνει τ'αυτια της,
στις Ειδους του Μαρτίου ήταν, το 44,την βρήκαν στη Venus Genetrix, κινδύνευε, μια
τυχοδιωκτρια, μια αδιστακτη αμοραζα Καισαρων η Πτολεμαια, έκλεισε τα μάτια, το τέλος
της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, τον νικητή της Μάχης των Φιλίππων το 42 τον Μάρκο Αντώνιο
Διόνυσο συνάντησε ερωτικά στη Ταρσο, η Νέα Ισις στο κατάμεστο Γυμνάσιο στην
Αλεξάνδρεια, μια θαυμάσια ηλιόλουστη μέρα, θρίαμβος, ο βασιλιάς της Αρμενιας
αιχμάλωτος, κι ας κακοφαινεται στους Ρωμαίους, τα σχέδια της ευοδωθηκαν, και τα παιδιά
λαμπρά παρόντα,ο Καισαριων ΙΕ'Πτολεμαίος του Ιουλίου.και του Αντωνιου ο Αλέξανδρος
Ήλιος μ'ενδυματα μηδικα, ο Πτολεμαίος Φιλαδελφος με μακεδονική χλαμύδα και κασσια
κι η Κλεοπάτρα Σελήνη μια οπτασια, κοίταξε σταθερά το πρόσωπο της στον καθρέφτη,
"καθόλου δεν μ'ενοιαζε αν ολ'αυτα τα θεωρούσαν ματαιοδοξιες κι άκρως θεατρικά",
άκουσε έξω θόρυβο,"κάθε βράδυ τα ίδια,μεθυσμενοι διασκεδάστες", απομάκρυνθηκαν οι
φωνες, ησυχία, ακινησία αέρα, πνίγονταν,η Ειρας και η Χαρμιον είναι πιστες, θέλει να'ναι
μόνη της,απολειπειν αυτήν η θέα,η Αρσινόη Δ' η αδελφή της, είδε, στάθηκε πίσω της
όρθια, αλυγιστη, '' γιατι κρατάει στο χέρι της κόκκινο μήλο; τι θέλει; γιατί δεν μιλάει; τι
αναδευεται στ'αριστερο της χερι; "είδε μέσα στο βάθος του καθρέφτη τα δύο είδωλα της
Ειρας και της Χαρμιον να την πλησιάζουν θολά, άνοιξε το στόμα της, δεν βγήκε φωνη
.
.
.


Γιωργος Μπουζιανης, ζωγράφος - χ.ν.κουβελης c.n.couveis

περί εικόνας ανθρώπου-χ.ν.κουβελης

βλέπω μπροστά. μου αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε αντρα η ' γυναίκα, ηλικία αυτή,
χαρακτηριστικά αυτά, κοινωνική θέση αυτή, κλπ, τι από αυτά ζωγραφίζεται; όλα; μερικά;
τίποτα; αν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τότε ίσως, μπορεί, να ζωγραφίσεις καλά,
αυτόν τον άνθρωπο, που αυτός να αναγνωρίζεται "ως αυτός"
.
.
.

pOetry - c. n. couvelis χ.ν.κουβελης

εξέδωσε την 33η ποιητικη συλλογή, και οι 97 σελίδες της ήταν κενές, κανένας από αυτούς που αγόρασαν το βιβλίο, και ήταν πάρα πολλοί, δεν διανοηθηκε να διαμαρτυρηθει ούτε και να το επιστρέψει,γράφτηκαν δε παμπολλες εμβριθεις κριτικές σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικα, μάλιστα εκδόθηκε και ένα βιβλίο 100 σελίδων, το οποίο ανέλυε τη σελίδα 41 της συλλογής, ο συγγραφέας του ήταν ο ίδιος ο ποιητής, εκδοτική αποτυχία, ελάχιστοι το αγόρασαν, πιστεύ-οντας, κι ίσως δεν είχαν αδικο, αφού είμαι ένας από αυτούς τους λίγους που το διάβασε,πως παρερμηνευει και παραποιει το ποιητικό έργο στη συγκεκριμένη σελίδα, αλλά και γενικότερα τη συλλογη
.
.
.

Πορτραίτο -Portrait- χ.ν.κουβελης c.n.couveis

Οι συνήθειες του κ. Κ-χ. ν. κουβελης

ο κ. Κ έστρωνε τις κουβέρτες στο κρεββάτι και ξαπλωνε από πάνω,ήθελε με αυτη τη στάση να σταθεί αλληλεγγυος στον ανθρωπο που είναι άστεγος
κάποτε ένας γνωστός του τον προσκάλεσε σε τραπέζι, για τον ευχαριστήσει σερβεριστηκαν
πολλά πιάτα με ποικίλα φαγητά, ο κ. Κ δεν πείραξε κανένα πιάτο, όταν τον ρώτησε ο οικο=
δεσπότης μήπως δεν του αρέσουν, απάντησε "φυσικά και είναι πλούσιο το γεύμα που
έχεις  ετοιμάσει", "τότε; " τον ρώτησε," εγώ θέλω να νιώσω τι είναι να μην έχει κάποιος
να φάει " απάντησε σοβαρά ο κ. Κ
ο κ. Κ δεν είχε αυτοκίνητο, στη δουλειά πήγαινε με τα πόδια, ένας φίλος του είπε πως είναι
 καιρός πια να αποκτήσει αυτοκίνητο, ο κ. Κ. γελασε" τόσες αιώνες οι άνθρωποι περπατού-
σαν, γιατί να μην χρησιμοποιώ τα πόδια, αύριο μπορεί να μας ζητήσουν, αν ηδη δεν το
έχουν κάνει, να μην χρησιμοποιούμε το μυαλό " απάντησε
του κ. Κ του άρεσε να γράφει μικρές ιστορίες, τις τύπωνε και τις μοίραζε σε διάφορους
γνωστούς, αυτό κράτησε καιρό, κανένας ποτέ δεν του έκανε το παραμικρό σχόλιο, τότε
κι αυτός τους μοίρασε άδειες σελίδες, τότε όλοι άρχισαν να τον ρωτούν τι σημαίνει αυτό,
"τίποτα, απλώς κατάλαβα πως το κενό έχει πιο πολύ ενδιαφερον" απάντησε
ένας σε μια συζήτηση ρώτησε τον κ. Κ αν πιστεύει στον Θεό, ο κ.Κ χωρίς να σκεφτεί
απαντησε γρήγορα "πιστεύω", τοτε ο αλλος του είπε "δεν σε πιστεύω", "μα εγώ δεν είμαι
ο Θεός " απάντησε γελώντας ο κ. Κ
ο κ. Κ μιλούσε σε μια δεξίωση με μια νεαρη κυρία, ένας γνωστός του στη διάρκεια της
βραδιάς του ψιθύρισε" ωραία κυρία, θέλω να μου την γνωρίσεις "κι ο κ. Κ χαμογελωντας
του απάντησε κι αυτός ψιθυριστά " θα πρέπει, φίλε μου, να αρχίσεις να διαβάζεις κι εσυ
το " ονοματιζοντας ενα πολύ γνωστο περιοδικο μόδας
.
.
.


Virginia Woolf - c. n. couvelis χ.ν.κουβελης

Ακριβής προσομοίωση Virginia Woolf - χ.ν.κουβελης

μια γυναίκα γέμισε τις τσέπες της πέτρες και σκεπαστηκε με το νερό του ποταμού, το νερό
 δεν την σηκωσε στην επιφάνεια του, την δέχτηκε, ούτε κι αυτή ήθελε να σηκωθεί, "όταν
μια γυναίκα έχει το δικό της σπίτι τότε μπορεί να γράψει" σκέφτηκε,
ήταν μετά την επίσκεψη της στον φάρο, τα ρούχα της αδερφής της σχισμένα, η αδερφή της
πεταμενη με βία στο πάτωμα κλωτσουσε τα πόδια ουρλιάζοντας, το στήθος της γυμνωμε-
νο, τότε πήγε να φωνάξει, το χερι του άντρα πρόλαβε και της έκλεισε το στόμα με δυναμη,
πονούσε πολυ, ένιωθε να πνίγεται, να χάνει τις αισθήσεις,
όταν βρήκαν την πνιγμενη γυναίκα κάποιος είπε, ήταν φανερό, πως η γυναίκα έπασχε από
το σύνδρομο Virginia Woolf,κι έκλεισε η υπόθεση,
μόνο η Virginia Woolf ήξερε πως αυτη ήταν η Virginia Woolf
.
.
.


Alberto Giacometti- c. n. couvelis χ.ν.κουβεληςSamuel Beckett - c. n. couvelis χ.ν.κουβελης

Αντίστιξη Alberto Giacometti and Samuel Beckett - c. n. couvelis χ.ν.κουβελης

ένα αντικείμενο, πχ ένας άνθρωπος μπορεί να περιγράφει με μια λέξη, με δύο λέξεις,
με τρεις λέξεις, και συνεχίζοντας, με εκατό λέξεις, η' με μια γραμμή, δύο γραμμές, κλπ,
με εκατό γραμμές, η' με μια σελίδα, με δύο σελίδες, έως εκατό σελίδες,
και τι θα μάθουμε γι'αυτον τον άνθρωπο;
ελάχιστα, πιθανόν τίποτα,
τότε γιατί να γίνει αυτό;
γιατί μ'αυτον τον τρόπο μπορούμε να μάθουμε γι'αυτον, ελάχιστα η' τίποτα,
-
- έχεις διαβάσει Χεγκελ;
-στη κουζίνα είχε πολύ δουλειά, μια μέρα στο τρόλεϊ καθησε δίπλα μου μια ηλικιωμένη
γυναίκα
- πόσο αγόρασες το πουκάμισο;
- μου άρεσε κάποιο, αλλά ήταν στενό, όταν βγήκα έβρεχε, την ομπρέλα την είχα ξεχάσει στο
σπίτι, ή βροχή συνεχίστηκε και τη νύχτα, ξενυχτησαμε συζητώντας
- τι ώρα είναι;
- σε κάποιες σελίδες υπογραμμιζω κάτι που μ'αρεσει, εκείνη η γυναίκα νομίζω πως κατέβηκε
δύο στάσεις πριν από μένα, το θυμάμαι γιατί ξέχασε την Επιστήμη της Λογικής του Χεγκελ
- σε κάποιες γλώσσες λέμε πράγματα που θα ήταν ανοησία η' αδύνατα η' παράλογα αν τα
λέγαμε στη δική μας
- η βροχή έχει σταματήσει, μπορείς να πάρεις τη δική μου, νύχτωσε έξω
.
.
.Peter Stein ,γερμανος; σκηνοθετης θεατρου-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΑΣΣΑΡΩΝΑ ΤΩΝ ΜΟΛΟΣΣΩΝ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-χ.ν.κουβελης [μεταφραση χ.ν.κουβελης]


την τελευταια μερα των τριημερων επισημων εκδηλωσεων 1-2-3 Μαιου το 423 πΧ στην
Πασσαρωνα της Ηπειρου  για τον εορτασμο της συναψης συμμαχιας του βασιλια των
Μολοσσων Θαρυπα με τους Αθηναιους ηταν η παρασταση της τραγωδιας του Ευριπιδη
Ανδρομαχης,
η πολις ηταν σημαιοστολισμενη,τα καταστηματα και τα κεντρα διασκεδασεων ανοιχτα,οι
δρομοι γεματοι κοσμο,λαμπρη πανηγυρικη ατμοσφαιρα,μεγα πληθος επισκεπτων,
το θεατρο,το απογευμα;καταμεστο,ολη η πολις παρουσα,παιδια με τους γονεις τους,η θεα
στη γυρω φυση απο τις εξεδρες καταπληκτικη,ενα δροσερο απαλο αερακι φυσουσε απο τα
βορειοδυτικα,
περιμεναν να βγει ο βασιλιας Θαρυπας για τον εναρκτηριο λογο της παραστασης,
οταν βγηκε ολοι οι θεατες σηκωθηκαν ορθιοι και χειροκροτησαν,εκεινος με μεγαλη ρητο-
ρεια  μιλησε,περιτεχνος ο λογος του,απο τη μαθητεια του στην Αθηνα,η Αθηνα το κλεος
ολης της Ελλαδος,ο Μολοσσος ειναι ο γεναρχης τους,γιος της Ανδρομαχης και του Νεο-
πτολεμου,αναφερθηκε διεξοδικα στην υποθεση και τα μηνυματα της τραγωδιας και τονισε
ιδιαιτερως τη προσωπικη του φιλια με τον ποιητη Ευριπιδη,επισης  τον ευχαριστησε που η
πρωτη διδασκαλια της τραγωδιας του Ανδρομαχη γινεται στη πολη τους και τελειωσε την
ομιλια του με τα δεινα του πολεμου κατανομαζοντας τους κυριους υπαιτιους,τους Σπαρ-
τιατες ,εχθρους των πλεον,
οι παντες χειροκροτησαν παραπεταμενα ,κι ενας πολυπληθης ομιλος,νεαρων κυριως, θεα-
των στο κεντρο του αμφιθεατρου  ξεσπασε φωναζοντας  ρυθμικα το συνθημα :
''Εξω οι Μενελαοι κι οι Ελενες Ερμιονες'' που δονησε ολοκληρο το θεατρο,
επεσε σιωπη,θα αρχιζε η θεατρικη παρασταση,στους θεατες επικρατουσε αμηχανια
και βαθεια περιεργεια,το θεατρο ηταν αγνωστο σ'αυτους και πρωτη φορα θα παρα-
κολουθουσαν τραγωδια,
ξαφνικα ακουστηκαν φοβερα βουητα απο αεροπλανα που βομβαρδιζαν και εκκοφαντι-
κοι κροτοι απο τις βομβες που εσκαγαν,και τρομερες φωνες ανθρωπων,γυναικες που
ουρλιαζαν και παιδια που εκλαιγαν,
απο τη σκηνη περασαν γυναικες αλαφιασμενες σερνοντας παιδια,ακουστηκε η κραυγη
''Εαλω η Πολις'',απο μια γυναικα στην αρχη κι υστερα απ'ολο το χορο μαζι των γυναικων,
τοτε μια γυναικα μεσα απο το πληθος των γυναικων ξεχωρισε,στραφηκε προς τους θεατες,
και με αργοσυρτη φωνη ακουστηκε να λεει:

Ἀσιάτιδος γῆς σχῆμα, Θηβαία πόλις,
ὅθεν ποθ' ἕδνων σὺν πολυχρύσῳ χλιδῇ
Πριάμου τύραννον ἑστίαν ἀφικόμην
δάμαρ δοθεῖσα παιδοποιὸς Ἕκτορι,
ζηλωτὸς ἔν γε τῷ πρὶν Ἀνδρομάχη χρόνῳ,    5
νῦν δ', εἴ τις ἄλλη, δυστυχεστάτη γυνή·
[ἐμοῦ πέφυκεν ἢ γενήσεταί ποτε]·
ἥτις πόσιν μὲν Ἕκτορ' ἐξ Ἀχιλλέως
θανόντ' ἐσεῖδον, παῖδά θ' ὃν τίκτω πόσει
ῥιφθέντα πύργων Ἀστυάνακτ' ἀπ' ὀρθίων,    10
ἐπεὶ τὸ Τροίας εἷλον Ἕλληνες πέδον·

της Ασιατικης γης κοσμημα,Θηβαια πολη,
απο'κει καποτε νυφη με πολυχρυση προικα
στου βασιλια Πριαμου εφθασα το σπιτι
γυναικα δωθηκα παιδια να κανω στον Εκτορα,
να την ζηλευουν η Ανδρομαχη ημουν στον περασμενο καιρο,5
τωρα,αλλη τετοια δεν ειναι,η πιο δυστυχη γυναικα
απο μενα να υπηρξε η' να γεννηθηκε ποτε
που τον αντρα μου  Εκτορα απ'τον Αχιλλεα
σκοτωμενο αντικρυσα,και το παιδι που γεννω στον αντρα αυτο
ριγμενο τον Αστυανακτα απ'τους ψηλους πυργους  10
οταν της Τροιας πηραν οι Ελληνες την  πεδιαδα

σταματησε,επεσε στα γονατα,αρπαξε τα μαγουλα της με τα δυο χερια,τα ξεσκισε
''τωρα απ'τη σκλαβα μανα θελουν ν'αρπαξουν το παιδι και να το σκοτωσουν''
ουρλιαξε
.
.
.


Ερωτας και Αφροδιτη Eros and Aphroditee-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης


Η ΤΑΠΕΙΝΗ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΟΣ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟΚΡΙΤΟ ΤΟ 275 π.Χ  ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΠΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ Β' ΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ-χ.ν.κουβελης

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ-XIX. ΚΗΡΙΟΚΛΕΠΤΗΣ [μεταφραση χ.ν.κουβελης]
.
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ-χ.ν.κουβελης

Θεόκριτος (Συρακούσες  315 π.Χ. - 260 π.Χ.),ποιητης της Ελληνιστικης εποχης,γεννηθηκε
στις Συρακουσες[;],εζησε στην Αλεξανδρεια επι βασιλιας Πτολεμαιου Β' του Φιλαδελφου,
εγραψε Βουκολικη ποιηση,Επιγραμματα,Επαινους[στον Πτολεμαιο Β',στον Ιερωνα Β ' τον
Συρακουσιο],Επυλλια [Ειδυλλια]μικρα επικα ποιηματα,με ρεαλιστικα,της πραγματικοτητας,
θεματα,χαριτωμενα περιστατικα,πνευματωδη,μυθικα,ερωτικα,βουκολικα,γριφους[η Συριγξ],
με φυσικο κι αναλαφρο τροπο,εγραψε στην δωρικη γλωσσα,αλλα και στην αιολικη και
ιωνικη διαλεκτο, κυριως σε δακτυλικο εξαμετρο,
Ποιηματα του Θεοκριτου: I  Θύρσις ή Ωδή,II  Φαρμακεύτριαι,III Κῶμος,IV  Νομείς,
V  Αιπολικόν και Ποιμενικόν,VI Βουκολιασταί,VII  Θαλύσια,VIII Βουκολιασταί (Δάφνις,
Μενάλκας και Αιπόλος),IX  Βουκολιασταί (Δάφνις και Μενάλκας),X  θερισταί ή Εργατίναι
(Μίλων και Βουκαίος),XI  Κύκλωψ,XII  Αΐτης,XIII Ὕλας,XIV Κυνίσκας Έρως ή Αισχίνης και
Θυώνιχος,XV  Συρακούσιαι ή Αδωνιάζουσαι,XVI Χάριτες ή Ἱέρων,XVII Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον,
XVIII Ἑλένης Ἐπιθαλάμιος,XIX  Κηριοκλέπτης,XX Βουκολίσκος,XXI  Αλιείς,XXII  Διόσκουροι,
XXIII  Εραστής ή Δύσερως,XXIV Ηρακλίσκος,XXV Ηρακλής Λεοντοφόνος,XXVI  Λῆναι ή Βάκχαι,
XXVII Οαριστύς,XXVIII  Ηλακάτη,XXIX  Παιδικά ,XXX  Εις Νεκρόν Άδωνιν,
.
Η ΤΑΠΕΙΝΗ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΟΣ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟΚΡΙΤΟ ΤΟ 275 π.Χ  ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΠΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ Β' ΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ-χ.ν.κουβελης

ο Θεοκριτος συχνα περιλανιονταν στις φτωχικες συνοικιες της Αλεξανδρειας,μεσα Ιουλιου
κι η ζεστη ηταν ανυποφορη,τα σπιτια πλινθοκτιστα, χαμηλα ,αθλια,κολλημενα το ενα με
τ'αλλο,ασφυκτικα,οι αντρες,εργατες κι αχθοφοροι στην αγορα και στο λιμανι,ελειπαν στις
δουλειες,κυριαρχουσαν οι γυναικες και τα παιδια,αυτα αεικινητα,ετρεχαν απο δω κι απο κει,
επαιζαν,τσιριζαν,γκρινιαζαν,βρωμικα,ξυπολητα,αδυνατα,σχεδον γυμνα με ελαχιστα κουρελια
ρουχα,μυριζε τηγανισμενη σαρδελα,ενας καυγας αναψε μεταξυ δυο γυναικων,ενας ορμητικος
χειμαρρος χειρονομιων  λαικων λεξεων εκφρασεων κι επιφωνηματων ξεχυθηκε κι αναστατωσε
τον αερα,οπως ξαφνικα ξεσπασε ο καυγας ετσι και ξαφνικα σταματησε,χαμογελασε,παλι ηταν
τυχερος,θα μαζευε ζωντανο φυσικο υλικο για την τεχνη του,τα ποιηματα,πιο κατω μεσα σε μια
αυλη μια γυναικα επλενε σκυμενη σε μια σκαφη,στο σχοινι ηταν απλωμενα ρουχα,μυριζε σα-
πουνι και λουλακι,καθως η γυναικα απορροφημενη επλενε το στηθος της μισογυμνο αναταρα-
ζονταν πανω κατω,κοντοσταθηκε ,η γυναικα ακουσε το θορυβο και σηκωσε το κεφαλι,ηταν
νεαρη και ομορφη,μελαχροινη,η γυναικα δεν ντραπηκε τον ξενο αντρα και δεν εσκυψε το κε-
φαλι,τον κοιταξε και γελασε,ειδε τ'ασπρα της δοντια να λαμπυριζουν,σαν ασπρες περιστερες
που ξεφευγουν ελευθερες κι αδιαντροπες στον αερα ηταν το ξεσπασμα του γελιου της,αυτη η
αγρια ομορφια τον γοητευσε,ζαλιστηκε,ηταν κι η καυτη ζεστη,εκεινη την ωρα λιγο πριν το
μεσημερι ανεβασμενη,ξαφνικα ακουστηκε απο περα δυνατο κλαμα παιδιου,η γυναικα  ταρα-
χτηκε,ασυνειδητα σκουπισε με βια τα χερια της στη ποδια κι αλαλιασμενη παρατωντας τη
σκαφη ορμησε στο δρομο,παραλιγο να πεσει πανω του και να τον ριξει κατω,ενα μικρο
παιδι,αγορακι, εφτασε κλαιγοντας δυνατα αναπηδωντας γυρω γυρω και κλωτσωντας το
χωμα,φυσαγε τα δαχτυλα των χεριων του και φωναζε ''μανα,ποναω πολυ'',''τι εχεις
παιδακι μου;''εκεινη σαν τρελλη εκανε ''τι επαθες μωρο μου,ποιος σε πειραξε;πες μου'' ,
''μια μελισσα μανα με τσιμπησε και ποναω πολυ'' εκλαιγε το μικρο παιδι,''εδω εδω''κι
εδειχνε τα δακτυλα του,''αυτο ειναι μικρο μου'' γελασε η μανα ''ελα παμε σπιτι ,ησυχασε,
δεν ειναι τιποτα,θα σου περασει,θα δεις,η μανουλα θα στο γειανει''και το σηκωσε στην
αγκαλια της ''ειδε τρυφερα και ροδαλα τα χερακια σου και ζηλεψε η παλιομελισσα ,να δεις
θα την κανω ντα εγω τη παλιομελισσα'',το παιδι σαν να ηρεμησε στην αγκαλια της μανα του,
το κλαμα του τωρα; ηταν σιγανο σαν γλυκο παραπονο,
ο Θεοκριτος προχωρησε μεσα στην ταπεινη ανθρωπινη πολυβουη συνοικια και γυριζοντας
απ'αυτη βγηκε παλι στην Αλεξανδρεια πλουσιοτατος εμπνευσεων
.
.
ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ
XIX. ΚΗΡΙΟΚΛΕΠΤΗΣ
[μεταφραση χ.ν.κουβελης]

Τὸν κλέπταν ποτ᾽ Ἔρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα
κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον, ἄκρα δὲ χειρῶν
δάκτυλα πάνθ᾽ ὑπένυξεν. Ὁ δ᾽ ἄλγεε, καὶ χέρ᾽ ἐφύση,
καὶ τὰν γᾶν ἐπάταξε, καὶ ἅλατα, ταῖ δ᾽ Ἀφροδίται
5 δεῖξεν τὰν ὀδύναν, καὶ μέμφετο, ὅττι γε τυτθὸν
θηρίον ἐντὶ μέλισσα καὶ ἁλίκα τραύματα ποιεῖ.
Χἀ μάτηρ γελάσασα· "Τὺ δ᾽ οὐκ ἴσσον ἐσσὶ μελίσσαις;
χὠ τυτθὸς μὲν ἐης, τὰ δὲ τραύματα ἁλίκα ποιεῖς.”
.
ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ
XIX. ΚΕΡΟΚΛΕΠΤΗΣ
[μεταφραση χ.ν.κουβελης]

τον κλεπτη καποτ'Ερωτα ασχημα κεντησε μελισσα
κερι απ'τις κυψελες να συλευβει,τ'ακροδαχτυλα
των χεριων ολα κατατσιμπησε,ποναε και το χερι φυσουσε
και τη γη κλωτσουσε και στριφογυρναε,στην Αφροδιτη
5 ειπε τη στεναχωρια του και παραπονιονταν,οτι τοσο μικρο
ζωακι ειν'η μελισσα και φλογερα τραυματα προκαλει,
Χα χα  η μαννα  γελασε ''κι εσυ δεν εισ'ισος της μελισσας;
αν και τοσο μικρουλης εισαι,τα τραυματα φλογερα προκαλεις''
.
.
.
Ερωτας και Αφροδιτη Eros and Aphroditee-animations c.n.couvelis χ.ν.κουβελης
.
.
.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου